The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

<img class="FCK__MWIncludeonly" src="spacer.gif" _fckfakelement="true" _fckrealelement="8" _fck_mw_includeonly="true">

[[Kategori:Mall dokumentation<img class="FCK__MWNoinclude" src="spacer.gif" _fckfakelement="true" _fckrealelement="7" _fck_mw_noinclude="true">]]<img class="FCK__MWIncludeonly" src="spacer.gif" _fckfakelement="true" _fckrealelement="6" _fck_mw_includeonly="true"><img class="FCK__MWNoinclude" src="spacer.gif" _fckfakelement="true" _fckrealelement="5" _fck_mw_noinclude="true">


Syfte

Denna mall används för att hänvisa läsarna till huvudartikeln om en kategori.

Användning

Denna mall tillåter bara en parameter: namnet på den viktigaste artikeln. Till exempel, för att hänvisa till en artikel som heterEngland, skall du infoga {{catmain|England}} på tillhörande kategorisida.

Se också