Öppna huvudmenyn

Kapellförsamling eller Kapellag bildades i äldre tid och var en viss församlingsdel av vidsträckta församlingar för att bereda folket lättare tillgång till gudstjänst och präst. Enligt en kunglig resolution 1734 måste tillstånd därtill inhämtas av domkapitel och landshövding.

Kapellförsamlingens inbyggare (invånare) räknades fortfarande till sin ursprungliga församling och bidrogo till dess kyrko- och prästgårdsbyggnad men bestämde själva om och hade själva att svara för sitt kapell och kapellpredikantens (eller kaplan) avlöning. Enligt ett kungligt cirkulär 29/i 1869 kunde kapellpredikanten få i uppdrag att även sköta kapellförsamlingens kyrkoböcker.

Kapellförsamlingar utvecklades med tiden till självständiga pastorat eller annexförsamlingar och upphörde genom 1910 års lag om prästerskapets avlöning praktiskt taget att existera som kyrkliga enheter.

Källor

SAOB
Svensk Uppslagsbok 1955

Small Sketch of Owl.png Denna artikel är delvis baserad på material från Nordisk familjebok, kapellag, 1904–1926.