För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Malmöhus län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Malmöhus län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Malmöhus län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4033921 Malmö Sankt Petri församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 10, 1879-1887
4033922 Malmö Sankt Petri församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 11, 1888-1894
4033923 Malmö Sankt Petri församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 12, 1895-1899
4033924 Malmö Sankt Petri församling E I Lysnings- och vigselböcker 7, 1880-1894 1880-01-01--1894-12-12.
4033924 Malmö Sankt Petri församling E I Lysnings- och vigselböcker 8, 1895-1904
4033925 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 11, 1861-1870 814 uppslag.
4033926 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 12, 1871-1875 715 uppslag.
4033927 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 13, 1876-1877 438 uppslag.
4033928 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 14, 1878-1880 T o m 1880-08-17. 581 uppslag.
4033929 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 16, 1883-1885 443 uppslag.
4033930 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 15a, 1880-1881 Fr o m 1880-08-17. 299 uppslag.
4033930 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 15b, 1882- Uppslag 300-557.
4033931 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 17, 1886-1889 405 uppslag.
4033932 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 18, 1890-1894 416 uppslag.
4033933 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 19, 1895-1898 250 uppslag.
4033933 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 20, 1899-1901 206 uppslag.
4033934 Malmö Karoli församling E I Lysnings- och vigselböcker. Huvudserien 5, 1862-1872 220 uppslag + sid 221.
4033934 Malmö Karoli församling E I Lysnings- och vigselböcker. Huvudserien 6, 1873-1876 Uppslag 222-449. Tidigare sammanbunden med föregående volym.
4033934 Malmö Karoli församling E II Lysnings- och vigselböcker. Koncept 1, 1869-1894 Inbunden. Utgöres av vigselbok. Lysningarna endast numrerade.
4033935 Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö A I Församlingsböcker 1, 1879-1894
4033935 Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö C I Födelseböcker 1, 1876-1894 Lucka 1877.
1876 års anteckningar införda
på fol 36.
4033935 Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö E I Vigselböcker 1, 1878-1894
4033935 Mosaiska/Judiska församlingen i Malmö F I Död- och begravningsböcker 1, 1876-1895 År 1876-1877 återfinns på
ss 31 och 33.
4033935 Malmö hospitalsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1888-1894 "Lucka 1889-1893. Häri även vigselbok 1891; död- och begravningsbok 1872-1894; husförhörslängd 1874-1890 (1893) samt kommunionlängd 1878-1879."
4033936 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 21, 1902-1904 210 uppslag.
4033936 Malmö Karoli församling F Död- och begravningsböcker 9, 1900-1904 Ej numrerad.
4033938 Malmö Sankt Pauli församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 1, 1884-1886 Sist i volymen tillägg till 1884 års födelse- och dopbok.
4058148 Malmö Sankt Petri församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 3, 1746-1766 Introduktionsanteckningar för samma år.
4058148 Malmö Sankt Petri församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 4, 1767-1792 Introduktionsanteckningar för samma år.
4058151 Malmö Sankt Petri församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 8, 1861-1870
4058151 Malmö Sankt Petri församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 9, 1871-1878
4058152 Malmö Sankt Petri församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1698-1739 1698-05-01--1739-07-13.
4058152 Malmö Sankt Petri församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1739-1791 1739-05-06--1791-06-26. Lucka 1744-04-09--1763-07-21.
4058152 Malmö Sankt Petri församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1780-1847 T o m 1847-01-06.
4058152 Malmö Sankt Petri församling E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1847-1863 T o m 1863-07-05.
4058152 Malmö Sankt Petri församling E I Lysnings- och vigselböcker 5, 1851-1865 1851-02--1865-02.
4058152 Malmö Sankt Petri församling E I Lysnings- och vigselböcker 6, 1861-1880 T o m 1880-07-25.
4058153 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1709 1688-08-01--1709-12-12. 268 sid. Häri även berättelse av kyrkoherde S Rummel rörande tyska kyrkans invigning 1693-10-01 (sid 5-7) (O I), lysnings- och vigselböcker 1689-1730 (E I) samt död- och begravningsböcker 1688-1738 (F I).
4058153 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1709-1738 1709-12-16--1738-10-21. 230 sid. Med anteckningar om kyrkoboken och kyrkobokföringen 1709 (sid 1). Med pastor Ph A Trendelenburg förda anteckningar över av honom förrättade dop, vigslar och begravningar 1749-10-01--1773-03-08 (sid 203-230). Häri även lysnings- och vigselböcker 1749-1773 (E I) samt död- och begravningsböcker 1749-1773 (F I).
4058153 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1742-1746 Uppslag 1-9 och 11-21. Med Oxies och Bjärshögs församlingars födelse- vigsel- och dödböcker. Volymen betecknad Malmö Caroli, Oxie och Bjäreshögs församlingars kyrkobok 1742-1769, volym 1. Den utgjorde före ombindningen 1939, lösa, sedan gammalt folierade blad, inlagda i kyrkoboken 1742-1769 (se nedan). Häri även anteckningar om begravningar 1745 (uppslag 11 v).
4058154 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1745-1769 124 uppslag. Med Oxies och Bjärshögs församlingars födelse-, vigsel- och dödböcker. Volymen betecknad Malmö Caroli, Oxie och Bjäreshögs kyrkobok 1742-1769, volym 2. Häri även lysnings- och vigselböcker 1747-1768 (E I) samt död- och begravningsböcker 1747-1768 (F I).
4058154 Malmö Karoli församling C II Födelse- och dopböcker. Avskrift- och konceptserie 1, 1740-1813 137 sidor. Födelsebok. Avskrift verkställd i enlighet med Lunds domkapitels memorial den 23 juni 1813. Med anteckning från år 1814 om födelseboken och om Caroli kyrkoböcker (sid 1).
4058154 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1768-1797 1768-04-11--1797-09-28. 421 sid. Häri även lysnings- och vigselböcker (E I) samt död- och begravningsböcker (F I) samma år.
4058154 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 6, 1797-1805 Fr o m 1797-10-01. 166 sid. Häri även lysnings- och vigselböcker (E I) samt död- och begravningsböcker (F I ) samma år.
4058154 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 7, 1806-1813 299 sid. Häri även lysnings- och vigselböcker (E I), död- och begravningsböcker (F I) samma år samt förteckning över lik begravda på Caroli kyrkogård (F I).
4058154 Malmö Karoli församling C I Födelse- och dopböcker 8, 1813-1853 T o m 1853-05.
4093709 Hedeskoga församling A I Husförhörslängder 1, 1794-1811 Inb.
4093709 Hedeskoga församling A I Husförhörslängder 2, 1826-1831 Inb.
4093709 Hedeskoga församling B Flyttningslängder 1, 1822-1850 Bunt. Rödmärkt. Inflyttade.
4093709 Hedeskoga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1748 Inb.
4093709 Hedeskoga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1855 Inb.
4093709 Hedeskoga församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1749-1862 Inb.
4093717 Hörby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1773-1831 Med alfabetiskt register över födda, vigda och döda.
4093717 Hörby församling C Födelse- och dopböcker 6, 1831-1861
4093717 Hörby församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1801-1812 Endast en attest 1805.
4093717 Hörby församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1813-1817
4093718 Höörs församling A I Husförhörslängder 9, 1858-1862
4093718 Höörs församling B Flyttningslängder 1, 1853-1865 Lucka i inflyttningslängden 1859-1862
4093718 Höörs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1795-1844
4093718 Höörs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1845-1864
4093719 Holmby församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1761 1689-1695, 1722-1728 endast dopbok. 1729-1738 omväxlande endast födelsebok och endast dopbok. Lucka 1707-12-08 - 1712-05-11.
4093719 Holmby församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1761-1839 Fr.o.m. 1761-02-10 t.o.m. 1839-06-11.
4093719 Holmby församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1839-1853 Lucka 1840-01-01 - 1840-03-29.
4093719 Holmby församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1854-1863 T.o.m. 1863-03-21.
4093721 Lackalänga församling A I Husförhörslängder 1, 1852-1857
4093721 Lackalänga församling A I Husförhörslängder 2, 1857-1861
4093721 Lackalänga församling B Flyttningslängder 1, 1851-1860 Inflyttningslängd.
4093721 Lackalänga församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1682-1750 Fuktskadad. 1682-1709 endast dopbok.
4093721 Lackalänga församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1764-1829
4093721 Lackalänga församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1830-1861 T.o.m. 1861-09-01.
4093722 Stävie församling B Flyttningslängder 1, 1830-1846
4093722 Stävie församling B Flyttningslängder 2, 1847-1861 Inflyttningslängd 1847-1850. Utflyttningslängd 1847--1861-09-21.
4093722 Stävie församling B Flyttningslängder 3, 1851-1861 Inflyttningslängd. T.o.m. 1861-07-28.
4093722 Stävie församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1682-1750 Fuktskadad. 1682-1710 endast dopbok. Löper från 1682-08-06--1750-09-13.
4093722 Stävie församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1764-1829
4093722 Stävie församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1830-1861 T.o.m. 1861-09-27.
4093723 Södervidinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1682-1736 1682-1724 endast dopbok, år 1717 ofullständig.
4093723 Södervidinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1759
4093723 Södervidinge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1760-1802
4093723 Södervidinge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1803-1828
4093723 Södervidinge församling C Födelse- och dopböcker 5, 1829-1866
4093724 Ystads församling B Flyttningslängder 2, 1814-1822 Inflyttade.
4093724 Ystads församling B Flyttningslängder 3, 1822-1826 Inflyttade.
4093724 Ystads församling B Flyttningslängder 4, 1827-1837 Inflyttade.
4093724 Ystads församling B Flyttningslängder 6, 1837-1850 Inflyttade.
4093724 Ystads församling B Flyttningslängder 1, 1808-1827 Utflyttade. 1823 ofullständigt.
4093724 Ystads församling B Flyttningslängder 5, 1828-1835 Utflyttade.
4093724 Ystads församling B Flyttningslängder 7, 1841-1852 Omfattar åren 1841, 1845-1852.
4093724 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1677-1711 Dopbok för äkta barn med spridda födelsenotiser 1677-1698. Födelse- och dopbok för äkta barn 1699-1709. Dito för oäkta barn 1677, 1680-1711.
4093725 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1709-1747 Födelse- och dopbok för äkta barn 1709-1747 samt dito för oäkta barn 1711-1747.
4093725 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1748-1768 Äkta barn.
4093725 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 6, 1769-1789 Äkta barn.
4093725 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 7, 1790-1810 Äkta barn.
4093725 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 8, 1811-1825
4093726 Ystads Sankt Petri församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1748 År 1730 endast en födelsenotis. Register i DDSS.
4093726 Ystads Sankt Petri församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1771 Register i DDSS.
4093726 Ystads Sankt Petri församling C Födelse- och dopböcker 3, 1772-1810 Register i DDSS.
4093726 Ystads Sankt Petri församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1782-1847 Register i DDSS.
4093726 Ystads Sankt Petri församling C Födelse- och dopböcker 4, 1799-1860 Duplett.
4093726 Ystads Sankt Petri församling C Födelse- och dopböcker 5, 1811-1847 Register i DDSS.
4093727 Ystads garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1852-1868 Inb.
4093727 Ystads garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1828-1830 Inb. Förteckning över härvarande Garnizon. Innehåller även mantalslängder 1832-1837, 1840-1841, 1845-1859, 1864, 1866, 1870.
4093727 Ystads garnisonsförsamling B Flyttningslängder 1, 1852-1882 Inbunden. Utflyttade 1852-1882, inflyttade 1871-1882.
4093727 Ystads garnisonsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1852-1882 Inbunden. Register i DDSS.
4093727 Ystads garnisonsförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1852-1882 Inbunden. Register i DDSS.
4093727 Ystads garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1818-1869 Inbunden. Spridda år.
4093781 Höganäs församling A I Husförhörslängder 7, 1885-1893
4093781 Höganäs församling B I Inflyttningslängder 1, 1854-1861
4093781 Höganäs församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien 1, 1854-1861 Register i DDSS.
4499937 Lövestads församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1861 Del I. Med personregister.
4499937 Lövestads församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1861 Del II. Med personregister.
4499937 Lövestads församling B Flyttningslängder 1, 1835-1861 Inflyttningslängd.
4499937 Lövestads församling B Flyttningslängder 2, 1835-1854 Utflyttningslängd.
4499937 Lövestads församling B Flyttningslängder 3, 1854-1861 Utflyttningslängd.
4499937 Lövestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1709-1758 Endast dopbok t.o.m. 1718.
4499938 Lövestads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1759-1825
4499938 Lövestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1709-1859 Duplett. Lucka 1797-1837. Med en annotation för 1860. Tiden 1709-1797 i senare avskrift.
4499939 Röddinge församling A I Husförhörslängder 10, 1844-1856 Bunt.
4499939 Röddinge församling A I Husförhörslängder 11, 1848-1855 Bunt.
4499939 Röddinge församling A I Husförhörslängder 12, 1856-1863 Inb.
4499939 Röddinge församling B Flyttningslängder 2, 1833-1860 Bunt. Utflyttningslängd.
4499939 Röddinge församling B Flyttningslängder 1, 1833-1853 Bunt. Inflyttningslängd.
4499940 Röddinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1821-1830 Arkivkartong.
4499940 Röddinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1831-1838 Arkivkartong.
4499944 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 1, 1820-1823
4499944 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1830
4499944 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1834
4499944 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 4, 1834-1839
4499944 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 5, 1839-1844
4499945 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1849
4499945 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 7, 1849-1854
4499945 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1859
4499946 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 9, 1859-1863
4499946 Södra Rörums församling B Flyttningslängder 1, 1689-1809 Luckor 1722-1748, 1757, 1759-1761, 1764, 1766-1802.
4499946 Södra Rörums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1795-1842
4499946 Södra Rörums församling C Födelse- och dopböcker 3, 1843-1861
4499946 Södra Rörums församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1835-1848 Arkivbox.
4499947 Södra Rörums församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1835-1848 Arkivbox.
4499947 Södra Rörums församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1849-1862 Arkivbox.
4499947 Södra Rörums församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1808-1855 Huvudräkenskaper.
4499948 Lövestads församling B Flyttningslängder 4, 1862-1888
4499948 Lövestads församling B Flyttningslängder 5, 1889-1896
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1817
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 2, 1818-
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1822
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1826
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1831 Fuktskadad.
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1835
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1840
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1846 Fuktskadad.
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1851
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1856
4513147 Arrie församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1861
4513148 Arrie församling B Flyttningslängder 1, 1817-1836 Häftad. Utflyttningslängd.
4513148 Arrie församling B Flyttningslängder 2, 1857-1871
4513148 Arrie församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1816
4513148 Arrie församling C Födelse- och dopböcker 2, 1817-1862
4513148 Arrie församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1810-1835 Kapsel. Starkt fuktskadad. Lucka 1812-1832.
4513149 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1775-1785
Lucka 1776-1780.
4513149 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1786-1790
4513149 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1791-1795
4513149 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1796-1800
4513149 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1801-1805
4513150 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1805-1810
Fuktskadade.
4513150 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1811-1815
Delvis fuktskadade.
4513150 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1816-1820
Delvis fuktskadade.
4513150 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1821-1826
Delvis fuktskadade.
4513151 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1826-1836
Luckor 1827-1829, 1832-1834.
4513151 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1826-1829
Starkt fuktskadade.
4513151 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1832-1834
4513152 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1842-1845
4513152 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1846-1850
4513152 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 15, 1851-1855
4513152 Arrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 16, 1856-1864
4513152 Arrie församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1721-1772 Inb.
Huvudräkenskaper.
4513152 Arrie församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1773-1815 Inb.
Huvudräkenskaper.
4513153 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1819
4513153 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1827
4513153 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1827-1836
4513153 Anderslövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1757-1854
4513154 Anderslövs församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1662-1719
4513154 Anderslövs församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1720-1767
4513154 Anderslövs församling L I Kyrkoräkenskaper 3, 1768-1832
4513155 Äspö församling A I Husförhörslängder 1, 1818-1823
4513155 Äspö församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1829
4513155 Äspö församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1847
4513155 Äspö församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1850
4513155 Äspö församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1855
4513155 Äspö församling A I Husförhörslängder 6, 1855-1860
4513156 Äspö församling A I Husförhörslängder 7, 1860-1861
4513156 Äspö församling B Flyttningslängder 1, 1830-1862 Inflyttningslängd.
4513156 Äspö församling B Flyttningslängder 2, 1830-1862 Utflyttningslängd.
4513156 Äspö församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1677-1752
4513156 Äspö församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1752-1800
4513156 Äspö församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1801-1862
4513157 Äspö församling H II Inflyttningsattester 1, 1808-1813
4513157 Äspö församling H II Inflyttningsattester 2, 1814-1817
4513157 Äspö församling H II Inflyttningsattester 1, 1808-1813
4513157 Äspö församling H II Inflyttningsattester 2, 1814-1817
4513157 Äspö församling H II Inflyttningsattester 3, 1818-1821
4513157 Äspö församling H II Inflyttningsattester 4, 1822-1825
4513158 Äspö församling H II Inflyttningsattester 4, 1822-1825
4513158 Äspö församling H II Inflyttningsattester 5, 1826-1829
4513158 Äspö församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1778-1829 Huvudräkenskaper.
4513159 Äspinge församling A I Husförhörslängder 1, 1819-1821
4513159 Äspinge församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1823 Med ortsregister.
4513159 Äspinge församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1826 Med ortsregister.
4513159 Äspinge församling A I Husförhörslängder 4, 1834-1837 Med ortsregister.
4513161 Äspinge församling H II Inflyttningsattester 1, 1791-1821
4513161 Äspinge församling H II Inflyttningsattester 2, 1822-1836 Arkivbox.
4513161 Äspinge församling H II Inflyttningsattester 3, 1837-1850
4513162 Äspinge församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1778 Huvudräkenskaper.
4513163 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 1, 1791-1795
4513163 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 2, 1796-1799 Bunt.
4513163 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 3, 1800-1806
4513163 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 4, 1807-
4513163 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 5, 1808-1811
4513163 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 6, 1811-1812
4513164 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 7, 1813-1818
4513164 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 8, 1818-1823
4513164 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 9, 1823-1826
4513164 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 10, 1827-1830
4513164 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 11, 1831-1836
4513165 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 12, 1836-1841
4513165 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 13, 1842-1849
4513165 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 14, 1850-1855
4513165 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 15, 1855-1858
4513166 Asmundtorps församling A I Husförhörslängder 16, 1858-1861
4513166 Asmundtorps församling B Flyttningslängder 1, 1812-1823 Inflyttningslängd 1814 - 1816, 1819 - 1823. Utflyttningslängd 1812 - 1817, 1819 - 1823.
4513166 Asmundtorps församling B Flyttningslängder 2, 1826-1857 Inflyttningslängden slutar 1856.
4513166 Asmundtorps församling B Flyttningslängder 3, 1857-1869 Utflyttningslängd från 1858.
4513167 Asmundtorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1736-1783 Dopbok.
4513167 Asmundtorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1812
4513167 Asmundtorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1814-1837
4513167 Asmundtorps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1838-1861
4513167 Asmundtorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1838-1840 Bunt.
4513167 Asmundtorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1848-1860 Duplettvigselbok.
4513168 Asmundtorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1813-1821 Inb.
4513168 Asmundtorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1822-1825 Inb.
4513169 Asmundtorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1826-1830 Inb.
4513169 Asmundtorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1831-1837 Inb.
4513170 Asmundtorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1838-1843 Inb.
Med enstaka attester 1835 och 1837.
4513170 Asmundtorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1844-1849 Inb.
4513171 Asmundtorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1718 Inb.
Huvudräkenskaper. Lucka 1675-81.
4513171 Asmundtorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1719-1774 Inb. Huvudräkenskaper.
4513171 Asmundtorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1775-1826 Inb. Huvudräkenskaper.
4513173 Asks församling B Flyttningslängder 1, 1857-1861 Inflyttningslängd.
4513173 Asks församling B Flyttningslängder 2, 1857-1862 Utflyttningslängd.
4513173 Asks församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1820-1842 Häfte.
4513173 Asks församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1843-1862
4513173 Asks församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1806-1848 Arkivbox. Längder 1806, 1810, 1813-1815, 1817, 1820-1829, 1837-1848.
4513174 Annelövs församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1822
4513174 Annelövs församling A I Husförhörslängder 4, 1823-1831
4513174 Annelövs församling A I Husförhörslängder 2, 1812-1817
4513174 Annelövs församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1827
4513174 Annelövs församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1830
4513174 Annelövs församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1835
4513174 Annelövs församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1840
4513175 Annelövs församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1845
4513175 Annelövs församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4513175 Annelövs församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4513175 Annelövs församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1857
4513175 Annelövs församling A I Husförhörslängder 12, 1858-1865
4513176 Annelövs församling B Flyttningslängder 1, 1831-1861
4513176 Annelövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1829-1866
4513176 Annelövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1693-1708 Bunt. Huvudräkenskaper.
4513176 Annelövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1715-1791 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4513176 Annelövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1792-1877 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4513177 Allerums församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1820 Inb.
4513177 Allerums församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1824 Inb.
4513177 Allerums församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1830 Inb.
4513178 Allerums församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1837 Inb.
4513178 Allerums församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1846 Inb.
4513179 Allerums församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1850 Inb.
4513179 Allerums församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1856 Inb. Häri även anteckningar om husförhörshållande 1854-1855.
4513180 Allerums församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861 Inb. Häri även anteckningar om husförhörs hållande 1857-1868.
4513180 Allerums församling B Flyttningslängder 1, 1819-1832 Inbunden.
4513180 Allerums församling B Flyttningslängder 2, 1832-1847 Inbunden. Inflyttningslängd för 1832 saknas.
Inflyttningslängden för 1847 slutar 1847-04-23.
Åren 1832-1833 skadade.
4513180 Allerums församling B Flyttningslängder 3, 1847-1862 Inbunden.
4513181 Allerums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1749 Inb. Dopbok 1695-1729 samt 1743-1749.
Häri även förteckning på bötfällda 1708, samt förteckning på klockare 1691-1855.
4513181 Allerums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1799 Inb.
Lucka 1750-12-26--1751-04-27. Häri även förteckning på pastorer 1591-1788, samt anteckningar om märkliga händelser 1768-1785.
4513181 Allerums församling C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1836 Inb. Häri även förteckning på pastorer 1591-1832.
4513182 Allerums församling C Födelse- och dopböcker 5, 1837-1857 Inb. Häri även förteckning på pastorer 1591-1869. Register i DDSS.
4513182 Allerums församling C Födelse- och dopböcker 6, 1858-1862 Inb. Register i DDSS.
4513182 Allerums församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1830-1842 Inb.
4513182 Allerums församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1842-1857 Inb. Register i DDSS.
4513182 Allerums församling E Lysnings- och vigselböcker 3, 1857-1873 Inb.
4513182 Allerums församling F Död- och begravningsböcker 1, 1858-1862 Inb.
4513183 Allerums församling H II Inflyttningsattester 1, 1819-1828
4513183 Allerums församling H II Inflyttningsattester 2, 1829-1838
4513184 Bunkeflo församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1771-1790 Inbunden. Kommunionslängd 1771-1777 samt kombinerad husförhörs- kommunionlängd 1789-1790 för Bunkeflo och
Hyllie. Häri även kommunionlängd för Hyllie 1771-1776.
4513184 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 1, 1801-1813 Kombinerad husförhörs- och kommunionlängd.
4513184 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1818 Endast en anteckning 1818.
4513184 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1822 Sist i vol. alfabetiskt förnamnsregister.
4513184 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1826 Enstaka anteckningar 1826.
4513184 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1833 Enstaka anteckningar 1831 och 1833, inga 1832.
4513185 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1836 Enstaka anteckningar 1836. Sist i vol. förteckning över lokaler för husförhör 1830-1834.
4513185 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1841 Enstaka anteckningar 1835 och 1840-1841. Häri även för Hyllie 1835-1844.
4513185 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 8, 1838-1856 Enstaka anteckningar 1838, 1847 och 1856, inga anteckningar 1845-1846 och 1848-1855.
Häri även för Hyllie 1839-1850. Främst i vol. uppgifter om folkmängden i Bunkeflo och Hyllie 1841-1843 samt topografiskt register.
4513185 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 9, 1843-1849 Enstaka anteckningar 1843-1844. Häri även för Hyllie 1844-1852. Främst i vol. uppgifter om folkmängden i Bunkeflo och Hyllie 1844-1848. Sist i vol. topografiskt register.
4513185 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 10, 1849-1865 Enstaka anteckningar 1855-1858 och 1865, inga anteckningar 1859-1864. Häri även för Hyllie 1849-1855. Häri även anteckningar om nattvardsgångarna 1849-12-23--1854-10-22. Uppslag 216 med uppgifter om kommunikanter ej skrivna inom pastoratet. Sist i vol. topografiskt register samt uppgifter om antalet kommuni- kanter och datum för nattvardsgångarna 1849-12-23--1854-10-22.
4513185 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 11, 1854-1861 Enstaka anteckningar 1854. Häri även för Hyllie 1854-1863. Främst i vol. uppgifter om folkmängden i Bunkeflo och Hyllie 1855 och 1860 samt topografiskt register. Sist i vol. datum för mantalsskrivningarna 1855-1861.
4513186 Bunkeflo församling B I Inflyttningslängder 1, 1815-1836 Häri även utflyttningslängd 1815-1837 samt in- och utflyttningslängd för Hyllie 1815-1837.
4513186 Bunkeflo församling B I Inflyttningslängder 2, 1837-1849 Häri även utflyttningslängd 1837-1861 samt inflyttningslängd 1837-1849 och utflyttningslängd 1837-1861 för Hyllie.
4513187 Bunkeflo församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 1, 1768-1814 Häri även lysnings- och vigselbok
samt död och begravningsbok samma
år. Främst i vol. Series Pastorum 1512-1862.
4513187 Bunkeflo församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserien 2, 1814-1854
4513187 Bunkeflo församling C II Födelse- och dopböcker, dublettserien 1, 1768-1860 Kartong. 2 band: 1768-1860, upplagd 1845 samt 1814-1837.
4513187 Bunkeflo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1814-1861 Häri även död- och begravningsbok samma år.
4513187 Bunkeflo församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1815-1862 Endast lysningsbok.
Häri även för Hyllie samma år.
4513188 Bunkeflo församling H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1813-1816 1 band. Häri även för Hyllie samma år.
4513188 Bunkeflo församling H II Bilagor till flyttningslängder 2, 1817-1828 "4 band: 1817-1819; 1820-1822; 1823-1825 och 1826-1828. Häri även för Hyllie samma år."
4513202 Stora Herrestads församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1852-1899 Lysningsbok.
4513203 Raus församling B Flyttningslängder 2, 1861-1883
4513203 Raus församling B Flyttningslängder 3, 1884-1894
4513203 Remmarlövs församling B Flyttningslängder 1, 1861-1894
4513354 Balkåkra församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 5, 1821-1830 Kapsel.
4513355 Balkåkra församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 6, 1831-1840 Kapsel.
4513356 Balkåkra församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 7, 1841-1850 Kapsel.
4513357 Balkåkra församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 7, 1841-1850 Kapsel.
4513358 Snårestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1739
4513358 Snårestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1780 Med särskild längd över oäkta barn 1743-80.
4513358 Snårestads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1825 Kapsel. Med särskild längd över oäkta barn 1780-1824. Lucka: äkta födde 1780-1800.
4513358 Snårestads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1825-1862
4513359 Skårby församling A I Husförhörslängder 1, 1782-1791 Omfattar åren 1782, 1786, 1788 och 1791.
4513359 Skårby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1749
4513359 Skårby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1775
4513359 Skårby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1824 Kapsel. Lucka 1806-1810. Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
4513359 Skårby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1825-1862 Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
4513359 Skårby församling D II Kommunionlängder 1, 1750-1792 Omfattar åren 1750, 1766-1769, 1779, 1782-1783, 1786-1788, 1791-1792.
4513360 Baldringe församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1819 Inbunden.
4513360 Baldringe församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1822 Inbunden.
4513360 Baldringe församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1826 Inbunden.
4513360 Baldringe församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1830 Inbunden.
4513360 Baldringe församling A I Husförhörslängder 5, 1830-1836 Inbunden.
4513360 Baldringe församling A I Husförhörslängder 6, 1836-1841 Inbunden.
4513360 Baldringe församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1848 Inbunden.
4513360 Baldringe församling A I Husförhörslängder 8, 1848-1860 Bunt.
4513360 Baldringe församling B Flyttningslängder 1, 1832-1853 Inbunden.
1850-53 endast utflyttningslängd.
4513360 Baldringe församling C Födelse- och dopböcker 1, 1758-1861 Inb.
4513361 Baldringe församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1758-1861 Inbunden.
4513361 Baldringe församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1797-1812 Kvarto.
4513361 Baldringe församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1790 Inb.
4513361 Baldringe församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1791-1838 Inb.
4513362 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1807
4513362 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1816
4513362 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1839
4513362 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1845
4513362 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1850
4513363 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1853
4513363 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1857 I.
4513363 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 8, 1853-1857 II. Ruuthsbo gård och underlydande hemman.
4513363 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 9, 1858-1863
4513364 Bjäresjö församling B Flyttningslängder 1, 1847-1860 Inflyttningslängd.
4513364 Bjäresjö församling B Flyttningslängder 2, 1847-1860 Utflyttningslängd.
4513364 Bjäresjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1746 Luckor 1723-12-01--1725-07-27, 1734-11-01--1735-05-08.
4513364 Bjäresjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1746-1781 Kapsel. Börjar 1746-04-14.
4513364 Bjäresjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1760-1839 Delvis av duplettkaraktär.
4513364 Bjäresjö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1782-1847 Delvis av duplettkaraktär.
4513364 Bjäresjö församling C Födelse- och dopböcker 6, 1847-1860 Börjar 1847-10-17.
4513364 Bjäresjö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1746-1847 Börjar 1746-03-20.
4513364 Bjäresjö församling F Död- och begravningsböcker 1, 1746-1847 Inbunden. Börjar 1746-03-22.
4513365 Bjäresjö församling D II Kommunionlängder 1, 1748-1785
4513365 Bjäresjö församling D II Kommunionlängder 2, 1765-1817 Kapsel. Omfattar åren 1765-1785, 1814-1817.
4513365 Bjäresjö församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1776-1819 Attester 1776, 1810-1819.
4513365 Bjäresjö församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1820-1824
4513365 Bjäresjö församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1825-1830
4513366 Bjäresjö församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 4, 1831-1839
4513367 Bjäresjö församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 5, 1840-1860 Endast en attest 1847.
Luckor 1848 och 1857.
4513367 Bjäresjö församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1769
4513368 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1825 Bunt.
4513368 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 2, 1826-1830 Inb.
4513368 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1836 Inb.
4513368 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1840 Inb.
4513369 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1845 Inb.
4513369 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851 Inb.
4513369 Bosjöklosters församling B Flyttningslängder 1, 1688-1821
Luckor 1714-1737, 1741, 1752, 1754-1789, 1791-1793, 1802-1805.
1806-1807 i inflyttningslängden och 1806-1808 i utflyttningslängden endast uppgifter om antalet in- och utflyttade.
4513369 Bosjöklosters församling B Flyttningslängder 2, 1829-1837
4513369 Bosjöklosters församling B Flyttningslängder 3, 1838-1861
4513369 Bosjöklosters församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1754 1688, 1698-1751 endast dopbok. Lucka 1719-02-23--1720-01-24.
4513369 Bosjöklosters församling C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1806
4513369 Bosjöklosters församling C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1835
4513370 Bosjöklosters församling C Födelse- och dopböcker 6, 1836-1859
4513370 Bosjöklosters församling C Födelse- och dopböcker 5, 1833-1875 1833-04-29--1875. Duplett.
4513370 Bosjöklosters församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1820-1826 Med två attester från 1810 och 1818.
4513370 Bosjöklosters församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1827-1832 Lucka 1831.
4513370 Bosjöklosters församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1734 Inb.
Huvudräkenskaper.
Lucka 1733.
4513371 Borlunda församling A I Husförhörslängder 1, 1804-1818 Luckor 1806 och 1811. Gulmärkt.
4513371 Borlunda församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1817
4513371 Borlunda församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1825 Även Skeglinge.
4513371 Borlunda församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1830 Även Skeglinge.
4513371 Borlunda församling A I Husförhörslängder 5, 1830-1835
4513371 Borlunda församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1841 Även Skeglinge.
4513371 Borlunda församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1845 Även Skeglinge.
4513372 Borlunda församling A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 Även Skeglinge.
4513372 Borlunda församling A I Husförhörslängder 9, 1851-1856 Kapsel. Även Skeglinge.
4513372 Borlunda församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1860 Även Skeglinge.
4513372 Borlunda församling B Flyttningslängder 2, 1845-1860 Även Skeglinge.
4513372 Borlunda församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1687-1755 Gulmärkt. Börjar 1687-11-27. Även Skeglinge.
4513372 Borlunda församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1756-1860
4513372 Borlunda församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1798-1816 Kapsel. Gulmärkt. Även Skeglinge 1800-1816.
4513373 Borlunda församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1780-1799 Även Skeglinge.
4513373 Borlunda församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1800-1809 Delvis fuktskadade. Även Skeglinge.
4513373 Borlunda församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1810-1814 Även Skeglinge.
4513374 Borlunda församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1815-1819 Även Skeglinge.
4513374 Borlunda församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1820-1824 Även Skeglinge.
4513374 Borlunda församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1825-1829 Även Skeglinge.
4513374 Borlunda församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1830-1837 Endast en attest för 1834. Även Skeglinge.
4513374 Borlunda församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1838-1843 Även Skeglinge.
4513375 Borlunda församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1844-1849 Även Skeglinge.
4513375 Borlunda församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1749 Huvudräkenskaper.
4513375 Borlunda församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1750-1852 Huvudräkenskaper.
4513376 Blentarps församling A I Husförhörslängder 1, 1812-
4513376 Blentarps församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1816
4513376 Blentarps församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1817
4513376 Blentarps församling A I Husförhörslängder 4, 1817-1818
4513376 Blentarps församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1819
4513376 Blentarps församling A I Husförhörslängder 6, 1819-1820
4513376 Blentarps församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1821
4513376 Blentarps församling A I Husförhörslängder 8, 1821-1822
4513376 Blentarps församling A I Husförhörslängder 9, 1822-1823
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 10, 1823-1824
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 11, 1824-1825
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 12, 1825-1826
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 13, 1826-1827
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 14, 1827-1828
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 15, 1828-1829
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 16, 1829-1830
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 17, 1830-1831
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 18, 1831-1832
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 19, 1832-1833
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 20, 1833-1834
4513377 Blentarps församling A I Husförhörslängder 21, 1834-1835
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 22, 1835-1836
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 23, 1836-1837
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 24, 1837-1838
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 25, 1838-1839
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 26, 1839-1840
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 27, 1840-1841
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 28, 1841-1842
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 29, 1842-1843
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 30, 1843-1844
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 31, 1844-1845
4513378 Blentarps församling A I Husförhörslängder 32, 1845-1846
4514612 Bunkeflo församling H II Bilagor till flyttningslängder 3, 1829-1836 "4 band: 1829-1830; 1831-1832; 1833-1834 och 1835-1836. Häri även för Hyllie samma år."
4514612 Bunkeflo församling H II Bilagor till flyttningslängder 4, 1837-1844 "4 band: 1837-1838; 1839-1840; 1841-1842 och 1843-1844. Häri även för Hyllie samma år."
4514613 Bunkeflo församling H II Bilagor till flyttningslängder 4, 1837-1844 "4 band: 1837-1838; 1839-1840; 1841-1842 och 1843-1844. Häri även för Hyllie samma år."
4514614 Bunkeflo församling H II Bilagor till flyttningslängder 5, 1845-1852 "4 band: 1845-1846; 1847-1848; 1849-1850 och 1851-1852. Häri även för Hyllie samma år."
4514615 Bunkeflo församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudserien 1, 1720-1811 "2 band i kartong: 1720-1770; 1771-1811.
Häri även inventarieförteckningar 1729-1811, spridda år."
4514616 Bösarps församling A I Husförhörslängder 1, 1804-1810
4514616 Bösarps församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1828 Lucka 1820-24.
4514616 Bösarps församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1831
4514616 Bösarps församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1837
4514616 Bösarps församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1842
4514617 Bösarps församling A I Husförhörslängder 6, 1842-1850
4514617 Bösarps församling A I Husförhörslängder 7, 1849-1855
4514617 Bösarps församling A I Husförhörslängder 8, 1855-1861
4514617 Bösarps församling B Flyttningslängder 1, 1827-1849 Inflyttningslängder 1827-28, 1831, 1835-48. Utflyttningslängder 1827-28, 1831, 1834-49.
4514618 Bösarps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1734-1772
4514618 Bösarps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1773-1799
4514618 Bösarps församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1800-1847
4514618 Bösarps församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1847-1861
4514619 Bösarps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1830-1869 Fr.o.m. 1862 endast lysningsbok.
4514619 Bösarps församling H II Inflyttningsattester 1, 1800-1819 Lucka 1805.
4514619 Bösarps församling H II Inflyttningsattester 2, 1820-1826
4514619 Bösarps församling H II Inflyttningsattester 3, 1827-1829
4514619 Bösarps församling H II Inflyttningsattester 4, 1830-1832
4514620 Bösarps församling H II Inflyttningsattester 5, 1833-1835
4514620 Bösarps församling H II Inflyttningsattester 6, 1836-1838
4514620 Bösarps församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1723-1770 Huvudräkenskaper.
4514620 Bösarps församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1771-1831 Huvudräkenskaper.
4514621 Bonderups församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1826 Inb.
4514621 Bonderups församling A I Husförhörslängder 3, 1827-1833 Inb.
4514621 Bonderups församling A I Husförhörslängder 4, 1834-1837 Inb.
4514622 Bonderups församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1850 Inb.
4514622 Bonderups församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1858 Inb.
4514622 Bonderups församling A I Husförhörslängder 7, 1858-1865 Inb.
4514623 Bonderups församling C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1797 Inb. Fuktskadad.
Börjar 1681-06-12.
Före 1747 endast dopbok.
Anteckningarna 1699, 1702,
1711-1720 ofullständiga.
4514623 Bonderups församling C Födelse- och dopböcker 2, 1798-1861 Inb.
4514623 Bonderups församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1748-1795 Inb. Huvudräkenskaper.
4514623 Bonderups församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1796-1838 Inb. Huvudräkenskaper.
4514624 Borgeby församling A I Husförhörslängder 1, 1787-1798 Innevånarelängd. Luckor 1789-1790, 1792.
4514624 Borgeby församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1823
4514624 Borgeby församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1827
4514624 Borgeby församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1830
4514624 Borgeby församling A I Husförhörslängder 5, 1829-1830
4514624 Borgeby församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1834
4514625 Borgeby församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1839
4514625 Borgeby församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1846
4514625 Borgeby församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1851
4514626 Borgeby församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4514626 Borgeby församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1857
4514626 Borgeby församling A I Husförhörslängder 12, 1857-1861
4514627 Borgeby församling B Flyttningslängder 1, 1815-1856 Inflyttningslängd 1815-1817, 1821-1833, 1848-1856. Utflyttningslängd 1815-1834, 1848-1856.
4514627 Borgeby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1771
4514627 Borgeby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1772-1848 Slutar 1848-07-19.
4514627 Borgeby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1848-1861 Börjar 1848-03-24. Slutar 1861-09-04.
4514627 Borgeby församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1821-1829
4514627 Borgeby församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1830-1849 Bunt.
4514627 Borgeby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1692-1859 Inb. Huvudräkenskaper. Luckor 1738, 1768-1810, 1816-1847.
4514628 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1805 Arkivkartong.
4514628 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 2, 1805-1813 Arkivkartong.
4514628 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1814
4514628 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1820 Arkivkartong.
4514629 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 5, 1820-1829 Arkivkartong.
4514629 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 6, 1829-1834
4514629 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 7, 1834-1839
4514629 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 8, 1839-1845
4514629 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1852
4514629 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 10, 1852-1857
4514629 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 11, 1857-1862
4514630 Bjällerups församling B Flyttningslängder 1, 1813-1828 För 1813 endast inflyttningslängd.
4514630 Bjällerups församling B Flyttningslängder 2, 1829-1861 Inflyttningslängd t.o.m. 1860. Endast 2 anteckningar i utflyttningslängden.
4514630 Bjällerups församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1797
4514630 Bjällerups församling C Födelse- och dopböcker 3, 1798-1860 I volymens början beskrivning över den kristna församlingens allmänna tillstånd av Henrik Schartau.
4514630 Bjällerups församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1711-1761
4514630 Bjällerups församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1762-1819
4514631 Bara församling A I Husförhörslängder 1, 1784-1792
4514631 Bara församling A I Husförhörslängder 2, 1803-1809
4514631 Bara församling A I Husförhörslängder 3, 1810-1815
4514631 Bara församling A I Husförhörslängder 4, 1816-1817
4514631 Bara församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1821 Bunt om 2 häften.
4514631 Bara församling A I Husförhörslängder 6, 1822-1823
4514631 Bara församling A I Husförhörslängder 7, 1823-1829
4514632 Bara församling A I Husförhörslängder 8, 1829-1836 Omfattar Mölleberga samt Bara och Flängevads byar.
4514632 Bara församling A I Husförhörslängder 9, 1830-1836 Omfattar byarna Vinninge, Skammarp, Väby, Torup och Nygård.
4514632 Bara församling A I Husförhörslängder 10, 1836-1842 Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
4514632 Bara församling A I Husförhörslängder 11, 1836-1842 Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
4514632 Bara församling A I Husförhörslängder 12, 1842-1848 Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
4514632 Bara församling A I Husförhörslängder 13, 1842-1848 Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
4514633 Bara församling A I Husförhörslängder 14, 1848-1854 Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
4514633 Bara församling A I Husförhörslängder 15, 1848-1854 Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
4514633 Bara församling A I Husförhörslängder 16, 1854-1862 Omfattar Mölleberga samt Bara, Flängevads och Vinninge byar.
4514633 Bara församling A I Husförhörslängder 17, 1854-1862 Omfattar byarna Skammarp, Värby, Torup och Nygård.
4514633 Bara församling B Flyttningslängder 1, 1822-1846 Inbunden.
4514633 Bara församling B Flyttningslängder 2, 1846-1861 Inbunden.
4514634 Bara församling C Födelse- och dopböcker 1, 1719-1794 Anteckningarna börjar 1719-10-12.
4514634 Bara församling C Födelse- och dopböcker 2, 1795-1837 Register i DDSS.
4514634 Bara församling C Födelse- och dopböcker 4, 1838-1861 Register i DDSS.
4514634 Bara församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1774-1795 Inbunden.
4514635 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1783-1798 Lucka 1789-1790.
4514635 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1799-1808
4514635 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1809-1818 Med en attest för år 1819.
4514636 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1809-1818 Med en attest för år 1819.
4514636 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1819-1826 Med en attest för år 1827.
4514636 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1827-1834 Med en attest för år 1815 och en för år 1819.
4514637 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1827-1834 Med en attest för år 1815 och en för år 1819.
4514637 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1835-1840
4514637 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1841-1846
4514637 Bara församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1847-1853
4514638 Mölleberga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1720-1861
4514638 Mölleberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1783-1814
4514638 Mölleberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1815-1830
4514639 Mölleberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1815-1830
4514639 Mölleberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1831-1848
4514640 Burlövs församling A I Husförhörslängder 1, 1806-1808
4514640 Burlövs församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1818
4514640 Burlövs församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1823
4514640 Burlövs församling A I Husförhörslängder 4, 1823-1825
4514640 Burlövs församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1834
4514641 Burlövs församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1843
4514641 Burlövs församling A I Husförhörslängder 7, 1843-1851
4514641 Burlövs församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1859
4514641 Burlövs församling B I Inflyttningslängder 1, 1818-1856 Lucka 1852.
4514642 Burlövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1723 Endast dopbok.
4514642 Burlövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1724-1775 Endast dopbok. T.o.m. 1775-03-19.
4514642 Burlövs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1775-1816 Fr.o.m. 1775-04-05.
4514642 Burlövs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1817-1859
4514642 Burlövs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1715-1776 Lucka 1719-1721, 1732, 1742.
4514642 Burlövs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1777-1818
4514643 Burlövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1804-1813
4514643 Burlövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1814-1817
4514643 Burlövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1818-1820
4514643 Burlövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1821-1823
4514644 Burlövs församling L I a Kyrkans räkenskaper 2, 1692-1738
4514644 Burlövs församling L I a Kyrkans räkenskaper 3, 1739-1794
4514644 Burlövs församling L I a Kyrkans räkenskaper 4, 1795-1855
4514645 Brågarps församling A I Husförhörslängder 1, 1825-1830 Kapsel. Ofullständig i slutet.
4514645 Brågarps församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1841
4514645 Brågarps församling A I Husförhörslängder 3, 1841-1853
4514645 Brågarps församling B Flyttningslängder 1, 1841-1862 Inflyttningslängd endast till 1861. Utflyttningslängden lucka 1854.
4514645 Brågarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1735-1772 Lucka 1741-1742. Med anteckningar rörande
prästfamilj 1713-1741.
4514645 Brågarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1773-1820
4514645 Brågarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1820-1861
4514645 Brågarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1720-1772 Inb. Huvudräkenskaper. I början
anteckning om kyrkans årliga ränta och avskrift av skri-
velse till kyrkoinsp.
4514645 Brågarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1773-1848 Bunt. Huvudräkenskaper.
4514646 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1812 Bunt.
4514646 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1822 Inbunden.
4514646 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1827 Inbunden.
4514646 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1837 Inbunden.
4514646 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1846 Inbunden.
4514646 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 6, 1847-1852 Inbunden.
4514646 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1857 Inbunden.
4514646 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 8, 1857-1861 Inbunden.
4514647 Bjärshögs församling B Flyttningslängder 1, 1809-1823 Inbunden.
4514647 Bjärshögs församling B Flyttningslängder 2, 1823-1861 Inbunden.
4514647 Bjärshögs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1796 Inbunden.
Luckor 1691-1692, 1700, 1705-07-31--1715-08-26, 1717.
4514647 Bjärshögs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1797-1861 Inbunden. Lucka 1854-1856.
4514647 Bjärshögs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1735-1787 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4514647 Bjärshögs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1788-1879
4514648 Börringe församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1778 Fr. o. m. 1689-11-16.
4514648 Börringe församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1558-1658 "Inb. ""Kyrkostol""."
4514648 Börringe församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1662-1722 Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1664-1679.
4514648 Börringe församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1723-1779 Inb. Huvudräkenskaper.
4514649 Börringe församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4514649 Börringe församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1823
4514649 Börringe församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1827
4514649 Börringe församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1831
4514649 Börringe församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1835
4514650 Börringe församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1840
4514650 Börringe församling A I Husförhörslängder 7, 1840-1845
4514650 Börringe församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1850
4514650 Börringe församling B Flyttningslängder 1, 1827-1862 Inflyttningslängd 1827-1860. Utflyttningslängd 1827-1862.
4514651 Lemmeströ församling C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1781 Inb.
4514651 Börringe församling C Födelse- och dopböcker 2, 1807-1854
4514651 Lemmeströ församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1781 Inb. Duplett.
4514652 Lemmeströ församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1779-1781 Bunt. Med två attester för 1778.
4514652 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1789-1796
4514653 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1797-1802
4514653 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1803-1809
4514653 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1810-1815
4514653 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1816-1820
4514654 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1816-1820
4514654 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1821-1825
4514654 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1826-1830
4514655 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1831-1835
4514655 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1836-1839
4514655 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1840-1843
4514656 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1840-1843
4514656 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1844-1847
4514656 Börringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1848-1850
4514657 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1808 Kapsel.
4514657 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 3, 1809-1812 Kapsel.
4514657 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 4, 1812-1814
4514657 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 5, 1814-1820 Med ortregister.
4514657 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1827 Kapsel. Med ortregister.
4514657 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 8, 1827-1831 Med ortregister.
4514658 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 9, 1831-1837
4514658 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 10, 1837-1842
4514658 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 11, 1842-1845
4514658 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 12, 1845-1850
4514659 Balkåkra församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1746 Med särskild längd över oäkta barn 1691-1733.
4514659 Balkåkra församling C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1779 Med särskild längd över oäkta barn 1748-1778.
4514659 Balkåkra församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1824 Kapsel. Med särskild längd över oäkta barn.
4514659 Balkåkra församling C Födelse- och dopböcker 4, 1825-1862
4514660 Balkåkra församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1789-1810 Inbunden.
4514661 Balkåkra församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1811-1814
4514661 Balkåkra församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1815-1817
4514661 Balkåkra församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 4, 1818-1820
4514804 Blentarps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1693-1737
4514804 Blentarps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1738-1775
4514804 Blentarps församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1776-1816
4514804 Blentarps församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1817-1860
4514804 Sövde församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1813-1819 Arkivbox.
4514805 Blentarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1819 Lucka 1805.
4514805 Blentarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1820-1829
4514805 Blentarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1762 Huvudräkenskaper.
4514805 Blentarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1763-1823 Huvudräkenskaper.
4514806 Björka församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1818
4514806 Björka församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1833
4514806 Björka församling A I Husförhörslängder 3, 1833-1838
4514806 Björka församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1842
4514806 Björka församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1846
4514806 Björka församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851
4514806 Björka församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1856
4514806 Björka församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861
4514806 Ilstorps församling B Flyttningslängder 1, 1811-1838 Lucka 1822-32 (en utflyttnings-anteckning 1822).
4514806 Björka församling B Flyttningslängder 1, 1839-1860
4514806 Björka församling C Födelse- och dopböcker 1, 1783-1862
4514807 Björka församling H II Inflyttningsattester 1, 1801-1820 Lucka 1802.
Åren 1801-05 enstaka attester.
4514807 Björka församling H II Inflyttningsattester 2, 1821-1851 Lucka 1841-48.
År 1849 en och 1851 två attester.
4514807 Björka församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1782-1845 Huvudräkenskaper.
4514808 Brandstads församling A I Husförhörslängder 1, 1803-1810 Bunt.
4514808 Brandstads församling A I Husförhörslängder 2, 1812-1818 Bunt.
4514808 Brandstads församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1828 Bunt.
4514808 Brandstads församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1835 Bunt.
4514808 Brandstads församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1843 Bunt.
4514809 Brandstads församling A I Husförhörslängder 6, 1843-1847 Bunt.
4514809 Brandstads församling A I Husförhörslängder 7, 1847-1850 Bunt.
4514809 Brandstads församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1856
4514809 Brandstads församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1861
4514809 Brandstads församling B Flyttningslängder 1, 1818-1850
4514809 Brandstads församling B Flyttningslängder 2, 1851-1861
4514810 Brandstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1748 Till 1722 endast dopbok.
4514810 Brandstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1789
4514810 Brandstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1790-1843 T.o.m. 1843-04-17.
4514810 Brandstads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1843-1861 Fr.o.m. 1843-05-09.
4514810 Brandstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1778-1810 Luckor 1781-1782, 1787-1788, 1790-1791, 1795-1797.
4514812 Bosarps församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1836
4514812 Bosarps församling A I Husförhörslängder 7, 1837-1841 Bunt. Bosarps by saknas.
4514812 Bosarps församling A I Husförhörslängder 8, 1842-1847
4514812 Bosarps församling A I Husförhörslängder 9, 1848-1852
4514812 Bosarps församling A I Husförhörslängder 10, 1853-1855
4514812 Bosarps församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4514813 Bosarps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1654-1703 Dopbok. Börjar 1654-11-19.
Luckor 1673-03-16--1676-05-15,
1682-06-14--1683-10-21,
1683-12-02--1684-07-20,
1685-06-17--1685,
1686-03-14--1690-07-20.
4514813 Bosarps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1710-1748 Före 1734 endast dopbok.
4514813 Bosarps församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1749-1806 Slutar 1806-08-24.
4514813 Bosarps församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1806-1852
4514813 Bosarps församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1853-1861
4514814 Bosarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1833-1850 Arkivkartong. Inflyttningsattester.
4514814 Bosarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 4, 1851-1860 Arkivkartong. Inflyttningsattester.
4514815 Bosarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1683-1796 Inb.
Huvudräkenskaper.
4514816 Billinge församling A I Husförhörslängder 7, 1817-1825
4514816 Billinge församling A I Husförhörslängder 8, 1825-1832 Arkivkartong.
4514816 Billinge församling A I Husförhörslängder 9, 1833-1837 Arkivkartong.
4514816 Billinge församling A I Husförhörslängder 10, 1838-1839
4514816 Billinge församling A I Husförhörslängder 11, 1840-1842 Med enstaka anteckningar 1846-48.
4514816 Billinge församling A I Husförhörslängder 12, 1842-1845
4514816 Billinge församling A I Husförhörslängder 13, 1846-1848
4514817 Billinge församling A I Husförhörslängder 14, 1849-1852
4514817 Billinge församling A I Husförhörslängder 15, 1853-1858
4514817 Billinge församling A I Husförhörslängder 16, 1858-1861
4514818 Billinge församling B Flyttningslängder 2, 1813-1840 Inflyttningslängd 1813-1832, 1837-1840.
Utflyttningslängd 1837-40.
4514818 Billinge församling B Flyttningslängder 3, 1838-1851
4514818 Billinge församling B Flyttningslängder 4, 1852-1861
4514818 Billinge församling B Flyttningslängder 1, 1783-1832 Arkivkartong. Utflyttningslängd.
4514819 Billinge församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1646-1721 Arkivkartong. Anteckningarna börjar 1646-10-25. Luckor 1660-1661, 1663, 1676-1678 och 1680.
4514819 Billinge församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1722-1785 Arkivkartong.
4514819 Billinge församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1786-1846 Arkivkartong.
4514819 Billinge församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1847-1861
4514819 Billinge församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1847-1861
4514819 Billinge församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1847-1861
4514820 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1781-1793 Arkivkartong.
4514820 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1794-1804 Arkivkartong.
4514820 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1805-1810 Arkivkartong.
4514820 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 4, 1811-1815 Arkivkartong.
4514820 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 5, 1816-1820 Arkivkartong.
4514821 Barsebäcks församling A I Husförhörslängder 1, 1787-1814 Lucka 1788-1794.
4514821 Barsebäcks församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1824
4514821 Barsebäcks församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1835
4514821 Barsebäcks församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1840
4514821 Barsebäcks församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1845
4514822 Barsebäcks församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1850
4514822 Barsebäcks församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1855
4514822 Barsebäcks församling A I Husförhörslängder 8, 1855-1861
4514823 Barsebäcks församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1648-1700 1648-1687 endast dopbok. T.o.m. 1700-04-11.
4514823 Barsebäcks församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1700-1806
4514823 Barsebäcks församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1807-1861 Häfte.
4514824 Barsebäcks församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1825-1830
4514824 Barsebäcks församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1831-1835
4514825 Billeberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1817-1830
4514825 Billeberga församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1704-1779 Inbunden.
Luckor 1709-1714, 1716-1725, 1750-1773.
4514825 Billeberga församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1779-1859 Inbunden.
4514826 Tirups församling A I Husförhörslängder 1, 1830-1837
4514826 Tirups församling A I Husförhörslängder 2, 1837-1845
4514826 Tirups församling A I Husförhörslängder 3, 1845-1858
4514826 Tirups församling A I Husförhörslängder 4, 1858-1867
4514826 Tirups församling C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1764 Inb. T.o.m. 1764-05-18.
Lucka 1759--1763-09-03.
4514826 Tirups församling C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1800 Inb. T.o.m. 1800-05-28.
4514826 Tirups församling C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1859 Inb.
4514826 Tirups församling C Födelse- och dopböcker 4, 1860-1865 Inb. T.o.m. 1865-05-14. Duplettbok.
4514827 Brunnby församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1817
4514827 Brunnby församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1830 Lucka 1826-1828.
4514827 Brunnby församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1834
4514827 Brunnby församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1840
4514828 Brunnby församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1854
4514828 Brunnby församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1860
4514828 Brunnby församling B Flyttningslängder 1, 1830-1845 Inflyttningslängd 1830-1834, utflyttningslängd 1830--1845-03-21.
4514828 Brunnby församling B Flyttningslängder 2, 1852-1862
4514829 Brunnby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1747-1769 Börjar 1747-07-27.
4514829 Brunnby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1803 Slutar 1803-02-23.
4514829 Brunnby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1803-1824 Börjar 1803-03-07.
4514830 Brunnby församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1844-1847 Kapsel.
4514830 Brunnby församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1848-1850 Kapsel.
4514830 Brunnby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1665-1708 Bunt.
Huvudräkenskaper.
Lucka 1673-1679, 1665, 1672, 1708 ofullständig.
4514830 Brunnby församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1717-1779 Bunt.
Huvudräkenskaper.
Lucka 1725.
1717 ofullständig.
4514830 Brunnby församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1780-1839 Huvudräkenskaper.
Med anteckningar ur de äldre kyrkoräkenskaperna.
4514831 Bårslövs församling H II Inflyttningsattester 1, 1837-1850 Alfabetiskt ordnade A-J, S-Å.
4514831 Bårslövs församling H II Inflyttningsattester 2, 1837-1850 Alfabetiskt ordnade K-S.
4514831 Bårslövs församling H II Inflyttningsattester 1, 1837-1850 Alfabetiskt ordnade A-J, S-Å.
4514832 Bårslövs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1675-1786 Huvudräkenskaper.
4514833 Bjuvs församling A I Husförhörslängder 1, 1805-1813
4514833 Bjuvs församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1817
4514833 Bjuvs församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1825 Bunt.
4514833 Bjuvs församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1829
4514833 Bjuvs församling A I Husförhörslängder 5, 1829-1834
4514833 Bjuvs församling A I Husförhörslängder 6, 1834-1839
4514833 Bjuvs församling A I Husförhörslängder 7, 1839-1845
4514833 Bjuvs församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1859
4514833 Bjuvs församling A I Husförhörslängder 9, 1859-1863 Med längd över dömda vid Luggude häradsrätt 1859-63.
4514834 Bjuvs församling B Flyttningslängder 2, 1855-1860
4514834 Bjuvs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1710-1802 Med anteckningar om av pastor meddelade admonitioner.
4514834 Bjuvs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1846
4514834 Bjuvs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1847-1862
4514838 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 1, 1805-1834 Med luckor.
4514838 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 2, 1817-1821
4514838 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 3, 1821-1825
4514838 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1840
4514838 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1847
4514838 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 6, 1847-1851
4514838 Dalköpinge församling B Flyttningslängder 1, 1833-1861 1833-1860(61).
Inflyttningslängd 1833-1849(50),
(lucka 1837-1840).
Utflyttningslängd 1833--1861-09-27 (lucka 1837).
4514838 Dalköpinge församling B Flyttningslängder 2, 1850-1861 1850-1860(61).
Inflyttningslängd.
4514838 Dalköpinge församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1807 Luckor: 1695-1697, 1700--1720-06-13, 1753-01-28--1756-09-20.
4514838 Dalköpinge församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1808-1889 Födelseboken börjar först 1808-09-20.
4514838 Dalköpinge församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1838-1853 1838-1852(53), 1838-1840 endast lysningsbok.
4514838 Dalköpinge församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1853-1860
4514839 Dalköpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1790-1820
4514839 Dalköpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1821-1827
4514840 Dalköpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1828-1834
4514840 Dalköpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1835-1840
4514841 Dalköpinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1741-1793
4514841 Dalköpinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1794-1878
4514842 Dalby församling A I Husförhörslängder 1, 1804-1821 Bunt. Lucka 1808.
I längden 1814-1821 saknas
fol. 84-115.
4514842 Dalby församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1828 Inb.
4514842 Dalby församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1833 Inb.
4514843 Dalby församling A I Husförhörslängder 4, 1834-1837 Inb.
4514843 Dalby församling A I Husförhörslängder 5, 1849-1858 Inb.
4514844 Dalby församling B Flyttningslängder 1, 1858-1894 Inb.
4514844 Dalby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1667-1751 Inb. Fuktskadad.
Börjar 1667-07-21.
Före 1747 endast dopbok.
Luckor 1668-04-12--1672-02-11 och
1714-10-24--1715-01-09.
4514844 Dalby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1807 Inb.
4514845 Dalby församling D II Längder över nattvardsgäster 2, 1818-1841 Bunt. Omfattar åren 1818, 1821, 1823, 1827 och 1831-1841.
4514845 Dalby församling D II Längder över nattvardsgäster 3, 1846-1858 Inb.
4514845 Dalby församling D II Längder över nattvardsgäster 4, 1859-1866 Inb.
4514845 Dalby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1748-1797 Inb. Huvudräkenskaper.
4514845 Dalby församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1798-1838 Inb. Huvudräkenskaper.
4514846 Dagstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1835-1840
4514846 Dagstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1840-1845
4514846 Dagstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1845-1850
4514846 Dagstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1851-1855
4514846 Dagstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1855-1861
4514846 Dagstorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1764-1831
4514846 Dagstorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1832-1861
4514847 Dagstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1802-1819 Bunt.
4514847 Dagstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1820-1829 Bunt.
4514847 Dagstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1764-1845 Inb.
4514848 Eskilstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1831-1839
4514848 Eskilstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1840-1849
4514848 Eskilstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1849-1861
4514849 Eskilstorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1726-1806 Anteckningarna börjar 1726-08-04.
4514849 Eskilstorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1807-1838
4514849 Eskilstorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1777-1838
4514849 Eskilstorps församling F Död- och begravningsböcker 1, 1777-1838
4514849 Eskilstorps församling H II Inflyttningsattester 1, 1801-1832 Lucka 1821-24.
4514849 Eskilstorps församling H II Inflyttningsattester 2, 1845-1873 Luckor 1849-54, 1857-63.
Innehåller enstaka attester
1860-61.
4514849 Eskilstorps församling L Räkenskaper 1, 1769-1839 Kyrkoräkenskaper.
4514850 Everlövs församling A I Husförhörslängder 1, 1795-1803
4514850 Everlövs församling A I Husförhörslängder 2, 1803-1813
4514850 Everlövs församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1818
4514850 Everlövs församling A I Husförhörslängder 4, 1818-1822
4514850 Everlövs församling A I Husförhörslängder 5, 1822-1826
4514850 Everlövs församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1829
4514850 Everlövs församling A I Husförhörslängder 7, 1829-1832
4514851 Everlövs församling A I Husförhörslängder 8, 1832-1835
4514851 Everlövs församling A I Husförhörslängder 9, 1835-1836
4514851 Everlövs församling A I Husförhörslängder 10, 1836-1847
4514851 Everlövs församling A I Husförhörslängder 11, 1847-1850
4514851 Everlövs församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1855
4514851 Everlövs församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1861
4514852 Everlövs församling B Flyttningslängder 1, 1809-1819
4514852 Everlövs församling B Flyttningslängder 2, 1820-1850 Endast en anteckning i inflyttningslängden 1850-01-10.
4514852 Everlövs församling B Flyttningslängder 3, 1850-1861
4514853 Everlövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1797-1810 Luckor 1800, 1802.
4514853 Everlövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1811-1814
4514853 Everlövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1815-1818 Delvis fuktskadad.
4514854 Everlövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1815-1818 Delvis fuktskadad.
4514854 Everlövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1819-1823
4514854 Everlövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1801 Huvudräkenskaper.
4514855 Fosie församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1824 Arkivkartong. Häfte 1799 för Fosie och Lockarp samt inb. vol. 1801-1823 med följande innehåll: Fosie 1801, Fosie och Lockarp 1803, Fosie 1806-1808, 1813-1820, 1820-1823. Kommunionlängd för Fosie och Lockarp 1807-1808. I längden för 1820-1823 även enstaka anteckningar för 1824 och vid Fosie nr 13 gatuhus en förteckning över till 1821 års skattskrivning hörande personer i Fosie. Dvs lucka i husförhörs längderna 1801-1802, 1804-1805, 1809-1812.
4514875 Blentarps församling A I Husförhörslängder 33, 1846-1849
4514875 Blentarps församling A I Husförhörslängder 34, 1849-1854
4514875 Blentarps församling A I Husförhörslängder 35, 1854-1860
4514875 Blentarps församling B Flyttningslängder 1, 1833-1850 Lucka 1836-1846 i inflyttningslängden.
4514875 Blentarps församling B Flyttningslängder 2, 1850-1861
4514876 Brandstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1778-1810 Luckor 1781-1782, 1787-1788, 1790-1791, 1795-1797.
4514876 Brandstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1811-1817
4514876 Brandstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1818-1839
4514876 Brandstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1840-1851 Inbunden.
4514876 Brandstads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1663-1710 Arkivkartong. Huvudräkenskaper.
4514876 Brandstads församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1715-1765 Arkivkartong. Huvudräkenskaper.
4514876 Brandstads församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1771-1828 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4514877 Bosarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1808-1819 Arkivkartong. Inflyttningsattester.
4514877 Bosarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1820-1832 Arkivkartong. Inflyttningsattester.
4514878 Billinge församling A I Husförhörslängder 1, 1751-1781 Längder 1751, 1763, 1768-70, 1773, 1776-81 (1770, 1773 och 1779 års längder ofullständiga).
4514878 Billinge församling A I Husförhörslängder 2, 1782-1783 Arkivkartong.
4514878 Billinge församling A I Husförhörslängder 3, 1783-1793
4514878 Billinge församling A I Husförhörslängder 4, 1793-1801
4514878 Billinge församling A I Husförhörslängder 5, 1811-1817
4514878 Billinge församling A I Husförhörslängder 6, 1813-1818 Med kronologisk förteckning över församlingens medlemmar.
4514879 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 5, 1816-1820 Arkivkartong.
4514879 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 6, 1821-1830
4514879 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 7, 1831-1840
4514880 Billinge församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1688-1765 Huvudräkenskaper.
4514880 Billinge församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1766-1916 Huvudräkenskaper.
4514880 Röstånga församling A I Husförhörslängder 1, 1751-1780 Längder 1751, 1753-1754, 1767-1770, 1772, 1775-1778 och 1780 (1751, 1778 och 1780 års längder ofullständiga).
4514881 Barsebäcks församling B Flyttningslängder 2, 1834-1849 Häft. Inflyttningslängd 1834-1849,
utflyttningslängd 1835-1849.
4514881 Barsebäcks församling B Flyttningslängder 3, 1850-1861 Inflyttningslängd.
4514881 Barsebäcks församling B Flyttningslängder 1, 1796-1834 Häfte. Utflyttningslängd.
4514881 Barsebäcks församling B Flyttningslängder 4, 1850-1861 Utflyttningslängd.
4514881 Barsebäcks församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1791-1812 Luckor 1793-1795, 1800, 1804 och 1806.
4514881 Barsebäcks församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1813-1824
4514882 Billeberga församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1830
4514882 Billeberga församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1837
4514883 Billeberga församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1845
4514883 Billeberga församling A I Husförhörslängder 4, 1845-1857
4514883 Billeberga församling A I Husförhörslängder 5, 1857-1866
4514883 Billeberga församling B Flyttningslängder 1, 1811-1828
4514883 Billeberga församling B Flyttningslängder 2, 1829-1864
4514884 Billeberga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1709-1758 Lucka 1715--1718-03-06.
4514884 Billeberga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1759-1779 Lucka 1761-02-03--1762-08-22.
4514884 Billeberga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1799
4514884 Billeberga församling C Födelse- och dopböcker 4, 1800-1839
4514884 Billeberga församling C Födelse- och dopböcker 6, 1835-1864
4514885 Billeberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1794-1816 Kapsel. Endast en attest för 1794 och två för 1795.
4514886 Tirups församling "H II Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

1, 1796-1833
4514886 Tirups församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1709 Kapsel. Luckor 1704, 1706.
Åren 1707-1709 defekta.
4514886 Tirups församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1779-1881 Inb.
4514887 Brunnby församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1845
4514887 Brunnby församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1852
4514888 Brunnby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1825-1839
4514888 Brunnby församling C Födelse- och dopböcker 6, 1840-1856
4514888 Brunnby församling C Födelse- och dopböcker 7, 1857-1862 1857-1861(62).
Slutar 1862-04-30.
Register i DDSS.
4514888 Brunnby församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1830-1851
4514888 Brunnby församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1852-1861
4514888 Brunnby församling F Död- och begravningsböcker 1, 1836-1862 Slutar 1862-05-04. Register i DDSS.
4514888 Brunnby församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1821-1836 Luckor 1823-1824, 1827-1830.
4514889 Brunnby församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1820-1829 Arkivbox.
4514889 Brunnby församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1830-1835 Arkivbox.
4514889 Brunnby församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1836-1839 Kapsel.
4514889 Brunnby församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1840-1843 Kapsel.
4514889 Brunnby församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1844-1847 Kapsel.
4514890 Bårslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1838-1841
4514890 Bårslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1841-1845
4514890 Bårslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1846-1847
4514890 Bårslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1850
4514890 Bårslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1853
4514891 Bårslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1853-1860
4514891 Bårslövs församling B Flyttningslängder 1, 1840-1850 Utflyttningslängd saknas 1845.
4514891 Bårslövs församling B Flyttningslängder 2, 1851-1860
4514891 Bårslövs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1832-1861
4514892 Bonderups församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1821 Bunt.
I längden 1813-1821 saknas fol.
1-7, 43-51 samt slutet av
Ugglarps hus.
4514893 Everlövs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1768-1813 1768-1794 endast dopbok.
4514893 Everlövs församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1814-1850
4514893 Everlövs församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1851-1861
4514894 Esarps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1819 Svinarps by samt Alberta nr 1 saknas.
4514894 Esarps församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1829 Svinarps by saknas.
4514894 Esarps församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1842
4514894 Esarps församling A I Husförhörslängder 4, 1842-1846 Svinarps by saknas.
4514894 Esarps församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1850
4514894 Esarps församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1853
4514894 Esarps församling A I Husförhörslängder 7, 1854-1858
4514894 Esarps församling A I Husförhörslängder 8, 1858-1860
4514895 Esarps församling B Flyttningslängder 1, 1854-1860 Inflyttningslängd.
4514895 Esarps församling B Flyttningslängder 2, 1854-1860 Utflyttningslängd.
4514895 Esarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1753-1814 Begynnelsedatum 1753-08-07.
4514895 Esarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1815-1824
4514895 Esarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1824-1860
4514895 Esarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1829-1839 Kapsel.
4514896 Esarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1840-1849 Kapsel.
4514896 Esarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1850-1859 Kapsel.
4514896 Esarps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1670-1781 Huvudräkenskaper. Luckor 1672-79,
1711-15, 1717-25. Räkenskaperna
ofullständiga 1705-10, 1716,
1727-28 och 1781.
4514896 Esarps församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1782-1830 Huvudräkenskaper. Räkenskaperna
ofullständiga 1809-10.
4514897 Ekeby församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1820
4514897 Ekeby församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1827
4514897 Ekeby församling A I Husförhörslängder 3, 1827-1833
4514897 Ekeby församling A I Husförhörslängder 4, 1833-1839
4514898 Ekeby församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1846
4514898 Ekeby församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1852
4514898 Ekeby församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1861
4515503 Fosie församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1830
4515503 Fosie församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1836
4515503 Fosie församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1842
4515503 Fosie församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1846
4515504 Fosie församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851 Häri även förteckning över nattvardsungdom 1850-1851 för Fosie och Lockarp.
4515504 Fosie församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1856 Häri även förteckning över nattvardsungdom 1855 för Fosie och Lockarp.
4515504 Fosie församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861
4515505 Fosie församling D I Längder över nattvardsungdom, konfirmationsböcker 1, 1866-1894 Arkivkartong. Bunt för 1866-1886 omfattande Fosie och Lockarp, inb. vol. för 1887-1894 omfattande Fosie och Lockarp. I kartongen även lagd flyttningslängd för Fosie och Lockarp 1790-1793. Häfte, samt redogörelser för folkmängden 1860-1890.
4515505 Fosie församling B I Inflyttningslängder 1, 1821-1830 Häri även utflyttningslängd 1821-1849, B II.
4515505 Fosie församling B I Inflyttningslängder 2, 1849-1861
4515505 Fosie församling B II Utflyttningslängder 1, 1849-1861
4515505 Fosie församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 1, 1688-1765 Häri även lysnings- och vigselbok 1688-1775, död- och begravningsbok 1688--1763-09-25 samt absolutionsanteckningar 1712-1769.
4515505 Fosie församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 2, 1766-1826 Arkivkartong. Inb. vol. 1766--1826-04-23.
Häri även lysnings- och vigselbok 1776-1825, död- och begravningsbok 1764--1826-04-11 samt uppgifter om undergången kyrkoplikt 1811-1825.
Dubblettfödelsebok 1809-1860 lagd i kartongen.
4515505 Fosie församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 3, 1826-1861 Häri även lysnings- och vigsel- bok samt död- och begravningsbok.
4515505 Fosie församling H II a Inflyttningsattester 1, 1805-1843 "10 band i arkivkartong: 1805-1810, 1815-1821. Endast enstaka attester 1805-1806 och 1815-1818. 1822-1831 endast Fosie. 3 band: 1822-1825 (endast 2 attester 1823), 1826-1829 och 1830-1831. 1822-1843 endast Lockarp.
5 band: 1822-1836 (lucka 1824, 1826-1828, 1830; 1 attest 1825 och 1829); 1831-1832 (1 attest 1831), 1830-1837 (lucka 1831-1836), 1838-1841; 1842-1843."
4515506 Fosie församling H II a Inflyttningsattester 1, 1805-1843 "10 band i arkivkartong: 1805-1810, 1815-1821. Endast enstaka attester 1805-1806 och 1815-1818. 1822-1831 endast Fosie. 3 band: 1822-1825 (endast 2 attester 1823), 1826-1829 och 1830-1831. 1822-1843 endast Lockarp.
5 band: 1822-1836 (lucka 1824, 1826-1828, 1830; 1 attest 1825 och 1829); 1831-1832 (1 attest 1831), 1830-1837 (lucka 1831-1836), 1838-1841; 1842-1843."
4515506 Fosie församling H II a Inflyttningsattester 2, 1832-1843 10 band i arkivkartong: 1832-1836 endast Fosie. 4 band: 1832-1834 (lucka 1833), 1833, 1835 (häri ett fåtal för 1836), 1836. 1837-1843 endast Fosie. 6 band (ett per år utom 1838-1839 som bundits tills.).
4515507 Fosie församling H II a Inflyttningsattester 2, 1832-1843 10 band i arkivkartong: 1832-1836 endast Fosie. 4 band: 1832-1834 (lucka 1833), 1833, 1835 (häri ett fåtal för 1836), 1836. 1837-1843 endast Fosie. 6 band (ett per år utom 1838-1839 som bundits tills.).
4515507 Fosie församling H II a Inflyttningsattester 1, 1805-1843 "10 band i arkivkartong: 1805-1810, 1815-1821. Endast enstaka attester 1805-1806 och 1815-1818. 1822-1831 endast Fosie. 3 band: 1822-1825 (endast 2 attester 1823), 1826-1829 och 1830-1831. 1822-1843 endast Lockarp.
5 band: 1822-1836 (lucka 1824, 1826-1828, 1830; 1 attest 1825 och 1829); 1831-1832 (1 attest 1831), 1830-1837 (lucka 1831-1836), 1838-1841; 1842-1843."
4515507 Fosie församling H II a Inflyttningsattester 3, 1844-1853 10 band i arkivkartong.
4515508 Fosie församling H II a Inflyttningsattester 3, 1844-1853 10 band i arkivkartong.
4515508 Fosie församling H II a Inflyttningsattester 4, 1854-1865 12 band i arkivkartong.
4515509 Fosie församling L I a Räkenskaper för kyrka. Församlingsräkenskaper 1, 1662-1843 "Arkivkartong. 2 band: 1662-1722 med inventarium över kyrkans byggning, mobilier och inkomster 1665; 1776-1843."
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 1, 1789-1808 Fuktskadad. Luckor 1790, 1804.
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1819
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1833
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1838
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1841
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1845
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 7, 1845-1847
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 8, 1848-1853
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 9, 1853-1857
4515510 Fuglie församling A I Husförhörslängder 10, 1858-1861
4515511 Fuglie församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1756-1800
4515511 Fuglie församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1801-1846
4515511 Fuglie församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1847-1861
4515511 Fuglie församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1786-1803 Bunt. Lucka 1787-1796.
4515511 Fuglie församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1754-1818 Huvudräkenskaper.
4515512 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1822
4515512 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 2, 1822-1827
4515512 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 3, 1827-1832
4515512 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1837
4515512 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1841
4515512 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1846
4515513 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 7, 1846-1851
4515513 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1856
4515513 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1860
4515514 Fru Alstads församling B Flyttningslängder 1, 1836-1850
4515514 Fru Alstads församling B Flyttningslängder 2, 1851-1861
4515514 Fru Alstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1763
4515514 Fru Alstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1835
4515515 Fru Alstads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1861
4515515 Fru Alstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1723 Inb. Lucka 1707. Åren 1663 och
1708 ofullständiga.
4515515 Fru Alstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1725-1775 Inb. Åren 1725, 1735, 1757, 1758, 1761 och 1775 ofullständiga.
4515515 Fru Alstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1779-1833 Inb.
4515516 Fjelie församling A I Husförhörslängder 1, 1805-1813 Lucka 1811.
4515516 Fjelie församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1816
4515516 Fjelie församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1820
4515516 Fjelie församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1826
4515517 Fjelie församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1831
4515517 Fjelie församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1835
4515517 Fjelie församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1840
4515517 Fjelie församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1848
4515517 Fjelie församling A I Husförhörslängder 9, 1848-1861
4515518 Fjelie församling B Flyttningslängder 1, 1826-1844 Inflyttningslängd.
4515518 Fjelie församling B Flyttningslängder 2, 1826-1844 Utflyttningslängd.
4515518 Fjelie församling B Flyttningslängder 3, 1844-1861 Inflyttningslängd.
4515518 Fjelie församling B Flyttningslängder 4, 1844-1861 Utflyttningslängd.
4515518 Fjelie församling C Födelse- och dopböcker 1, 1696-1779 Lucka 1730-01-08 -- 1738-12-
27.
4515518 Fjelie församling C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1844
4515518 Fjelie församling C Födelse- och dopböcker 5, 1845-1861 Slutar 1861-07-28.
4515519 Fjelie församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1677-1783 Inb. Huvudräkenskaper.
4515519 Fjelie församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1784-1900 Inb. Huvudräkenskaper.
4515519 Flädie församling A I Husförhörslängder 1, 1805-1809 Bunt. Lucka 1807.
4515519 Flädie församling A I Husförhörslängder 2, 1809-1810 Bunt. Rödmärkt.
4515520 Flädie församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1835
4515520 Flädie församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1840
4515520 Flädie församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1848
4515520 Flädie församling A I Husförhörslängder 6, 1848-1861
4515521 Flädie församling B Flyttningslängder 1, 1826-1861 Inflyttningslängd.
4515521 Flädie församling B Flyttningslängder 2, 1826-1861 Utflyttningslängd.
4515521 Flädie församling C Födelse- och dopböcker 1, 1697-1780 Lucka 1730-08-20--1738. Slutar 1780-04-28.
4515521 Flädie församling C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1861
4515521 Flädie församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1792 Inb. Huvudräkenskaper.
4515521 Flädie församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1793-1845 Inb. Huvudräkenskaper.
4515523 Fulltofta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1779
4515523 Fulltofta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1780-1859
4515524 Fulltofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1777-1789 Med enstaka attester 1768 och 1776.
4515525 Fulltofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1791-1818
4515525 Fulltofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1819-1829
4515526 Fulltofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1830-1839 Arkivbox.
4515526 Fulltofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1840-1850
4515527 Fränninge församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4515527 Fränninge församling A I Husförhörslängder 2, 1836-1839
4515527 Fränninge församling A I Husförhörslängder 3, 1839-1841 I. Omfattar Fränninge, Hårderup och Skumparp.
4515527 Fränninge församling A I Husförhörslängder 4, 1839-1841 II. Omfattar Starrarp, Bjälkhult och Vallarum.
4515527 Fränninge församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1844
4515528 Fränninge församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1846
4515528 Fränninge församling A I Husförhörslängder 7, 1846-1850 I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
4515528 Fränninge församling A I Husförhörslängder 8, 1846-1850 II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
4515528 Fränninge församling A I Husförhörslängder 9, 1850-1855 I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
4515528 Fränninge församling A I Husförhörslängder 10, 1850-1855 II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
4515529 Fränninge församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1859 I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
4515529 Fränninge församling A I Husförhörslängder 12, 1855-1859 II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
4515529 Fränninge församling A I Husförhörslängder 13, 1859-1862 I. Omfattar Fränninge och Hårderup.
4515529 Fränninge församling A I Husförhörslängder 14, 1859-1862 II. Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
4515529 Fränninge församling B Flyttningslängder 1, 1838-1845
4515529 Fränninge församling B Flyttningslängder 2, 1846-1861
4515530 Fränninge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1730-1783
4515530 Fränninge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1784-1829
4515530 Fränninge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1846
4515530 Fränninge församling C Födelse- och dopböcker 5, 1847-1861
4515531 Fränninge församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1827-1854 Lysnings- och vigselbok 1827-1837, lysningsbok 1827-1854
(med vigselanteckningar 1836-12-15--1846-04-12).
4515531 Fränninge församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1847-1861
4515531 Fränninge församling F Död- och begravningsböcker 1, 1847-1861
4515531 Fränninge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1718-1772 Huvudräkenskaper.
4515531 Fränninge församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1773-1847 Huvudräkenskaper.
4515532 Felestads församling A I Husförhörslängder 2, 1828-1836 Inb.
4515532 Felestads församling A I Husförhörslängder 3, 1837-1850 Inb.
4515532 Felestads församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1858 Inb.
4515532 Felestads församling A I Husförhörslängder 5, 1859-1865 Inb.
4515532 Felestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1749-1836 Inb.
4515532 Felestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1837-1861 Inb.
4515532 Felestads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1810 Lucka 1725.
4515533 Fleninge församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1820 Häfte.
4515533 Fleninge församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1825 Inb.
4515533 Fleninge församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1830 Inb. Häri även anteckningar om de fattigas antal 1828-1830.
4515533 Fleninge församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1837 Inb.
4515533 Fleninge församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1845 Inb.
4515534 Fleninge församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1850 Inb. Häri även anteckningar om
fattiga 1850.
4515534 Fleninge församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1856 Inb.
4515534 Fleninge församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861 "Inb. Häri även anteckningar om
husförhållande 1857-1868; anteckningar om antalet kommunikanter 1857-1861 samt
förteckning på gratialister i Allerum och Fleninge."
4515534 Fleninge församling B Flyttningslängder 2, 1849-1862 Inb. Lucka i inflyttningslängden
1856.
4515535 Fleninge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1749 Inb. Dopbok 1695-1723. Lucka 1704-1706.
4515535 Fleninge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1799 Inb. Häri även anteckningar om
märkvärdiga händelser 1750-1782.
4515535 Fleninge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1800-1836 Inb. Häri även anteckningar om
diverse ämbetsmän 1800.
4515535 Fleninge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1837-1857 Inb.
4515535 Fleninge församling C Födelse- och dopböcker 5, 1858-1862 Inb.
4515535 Fleninge församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1830-1856 Häfte. Häri även anteckningar
om giftomannens samtycke och
hinderslöshetsintyg.
4515535 Fleninge församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1857-1873 Inb. Häri även anteckningar om
giftomannens samtycke och hinderslöshetsintyg.
4515535 Fleninge församling F Död- och begravningsböcker 1, 1858-1862 Inb.
4515536 Fleninge församling H II Inflyttningsattester 1, 1819-1837
4515536 Fleninge församling H II Inflyttningsattester 2, 1838-1848
4515537 Farhults församling A I Husförhörslängder 1, 1785-1812 Bunt. Luckor 1787-1793, 1803, 1806-1809.
4515537 Farhults församling A I Husförhörslängder 2, 1805- Inb.
4515537 Farhults församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1807 Inb.
4515537 Farhults församling A I Husförhörslängder 4, 1808-1821 Inb. Omfattar åren 1808-1811,
1817-1821.
4515538 Farhults församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1819 Inb.
4515538 Farhults församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1823 Inb.
4515538 Farhults församling A I Husförhörslängder 8, 1823-1828 Inb.
4515539 Farhults församling A I Husförhörslängder 9, 1829-1843 Bunt.
4515539 Farhults församling A I Husförhörslängder 10, 1843-1847 Bunt.
4515539 Farhults församling A I Husförhörslängder 11, 1848-1852 Bunt.
4515539 Farhults församling A I Husförhörslängder 12, 1852-1857 Inb i arkivkartong
4515539 Farhults församling A I Husförhörslängder 13, 1858-1861 Inb i arkivkartong
4515540 Farhults församling B Flyttningslängder 1, 1803-1828 Inb.
4515540 Farhults församling B Flyttningslängder 2, 1829-1856 Inb.
4515540 Farhults församling B Flyttningslängder 3, 1856-1860 Inb.
4515540 Farhults församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1783 Bunt. Lucka 1697-11-24--1699-09-15. Före 1718 endast dopbok.
4515540 Farhults församling C Födelse- och dopböcker 2, 1784-1823 Bunt. Slutar 1823-01-07. Register i DDSS.
4515540 Farhults församling C Födelse- och dopböcker 4, 1823-1861 Bunt. Omfattar tiden 1823-01-04--1861-07-14.
Register i DDSS.
4515541 Farhults församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1823-1861 Inb. Slutar 1861-06-21. Register i DDSS.
4515541 Farhults församling F Död- och begravningsböcker 1, 1823-1861 Inb. Omfattar tiden 1823-01-11--1861-07-17.
Register i DDSS.
4515541 Farhults församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1717 Inb. Huvudräkenskaper.
4515541 Farhults församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1718-1782 Bunt. Huvudräkenskaper.
4515541 Farhults församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1783-1833 Inb. Huvudräkenskaper.
4515542 Frillestads församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1820
4515542 Frillestads församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1828
4515542 Frillestads församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1836
4515542 Frillestads församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1846
4515542 Frillestads församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1857
4515542 Frillestads församling A I Husförhörslängder 6, 1857-1861
4515542 Frillestads församling B Flyttningslängder 1, 1835-1861 Bunt. Register i SDD/DDSS.
4515543 Frillestads församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1814 Register i SDD/DDSS.
4515543 Frillestads församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1815-1859 Bunt. Register i SDD/DDSS.
4515543 Frillestads församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1859-1861 Register i SDD/DDSS.
4515544 Frillestads församling H II Bilagor till flyttningslängden Inflyttningsattester 1, 1815-1819 En attest från 1814. Register i SDD/DDSS.
4515544 Frillestads församling H II Bilagor till flyttningslängden Inflyttningsattester 2, 1820-1823 En attest från 1762. Register i SDD/DDSS.
4515544 Frillestads församling H II Bilagor till flyttningslängden Inflyttningsattester 3, 1824-1828 Register i SDD/DDSS.
4515544 Frillestads församling H II Bilagor till flyttningslängden Inflyttningsattester 4, 1829-1834 Register i SDD/DDSS.
4515545 Frillestads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1783 Bunt.
4515545 Frillestads församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1784-1883 Bunt.
4515546 Fjärestads församling A I Husförhörslängder 1, 1791-1792
4515546 Fjärestads församling A I Husförhörslängder 2, 1854-1860
4515546 Fjärestads församling B Flyttningslängder 1, 1851-1860
4515546 Fjärestads församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1832-1861
4515546 Fjärestads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1681-1803 Huvudräkenskaper.
4515547 Gessie församling A I Husförhörslängder 1, 1831-1839
4515547 Gessie församling A I Husförhörslängder 2, 1840-1849
4515547 Gessie församling A I Husförhörslängder 3, 1849-1861
4515547 Gessie församling B Flyttningslängder 1, 1831-1861 Inflyttningslängder 1831, 1836-1861. Utflyttningslängder 1836-1861.
4515548 Gessie församling C Födelse- och dopböcker 1, 1726-1808 Anteckningarna börjar 1726-06-23.
4515548 Gessie församling C Födelse- och dopböcker 2, 1809-1838
4515548 Gessie församling C Födelse- och dopböcker 4, 1838-1861
4515548 Gessie församling C Födelse- och dopböcker 3, 1813-1858 Duplett.
4515548 Gessie församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1777-1837
4515548 Gessie församling F Död- och begravningsböcker 1, 1777-1838
4515549 Gessie församling H II Inflyttningsattester 1, 1801-1828
4515549 Gessie församling H II Inflyttningsattester 2, 1829-1848
4515549 Gessie församling H II Inflyttningsattester 3, 1849-1856
4515550 Gessie församling H II Inflyttningsattester 3, 1849-1856
4515550 Gessie församling H II Inflyttningsattester 4, 1857-1865
4515550 Gessie församling L Räkenskaper 1, 1769-1841 Kyrkoräkenskaper.
4515551 Glostorps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1819 Band i kartong. Häri även ovannämnda kopia.
4515551 Glostorps församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1833 Häri även G III 1821-1826.
4515551 Glostorps församling A I Husförhörslängder 3, 1833-1836
4515551 Glostorps församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1844
4515551 Glostorps församling A I Husförhörslängder 5, 1844-1850
4515551 Glostorps församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1857 Band i kartong.
4515551 Glostorps församling A I Husförhörslängder 7, 1857-1861 Av skyddsskäl lagd i kartong tillsammans med A I:6.
4515552 Glostorps församling B I Inflyttningslängder 1, 1820-1849 Kartong. 1820-1840 med lucka 1834-1835, 1840-1849. (2 band).
4515552 Glostorps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1707-1811 "Lucka 1708-01-22--1733-04-28. Häri ingår: E, lysnings- och vigselbok 1707-1811, lucka 1709-1733. F, död- och begravningsbok 1707-1811, lucka 1707-1733. 1733 har tillträdande kyrkoherden gjort följande anmärkning: ""Kyrkoherde Semmer har 1708-1733 underlåtit att införa någon anteckning i kyrkoboken"".
(Äldre pg.nr 2)."
4515552 Glostorps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1812-1861 1861-09-20. Häri ingår: E, lysnings- och vigselbok 1812--1861-06-21 och F, död- och begravningsbok 1812--1861-09-20 samt O II, anteckningar om invigning av kyrkogårdens utvidgning 1855-06-08.
4515552 Glostorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1622-1776 "Kartong. 1662-1723, häri även N III 1665; 1724-1776. (2 band). Häri även L VI (1 faskikel)."
4515552 Glostorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1777-1888 "Kartong. 1777-1845; 1846-1888 häri även N III inventarieförteckning 1846; 1 faskikel handlingar ang kyrkans inkomster 1822-1897, särskild redogörelse för inkomster och utgifter 1874-1876, 1879, 1882-1883 samt 1886-1888. (2 band och 1 faskikel)."
4515553 Gylle församling A I Husförhörslängder 1, 1802-1817
4515553 Gylle församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1831
4515553 Gylle församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1817
4515553 Gylle församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1842
4515553 Gylle församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1847
4515553 Gylle församling A I Husförhörslängder 6, 1847-1853
4515553 Gylle församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1861
4515553 Gylle församling B Flyttningslängder 1, 1838-1861 Inflyttningslängd.
4515553 Gylle församling B Flyttningslängder 2, 1838-1861 Utflyttningslängd.1838-1860 (61).
4515554 Gylle församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1805 Lucka 1794-07-23--1797-09-04.
4515554 Gylle församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1801-1861 Omfattar tiden 1801-05-12--1861-09-30.
4515554 Gylle församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1758-1771 Arkivbox. Inflyttningsattester.
4515554 Gylle församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1801-1807 Inflyttningsattester.
4515555 Gylle församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1808-1814 Inflyttningsattester.
4515555 Gylle församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1815-1819 Inflyttningsattester.
4515555 Gylle församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1821-1824 Inflyttningsattester.
4515556 Gylle församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1825-1827 Inflyttningsattester.
4515556 Gylle församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1828-1835 Inflyttningsattester.
4515556 Gylle församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1836-1838 Inflyttningsattester.
4515557 Gylle församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1760-1790
4515557 Gylle församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1791-1855
4515558 Gislövs församling A I Husförhörslängder 1, 1817-1821
4515558 Gislövs församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1825
4515558 Gislövs församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1831
4515558 Gislövs församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1840
4515558 Gislövs församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1846
4515559 Gislövs församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851
4515559 Gislövs församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1856
4515559 Gislövs församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861
4515560 Gislövs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1756-1808 1756-1807(1808). Födelseboken börjar 1756-09-10. Lucka 1759-01-01 -- 1759-09-23.
4515560 Gislövs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1808-1833
4515560 Gislövs församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1834-1889
4515561 Gislövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1739-1781
4515561 Gislövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1782-1823
4515562 Genarps församling A I Husförhörslängder 1, 1772-1791 Kapsel. Husförhörs- och kommunionlängder.
4515562 Genarps församling A I Husförhörslängder 2, 1796-1802
4515562 Genarps församling A I Husförhörslängder 3, 1802-1806 Arkivbox.
4515562 Genarps församling A I Husförhörslängder 4, 1806-1814 Arkivbox.
4515562 Genarps församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1819
4515563 Genarps församling A I Husförhörslängder 6, 1818-1824
4515563 Genarps församling A I Husförhörslängder 7, 1824-1830
4515563 Genarps församling A I Husförhörslängder 8, 1830-1835
4515563 Genarps församling A I Husförhörslängder 3, 1802-1806 Arkivbox.
4515563 Genarps församling A I Husförhörslängder 9, 1837-1844
4515563 Genarps församling B Flyttningslängder 1, 1832-1861 Inflyttningslängd.
4515563 Genarps församling B Flyttningslängder 2, 1832-1861 Utflyttningslängd.
4515564 Genarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1724 Lucka 1693-09-03--1694-03-18
4515564 Genarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1731-1750 Arkivbox.
4515564 Genarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1751-1791
4515564 Genarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1792-1838
4515565 Genarps församling "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder"

1, 1760-1772
4515566 Genarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1808-1816
4515566 Genarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1817-1826
4515567 Genarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1817-1826
4515567 Genarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1827-1835
4515568 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 1, 1796-1802
4515568 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 2, 1801-1806
4515568 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1813
4515568 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1821
4515568 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 5, 1820-1825
4515568 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 6, 1825-1831
4515568 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1837
4515568 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1844
4515568 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 9, 1843-1852
4515568 Gödelövs församling B Flyttningslängder 1, 1828-1861
4515569 Gödelövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1697-1767 Lucka 1755-56.
4515569 Gödelövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1805
4515569 Gödelövs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1806-1852 Arkivbox.
4515569 Gödelövs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1851-1859 Duplett.
4515570 Gödelövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1808-1826
4515570 Gödelövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1827-1843
4515570 Gödelövs församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1662-1783
4515570 Gödelövs församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1784-1849
4515571 Görslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1844
4515571 Görslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1845-1851
4515571 Görslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1852-1861
4515571 Görslövs församling B Flyttningslängder 1, 1833-1843
4515571 Görslövs församling B Flyttningslängder 2, 1844-1855
4515571 Görslövs församling B Flyttningslängder 3, 1856-1861
4515571 Görslövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1809 Lucka 1715-08-30--1716.
4515571 Görslövs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1810-1843
4515571 Görslövs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1844-1861 Slutar 1861-01-12.
4515572 Görslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1804-1820 Arkivkartong. Lucka 1812.
4515572 Görslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1821-1833 Arkivkartong.
4515573 Görslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1821-1833 Arkivkartong.
4515573 Görslövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1670-1813 Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1729-1772.
4515574 Grönby församling A I Husförhörslängder 1, 1789-1799 Lucka 1790-1798.
4515574 Grönby församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1819
4515574 Grönby församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1827 De första bladen saknas.
4515574 Grönby församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1835
4515574 Grönby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1757 Dopbok 1689-1694. Luckor 1702 och
1704.
4515574 Grönby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1759-1854
4515575 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1791-1795
4515575 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1809-1853 Luckor 1810, 1814, 1827, 1829-1831, 1833, 1840-1848, 1850-1852.
4515575 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1812-
4515575 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1813-
4515575 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1814-
4515575 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1815-
4515576 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1816-
4515576 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1817-
4515576 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1818-
4515576 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1819-
4515576 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1820-
4515576 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1821-
4515576 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1822-
4515577 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1823-
4515577 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 15, 1824-
4515577 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 16, 1825-
4515577 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 17, 1826-
4515577 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 18, 1827-
4515577 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 19, 1828-
4515577 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 20, 1829-
4515577 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 21, 1830-
4515868 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1823
4515868 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1830
4515868 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1835
4515868 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1840
4515868 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1845 Register i volymens början.
4515868 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1850
4515869 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1803-1810
4515869 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1811-1815
4515869 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1816-1821
4515870 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1816-1821
4515870 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1822-1826
4515870 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1827-1831
4515870 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1832-1836
4515871 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1827
4515872 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 2, 1827-1841
4515872 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1836
4515872 Gudmuntorps församling B Flyttningslängder 1, 1832-1846 Lucka 1841-45. År 1846 endast
inflyttningslängd.
4515872 Gudmuntorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1796-1844
4515872 Gudmuntorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1796-1860 Duplett.
4515872 Gudmuntorps församling H II Inflyttningsattester 1, 1832-1836
4515873 Gudmuntorps församling H II Inflyttningsattester 2, 1837-1840
4515873 Gudmuntorps församling H II Inflyttningsattester 3, 1841-1845
4515873 Gudmuntorps församling H II Inflyttningsattester 4, 1846-1852
4515874 Gudmuntorps församling H II Inflyttningsattester 5, 1853-1859
4515874 Gudmuntorps församling H II Inflyttningsattester 6, 1860-1864
4515875 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1820 Även Holmby.
4515875 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1836
4515875 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 4, 1837-1840
4515875 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1841
4515875 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1846
4515875 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 7, 1847-1851
4515875 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1856
4515875 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1859
4515875 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 10, 1859-1861
4515876 Gårdstånga församling B Flyttningslängder 1, 1840-1848 Inflyttningslängd endast 1840, 1844-1846. Även Holmby.
4515876 Gårdstånga församling B Flyttningslängder 3, 1847-1858 Inflyttningslängd 1847-1858, utflyttningslängd 1859-1861.
4515876 Gårdstånga församling B Flyttningslängder 4, 1859-1861 Inflyttningslängd 1859-1860, utflyttningslängd 1859-1861.
4515876 Gårdstånga församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1761 T.o.m. 1761-02-24. 1689-1695, 1731-1738 endast dopbok. Lucka 1707-11-24 -- 1712-05-24.
4515876 Gårdstånga församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1761-1838 Fr.o.m. 1761-02-13.
4515876 Gårdstånga församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1839-1852
4515876 Gårdstånga församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1853-1863 T.o.m. 1863-03-17.
4515877 Gårdstånga församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1798-1810 Bunt.
4515877 Gårdstånga församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1812-1821 Bunt.
4515877 Gårdstånga församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1822-1834 Bunt. Lucka 1830-1833.
4515878 Gårdstånga församling H II Bilagor till inflyttningslängden 1, 1781-1790 Även Holmby.
4515878 Gårdstånga församling H II Bilagor till inflyttningslängden 2, 1791-1795 Även Holmby.
4515878 Gårdstånga församling H II Bilagor till inflyttningslängden 3, 1796-1800 Även Holmby.
4515878 Gårdstånga församling H II Bilagor till inflyttningslängden 4, 1801-1805 Även Holmby.
4515878 Gårdstånga församling H II Bilagor till inflyttningslängden 5, 1806-1815 Även Holmby.
4515879 Gårdstånga församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1590-1635 Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1632-1634.
4515879 Gårdstånga församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1687-1723 Inb. Huvudräkenskaper.
4515879 Gårdstånga församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1726-1792 Inb. Huvudräkenskaper.
4515879 Gårdstånga församling L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1793-1866 Inb. Huvudräkenskaper.
4515880 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1844-1847
4515880 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 8, 1847-1849
4515880 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 9, 1849-1851
4515880 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1853
4515880 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 11, 1853-1855
4515880 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 12, 1855-1857
4515880 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 13, 1857-1861
4515881 Husie församling A I Husförhörslängder 1, 1815-1816 Även för Västra Skrävlinge. Häri även anteckningar om in- och utflyttade 1816 för båda församlingarna.
4515881 Husie församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1821
4515881 Husie församling A I Husförhörslängder 3, 1821-1826
4515881 Husie församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1831
4515881 Husie församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1836
4515881 Husie församling A I Husförhörslängder 6, 1836-1841
4515881 Husie församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1845
4515882 Husie församling A I Husförhörslängder 8, 1846-1850
4515882 Husie församling A I Husförhörslängder 9, 1851-1857
4515882 Husie församling A I Husförhörslängder 10, 1858-1863
4515883 Husie församling B I Inflyttningslängder 1, 1816-1821 Häri även Västra Skrävlinge. Anteckningar om inflyttade år 1816 även i A I:1.
4515883 Husie församling B II Utflyttningslängder 1, 1827-1841 T o m 1841-09-17. Även för Västra Skrävlinge.
4515883 Husie församling B I Inflyttningslängder 2, 1845-1868
4515884 Husie församling C I Födelse och dopböcker 1, 1688-1776 T o m 1776-05-12. Förd efter hemmansnummer. 280 fol. Fol. 7 (Kvarnby prästgård 1740-10-09--1748-05-09), 12, 102, 151, 207, 210, 276 saknas. Fol. 173-180 inbundna efter fol. 188 och 277 efter 280.
Vid fol, 239 fastklistrat mindre blad 239a. Häri även lysnings- och vigselbok 1688--1776-05-19 samt död- och begravningsbok 1688--1776-06-16.
4515884 Husie församling C I Födelse och dopböcker 2, 1776-1823 1776-15-12--1823-09-02. 305 pag. samt 4a, 4b, 94a. Häri även lysnings- och vigselbok 1776-06-02 samt död- och begravningsbok 1776-05-03--1823-05-12.
4515884 Husie församling C I Födelse och dopböcker 3, 1823-1841 268 pag. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok.
4515884 Husie församling C I Födelse och dopböcker 4, 1842-1868 457 pag. Häri även lysnings- och vigselbok 1842-1868 samt död- och begravningsbok 1842--1869-01-24.
4515885 Husie församling H II a Bilagor till flyttningslängden, ej gallringsbara 2, 1819-1830
4515885 Husie församling H II a Bilagor till flyttningslängden, ej gallringsbara 3, 1831-1840
4515886 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 6, 1836-1841
4515886 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1846
4515886 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 8, 1846-1851
4515886 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 9, 1851-1856
4515886 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1861
4515886 Hököpinge församling B Flyttningslängder 1, 1857-1871 Lucka i inflyttningslängden 1858.
4515887 Hököpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1851-1855 Inb.
4515887 Hököpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1856-1863 Inb. Lucka 1858.
4515887 Hököpinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1773-1815 Inb. Huvudräkenskaper.
4515888 Håslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1772-1793
4515888 Håslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1793-1809
4515888 Håslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1810-1813
4515889 Håslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1814-1823
4515889 Håslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1824-1831
4515889 Håslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1832-1841
4515889 Håslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1851
4515889 Håslövs församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1861
4515890 Håslövs församling B Flyttningslängder 1, 1799-1833 Bunt. Lucka i inflyttningslängden 1828-1831.
4515890 Håslövs församling B Flyttningslängder 2, 1834-1847 Häfte.
4515890 Håslövs församling B Flyttningslängder 3, 1848-1879 Inflyttningslängd.
4515890 Håslövs församling B Flyttningslängder 4, 1848-1879 Utflyttningslängd.
4515890 Håslövs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1751 Lucka 1699-11-19--1703-10-09. Endast dopbok 1688-1718.
4515890 Håslövs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1752-1849
4515891 Hällestads församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1805 Bunt. 1799-1800 saknas Hällestad nr 1-3, 1801 saknas Hällestad nr 1-17, 1802 saknas Hällestad nr 1-4, 1803 saknas Hälestad nr 1-2.
4515891 Hällestads församling A I Husförhörslängder 2, 1805-1814 Bunt. Lucka 1807-1811.
4515891 Hällestads församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1821 Inb. Defekt.
4515891 Hällestads församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1827 Inb.
4515892 Hällestads församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1833 Inb.
4515892 Hällestads församling A I Husförhörslängder 6, 1833-1837 Inb.
4515892 Hällestads församling A I Husförhörslängder 7, 1838-1845 Inb.
4515893 Hällestads församling B Flyttningslängder 1, 1806-1819 Inb. Lucka 1814-1815. 1819 endast utflyttningslängd.
4515893 Hällestads församling B Flyttningslängder 3, 1826-1858 Inb. Inflyttningslängd 1826-1837. Utflyttningslängd 1826-1858, lucka 1852.
4515893 Hällestads församling B Flyttningslängder 2, 1819-1825 Bunt. Omfattar endast fragment av utflyttningslängd. Lucka 1821.
4515893 Hällestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1747-1791 Inb. Börjar 1747-08-09.
4515893 Hällestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1830-1834 Häfte. Omfattar tiden 1830-04-11 -- 1834-05-11.
4515894 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1788-1804 Bunt. Fuktskadad. Luckor 1789, 1792, 1794-1795. Attesterna 1788 starkt fuktskadade och 1797, 1799 och 1801 delvis starkt fuktskadade.
4515894 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1805-1809 Bunt. En del av 1808 års attester starkt fuktskadade.
4515894 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1810-1816 Bunt.
4515895 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1817-1820 Bunt.
4515895 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1821-1824 Bunt.
4515895 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1825-1827 Bunt.
4515896 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1841-1844 Bunt.
4515896 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1845-1848 Bunt.
4515896 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1849-1852 Bunt.
4515897 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1853-1857 Bunt.
4515898 Hällestads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1748-1797 Inb. Huvudräkenskaper. Med anteckningar angående kyrkans tionde och vaxljusmedel.
4515898 Hällestads församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1798-1838 Inb. Huvudräkenskaper.
4515899 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1836 Inb.
4515899 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1843 Inb.
4515899 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 9, 1842-1848 Inb.
4515899 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 10, 1848-1857 Inb.
4515899 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 11, 1857-1863 Inb.
4515900 Hardeberga församling B Flyttningslängder 1, 1820-1854 Inb.
4515900 Hardeberga församling B Flyttningslängder 2, 1855-1861 Inb.
4515901 Hardeberga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1745-1780 Inb. Slutar 1780-01-23.
4515901 Hardeberga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1809 Inb. Börjar 1780-04-09.
4515901 Hardeberga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1810-1861 Inb. Löper 1810-04-03--1861-10-27.
4515901 Hardeberga församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1863 Inb. Lysningsbok. Även anteckningar om vigsel.
4515902 Hardeberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1809-1812
4515902 Hardeberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1813-1817
4515903 Hardeberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1818-1822
4515904 Hardeberga församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1732 Inb. Huvudräkenskaper.
4515904 Hardeberga församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1733-1822 Inb. Huvudräkenskaper.
4515905 Håstads församling H II Inflyttningsattester 1, 1804-1820
4515905 Håstads församling H II Inflyttningsattester 2, 1821-1830
4515906 Hammarlövs församling B Flyttningslängder 1, 1831-1860 Inflyttningslängd.
4515906 Hammarlövs församling B Flyttningslängder 2, 1831-1858 Utflyttningslängd. Lucka 1846-1848.
4515906 Hammarlövs församling B Flyttningslängder 3, 1859-1871 Utflyttningslängd.
4515907 Hammarlövs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1810
4515907 Hammarlövs församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1811-1857 T.o.m. 1857-09-05.
4515907 Hammarlövs församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1857-1860 Fr.o.m. 1857-05-17.
4515908 Hammarlövs församling H II Inflyttningsattester 1, 1816-1819
4515908 Hammarlövs församling H II Inflyttningsattester 2, 1820-1823
4515909 Hammarlövs församling H II Inflyttningsattester 10, 1845-1847
4515909 Hammarlövs församling H II Inflyttningsattester 11, 1848-1850
4515909 Hammarlövs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1775-1816 Huvudräkenskaper.
4515910 Hyby församling A I Husförhörslängder 6, 1823-1827
4515910 Hyby församling A I Husförhörslängder 7, 1828-1832
4515910 Hyby församling A I Husförhörslängder 8, 1833-1850
4515911 Hyby församling A I Husförhörslängder 9, 1850-1859
4515911 Hyby församling B Flyttningslängder 1, 1826-1859 Inflyttningslängd 1826-1833,
utflyttnigslängd 1826-1859.
4515911 Hyby församling B Flyttningslängder 2, 1833-1859 Inflyttningslängd.
4515912 Hyby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1727
4515912 Hyby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1727-1759
4515912 Hyby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1759-1792
4515912 Hyby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1793-1814
4515913 Hyby församling C Födelse- och dopböcker 6, 1815-1830
4515913 Hyby församling C Födelse- och dopböcker 7, 1831-1859
4515913 Hyby församling C Födelse- och dopböcker 5, 1813-1859 Duplett. Födelsebok.
4515913 Hyby församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1793-1859 Inb. Vigselbok.
4515913 Hyby församling F Död- och begravningsböcker 1, 1793-1859 Inb.
4515914 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1807-1813 En attest 1807. Lucka 1809.
4515914 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1814-1816
4515914 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1817-1818
4515914 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 4, 1819-1820
4515915 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 9, 1829-1830
4515915 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 10, 1831-1832
4515915 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 11, 1833-1834
4515915 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 12, 1835-1836
4515915 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 13, 1837-1838
4515915 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 14, 1839-1840
4515916 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 15, 1841-1842
4515916 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 16, 1843-1844
4515916 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 17, 1845-1846
4515916 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 18, 1847-1848
4515916 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 19, 1849-1850
4515917 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1822
4515917 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1826
4515917 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 3, 1827-1831
4515917 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1840
4515917 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1850
4515917 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1855
4515917 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1860
4515917 Hassle-Bösarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1771-1816 Börjar 1771-05-08.
4515917 Hassle-Bösarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1817-1861
4515917 Hassle-Bösarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1732-1794 Inb. Huvudräkenskaper.
4515917 Hassle-Bösarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1795-1859 Inb. Huvudräkenskaper.
4516156 Gärdslövs församling B Flyttningslängder 1, 1844-1862 Inflyttade endast för åren 1844-1861
4516156 Gärdslövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1749-1783
4516156 Gärdslövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1811 Luckor 1780-03-16--1789-07-23, 1799-04-27--1803. Duplett.
4516156 Gärdslövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1752-1811 Lucka 1756.
4516156 Gärdslövs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1830
4516156 Gärdslövs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1844-1864 Fr.o.m. 1864-05-29. Duplett.
4516157 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1832-1836
4516157 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1837-1841
4516157 Gärdslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1842-1846
4516158 Gårdstånga församling H II Bilagor till inflyttningslängden 6, 1816-1820 Även Holmby.
4516158 Gårdstånga församling H II Bilagor till inflyttningslängden 7, 1823-1835 Även Holmby.
4516158 Gårdstånga församling H II Bilagor till inflyttningslängden 8, 1836-1840 Även Holmby.
4516159 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1817
4516159 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1824
4516159 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1829
4516159 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1836
4516159 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1840
4516159 Glumslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1844
4516160 Glumslövs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1795
4516160 Glumslövs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1796-1861
4516160 Glumslövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1796-1861
4516160 Glumslövs församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1796-1861
4516160 Glumslövs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1691-1771
4516160 Glumslövs församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1772-1841
4516161 Husie församling H II a Bilagor till flyttningslängden, ej gallringsbara 1, 1769-1818 Lucka 1771-1802.
4516162 Husie församling H II a Bilagor till flyttningslängden, ej gallringsbara 3, 1831-1840
4516162 Husie församling H II a Bilagor till flyttningslängden, ej gallringsbara 4, 1841-1855
4516163 Husie församling H II a Bilagor till flyttningslängden, ej gallringsbara 4, 1841-1855
4516163 Husie församling H II a Bilagor till flyttningslängden, ej gallringsbara 5, 1856-1870
4516164 Husie församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1662-1718 Med generalguvenörens skrivelse 1663-08-28 och därefter beskrivning av kyrka och inventarier 1665-05-26.
4516164 Husie församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 2, 1719-1773 Först i vol. avskrifter av landshövdingens brev till kyrkoinspektören 1774-03-26 och
1745-01-10.
4516164 Husie församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 3, 1774-1817
4516165 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 1, 1817-1818 Starkt fuktskadad.
4516165 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1822
4516165 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1826 Starkt fuktskadad.
4516165 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1831 Fuktskadad.
4516165 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1835 Fuktskadad.
4516166 Hököpinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1816
4516166 Hököpinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1817-1862
4516166 Hököpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1842-1845 Inb.
4516166 Hököpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1846-1850 Inb.
4516167 Håslövs församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1850-1880
4516167 Håslövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1747-1780
4516167 Bodarps församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1823 Med spridda anteckningar 1824-1825.
4516167 Bodarps församling A I Husförhörslängder 2, 1851-1860
4516167 Bodarps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1751 Lucka 1699-11-19--1702. Endast dopbok 1688-1718.
4516167 Bodarps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1747-1780 Inbunden.
4516168 Hällestads församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1796-1820 Inb. Luckor 1801, 1816-11-01 -- 1817-05-20, 1817-10-10 -- 1819-09-10, 1803 ofullständig.
4516168 Hällestads församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1821-1827 Inb.
4516168 Hällestads församling D II Längder över nattvardsgäster 2, 1843-1847 Inb.
4516168 Hällestads församling D II Längder över nattvardsgäster 3, 1849-1858 Inb.
4516168 Hällestads församling D II Längder över nattvardsgäster 4, 1859-1869 Inb.
4516169 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1828-1830 Bunt.
4516169 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1831-1833 Bunt. Fuktskadad.
4516169 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1834-1836 Bunt.
4516170 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1837-1840 Bunt.
4516170 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1841-1844 Bunt.
4516171 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1849-1852 Bunt.
4516171 Hällestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1853-1857 Bunt.
4516172 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 1, 1759-1760 Bunt.
4516172 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 2, 1797-1805 Bunt.
4516172 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 3, 1806-1809 Inb.
4516172 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 4, 1809-1820 Inb.
4516172 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 5, 1820-1825 Inb.
4516172 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 6, 1825-1830 Inb.
4516173 Hardeberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1792-1800
4516173 Hardeberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1801-1808 Lucka 1802. Endast en attest för 1803
4516174 Håstads församling A I Husförhörslängder 1, 1819-1845 Bunt.
4516174 Håstads församling A I Husförhörslängder 2, 1846-1851
4516174 Håstads församling A I Husförhörslängder 3, 1851-1855
4516174 Håstads församling A I Husförhörslängder 4, 1855-1860
4516174 Håstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1768 Lucka 1767.
4516175 Håstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1769-1821 T.o.m. 1821-11-21.
4516175 Håstads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1821-1860 Fr.o.m. 1821-12-25.
4516176 Håstads församling H II Inflyttningsattester 3, 1831-1836
4516176 Håstads församling H II Inflyttningsattester 4, 1837-1843
4516176 Håstads församling H II Inflyttningsattester 5, 1844-1851
4516176 Håstads församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1770-1856 Huvudräkenskaper.
4516177 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1821
4516177 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1825
4516177 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1830
4516177 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 4, 1830-1835
4516177 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1840
4516177 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1846
4516177 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 7, 1846-1850
4516177 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 8, 1850-1855
4516177 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1861
4516178 Hammarlövs församling H II Inflyttningsattester 3, 1824-1826
4516178 Hammarlövs församling H II Inflyttningsattester 4, 1827-1829
4516178 Hammarlövs församling H II Inflyttningsattester 5, 1830-1832
4516179 Hyby församling A I Husförhörslängder 1, 1778-1786
4516179 Hyby församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1809
4516179 Hyby församling A I Husförhörslängder 3, 1810-1812
4516179 Hyby församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1817
4516179 Hyby församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1822
4516180 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 5, 1821-1822
4516180 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 6, 1823-1824
4516180 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 7, 1825-1826
4516180 Hyby församling H II Bilagor till flyttningslängderna 8, 1827-1828
4516183 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 1, 1811- Arkivbox.
4516183 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 2, 1822-1825
4516183 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 3, 1826-1828
4516183 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 4, 1829-1835
4516183 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1843
4516184 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 6, 1843-1849
4516184 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1853 Med spridda anteckningar för åren 1849, 1854-1856.
4516184 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1860
4516185 Hemmesdynge församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1728 Defekt. Luckor 1716-08-15--1717-10-10, 1719-09-18--1720.
4516185 Hemmesdynge församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1729-1814
4516185 Hemmesdynge församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1814-1831
4516185 Hemmesdynge församling C I Födelse- och dopböcker 6, 1832-1867
4516185 Hemmesdynge församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1831-1867
4516186 Hemmesdynge församling H II Inflyttningsattester 1, 1818-1823
4516186 Hemmesdynge församling H II Inflyttningsattester 2, 1824-1829
4516187 Hemmesdynge församling H II Inflyttningsattester 3, 1830-1834
4516187 Hemmesdynge församling H II Inflyttningsattester 4, 1835-1839
4516188 Hemmesdynge församling H II Inflyttningsattester 5, 1840-1844
4516189 Hemmesdynge församling H II Inflyttningsattester 6, 1845-1849
4516190 Hemmesdynge församling H II Inflyttningsattester 7, 1850-1854
4516191 Hemmesdynge församling H II Inflyttningsattester 8, 1855-1859
4516192 Hemmesdynge församling H II Inflyttningsattester 9, 1860-1863
4516193 Hemmesdynge församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1722 Huvudräkenskaper.
4516193 Hemmesdynge församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1723-1769 Huvudräkenskaper.
4516193 Hemmesdynge församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1770-1830 D:o.
4516194 Södra Åby församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1723 Defekt. Lucka 1692-03-03--1693-10-30.
4516194 Södra Åby församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1729-1812
4516194 Södra Åby församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1811-1831
4516194 Södra Åby församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1832-1867
4516194 Södra Åby församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1867
4516194 Södra Åby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1721 Huvudräkenskaper.
4516194 Södra Åby församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1701-1769 D:o. Defekt. Lucka 1702-22.
4516194 Södra Åby församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1770-1830 Huvudräkenskaper.
4516195 Hedeskoga församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1771-1832 Bunt. Spridda år.
4516195 Hedeskoga församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1833-1868 Bunt. Omfattar åren 1833-1840,1854-1868.
4516196 Hedeskoga församling L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1662-1695 Inb. Huvudräkenskaper.
4516196 Hedeskoga församling L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1696-1782 Inb. Huvudräkenskaper.
4516197 Högestads församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1819 Serien inbunden.
4516197 Högestads församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1822
4516197 Högestads församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1826
4516197 Högestads församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1830
4516197 Högestads församling A I Husförhörslängder 5, 1830-1836
4516197 Högestads församling A I Husförhörslängder 6, 1836-1844
4516197 Högestads församling A I Husförhörslängder 7, 1844-1854
4516197 Högestads församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1860
4516198 Högestads församling B Flyttningslängder 1, 1832-1853 Inb. 1850-1853 endast utflyttningslängd.
4516198 Högestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1758-1861 Inb.
4516198 Högestads församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1758-1861 Inb.
4516198 Högestads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1790 Inb.
4516198 Högestads församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1791-1838 Inb.
4516201 Hörby församling A I Husförhörslängder 5, 1838-
4516201 Hörby församling A I Husförhörslängder 6, 1838-1841
4516201 Hörby församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1842
4516201 Hörby församling A I Husförhörslängder 8, 1842-1846
4516201 Hörby församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1848
4516202 Hörby församling A I Husförhörslängder 10, 1848-1852
4516202 Hörby församling B Flyttningslängder 1, 1834-1845 Inflyttningslängd.
4516202 Hörby församling B Flyttningslängder 2, 1834-1845 Utflyttningslängd.
4516202 Hörby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1726 Lucka 1720-05-29--1721-05-12.
4516202 Hörby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1727-1748
4516202 Hörby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1749-1772
4516203 Hörby församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1813-1817
4516203 Hörby församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1818-1821
4516203 Hörby församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1822-1825 Endast enstaka attester 1825.
4516203 Hörby församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1826-1829
4516203 Hörby församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1830-1832
4516204 Hörby församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1830-1832
4516204 Hörby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1716
4516204 Hörby församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1717-1777
4516204 Hörby församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1779-1852
4516205 Lyby församling A I Husförhörslängder 1, 1832-1838
4516205 Lyby församling A I Husförhörslängder 2, 1838-1842
4516205 Lyby församling A I Husförhörslängder 3, 1842-1846
4516205 Lyby församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1848
4516205 Lyby församling A I Husförhörslängder 5, 1848-1852
4516206 Lyby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1726
4516206 Lyby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1727-1748 Lucka 1730-01-01--1730-07-28.
4516206 Lyby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1749-1773
4516206 Lyby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1773-1832 Med alfabetiskt register över födda, vigda och döda.
4516206 Lyby församling C Födelse- och dopböcker 6, 1831-1861
4516207 Lyby församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1830-1834
4516207 Lyby församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1683-1719
4516207 Lyby församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1720-1781
4516207 Lyby församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1780-1853
4516208 Högseröds församling A I Husförhörslängder 1, 1825-1829
4516208 Högseröds församling A I Husförhörslängder 2, 1829-1831
4516208 Högseröds församling A I Husförhörslängder 3, 1832-1838
4516208 Högseröds församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1838
4516209 Högseröds församling A I Husförhörslängder 5, 1839-1844
4516209 Högseröds församling A I Husförhörslängder 6, 1854- Avskrift av husförhörslängd förvarad i häradskrivarens i Frosta och Färs häraders fögderisarkiv (fotokopia).
Husförhörslängderna 1845-88 förstörda av brand.
4516209 Högseröds församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1805-1845
4516210 Höörs församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1815
4516210 Höörs församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1825
4516210 Höörs församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1828
4516210 Höörs församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1835 Med spridda anteckningar om flyttningar och dödsfall 1828-1854.
4516211 Höörs församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1841
4516211 Höörs församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1846
4516211 Höörs församling A I Husförhörslängder 7, 1847-1852
4516211 Höörs församling A I Husförhörslängder 8, 1852-1857
4516212 Höörs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1831-1839 Luckor 1832-1835, 1837-1838. Med
en attest för 1826, 1827 och 1845.
4516212 Höörs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1783-1867 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4516213 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4516213 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1822
4516213 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1827
4516214 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1831
4516214 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1836
4516214 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 6, 1836-1841
4516214 Hallaröds församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1676-1716 Dopbok. Fr.o.m. 1676-09-24. Luckor 1701, 1708-03-29--1710.
4516214 Hallaröds församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1717-1777 Endast dopbok 1717-1720.
4516214 Hallaröds församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1778-1823 T.o.m. 1823-02-19.
4516214 Hallaröds församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1823-1861 Fr.o.m. 1823-01-04.
4516215 Hallaröds församling H II Inflyttningsattester 1, 1810-1821 Lucka 1811. Enstaka attest 1815.
4516215 Hallaröds församling H II Inflyttningsattester 2, 1822-1831 Lucka 1827.
4516215 Hallaröds församling H II Inflyttningsattester 3, 1832-1843
4516215 Hallaröds församling H II Inflyttningsattester 4, 1844-1854
4516215 Hallaröds församling H II Inflyttningsattester 5, 1855-1866 Lucka 1860.
4516216 Hallaröds församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1662-1710
4516216 Hallaröds församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1719-1784
4516217 Hurva församling A I Husförhörslängder 1, 1831-1836
4516217 Hurva församling A I Husförhörslängder 2, 1836-1841
4516217 Hurva församling C Födelse- och dopböcker 1, 1796-1857
4516217 Hurva församling C Födelse- och dopböcker 2, 1796-1860 Duplett.
4516217 Hurva församling H II Inflyttningsattester 1, 1833-1845
4516217 Hurva församling H II Inflyttningsattester 2, 1846-1856
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1815
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1816
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1817
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 4, 1817-1818
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1819
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 6, 1819-1820
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1821
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 8, 1821-1822
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 9, 1822-1823
4516218 Harlösa församling A I Husförhörslängder 10, 1823-1826
4516219 Harlösa församling A I Husförhörslängder 11, 1826-1830
4516219 Harlösa församling A I Husförhörslängder 12, 1830-1834
4516219 Harlösa församling A I Husförhörslängder 13, 1835-1838
4516219 Harlösa församling A I Husförhörslängder 14, 1838-1845
4516219 Harlösa församling A I Husförhörslängder 15, 1845-1850
4516220 Harlösa församling B Flyttningslängder 1, 1815-1851 Utflyttningslängd 1815-1819, 1821-1851. Inflyttningslängd 1821-1849.
4516220 Harlösa församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1722-1790 Börjar 1722-05-01. Luckor 1748-04-15-1749-07-18, 1750-06-16-1751-03-02 (dock en anteckning av 1750-09-24).
4516220 Harlösa församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1791-1836
4516220 Harlösa församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1837-1861 Slutar 1861-05-25.
4516220 Harlösa församling H II Bilagor till flyttningslängden 1-2, 1813-1828 Arkivbox. Luckor 1816, 1818 och 1820. Attester för åren 1814, 1826-1828 har rödmärkts och uttagits för framtida konservering.
4516221 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 1, 1826-1830
4516221 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1834
4516221 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 3, 1834-1840
4516221 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1845
4516221 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1850
4516222 Hammarlunda församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1815-1861 Omfattar tiden 1815-09-02 - 1861-05-20.
4516222 Hammarlunda församling H II Inflyttningsattester 1, 1816-1822 Luckor 1817, 1819.
4516223 Holmby församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1830
4516223 Holmby församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1836
4516223 Holmby församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1840
4516223 Holmby församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1841 Häfte.
4516223 Holmby församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1846
4516223 Holmby församling A I Husförhörslängder 7, 1846-1851
4516223 Holmby församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1856
4516223 Holmby församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1859
4516223 Holmby församling A I Husförhörslängder 10, 1859-1861
4516223 Holmby församling B Flyttningslängder 1, 1847-1861 Inflyttningslängd 1847-1860, utflyttningslängd 1849-1861.
4516224 Holmby församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1793-1819 Bunt. Lucka 1800.
4516224 Holmby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1723 Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1693.
4516224 Holmby församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1727-1792 Inb. Huvudräkenskaper.
4516224 Holmby församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1793-1860 Inb. Huvudräkenskaper.
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1787-1789
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1789-1790 Delvis skadad.
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1800-1801 Delvis skadad.
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1802-1803 Ofullständig.
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1804-1805 Omfattar Härslöv, Hilleshögs och Viarps byar.
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1804- Omfattar Esketorps, Tostarps och Arrarps byar.
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1805-
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 8, 1806-1807
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 9, 1807-1808
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 10, 1808-
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 11, 1809-1810
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 12, 1813-1814 Omfattar Härslövs och Hilleshögs byar. Härslöv nr 1-10 saknas.
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 13, 1813-1814 Omfattar Viarps, Esketorps, Arrarps och Tostarps byar.
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 14, 1814-1815
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 15, 1815-1816
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 16, 1816-1817
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 17, 1817-1818
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 18, 1820-1821
4516225 Härslövs församling A I Husförhörslängder 19, 1821-1822
4516226 Härslövs församling A I Husförhörslängder 20, 1823-1826
4516226 Härslövs församling A I Husförhörslängder 21, 1826-1830
4516226 Härslövs församling A I Husförhörslängder 22, 1831-1835
4516226 Härslövs församling A I Husförhörslängder 23, 1835-1839
4516226 Härslövs församling A I Husförhörslängder 24, 1840-1844
4516227 Härslövs församling A I Husförhörslängder 25, 1845-1849
4516227 Härslövs församling A I Husförhörslängder 26, 1849-1854
4516227 Härslövs församling A I Husförhörslängder 27, 1854-1860
4516228 Härslövs församling B Flyttningslängder 2, 1828-1832 "Inflyttningslängd 1828; utflyttningslängd 1828, 1831-1832."
4516228 Härslövs församling B Flyttningslängder 3, 1829-1833 "Inflyttningslängd 1829, 1833; utflyttningslängd 1829-1830, 1833."
4516228 Härslövs församling B Flyttningslängder 4, 1833-1836
4516228 Härslövs församling B Flyttningslängder 5, 1836-1847 Bunt. Inflyttningslängden omfattar endast åren 1840-1847.
4516228 Härslövs församling B Flyttningslängder 6, 1857-1869
4516229 Härslövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1765 Lucka 1723.
4516229 Härslövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1766-1796 Slutar 1796-10-01.
4516229 Härslövs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1796-1817 Börjar 1796-10-14, slutar 1817-06-09.
4516230 Härslövs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1817-1836 Börjar 1817-07-05.
4516230 Härslövs församling C Födelse- och dopböcker 8, 1860-1869
4516230 Härslövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1832-1859
4516230 Härslövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1860-1870
4516230 Härslövs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1837-1865
4516230 Härslövs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1860-1869
4516231 Härslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1836-1839 Arkivkartong.
4516231 Härslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1840-1843 Arkivkartong.
4516232 Härslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1844-1849 Arkivkartong.
4516232 Härslövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1759-1772 Inb. Huvudräkenskaper.
4516232 Härslövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1766-1790 Inb. Konceptbok. Luckor 1770-1782, 1786-1789.
4516233 Säby församling A I Husförhörslängder 1, 1823-1826
4516233 Säby församling A I Husförhörslängder 2, 1827-1830
4516233 Säby församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1836
4516233 Säby församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1837
4516233 Säby församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1842
4516233 Säby församling A I Husförhörslängder 6, 1842-1847
4516233 Säby församling A I Husförhörslängder 7, 1847-1854
4516233 Säby församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1860
4516233 Säby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1860-1869
4516233 Säby församling F Död- och begravningsböcker 1, 1860-1869
4516233 Säby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1681-1823 Inb. Huvudräkenskaper.
4516235 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 1, 1709-1774 Lucka 1712-1772. Anskaffad 1709. Dateringen framgår vid jämförelse med katekismilängd 1712, Lunds stifts herdaminne samt födelse- och dödböcker. Årtalet 1773 finns på s. 486, 488, 492 och 494. Även landsförsamlingen. Häri även stads- och landsförsamlingens absolutionslängd 1790-1813.
4516235 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 2, 1786- Defekt. Häri även landsförsamlingens uppgift på folkmängd 1810.
4516235 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 3, 1787-1790
4516235 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 4, 1789-1791
4516235 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 5, 1791-1792
4516235 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 6, 1792-1794
4516235 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 7, 1794-1795
4516235 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 8, 1795-1796
4516236 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 9, 1796-1797
4516236 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 10, 1797-1798
4516236 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 12, 1798-1799
4516236 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 13, 1799-1800
4516236 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 14, 1800-1801
4516236 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 15, 1801-1802
4516237 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 16, 1802-1803
4516237 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 17, 1803-1804
4516237 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 18, 1804-1806
4516237 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 19, 1805-1807
4516237 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 20, 1807-1809
4516237 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 21, 1809-1810
4516237 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 22, 1811-1812
4516238 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 23, 1811-1812
4516238 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 24, 1812-1813
4516238 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 25, 1813-1814 Defekt.
4516239 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 26, 1813-1819 Med enstaka anteckningar för 1832.
4516239 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 27, 1818-1820
4516240 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 28, 1820-1825
4516240 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 29, 1824-1828 I. Nr 1-155.
4516240 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 30, 1824-1828 II. Nr 156-281.
4516241 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 31, 1827-1832 I. Nr 1-155. Med anteckning för 1845 (s. 77).
4516241 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 32, 1827-1832 II. Nr 156-281. Med enstaka anteckningar för 1842 (s.1376) och 1852 (s.1376).
4516241 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 33, 1831-1837 I. Nr 1-155.
4516242 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 34, 1831-1837 II. Nr 156-281. Med enstaka anteckningar för 1845 (nr 275) och 1851 (nr 232).
4516242 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 35, 1837-1842 I. Nr 1-155. Med anteckning för 1850 (nr 125, 126).
4516243 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 36, 1837-1842 II. Nr 156-334. Med enstaka anteckningar för 1851.
4516243 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 37, 1842-1847 I. Nr 1-155.
4516244 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 38, 1842-1847 II. Nr 156-334.
4516244 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 39, 1847-1852 I. 1.-6.roten.
4516245 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 40, 1847-1852 II. 7.-12. roten.
4516245 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 41, 1852-1855 I. 1.-6. roten.
4516246 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 42, 1852-1855 II. 7.-12. roten. Med lista över lösdrivare inom stadsförsamlingen.
4516246 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 43, 1855-1858 10.-12. roten.
4516247 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 44, 1855-1861 I. 1.-5. roten. Med lista över lösdrivare inom stadsförsamlingen samt anteckning om barnmorskor i pastoratet.
4516247 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 45, 1855-1861 II. 6.-9. roten.
4516248 Helsingborgs Maria församling A I Husförhörslängder 46, 1859-1861 III. 10.-12. roten.
4516249 Helsingborgs Maria församling B II Utflyttningslängder 1, 1820-1822 Häfte.
4516249 Helsingborgs Maria församling B II Utflyttningslängder 2, 1823-1827
4516249 Helsingborgs Maria församling B II Utflyttningslängder 3, 1827-1834
4516249 Helsingborgs Maria församling B II Utflyttningslängder 4, 1834-1843
4516249 Helsingborgs Maria församling B II Utflyttningslängder 5, 1843-1849
4516249 Helsingborgs Maria församling B II Utflyttningslängder 6, 1849-1860
4516250 Helsingborgs Maria församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1709 Lucka 1694-04-23--1694-08-02. Register i SDD/DDSS.
4516250 Helsingborgs Maria församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1710-1751 Register i SDD/DDSS.
4516250 Helsingborgs Maria församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1752-1778 Register i SDD/DDSS.
4516251 Helsingborgs Maria församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1779-1797 Lucka 1779-01-01--1779-02-06. Register i SDD/DDSS.
4516251 Helsingborgs Maria församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1798-1825 Register i SDD/DDSS.
4516251 Helsingborgs Maria församling C I Födelse- och dopböcker 7, 1826-1846 Register i SDD/DDSS.
4516252 Helsingborgs Maria församling C I Födelse- och dopböcker 9, 1847-1861 Register i SDD/DDSS.
4516252 Helsingborgs Maria församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1788-1801 Lysningsbok.
4516252 Helsingborgs Maria församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1802-1821 Lysningsbok.
4516252 Helsingborgs Maria församling E I Lysnings- och vigselböcker 5, 1822-1832 2 band. Lysningsböcker.
4516252 Helsingborgs Maria församling E I Lysnings- och vigselböcker 6, 1832-1844 Lysningsbok.
4516252 Helsingborgs Maria församling E I Lysnings- och vigselböcker 7, 1844-1850 Lysningsbok.
4516252 Helsingborgs Maria församling E I Lysnings- och vigselböcker 8, 1850-1863 Lysningsbok.
4516253 Helsingborgs Maria församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1688-1813 Vigselbok. Register i SDD/DDSS.
4516253 Helsingborgs Maria församling E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1814-1861 Vigselbok. Register i SDD/DDSS.
4516253 Helsingborgs Maria församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1688-1749 Lucka 1749-03-15--1749-12-31. Register i SDD/DDSS.
4516253 Helsingborgs Maria församling F I Död- och begravningsböcker 2, 1751-1818 1751-1786 endast begravningsbok med enstaka dödsnotiser. Register i SDD/DDSS.
4516715 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1776-1799
4516716 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1806-1810
4516717 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1822-
4516717 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1823-
4516717 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1824-
4516718 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1828-
4516718 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1829-
4516718 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1830-
4516719 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 37, 1853-
4516719 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 38, 1854-
4516720 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 39, 1855-
4516720 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 40, 1856-
4516721 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 41, 1857-
4516721 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 42, 1858-
4516722 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1783- Blad 18-21 saknas.
4516722 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1811-1812
4516722 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1813-1818
4516722 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1818-1820 Kapsel. Med anteckning för 1829 (Stubbarp).
4516722 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1820-1824 2 band.
4516722 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1824-1829 Med enstaka anteckningar för 1837 (fol. 36) och 1842 (fol. 68).
4516722 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1828-1834
4516723 Helsingborgs garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1820-1826 Kapsel. Med anteckningar för 1827-1842.
4516723 Helsingborgs garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1827-1848 Med enstaka anteckningar för 1849-1854.
4516723 Helsingborgs garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1849-1857 Häri även uppgift om folkmängd 1855.
4516723 Helsingborgs garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1875-1883
4516723 Helsingborgs garnisonsförsamling B Flyttningslängder 1, 1848-1857 Kapsel. Endast utflyttningslängd.
4516723 Helsingborgs garnisonsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1827-1850 "Kapsel. Lysningsbok. Lucka 1838-1847. Häri även anteckningar om dop och begravning 1849-1850; anteckningsbok 1849-1850.
Register i SDD/DDSS."
4516723 Helsingborgs garnisonsförsamling B Flyttningslängder 2, 1871-1891 Inbunden. 1871-1885 endast utflyttningslängd.
4516723 Helsingborgs garnisonsförsamling B Flyttningslängder 3, 1892-1902 Inbunden. 1901 års längder gäller enligt anteckning i boken Malmö garnisonsförsamling. Lucka 1895-1900.
4516724 Raus församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1819
4516724 Raus församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1822
4516724 Raus församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1827
4516724 Raus församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1831 Omfattar ej Råå fiskeläge.
4516724 Raus församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1831 Omfattar endast Råå fiskeläge.
4516724 Raus församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1837 Omfattar ej Råå fiskeläge.
4516724 Raus församling A I Husförhörslängder 7, 1832-1837 Omfattar endast Råå fiskeläge.
4516725 Raus församling A I Husförhörslängder 8, 1837-1842 Omfattar ej Råå fiskeläge.
4516725 Raus församling A I Husförhörslängder 9, 1837-1842 Omfattar endast Råå fiskeläge.
4516725 Raus församling A I Husförhörslängder 10, 1842-1849 Omfattar ej Råå fiskeläge.
4516725 Raus församling A I Husförhörslängder 11, 1842-1849 Omfattar endast Råå fiskeläge.
4516726 Raus församling A I Husförhörslängder 12, 1849-1854 Omfattar endast Råå fiskeläge.
4516726 Raus församling A I Husförhörslängder 13, 1849-1854 Omfattar ej Råå fiskeläge.
4516726 Raus församling A I Husförhörslängder 14, 1855-1860 Omfattar ej Råå fiskeläge.
4516726 Raus församling A I Husförhörslängder 15, 1855-1860 Omfattar endast Råå fiskeläge.
4516727 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 12, 1851-1856
4516727 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1860
4516727 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 14, 1860-1861
4516727 Hässlunda församling B Flyttningslängder 1, 1822-1846 Inflyttningslängd 1837-1846. Utflyttningslängd 1822-1823, 1827-1846. Register i SDD/DDSS.
4516727 Hässlunda församling B Flyttningslängder 2, 1847-1860 Register i SDD/DDSS.
4516728 Hässlunda församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1743-1793 Lucka 1745-1746. Register i SDD/DDSS.
4516728 Hässlunda församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1794-1831 Register i SDD/DDSS.
4516728 Hässlunda församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1831-1861 Register i SDD/DDSS.
4516728 Hässlunda församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1781-1839
4516729 Hässlunda församling H II Inflyttningsattester 2, 1821-1830 Register i SDD/DDSS.
4516729 Hässlunda församling H II Inflyttningsattester 3, 1831-1840 Register i SDD/DDSS.
4516729 Hässlunda församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1746-1796
4516729 Hässlunda församling K I Sockenstämmans protokoll och handlingar 1, 1784-1836
4516730 Risekatslösa församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1821
4516730 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1831
4516730 Risekatslösa församling C Födelse- och dopböcker 1, 1753-1796
4516730 Risekatslösa församling C Födelse- och dopböcker 2, 1797-1850
4516730 Risekatslösa församling C Födelse- och dopböcker 4, 1851-1861
4516730 Risekatslösa församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1776-1811 Bunt. Lucka 1805. Häri även redovisning över de fattigas andel i fattigstocken 1782-1797, 1801-1809.
4516730 Risekatslösa församling D II Längder över nattvardsgäster 2, 1812-1847 Bunt. Lucka 1824-1838. Häri även förhörslängd för barn från 12-15 år i Hässlunda åren 1831-1833.
4516731 Halmstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1816-1820 Bunt.
4516731 Halmstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1821-1825 Bunt.
4516732 Sireköpinge församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1821 Inb.
4516732 Sireköpinge församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1827 Inb.
4516732 Sireköpinge församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1833 Inb.
4516732 Sireköpinge församling A I Husförhörslängder 4, 1834-1839 Inb.
4516732 Sireköpinge församling A I Husförhörslängder 5, 1839-1844 Inb.
4516733 Sireköpinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1783-1861 Register i SDD/DDSS.
4516733 Sireköpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1826-1835
4516733 Sireköpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1836-1844
4516733 Sireköpinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1697-1775 Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1725.
4516734 Igelösa församling A I Husförhörslängder 1, 1803-1813 Bunt om 9 häften.
4516734 Igelösa församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1825 2 längder sammanbundna.
4516734 Igelösa församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1845 4 längder sammanbundna.
4516734 Igelösa församling A I Husförhörslängder 4, 1845-1856 2 längder sammanbundna.
4516734 Igelösa församling A I Husförhörslängder 5, 1856-1862
4516798 Helsingborgs Maria församling F I Död- och begravningsböcker 4, 1819-1857 Register i SDD/DDSS.
4516798 Helsingborgs Maria församling F I Död- och begravningsböcker 5, 1858-1861 Register i SDD/DDSS.
4516798 Helsingborgs Maria församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1779-1785
4516798 Helsingborgs Maria församling D II Längder över nattvardsgäster 2, 1785-1801
4516799 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1800-1805
4516800 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1811-1816
4516801 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1817-1822
4516802 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1825-
4516802 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1826-
4516802 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1827-
4516803 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 15, 1831-
4516803 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 16, 1832-
4516803 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 17, 1833-
4516804 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 18, 1834-
4516804 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 19, 1835-
4516804 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 20, 1836-
4516805 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 21, 1837-
4516805 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 22, 1838-
4516805 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 23, 1839-
4516806 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 24, 1840-
4516806 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 25, 1841-
4516806 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 26, 1842-
4516807 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 27, 1843-
4516807 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 28, 1844-
4516807 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 29, 1845-
4516808 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 30, 1846-
4516808 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 31, 1847-
4516808 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 32, 1848-
4516809 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 33, 1849-
4516809 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 34, 1850-
4516810 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 35, 1851-
4516810 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 36, 1852-
4516811 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 43, 1859-
4516811 Helsingborgs Maria församling H II Bilagor till flyttningslängden 44, 1860-
4516812 Helsingborgs Maria församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1636-1661 Kierke-Stoel. Pergamentsblad.
4516812 Helsingborgs Maria församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1657-1725 Omfattar spridda år.
4516813 Helsingborgs Maria församling L I a Räkenskaper för kyrka 5, 1742-1781
4516813 Helsingborgs Maria församling L I a Räkenskaper för kyrka 6, 1782-1830
4516814 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1833-1841 Med enstaka anteckningar för 1848 (s. 167) och 1873 (s.592).
4516814 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1840-1846
4516814 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1846-1852
4516815 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1851-1856
4516815 Helsingborgs landsförsamling A I Husförhörslängder 12, 1856-1861
4516816 Helsingborgs garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1807-1847 Kapsel.
4516816 Helsingborgs garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1848-1857 Bunt. 5 häften.
4516816 Helsingborgs garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1818-1897 Kapsel. Finns 1818-1820, 1827-1838 och 1885-1897. Bunt. Bilagor till utflyttningslängden.
4516817 Raus församling B Flyttningslängder 1, 1823-1833 Bunt. Uflyttningslängd.
4516817 Raus församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1755-1827
4516817 Raus församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1828-1861 Register i DDSS.
4516818 Raus församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1719 Bunt. I början av volymen beskrivning över kyrkan.
4516818 Raus församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1720-1787 Bunt.
4516818 Raus församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1788-1879 Inb.
4516819 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1821
4516819 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1830
4516819 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1839 Lucka 1834.
4516819 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 5, 1834-1835
4516820 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1836
4516820 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 7, 1839-1842
4516820 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 8, 1842-1844
4516820 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 9, 1844-1846
4516820 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1848
4516820 Hässlunda församling A I Husförhörslängder 11, 1849-1851
4516821 Hässlunda församling H II Inflyttningsattester 1, 1801-1820 Register i SDD/DDSS.
4516821 Hässlunda församling H II Inflyttningsattester 2, 1821-1830 Register i SDD/DDSS.
4516822 Halmstads församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1810 Bunt.
4516822 Halmstads församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1821
4516822 Halmstads församling A I Husförhörslängder 3, 1821-1828
4516822 Halmstads församling A I Husförhörslängder 4, 1829-1833
4516822 Halmstads församling A I Husförhörslängder 5, 1834-1839 Bunt.
4516822 Halmstads församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1844 Bunt.
4516822 Halmstads församling A I Husförhörslängder 7, 1845-1848 Bunt.
4516823 Halmstads församling A I Husförhörslängder 8, 1849-1854 Bunt.
4516823 Halmstads församling A I Husförhörslängder 9, 1855-1862 Bunt.
4516823 Halmstads församling B Flyttningslängder 1, 1771-1823 Bunt. Inflyttningslängd 1771-1823. Utflyttningslängd 1801-1823. Register i SDD/DDSS.
4516823 Halmstads församling B Flyttningslängder 2, 1823-1857 Register i SDD/DDSS.
4516823 Halmstads församling B Flyttningslängder 3, 1857-1861 Register i SDD/DDSS.
4516824 Halmstads församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1646-1689 Bunt. Register i SDD/DDSS.
4516824 Halmstads församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1690-1783 Lucka 1752. Register i SDD/DDSS.
4516824 Halmstads församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1783-1861 Register i SDD/DDSS.
4516825 Halmstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1826-1833 Bunt.
4516825 Halmstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1834-1843 Bunt.
4516826 Sireköpinge församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1849 Inb.
4516826 Sireköpinge församling A I Husförhörslängder 7, 1849-1853 Inb.
4516826 Sireköpinge församling A I Husförhörslängder 8, 1853-1862 Inb.
4516827 Igelösa församling B In- och utflyttningslängder 1, 1814-1855 Arkivbox. Inflyttningslängd 1814-1821, utflyttningslängd 1814-1821 och 1828-1845 och 1855 samt en utflyttningsanteckning 1822.
4516827 Igelösa församling B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1858 Inflyttningslängd 1846-1849, utflyttningslängd 1846-1858.
4516827 Igelösa församling B In- och utflyttningslängder 3, 1850-1861 Inflyttningslängd 1850-1860, utflyttningslängd 1859-1861.
4516827 Igelösa församling C Födelse- och dopböcker 1, 1707-1801
4516827 Igelösa församling C Födelse- och dopböcker 2, 1802-1850
4516827 Igelösa församling C Födelse- och dopböcker 4, 1847-1860
4516828 Igelösa församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1815-1850
4516828 Igelösa församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1849-1860
4516828 Igelösa församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1805-1829 Bunt. Luckor 1807-1808, 1810-1812 och 1814.
4516828 Igelösa församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1830-1849 Bunt.
4516829 Ilstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1808-1818
4516829 Ilstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1833
4516829 Ilstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1833-1838
4516829 Ilstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1842
4516829 Ilstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1846
4516829 Ilstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851
4516829 Ilstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1856
4516829 Ilstorps församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861
4516830 Ilstorps församling B Flyttningslängder 1, 1811-1838 Lucka 1822-32 (en utflyttnings-anteckning 1822).
4516830 Ilstorps församling B Flyttningslängder 2, 1839-1861 Inflyttningslängd 1839-60.
Utflyttningslängd 1839-61.
4516830 Ilstorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1783-1862
4516830 Ilstorps församling H II Inflyttningsattester 1, 1794-1820 Luckor 1795-97, 1799, 1802. År 1794 två attester och 1798 en.
4516830 Ilstorps församling H II Inflyttningsattester 2, 1821-1840
4516830 Ilstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1782-1832 Huvudräkenskaper.
4516831 Jonstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1794-1812 Bunt. Luckor 1801, 1805-1809.
4516831 Jonstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1829-1831 Inb.
4516831 Jonstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1846 Inb.
4516831 Jonstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1851 Bunt.
4516832 Jonstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1848-1852 Bunt.
4516832 Jonstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1852-1857 Inb
4516832 Jonstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1858-1860 Inb
4516832 Jonstorps församling B Flyttningslängder 1, 1829-1854 Inb.
4516833 Jonstorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1783 Bunt. Börjar 1689-12-26. Lucka 1694-02-25--1696-09-20. Före 1718 endast dopbok.
4516833 Jonstorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1784-1822 Bunt. Register i DDSS.
4516833 Jonstorps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1823-1861 Bunt. Slutar 1861-06-02.
4516833 Jonstorps församling F Död- och begravningsböcker 1, 1823-1861 Inb. Slutar 1861-07-28. Register i DDSS.
4516834 Jonstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1665-1716 Inb. Huvudräkenskaper. 1665 ofullst.
4516834 Jonstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1717-1773 Inb. Huvudräkenskaper.
4516834 Jonstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1774-1822 Inb. Huvudräkenskaper.
4516835 Kyrkoköpinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1838
4516835 Kyrkoköpinge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1839-1861 Med några notiser för år 1862.
4516835 Kyrkoköpinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1722
4516835 Kyrkoköpinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1762-1790
4516835 Kyrkoköpinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1791-1856
4516836 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 1, 1824-1829
4516836 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 2, 1835-1838
4516836 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1842
4516836 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 4, 1843-1846
4516836 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1850
4516836 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1854
4516836 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 7, 1854-1858
4516836 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 8, 1858-1860
4516837 Kyrkheddinge församling B Flyttningslängder 1, 1841-1853 "Kapsel. Inflyttningslängd 1841-1852; utflyttningslängd 1841-1853."
4516837 Kyrkheddinge församling B Flyttningslängder 2, 1854-1860 Inflyttningslängd.
4516837 Kyrkheddinge församling B Flyttningslängder 3, 1854-1860 Utflyttningslängd.
4516837 Kyrkheddinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1736-1795 Lucka 1774-1793.
4516837 Kyrkheddinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1794-1823 Kapsel.
4516837 Kyrkheddinge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1824-1860
4516837 Kyrkheddinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1816-1839 Kapsel. Åren 1816, 1821-22, 1825, 1827 och 1829 enstaka attester. Luckor 1817-20, 1823-24, 1826 och 1828.
4516838 Kyrkheddinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1840-1849 Kapsel.
4516838 Kyrkheddinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1850-1869
4516839 Kyrkheddinge församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1698-1783 Huvudräkenskaper (defekt).
4516839 Kyrkheddinge församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1786-1828 "Huvudräkenskaper (lucka 1818; räkenskaperna 1817 och 1819 ofullständiga)."
4516840 Knästorps församling A I Husförhörslängder 1, 1791-1813
4516840 Knästorps församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1838
4516840 Knästorps församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1855
4516840 Knästorps församling A I Husförhörslängder 4, 1856-1860
4516840 Knästorps församling B Flyttningslängder 1, 1823-1854 Lucka i inflyttningslängden 1834-1843, lucka i utflyttningslängden 1836-1843.
4516840 Knästorps församling B Flyttningslängder 2, 1855-1866
4516841 Knästorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1661-1820 De första åren endast dopbok. Lucka 1706-01-28--1708-12-05.
4516841 Knästorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1821-1854
4516841 Knästorps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1855-1866
4516841 Knästorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1826-1853
4516841 Knästorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1866 Slutar 1866-07-25.
4516841 Knästorps församling F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1866 Med en anteckning 1867.
4516841 Knästorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1823-1862 Dubblett.
4516842 Knästorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1742-1760 Bunt.
4516842 Knästorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1761-1778 Bunt. Luckor 1766, 1771, 1773.
4516842 Knästorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1784-1799 Bunt. Lucka 1790.
4516843 Knästorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1800-1812 Bunt. Luckor 1803, 1805.
4516843 Knästorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1813-1822 Bunt.
4516843 Knästorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1823-1832 Bunt. Lucka 1828.
4516844 Knästorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1823-1832 Bunt. Lucka 1828.
4516844 Knästorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1833-1843 Bunt. Lucka 1835.
4516844 Knästorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1723 Inb. Huvudräkenskaper.
4516844 Knästorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1726-1776 Inb. Huvudräkenskaper.
4516844 Knästorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1777-1848 Inb. Huvudräkenskaper.
4516845 Källstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1820
4516845 Källstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1824
4516845 Källstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1827
4516845 Källstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1835
4516845 Källstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1839
4516845 Källstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1848
4516845 Källstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1848-1857
4516846 Källstorps församling A I Husförhörslängder 8, 1857-1865
4516846 Källstorps församling B Flyttningslängder 1, 1830-1864
4516846 Källstorps församling B Flyttningslängder 2, 1841-1884 Kapsel. Flyttningar mellan Källstorp och Lilla Beddinge
4516847 Källstorps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1680-1726 Luckor 1683-85 och 1688-03-06--1688-12-31.
4516847 Källstorps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1727-1824
4516847 Källstorps församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1825-1865
4516847 Källstorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1752-1824
4516847 Källstorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1825-1865
4516848 Källstorps församling H II Inflyttningsattester 1, 1800-1810 Luckor 1801 och 1803.
4516848 Källstorps församling H II Inflyttningsattester 2, 1811-1814
4516849 Källstorps församling H II Inflyttningsattester 2, 1811-1814
4516849 Källstorps församling H II Inflyttningsattester 3, 1815-1819
4516849 Källstorps församling H II Inflyttningsattester 4, 1820-1823
4516850 Källstorps församling H II Inflyttningsattester 4, 1820-1823
4516850 Källstorps församling H II Inflyttningsattester 5, 1824-1827
4516850 Källstorps församling H II Inflyttningsattester 6, 1828-1836
4516851 Källstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1675-1701
4516851 Källstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1708-1777
4516851 Källstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1778-1833
4516852 Katslösa församling A I Husförhörslängder 1, 1776-1777
4516852 Katslösa församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1821
4516852 Katslösa församling A I Husförhörslängder 3, 1827-1830
4516852 Katslösa församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1836
4516852 Katslösa församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1843
4516852 Katslösa församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1850
4516853 Katslösa församling B Flyttningslängder 1, 1813-1843 Lucka 1818-20.
4516853 Katslösa församling B Flyttningslängder 2, 1844-1860
4516853 Katslösa församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1702-1779 Lucka 1703-04.
4516853 Katslösa församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1780-1835
4516853 Katslösa församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1836-1860
4516854 Katslösa församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1695 Huvudräkenskaper.
4516854 Katslösa församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1696-1782 Huvudräkenskaper.
4516854 Katslösa församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1783-1891 Huvudräkenskaper.
4516855 Konga församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1824
4516855 Konga församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1827
4516855 Konga församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1833
4516855 Konga församling A I Husförhörslängder 5, 1834-1836
4516855 Konga församling A I Husförhörslängder 6, 1837-1841
4516855 Konga församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1847
4516855 Konga församling A I Husförhörslängder 8, 1848-1852
4516856 Konga församling A I Husförhörslängder 9, 1852-1854
4516856 Konga församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1861
4516857 Konga församling B Flyttningslängder 1, 1820-1836 Inflyttningslängd 1820-1836, lucka 1826. Utflyttningslängd 1835.
4516857 Konga församling B Flyttningslängder 3, 1838-1856 Inflyttningslängd.
4516857 Konga församling B Flyttningslängder 5, 1857-1862
4516857 Konga församling B Flyttningslängder 2, 1820-1836 Utflyttningslängd. Lucka 1835.
4516857 Konga församling B Flyttningslängder 4, 1838-1857 Utflyttningslängd.
4516858 Konga församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1820-1842
4516858 Konga församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1843-1862
4516858 Konga församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1813-1842 Häfte. Duplett.
4516858 Konga församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1810-1864 Arkivbox. Längder 1810, 1815-1816, 1823, 1825, 1826-1829, 1832, 1834, 1852-1864.
4516859 Konga församling H II Inflyttningsattester 1, 1820-1832
4516859 Konga församling H II Inflyttningsattester 2, 1833-1843
4516860 Högs församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1829 Lucka 1823.
4516860 Högs församling A I Husförhörslängder 2, 1829-1835
4516860 Högs församling A I Husförhörslängder 3, 1834-1839
4516860 Högs församling A I Husförhörslängder 4, 1839-1842
4516860 Högs församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1846
4516860 Högs församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1850
4516860 Högs församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1854
4516860 Högs församling A I Husförhörslängder 8, 1853-1861
4516861 Högs församling B Flyttningslängder 1, 1815-1828
4516861 Högs församling B Flyttningslängder 2, 1831-1848
4516861 Högs församling B Flyttningslängder 3, 1849-1862
4516861 Högs församling C I
Födelse- och dopböcker
1, 1685-1733 Register i SDD/DDSS.
4516861 Högs församling C I
Födelse- och dopböcker
2, 1734-1831 Sid. 177-178, 199-200 saknas. Register i SDD/DDSS.
4516861 Högs församling C I
Födelse- och dopböcker
3, 1832-1853 Register i SDD/DDSS.
4516861 Högs församling C I
Födelse- och dopböcker
4, 1854-1861 Register i SDD/DDSS.
4516862 Högs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1794-1813 Luckor 1803-1804, 1809-1810.
4516862 Högs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1814-1820
4516862 Högs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1821-1832
4516862 Högs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1729 Huvudräkenskaper.
4516862 Högs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1730-1791 Huvudräkenskaper.
4516862 Högs församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1792-1834 Huvudräkenskaper.
4516863 Kävlinge församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1829 Inb. Lucka 1823-1824.
Register i SDD/DDSS.
4516863 Kävlinge församling A I Husförhörslängder 2, 1829-1835 Inb.
4516863 Kävlinge församling A I Husförhörslängder 3, 1834-1839 Inb.
4516863 Kävlinge församling A I Husförhörslängder 4, 1839-1842 Inb.
4516863 Kävlinge församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1846 Inb.
4516863 Kävlinge församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1850 Inb.
4516863 Kävlinge församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1854 Inb.
4516863 Kävlinge församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1861 Inb.
4516864 Kävlinge församling B Flyttningslängder 1, 1831-1848 Bunt. Register i SDD/DDSS.
4516864 Kävlinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1734-1831 Inb. Register i SDD/DDSS.
4516864 Kävlinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1832-1853 Inb.Register i SDD/DDSS.
4516864 Kävlinge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1854-1861 Inb. Register i SDD/DDSS.
4516865 Kävlinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1814-1820 Bunt. Register i SDD/DDSS.
4516865 Kävlinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1821-1827 Bunt.
4516865 Kävlinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1828-1834 Bunt.
4516865 Kävlinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1730-1791 Inb. Huvudräkenskaper.
4516865 Kävlinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1792-1834 Inb. Huvudräkenskaper.
4516866 Källs-Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 1, 1797-1809 Bunt. Lucka 1800.
4516866 Källs-Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1822 Bunt.
4516866 Källs-Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1837 Inb.
4516866 Källs-Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 4, 1837-1850 Inb.
4516866 Källs-Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1858
4516866 Källs-Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 6, 1859-1865
4516867 Källs-Nöbbelövs församling B Flyttningslängder 1, 1833-1861 Inb.
4516867 Källs-Nöbbelövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1749-1822 Inb.
4516867 Källs-Nöbbelövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1822-1861 Inb.
4516867 Källs-Nöbbelövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1758-1813 Bunt. Omfattar åren 1758, 1783, 1795, 1800-1803, 1806-1813.
4516867 Källs-Nöbbelövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1814-1820 Bunt.
4516867 Källs-Nöbbelövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1821-1828 Bunt. Lucka 1825-1826.
4516867 Källs-Nöbbelövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1829-1835 Bunt.
4516868 Källs-Nöbbelövs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1790 Huvudräkenskaper.
4516868 Felestads församling A I Husförhörslängder 1, 1801-1823 Bunt. Luckor 1803, 1808, 1812.
4516869 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1794
4516869 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 2, 1795-1797
4516869 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 3, 1798-1800
4516869 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 6, 1803-1804
4516869 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 7, 1805-1807 Längder 1805 och 1807.
4516870 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 7, 1805-1807 Längder 1805 och 1807.
4516870 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 9, 1808-1810 Längder 1808 och 1810.
4516870 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 12, 1812-
4516870 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 13, 1813-1814
4516870 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 14, 1814-
4516870 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 15, 1816-1817
4516871 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 16, 1818-1824
4516871 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 17, 1825-1829
4516871 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 18, 1830-1835
4516871 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 19, 1836-1840
4516872 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 20, 1840-1844
4516872 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 21, 1844-1847
4516872 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 22, 1847-1849
4516872 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 23, 1849-1850
4516873 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 24, 1851-1853
4516873 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 25, 1853-1855
4516873 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 26, 1855-1857
4516874 Kvistofta församling A I Husförhörslängder 27, 1857-1860
4516874 Kvistofta församling B Flyttningslängder 1, 1844-1853 Inflyttningslängd.
4516874 Kvistofta församling B Flyttningslängder 3, 1854-1861 Inflyttningslängd.
4516874 Kvistofta församling B Flyttningslängder 2, 1844-1853 Utflyttningslängd.
4516874 Kvistofta församling B Flyttningslängder 4, 1854-1861 Utflyttningslängd.
4516875 Kvistofta församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1795 Lucka 1690.
4516875 Kvistofta församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1796-1858
4516875 Kvistofta församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1858-1861
4516875 Kvistofta församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1796-1861 Luckor 1839-1843, 1858. Register i DDSS.
4516875 Kvistofta församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1834-1854 Lysningsbok.
4516875 Kvistofta församling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1855-1861 Lysningsbok.
4516875 Kvistofta församling F I
Död- och begravningsböcker
1, 1796-1861
4516876 Kvistofta församling H II Inflyttningsattester 1, 1837-1841 Med en attest från 1803.
4516876 Kvistofta församling H II Inflyttningsattester 2, 1842-1848
4516877 Kvistofta församling H II Inflyttningsattester 3, 1849-1852
4516877 Kvistofta församling H II Inflyttningsattester 4, 1853-1857
4517543 Kvistofta församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1718 Huvudräkenskaper.
4517543 Kvistofta församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1719-1764 Huvudräkenskaper.
4517543 Kvistofta församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1765-1859 Huvudräkenskaper.
4517544 Kattarps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1817 Inb.
4517544 Kattarps församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1824 Inb.
4517544 Kattarps församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1832 Inb.
4517544 Kattarps församling A I Husförhörslängder 4, 1833-1834 Inb.
4517544 Kattarps församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1837 Inb.
4517544 Kattarps församling A I Husförhörslängder 6, 1837-1847 Inb.
4517544 Kattarps församling A I Husförhörslängder 7, 1848-1853 Inb.
4517544 Kattarps församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1860 Inb.
4517545 Kattarps församling B Flyttningslängder 1, 1828-1832 Bunt. Utflyttningslängd.
4517545 Kattarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1687-1808 Inb.
4517545 Kattarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1802-1859 Inb. Med förteckning över dödfödda 1819-1858.
4517545 Kattarps församling "K V Övriga nämnders och styrelsers protokoll

och handlingar "

1, 1765-1862 Bunt. Handlingar rörande fattigvården. Spridda år.
4517545 Kattarps församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1759-1789 Inb.
4517545 Kattarps församling D II Längder över nattvardsgäster 2, 1796-1814 Inb.
4517545 Kattarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1833 Inb. Huvudräkenskaper.
4517546 Kropps församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1813
4517546 Kropps församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1818
4517546 Kropps församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1826
4517546 Kropps församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1830
4517546 Kropps församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1833
4517546 Kropps församling A I Husförhörslängder 6, 1834-1835
4517546 Kropps församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1837
4517547 Kropps församling A I Husförhörslängder 8, 1838-1839
4517547 Kropps församling A I Husförhörslängder 9, 1840-1842
4517547 Kropps församling A I Husförhörslängder 10, 1843-1849
4517547 Kropps församling A I Husförhörslängder 11, 1849-1852
4517547 Kropps församling A I Husförhörslängder 12, 1853-1857
4517547 Kropps församling A I Husförhörslängder 13, 1858-1860
4517548 Kropps församling B Flyttningslängder 1, 1834-1854
4517548 Kropps församling B Flyttningslängder 2, 1855-1860
4517548 Kropps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1757 Lucka 1716--1717-10-13.
4517548 Kropps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1758-1830 Register i DDSS.
4517548 Kropps församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1831-1860 Register i DDSS.
4517548 Kropps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1860 Från 1852-03-28 endast lysningsbok.
4517549 Kropps församling H II Inflyttningsattester 1, 1806-1812
4517549 Kropps församling H II Inflyttningsattester 2, 1813-1818
4517549 Kropps församling H II Inflyttningsattester 3, 1819-1823
4517549 Kropps församling H II Inflyttningsattester 4, 1824-1829
4517550 Kropps församling H II Inflyttningsattester 5, 1830-1840
4517551 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 1, 1773-1800 Luckor 1776-1777, 1779-1792.
4517551 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 2, 1775-
4517551 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 3, 1801-1809
4517551 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 4, 1809-1813
4517551 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1819
4517551 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 6, 1819-1824
4517552 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 7, 1824-1830
4517552 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 8, 1830-1836
4517552 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1841
4517552 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 10, 1841-1845
4517553 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1850
4517553 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 12, 1851-1855
4517553 Kågeröds församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1861
4517554 Kågeröds församling B Flyttningslängder 1, 1804-1833 Utflyttningslängder 1804-33. Inflyttningslängder 1810-11.
4517554 Kågeröds församling B Flyttningslängder 2, 1834-1856 Inflyttningslängd 1834-1850. Utflyttningslängd 1834-1856. Register i SDD/DDSS.
4517554 Kågeröds församling B Flyttningslängder 3, 1850-1861 Inflyttningslängd. Register i SDD/DDSS.
4517554 Kågeröds församling B Flyttningslängder 4, 1857-1862 1857-1861(62). Utflyttningslängd. Register i SDD/DDSS.
4517555 Kågeröds församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1726 Dopbok. Register i SDD/DDSS.
4517555 Kågeröds församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1726-1772 Register i SDD/DDSS.
4517555 Kågeröds församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1773-1790 Register i SDD/DDSS.
4517555 Kågeröds församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1790-1811 Register i SDD/DDSS.
4517555 Kågeröds församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1812-1843 Register i SDD/DDSS.
4517555 Kågeröds församling C I Födelse- och dopböcker 7, 1844-1862 Register i SDD/DDSS.
4517555 Kågeröds församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1844-1862 Register i SDD/DDSS.
4517556 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 1, 1726-1739 Register i SDD/DDSS.
4517556 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 2, 1740-1749 Register i SDD/DDSS.
4517556 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 3, 1750-1759 Register i SDD/DDSS.
4517557 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 4, 1760-1768 Register i SDD/DDSS.
4517557 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 5, 1770-1779 Lucka 1769. Åren 1774-1776 endast enstaka attester. Register i SDD/DDSS.
4517557 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 6, 1780-1789 Register i SDD/DDSS.
4517558 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 7, 1790-1799 Register i SDD/DDSS.
4517558 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 8, 1800-1808 Register i SDD/DDSS.
4517559 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 9, 1809-1812 Register i SDD/DDSS.
4517559 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 10, 1813-1817 Register i SDD/DDSS.
4517560 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 11, 1818-1822 Register i SDD/DDSS.
4517560 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 12, 1823-1827 Register i SDD/DDSS.
4517561 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 13, 1828-1831 Register i SDD/DDSS.
4517561 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 14, 1832-1835 Register i SDD/DDSS.
4517561 Kågeröds församling H II Inflyttningsattester 15, 1836-1839
4517562 Lockarps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1823
4517562 Lockarps församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1830
4517562 Lockarps församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1836
4517562 Lockarps församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1846
4517562 Lockarps församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1851
4517562 Lockarps församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1856
4517562 Lockarps församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1861 T o m 1861-11-30.
4517562 Lockarps församling B I Inflyttningslängder 2, 1849-1861 Häri även B II.
4517563 Lockarps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1802 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok samma tid. Absolutionslängder 1749-1793 med luckor 1772-1790 och 1792 samt sockenstämmoprotokoll angående bänkindelningen i kyrkan 1794-04-15.
4517563 Lockarps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1803-1861 Häri även lysnings- och vigselbok och död- och begravningsbok samma tid. Häri även C II.
4517563 Lockarps församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1662-1722 Först i vol. inventarium över kyrkans byggning, mobiler och inkomster 1665. Se även N III a.
4517563 Lockarps församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 2, 1776-1843
4517564 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 1, 1825-1832
4517564 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 2, 1833-1835
4517564 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1840
4517564 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1845
4517565 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 5, 1845-1850
4517565 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1852
4517565 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1861
4517566 Lilla Slågarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1729-1829 Dopbok 1729-1736. Luckor 1732-03-27--1733-05-19, 1735-04-28--1735-12-31.
4517566 Lilla Slågarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1830-1857
4517566 Lilla Slågarps församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1725-1767 Inb.
4517566 Lilla Slågarps församling L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1768-1826 Inb.
4517567 Lackalänga församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1813-1833 Fuktskadad. Luckor 1814-1815, 1817-1819, 1822, 1825-1829.
4517567 Lackalänga församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1735-1789 Huvudräkenskaper.
4517567 Lackalänga församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1790-1839 Huvudräkenskaper.
4517568 Löddeköpinge församling A I Husförhörslängder 1, 1815-1823
4517568 Löddeköpinge församling A I Husförhörslängder 2, 1827-1829
4517568 Löddeköpinge församling A I Husförhörslängder 3, 1851-1855
4517568 Löddeköpinge församling A I Husförhörslängder 4, 1855-1856
4517568 Löddeköpinge församling A I Husförhörslängder 5, 1857-1861
4517569 Löddeköpinge församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1724-1771
4517569 Löddeköpinge församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1772-1827 T.o.m. 1827-04-29.
4517569 Löddeköpinge församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1827-1857 Fr.o.m. 1827-05-04.
4517569 Löddeköpinge församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1857-1861
4517569 Löddeköpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1821-1849 Bunt. 1828 års attester defekta, blott 3 attester för 1832 och en för 1837.
4517570 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 1, 1810-1813 Bunt. Krafts rote 1810. Drottens och Clemens rote 1812-1813.
4517570 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 2, 1813-1815 I. Krafts rote.
4517570 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 6, 1815-1820 I. Krafts rote.
4517570 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 10, 1821-1825 I. Krafts rote.
4517571 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 14, 1825-1830 I. Krafts rote nr 1-111.
4517571 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 18, 1830-1835 I. Krafts rote nr 1-111.
4517572 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 22, 1836-1843 I. Krafts rote nr 1-111.
4517572 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 27, 1843-1847 Krafts rote nr 1-111.
4517573 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 32, 1847-1852 Krafts rote nr 1-70.
4517573 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 33, 1847-1852 Krafts rote nr 71-111.
4517574 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 37, 1852-1858 Krafts rote nr 1-70.
4517574 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 38, 1852-1858 Krafts rote nr 71-111.
4517575 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 45, 1858-1862 Krafts rote nr 1-70.
4517575 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 46, 1858-1862 Krafts rote nr 71-111.
4517576 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 3, 1813-1815 II. Vårfru rote.
4517576 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 7, 1815-1820 II. Vårfru rote.
4517576 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 11, 1821-1825 II. Vårfru rote.
4517576 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 15, 1825-1830 II. Vårfru rote nr 112-203.
4517576 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 19, 1830-1835 II. Vårfru rote nr 112-203.
4517577 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 23, 1836-1843 II. Vårfru rote nr 112-203.
4517577 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 29, 1844-1847 Vårfru rote nr 112-203.
4517577 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 34, 1848-1853 Vårfru rote nr 112-203.
4517578 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 39, 1852-1858 Vårfru rote nr 112-160.
4517578 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 40, 1852-1858 Vårfru rote nr 161-203.
4517578 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 47, 1858-1862 Vårfru rote nr 112-160.
4517578 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 48, 1858-1862 Vårfru rote nr 161-203.
4517579 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 1, 1810-1813 Bunt. Krafts rote 1810. Drottens och Clemens rote 1812-1813.
4517579 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 4, 1813-1815 III. Drottens rote.
4517579 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 8, 1815-1820 III. Drottens rote.
4517579 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 12, 1821-1825 III. Drottens rote.
4517579 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 16, 1825-1830 III. Drottens rote nr 204-266.
4517580 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 20, 1830-1835 III. Drottens rote nr 204-266.
4517580 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 24, 1836-1843 III. Drottens rote nr 204-266.
4517580 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 28, 1844-1845 Drottens rote nr 204-266.
4517580 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 31, 1846-1850 Drottens rote nr 204-266.
4517581 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 35, 1849-1854 Drottens rote nr 204-266.
4517581 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 41, 1854-1859 Drottens rote nr 204-266.
4517581 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 49, 1859-1862 Drottens rote nr 204-266.
4517582 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 5, 1813-1815 IV. Clemens rote.
4517582 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 9, 1815-1820 IV. Clemens rote.
4517582 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 13, 1821-1825 IV. Clemens rote.
4517582 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 17, 1825-1830 IV. Clemens rote nr 267-336.
4517582 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 21, 1830-1835 IV. Clemens rote nr 267-336.
4517582 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 25, 1836-1843 IV. Clemens rote nr 267-336.
4517583 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 26, 1842-1845 Clemens rote nr 267-336.
4517583 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 30, 1846-1849 Clemens rote nr 267-336.
4517584 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 36, 1849-1856 Clemens rote nr 267-336.
4517584 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 42, 1856-1862 Clemens rote nr 267-336.
4517585 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 43, 1853-1857 Staden utom tullarna.
4517585 Lunds domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 1, 1823-1831 Äldre signum: B:1.
4517585 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 44, 1857-1862 Staden utom tullarna.
4517585 Lunds domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 2, 1832-1839 Äldre signum: B:2.
4517585 Lunds domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 3, 1840-1852 Äldre signum: B:3.
4517586 Lunds domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 4, 1855-1859 Äldre signum: B:4.
4517586 Lunds domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 5, 1860-1873 Äldre signum: B:5
4517587 Lunds domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1671-1700 Med födelse- och dopbok för oäkta barn 1671-1747, med längd över ringare 1710-1726 och anteckningar om publicerade förordningar 1715.
4517587 Lunds domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1700-1745
4517588 Lunds domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1746-1772
4517589 Lunds domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 4, 1773-1799
4517589 Lunds domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 5, 1800-1815
4517590 Lunds domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 6, 1816-1826
4517590 Lunds domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 8, 1826-1848
4517591 Lunds domkyrkoförsamling C Födelse- och dopböcker 11, 1848-1861
4517591 Lunds domkyrkoförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1749-1814
4517591 Lunds domkyrkoförsamling E I Lysnings- och vigselböcker 3, 1815-1861
4517761 Lunds domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 1, 1703-1750
4517761 Lunds domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 2, 1751-1799
4517761 Lunds domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 3, 1800-1843 Med anteckning över döda på lasarettet 1818-1819.
4517761 Lunds domkyrkoförsamling F Död- och begravningsböcker 4, 1844-1861
4517762 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

1, 1741-1745 Bunt.
4517762 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

2, 1746-1750 Bunt.
4517762 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

3, 1751-1755 Bunt.
4517763 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

4, 1756-1760 Bunt.
4517763 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

5, 1761-1766 Bunt.
4517763 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

7, 1779-1794 Inb.
4517764 Lunds domkyrkoförsamling "H II b Bilagor till flyttningslängden

Utflyttningsattester "

1, 1792-1815
4517764 Lunds domkyrkoförsamling "H II b Bilagor till flyttningslängden

Utflyttningsattester "

2, 1817-1818
4517765 Lunds domkyrkoförsamling "H II b Bilagor till flyttningslängden

Utflyttningsattester "

3, 1818-1820
4517765 Lunds domkyrkoförsamling "H II b Bilagor till flyttningslängden

Utflyttningsattester "

4, 1821-1823
4517766 Lunds Domkyrka - Skånska kyrkokontorets arkiv "D II a Städernas kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper.

Räkenskaper från tiden före instruktionen för stads- kyrkobokhållaren den 12 sept. 1689."

1, 1618- Inb. Endast för domkyrkans 2:a part. Räkenskaper anträffats såsom fyllnad i ett omslagsband.
4517766 Lunds Domkyrka - Skånska kyrkokontorets arkiv "D II a Städernas kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper.

Räkenskaper från tiden före instruktionen för stads- kyrkobokhållaren den 12 sept. 1689."

3, 1658-1671 Bunt. Renoverade räkenskaper. Finnas för domkyrkans 1:a part för 1658-1659 (3 ex), 1660-1662 (2 ex), 1663-1668 (3 ex) och 1669 (2 ex), för dess andra part för 1661-1668 och 1670-1671.
4517766 Lunds Domkyrka - Skånska kyrkokontorets arkiv "D II a Städernas kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper.

Räkenskaper från tiden före instruktionen för stads- kyrkobokhållaren den 12 sept. 1689."

2, 1658-1672 "Bunt. Räkenskaper finnas för domkyrkans 1:a part. för räkenskapsåren 1658-1667, 1668-1670; för dess 2:a part. för räkenskapsåren 1659-1669 och för båda parterna förda tillsammans för år 1672. (även verifikationer)."
4517766 Lunds Domkyrka - Skånska kyrkokontorets arkiv "D II a Städernas kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper.

Räkenskaper från tiden före instruktionen för stads- kyrkobokhållaren den 12 sept. 1689."

4, 1680- Häft. Med verifikationer.
4517766 Lunds Domkyrka - Skånska kyrkokontorets arkiv "D II a Städernas kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper.

Räkenskaper från tiden före instruktionen för stads- kyrkobokhållaren den 12 sept. 1689."

5, 1681- Häft. Med verifikationer.
4517766 Lunds Domkyrka - Skånska kyrkokontorets arkiv "D II a Städernas kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper.

Räkenskaper från tiden före instruktionen för stads- kyrkobokhållaren den 12 sept. 1689."

6, 1682- Häft. Med verifikationer.
4517766 Lunds Domkyrka - Skånska kyrkokontorets arkiv "D II a Städernas kyrko-, skol- och hospitalsräkenskaper.

Räkenskaper från tiden före instruktionen för stads- kyrkobokhållaren den 12 sept. 1689."

7, 1683- Häft. Med verifikationer.
4517766 Lunds Domkyrka - Skånska kyrkokontorets arkiv E Jordeböcker 1, 1661-1696 "Lunds Domkyrkas jordeböcker.
Omfattar jordebok över domkyrkans första parts gods för 1661-1662 och 1663 samt över domkyrkans gods 1684 och 1696, den sista i två exemplar, varav det ena ofullständigt i slutet; det andra åtföljt av bilagor fram till 1718 och försett med pagineringen 1353-1438."
4517767 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1813-1815 Inb.
4517767 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1815-1820 Inb.
4517767 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1821-1825 Inb.
4517767 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1825-1830 Inb.
4517767 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1830-1837 Inb.
4517768 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1837-1845 Inb.
4517768 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1845-1852 Inb.
4517768 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1853-1857 Inb.
4517768 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1858-1862 Inb.
4517769 Lunds landsförsamling B Flyttningslängder 1, 1823-1858
4517769 Lunds landsförsamling B Flyttningslängder 2, 1859-1894
4517769 Lunds landsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1852-1861
4517769 Lunds landsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1861
4517770 Lyngby församling B Flyttningslängder 2, 1832-1861
4517770 Lyngby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1697-1767
4517770 Lyngby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1805
4517770 Lyngby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1806-1846 Arkivbox.
4517771 Lyngby församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsboken 1, 1775-1846 Innehåller enstaka bilagor 1775-1815, lysningskartor 1780 och 1802 samt förteckningar över utfärdade lysningssedlar 1811-46 (med luckor).
4517771 Lyngby församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1775-1798
4517772 Lyngby församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1775-1798
4517772 Lyngby församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1799-1810
4517773 Lomma församling A I Husförhörslängder 1, 1780-1801 Bunt om häften. Lucka 1782-1794.
4517773 Lomma församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1817
4517773 Lomma församling A I Husförhörslängder 3, 1818- Bunt.
4517773 Lomma församling A I Husförhörslängder 4, 1818-1826
4517773 Lomma församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1830
4517773 Lomma församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1839 Personregister i slutet av volymen.
4517774 Lilla Beddinge församling A I Husförhörslängder 1, 1824-1827
4517774 Lilla Beddinge församling A I Husförhörslängder 2, 1827-1835
4517774 Lilla Beddinge församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1840
4517774 Lilla Beddinge församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1848
4517774 Lilla Beddinge församling A I Husförhörslängder 5, 1848-1857
4517774 Lilla Beddinge församling A I Husförhörslängder 6, 1857-1864
4517775 Lövestads församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1840
4517775 Lövestads församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1845
4517775 Lövestads församling A I Husförhörslängder 7, 1846-1856 Del I. Med ortsregister.
4517775 Lövestads församling A I Husförhörslängder 8, 1846-1856 Del II.
4517776 Landskrona församling A I Husförhörslängder 1, 1778-1784 Omfattar Nya staden 1778, 1780, 1783-1784, Norra roten 1779-1780, 1782-1784, Östra roten 1778-1779, 1781-1782, 1784.
4517776 Landskrona församling A I Husförhörslängder 2, 1785-1790
4517776 Landskrona församling A I Husförhörslängder 3, 1791-1796 Lucka: Nya staden 1795.
4517777 Landskrona församling A I Husförhörslängder 4, 1797-1803 Lucka: Nya staden och Norra roten 1800.
4517777 Landskrona församling A I Husförhörslängder 5, 1804-1812 Luckor: Nya staden 1809-1810, 1812, Norra roten 1808-1809, 1811-1812, Östra roten 1810-1811.
4517777 Landskrona församling A I Husförhörslängder 6, 1810-1813 Med några anteckningar rörande tjänstefolk vid garnisonen samt sjöeskadern 1811-1813.
4517778 Landskrona församling A I Husförhörslängder 13, 1826-1830 I. Nya staden.
4517778 Landskrona församling A I Husförhörslängder 14, 1826-1830 II. Norra roten.
4517778 Landskrona församling A I Husförhörslängder 15, 1826-1830 III. Östra roten.
4517778 Landskrona församling A I Husförhörslängder 16, 1830-1835 I. Nya staden.
4517778 Landskrona församling A I Husförhörslängder 17, 1830-1835 II. Norra roten.
4517778 Landskrona församling A I Husförhörslängder 18, 1831-1835 III. Östra roten.
4517779 Landskrona församling A I Husförhörslängder 19, 1836-1840 I. Nya staden.
4517779 Landskrona församling A I Husförhörslängder 20, 1836-1840 II. Norra roten.
4517779 Landskrona församling A I Husförhörslängder 21, 1836-1840 III. Östra roten.
4517779 Landskrona församling A I Husförhörslängder 22, 1841-1845 I. Nya staden.
4517780 Landskrona församling A I Husförhörslängder 23, 1841-1849 II. Norra roten.
4517780 Landskrona församling A I Husförhörslängder 24, 1841-1848 III. Östra roten.
4517780 Landskrona församling A I Husförhörslängder 25, 1846-1851 I. Nya staden. Med enstaka anteckningar 1852-1853.
4517780 Landskrona församling A I Husförhörslängder 26, 1849-1851 II. Norra roten. Med enstaka anteckningar 1852-1854.
4517781 Landskrona församling A I Husförhörslängder 32, 1856-1858 II. Norra roten.
4517781 Landskrona församling A I Husförhörslängder 33, 1856-1858 III. Östra roten.
4517781 Landskrona församling A I Husförhörslängder 34, 1858-1862 I. 1858-1861(62). Nya staden.
4517782 Landskrona församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1810-1847 Kapsel. Lysningsböcker, delvis med vigselanteckningar.
4517782 Landskrona församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1847-1854 Lysningsbok med vigselanteckningar.
4517783 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1797-1817 Spridda attester för åren 1797-1812.
4517783 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1818-1821
4517784 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1839-1844
4517785 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1845-1848
4517786 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1849-1851
4517884 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

6, 1779-1787 Inb. En attest från 1797.
4517884 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

8, 1795-1799 Inb.
4517885 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

9, 1800-1804 Inb.
4517885 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

10, 1805-1807 Inb.
4517885 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

11, 1808-1809 Inb.
4517885 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

12, 1810- Inb.
4517886 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

13, 1811-1812 Inb.
4517886 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

14, 1813-1814 Inb.
4517887 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

15, 1815-1816 Inb.
4517887 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

16, 1817-1818 Inb.
4517888 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

17, 1819-1820 Inb.
4517888 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

18, 1821-1823 Inb.
4517888 Lunds domkyrkoförsamling "H II a Bilagor till flyttningslängden

Inflyttningsattester "

19, 1821-1825 Inb.
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 1, 1772-1773
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 2, 1774-1775
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 3, 1796-1802
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 4, 1806-1813
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1816
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 6, 1816-1822
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 7, 1822-1826
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 8, 1826-1831
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 9, 1831-1837
4517889 Lyngby församling A I Husförhörslängder 10, 1837-1844
4517889 Lyngby församling B Flyttningslängder 1, 1821-1830 Kapsel. Inflyttningslängd 1821-27. Utflyttningslängd 1821-30.
4517890 Lyngby församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1811-1826
4517891 Lyngby församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1811-1826
4517891 Lyngby församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1827-1846
4517891 Lyngby församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1796-1823
4517892 Lomma församling A I Husförhörslängder 7, 1839-1850
4517892 Lomma församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1865
4517892 Lomma församling B Flyttningslängder 1, 1822-1854
4517892 Lomma församling B Flyttningslängder 2, 1855-1862 Inflyttningslängd t.o.m. 1861 och utflyttningslängd 1862-03-19.
4517892 Lomma församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1731 Dopbok. Spridda födelseanteckningar 1692-1695 och 1698.
4517892 Lomma församling C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1796 Dopbok 1732-1761.
4517893 Lomma församling C Födelse- och dopböcker 3, 1778-1830
4517893 Lomma församling C Födelse- och dopböcker 5, 1831-1862 1831-02-27--1862-02-22.
4517893 Lomma församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1862
4517893 Lomma församling F Död- och begravningsböcker 1, 1831-1862 T.o.m. 1862-02-13.
4517894 Lomma församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1794-1810 Bunt. Lucka 1802.
4517894 Lomma församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1811-1816 Bunt.
4517894 Lomma församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1817-1821 Bunt.
4517895 Lomma församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1822-1826 Bunt. Med 5 häften.
4517895 Lomma församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1827-1831 Bunt. Med 5 häften.
4517895 Lomma församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1832-1836 Bunt. med 5 häften.
4517895 Lomma församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1691-1812 Inb. Huvudräkenskaper.
4517896 Lilla Beddinge församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1680-1749
4517896 Lilla Beddinge församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1750-1824
4517896 Lilla Beddinge församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1825-1865
4517896 Lilla Beddinge församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1825-1864
4517896 Lilla Beddinge församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1665-1777 Åren 1665-70 fragment. Lucka 1723-24.
4517896 Lilla Beddinge församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1778-1833
4517897 Lemmeströ församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1777 Inb. Börjar 1689-09-14.
4517897 Lemmeströ församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1561-1621 Inb. Samtida band. Perg.-kodex. Huvuddelen av handskriften inköptes 1965 av riksarkivet och deponerades i landsarkivet, men ett lägg var tidigare i landsarkivets ägo. Med fristående uppgifter för 1550 och 1644-1647.
4517897 Lemmeströ församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1662-1722 Inb. Huvudräkenskaper. Luckor 1666-1679, 1700.
4517897 Lemmeströ församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1723-1779 Inb. Huvudräkenskaper.
4517898 Lövestads församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4517898 Lövestads församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1823
4517898 Lövestads församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1828
4517898 Lövestads församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1836
4517899 Lövestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1822-1838
4517899 Lövestads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1744-1799 Huvudräkenskaper. Med anteckning om den tidigare bokens förstörande genom brand i präst-
gården 1744-04-27--28.
4517900 Landskrona församling A I Husförhörslängder 7, 1814-1818
4517900 Landskrona församling A I Husförhörslängder 8, 1818-1822 I. Nya staden.
4517900 Landskrona församling A I Husförhörslängder 9, 1818-1822 II. Norra roten.
4517900 Landskrona församling A I Husförhörslängder 10, 1818-1822 III. Östra roten.
4517900 Landskrona församling A I Husförhörslängder 11, 1823-1826 Norra roten.
4517900 Landskrona församling A I Husförhörslängder 12, 1823-1826 II. Östra roten.
4517901 Landskrona församling A I Husförhörslängder 27, 1849-1851 III. Östra roten. Med enstaka
anteckningar 1852-1853.
4517901 Landskrona församling A I Husförhörslängder 28, 1852-1855 I. Nya staden.
4517901 Landskrona församling A I Husförhörslängder 29, 1852-1855 II. Norra roten o. fiskl.
4517901 Landskrona församling A I Husförhörslängder 30, 1852-1855 III. Östra roten.
4517901 Landskrona församling A I Husförhörslängder 31, 1856-1858 I. Nya staden o. fiskl.
4517902 Landskrona församling A I Husförhörslängder 37, 1859-1862 IV. 1859-1861(62). Fiskläget.
4517902 Landskrona församling A I Husförhörslängder 35, 1858-1862 II. 1858-1861(62). Norra roten.
4517902 Landskrona församling A I Husförhörslängder 36, 1858-1862 III. 1858-1861(62). Östra roten.
4517902 Landskrona församling B Flyttningslängder 1, 1813-1817 Med anteckningar om inflyttade som ej lämnat prästbevis 1812 samt ett par anteckningar för 1822.
4517902 Landskrona församling B Flyttningslängder 2, 1826-1854 Med överkorsade utflyttningsanteckningar för 1855.
4517902 Landskrona församling B Flyttningslängder 3, 1855-1861
4517903 Landskrona församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1685-1732 Luckor 1716-06-29--1716-11-28, 1719 t o m 1719-11-29. Åren 1725-1727 ofullständigt förda. Endast dopbok.
4517903 Landskrona församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1732-1747
4517903 Landskrona församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1748-1756 Arkivkartong.
4517903 Landskrona församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1757-1768
4517903 Landskrona församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1769-1790
4517904 Landskrona församling C I Födelse- och dopböcker 6, 1791-1812 Arkivkartong.
4517904 Landskrona församling C I Födelse- och dopböcker 7, 1813-1834
4517904 Landskrona församling C I Födelse- och dopböcker 9, 1835-1850
4517904 Landskrona församling C I Födelse- och dopböcker 11, 1851-1861 Kapsel.
4517905 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1822-1825
4517905 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1826-1828
4517906 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1829-1832
4517907 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1833-1836
4517907 Landskrona församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1837-1839
4518140 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1663-1679 Bunt. Delvis fuktskadat. Luckor
1670-1671, 1676.
4518140 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1683-1701 Bunt. Delvis fuktskadat. Med ett
blad för 1680. Lucka 1697-1699.
För 1700-1701 endast fragment.
4518141 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 7, 1702-1710 Inb. Ofullständigt 1706. Dubbla exemplar 1708-1709.
4518141 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 8, 1712-1726 Bunt. Delvis fuktskadat. Lucka 1714. Ofullständigt 1718, 1724 och 1726.
4518141 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 9, 1721-1728 Inb. Ofullständigt 1728.
4518141 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 10, 1729-1745 Inb.
4518141 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 11, 1746-1756 Bunt. Luckor 1749, 1751, 1753 och
1755.
4518141 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 12, 1757-1765 Inb.
4518142 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 13, 1766-1773 Inb.
4518142 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 14, 1774-1780 Inb.
4518142 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 16, 1781-1789 Inb.
4518142 Landskrona församling L I a Räkenskaper för kyrka 17, 1790-1810 Inb.
4518143 Landskrona garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1819-1823 Inb.
4518143 Landskrona garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1823-1846 Inb.
4518143 Landskrona garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1831-1847 Bunt. Med alfabetiska register samt förteckning över församlingens böcker och handlingar.
4518143 Landskrona garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1847-1863 Bunt. Med alfabetiskt register.
4518143 Landskrona garnisonsförsamling B Flyttningslängder 1, 1846-1861 Bunt. 1861 endast utflyttningslängd.
4518144 Landskrona garnisonsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1775-1824 Inb. Omfattar före 1799-06-28 endast de i Kristianstad förlagda delarna av Konungens eget regemente.
4518144 Landskrona garnisonsförsamling C Födelse- och dopböcker 1, 1773-1788 Fascikel. Före 1799-06-28 omfattar längderna endast de
i Kristianstad förlagda delarna av Konungens eget värvade regemente.
1773-1776 endast enstaka anteckningar. Delvis fuktskadad.
4518144 Landskrona garnisonsförsamling C Födelse- och dopböcker 3, 1825-1862 Inb.
4518144 Landskrona garnisonsförsamling B Flyttningslängder 1, 1846-1861 Bunt. 1861 endast utflyttningslängd.
4518145 Landskrona garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1794-1822
4518146 Landskrona garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1829-1834
4518146 Landskrona garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1835-1844
4518146 Landskrona garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1845-1851
4518147 Landskrona garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1852-1857
4518147 Landskrona garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1858-1860
4518147 Landskrona garnisonsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1861-1863
4518148 Domkapitlet i Lund "F II gd Visitationshandlingar

Katekismilängder "

29, 1739- Ljunits och Herrestads härader.
4518148 Domkapitlet i Lund "F II gd Visitationshandlingar

Katekismilängder "

30, 1741- Ljunits och Herrestads härader.
4518149 Limhamns församling A I Husförhörslängder 1, 1801-1815 Kombinerad husförhörs- och kommunionlängd. 1814-1815 endast kommunionlängd. De senare åren även för Bunkeflo.
4518149 Limhamns församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1817
4518149 Limhamns församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1822 Enstaka anteckningar 1816. Sist i vol. personregister ordnat efter förnamn.
4518149 Limhamns församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1827 Enstaka anteckningar 1826 och 1827.
4518149 Limhamns församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1831 Enstaka anteckningar 1831.
4518149 Limhamns församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1836 Enstaka anteckningar 1836.
4518150 Limhamns församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 1, 1689-1768 Häri även lysnings- och vigselbok 1746-1768 samt död- och begravningsbok 1690-1768 samt sist i vol. förteckning över trolovningar 1688-1697.
4518150 Limhamns församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 2, 1768-1814 Häri lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok samma år.
4518150 Limhamns församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserie 3, 1814-1861
4518151 Limhamns församling C II Födelse-och dopböcker, dublettserie 1, 1689-1860 "Kartong. 2 band. 1689-1860, upprättad 1845; 1814-1837. Häri även inlagt D II, 1894-1896."
4518151 Limhamns församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1814-1861 Häri även död- och begravningsbok samma år.
4518151 Limhamns församling L I a Räkenskaper för församlingen 1, 1771-1872 "Två band: 1771-1812; 1813-1872. Häri även inventarieförteckningsr 1771, 1788, 1811, 1812; 1813-1818, 1820-1832, 1838, 1846, 1850, 1852, 1858, 1863 och 1868."
4518153 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 1, 1816-1820 Södra och östra förstäderna.
4518153 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 2, 1821-1823 Södra och östra förstäderna.
4518153 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 3, 1824-1827 Södra och östra förstäderna.
4518153 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 4, 1828-1832 Södra och östra förstäderna. Fol 62-63 är defekta.
4518153 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 5, 1816-1820 1:a och 2:a rotarna: nr 1-199.
4518153 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 6, 1821-1826 1:a och 2:a rotarna: nr 1-203.
4518153 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 7, 1827-1832 1:a och 2:a rotarna: nr 1-203.
4518153 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 8, 1833-1837 1:a och 2:a rotarna: nr 1-203 samt förstäderna.
4518153 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 9, 1838-1842 1:a och 2:a rotarna: nr 1-202 samt förstäderna.
4518154 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 10, 1843-1846 1:a och 2:a rotarna: nr 1-204 samt förstäderna.
4518154 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 11, 1847-1851 1:a och 2:a rotarna: nr 1-204 samt förstäderna.
4518154 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 12, 1852-1857 1:a och 2:a rotarna: nr 1-204 samt förstäderna.
4518154 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 13, 1857-1861 1:a och 2:a rotarna: nr 1-185 samt förstäderna.
4518155 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 14, 1816-1820 3:e och 4:e rotarna: nr 200-400.
4518155 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 15, 1821-1823 3:e och 4:e rotarna: nr 207-400.
4518155 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 16, 1824-1827 3:e och 4:e rotarna: nr 207-400.
4518155 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 17, 1828-1831 3:e och 4:e rotarna: nr 207-400.
4518155 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 18, 1832- 3:e och 4:e rotarna: nr 207-400.
4518156 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 19, 1832-1836 3:e och 4:e rotarna: nr 207-400.
4518156 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 20, 1837-1840 3:e och 4:e rotarna: nr 207-400.
4518156 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 21, 1841-1845 3:e och 4:e rotarna: nr 207-400.
4518156 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 22, 1845-1849 3:e och 4:e rotarna: nr 207-400.
4518157 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 23, 1850-1853 3:e och 4:e rotarna: nr 207-402.
4518157 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 24, 1854-1857 3:e och 4:e rotarna: nr 207-402.
4518157 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 25, 1858-1861 3:e och 4:e rotarna: nr 207-400.
4518158 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 26, 1816-1820 5:e och 6:e rotarna: nr 402-597.
4518158 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 27, 1821-1823 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597.
4518158 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 28, 1824-1827 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597 samt Fattighuset.
4518158 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 29, 1828-1831 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597 samt Fattighuset.
4518158 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 30, 1832-1835 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597 samt Hamnen och Fattighuset.
4518159 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 31, 1836-1838 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597 samt Hamnen och Fattighuset.
4518159 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 32, 1839-1843 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597 samt Hamnen och Fattighuset.
4518159 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 33, 1844-1846 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597 samt Hamnen, Slottet och Fattighuset.
4518160 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 34, 1846-1849 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597 samt Hamnen, Slottet och Fattighuset.
4518160 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 35, 1851-1854 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597 samt Hamnen, Slottet och Fattighuset.
4518161 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 36, 1855-1858 5:e och 6:e rotarna: nr 403-597 samt Slottet, Hamnen, Västra folkskolan och Fattighuset.
4518161 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 37, 1859-1862 5:e roten: nr 403-507 samt Hamnen och Slottet.
4518161 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 38, 1859-1862 6:e roten: nr 508-597 samt Västra folkskolan, Fattighuset och Sjukhuset.
4518162 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 39, 1816-1820 7:e och 8:e rotarna: nr 598-867 samt Lilla Torghusen.
4518162 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 40, 1821-1823 7:e och 8:e rotarna: nr 598-867 samt Lilla Torghusen.
4518162 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 41, 1824-1828 7:e och 8:e rotarna: nr 598-867 samt Lilla Torghusen.
4518162 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 42, 1828-1832 7:e och 8:e rotarna: nr 598-867 samt Lilla Torghusen.
4518162 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 43, 1832-1834 7:e och 8:e rotarna: nr 598-867 samt Lilla Torghusen.
4518163 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 44, 1835-1837 7:e och 8:e rotarna: nr 598-867 samt Lilla Torghusen.
4518163 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 45, 1838-1842 7:e och 8:e rotarna: nr 598-867 samt Lilla Torghusen.
4518163 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 46, 1842-1845 7:e och 8:e rotarna: nr 598-866 samt Lilla Torghusen.
4518163 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 47, 1845-1847 7:e och 8:e rotarna: nr 598-866 samt Lilla Torghusen.
4518164 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 48, 1848-1851 7:e och 8:e rotarna: nr 598-866 samt Lilla Torghusen.
4518164 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 49, 1852-1855 7:e och 8:e rotarna: nr 598-868 samt Lilla Torghusen.
4518165 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 50, 1856-1859 7:e och 8:e rotarna: nr 598-868 samt Lilla Torghusen.
4518165 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 51, 1860-1863 7:e roten: nr 598-670 samt Kyrkoherdens stift. Nr 671-683 saknas.
4518166 Malmö Sankt Petri församling A I a Husförhörslängder förda vid kyrkoherdens skriftstol 52, 1860-1863 8:e roten: nr 684-868 samt Kyrkoherdens stift.
4518167 Malmö Sankt Petri församling B I Inflyttningslängder 2, 1821-1861 Kyrkoherdens skriftstol.
4518167 Malmö Sankt Petri församling B I Inflyttningslängder 3, 1821-1865 1:e stadskomministerns skriftstol.
4518167 Malmö Sankt Petri församling B I Inflyttningslängder 1, 1817-1860 2:e stadskomministerns skriftstol.
4518168 Malmö Sankt Petri församling B II Utflyttningslängder 2, 1821-1861 Kyrkoherdens skriftstol.
4518168 Malmö Sankt Petri församling B II Utflyttningslängder 3, 1821-1864 1:e stadskomministerns skriftstol.
4518168 Malmö Sankt Petri församling B II Utflyttningslängder 1, 1817-1861 2:e stadskomministerns skriftstol.
4518170 Malmö Sankt Petri församling D I a Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) förda vid yrkoherdens skriftstol 1, 1815-1826 "Längden förd av A P Gullander, kyrkoherde i Malmö S:t Petri församling och (Södra) Sallerups pastorat fr o m 1814-02-09, samt kontraktsprost i Oxie kontrakt. Uppgifter för 1825 saknas. Boken var ursprungligen avsedd som kommunionslängd för 2:a stadskomministern i Lund. Längden innehåller därför fr o m 1809 oktober ett fåtal anteckningar om kommunikanter i Lund i en alfabetisk förteckning då Gullander tillträdde som stadskomminister. Längden upptar även Sallerupskonfirmationsungdom 1815-1816, 1820-1821 och 1824. Med Gullanders egna anteckningar om hans inkomster genom ""prosttunnoerna"" 1815-1818 och om hans privata utgifter 1815-1821 samt slutligen några av Gullanders förda subskriptionslistor rörande åtskilliga lärda verk."
4518170 Malmö Sankt Petri församling D I a Längder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) förda vid yrkoherdens skriftstol 2, 1828-1864 Uppgifter för 1834 saknas.
4518171 Malmö Sankt Petri församling F I Död- och begravningsböcker. Huvudserien 1, 1698-1728 1698-04-12--1728-07-26.
4518171 Malmö Sankt Petri församling F I Död- och begravningsböcker. Huvudserien 2, 1728-1788 1728-08-01--1788-02-01. 1743-05-15--1788-02-01, endast begravningsbok.
4518171 Malmö Sankt Petri församling F I Död- och begravningsböcker. Huvudserien 3, 1778-1834 1778--1806-02-23, endast begravningsbok.
4518172 Malmö Sankt Petri församling F I Död- och begravningsböcker. Huvudserien 4, 1835-1861
4518173 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 1, 1778-1785
4518174 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 2, 1786-1793
4518175 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 3, 1794-1813 Luckor 1795-1799 och 1801-1802 samt 1810 endast en attest.
4518176 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 4, 1814-1815
4518176 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 5, 1816-1817
4518177 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 6, 1818-1819
4518178 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 7, 1820-1821
4518179 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 8, 1822-1823
4518180 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 9, 1824-1825
4518181 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 10, 1826-1827
4518181 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 11, 1828-
4518182 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 12, 1829-
4518182 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 13, 1830-
4518183 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 14, 1831-
4518183 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 15, 1832-
4518183 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 16, 1833-
4518184 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 17, 1834-
4518184 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 18, 1835-
4518185 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 19, 1836-
4518185 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 20, 1837-
4518186 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 21, 1838-
4518186 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 22, 1839-
4518186 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 23, 1840-
4518187 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 24, 1841-
4518187 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 25, 1842-
4518188 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 26, 1843-
4518188 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 27, 1844-
4518189 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 28, 1845-
4518189 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 29, 1846-
4518354 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 30, 1847-1849
4518354 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 31, 1850-
4518355 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 32, 1851-
4518356 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 33, 1852-
4518357 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 34, 1853-
4518358 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 35, 1854- A-L.
4518358 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 36, 1854- M-Ö.
4518359 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 37, 1855- A-L.
4518359 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 38, 1855- M-Ö.
4518360 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 39, 1856- A-L.
4518360 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 40, 1856- M-Ö.
4518361 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 41, 1857- A-L.
4518361 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 42, 1857- M-Ö.
4518362 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 43, 1858- A-L.
4518362 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 44, 1858- M-Ö.
4518363 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 45, 1859- A-L.
4518363 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 46, 1859- M-Ö.
4518364 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 47, 1860- A-L.
4518365 Malmö Sankt Petri församling H II a Inflyttningsattester 48, 1860- M-Ö.
4518366 Malmö Sankt Petri församling H V b Bilagor till lysnings- och vigselböcker. Inkomna handlingar 1, 1700-tal- Odaterade handlingar från 1700-talet. Hänför sig huvudsakligen till tiden 1744-1763 juli då lysnings- och vigselbok saknas.
4518367 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 1, 1541-1563 3 band. Omfattar tiden 1541-03-22--1543-12-18,
1544-04-04--1564-08-03,
1546-08-23--1548-01-17, 1548 endast altargodset, 1549-01-24--1553, 1555-1556, 1558, 1560 och 1562-1563. (L I b:1-3). Häri lagt L I a 1532-1540.
4518368 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 2, 1564-1579 "4 band. 1564: ""Malmö skolas integt og udgifft aff Ligpenninge"", en skolmästares räkenskapsbok, med uppgifter om lärjungar; 1564-1569, 1570-1574 och 1575-1579. (L I b:4-7)."
4518368 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 3, 1577-1590 "4 band. 1577-1578 och 1578-1581: indtegter aff jordskyld, husleye, stolested, ligstenar, ligpenninge och orgenerkith; 1580-1585 och 1585-1590. (L I b:8-11)."
4518369 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 3, 1577-1590 "4 band. 1577-1578 och 1578-1581: indtegter aff jordskyld, husleye, stolested, ligstenar, ligpenninge och orgenerkith; 1580-1585 och 1585-1590. (L I b:8-11)."
4518369 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 4, 1587-1602 "5 band. 1587-1590: "" Malmö S:t Peders Kirckes Vdgifft 1587-1590 og Vdgifft for Korids Bögning 1589, 1589: ""Malmö skolas Integt och Vdgifft aff Ligpenninge"", en skolmästares räkenskapsbok angående lärjungarna; 1599-1602, 1590-1593 och 1593-1599. (L I b:12-16)."
4518369 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 5, 1602-1615 2 band. 1602-1615 och 1611-1614 som är dublett. (L I b:17-18).
4518370 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 5, 1602-1615 2 band. 1602-1615 och 1611-1614 som är dublett. (L I b:17-18).
4518370 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 6, 1615-1636 2 band. 1615-1625 och 1625-1635. (L I b:19-20).
4518370 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 7, 1636-1654 2 band. 1636-1641 och 1645-1654. Lucka 1642-1644. (L I b:21-22).
4518371 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 8, 1654-1668 "3 band. 1654, 1657 och 1660: ""Underrettning till efterföljeren i tiensten""; 1657-1673: utdrag ur S:t Petri kyrkas räkenskaper för nämnda år; 1660-1663 och 1663-1668. Häri även förteckning över lägerställen i kyrkan 1666 (O I). (L I b:24-26)."
4518371 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 9, 1668-1683 4 band. 1668-1675, 1678-1681, 1681-1682 och 1682-1683. Lucka 1676-1677. (L I b:27-30).
4518371 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 10, 1689-1761 "Lucka 1684-1688. 3 häften och 3 band.
1689 och 1732: extrakt av kyrkans specialräkenskaper; 1689-1697: transumt av grav- och klockringningslängder förvarade på LLA, avskrivna i MSA efter E Bager gjord sammanställning; 1743-1759. Häri även inventarienförteckning 1729-1759 (N III); 1760 och 1761. (L I b:31-35)."
4518372 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 10, 1689-1761 "Lucka 1684-1688. 3 häften och 3 band.
1689 och 1732: extrakt av kyrkans specialräkenskaper; 1689-1697: transumt av grav- och klockringningslängder förvarade på LLA, avskrivna i MSA efter E Bager gjord sammanställning; 1743-1759. Häri även inventarienförteckning 1729-1759 (N III); 1760 och 1761. (L I b:31-35)."
4518372 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 11, 1762-1770 Lucka 1763-1767. (L I b:36-39).
4518372 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 12, 1771-1774 (L I b:40-43).
4518373 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 12, 1771-1774 (L I b:40-43).
4518373 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 13, 1775-1778 (L I b:44-47).
4518373 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 14, 1779-1780 (L I b:48-49).
4518374 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 15, 1781-1784 (L I b:50-53).
4518374 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 16, 1785-1788 (L I b:54-57).
4518375 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 17, 1789-1792 (L I b:58-61).
4518376 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 18, 1793-1795 (L I b:62-64).
4518376 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 19, 1796-1798 (L I b:64-67).
4518377 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 19, 1796-1798 (L I b:64-67).
4518377 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 20, 1799-1801 (L I b:68-70).
4518378 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 21, 1802-1804 (L I b:71-73).
4518378 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 22, 1805-1807 (L I b:74-76).
4518379 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 22, 1805-1807 (L I b:74-76).
4518379 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 23, 1808-1810 (L I b:77-79).
4518380 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 24, 1811-1813 (L I b:80-82).
4518380 Malmö Sankt Petri församling L I b S:t Petri kyrkas räkenskaper 25, 1814-1816 (L I b:83-85).
4518381 Malmö Sankt Petri församling L I c Altargodsens räkenskaper 1, 1543-1560
4518381 Malmö Sankt Petri församling L I c Altargodsens räkenskaper 2, 1577-1594
4518381 Malmö Sankt Petri församling L I c Altargodsens räkenskaper 3, 1609-1688 Häri lagt L V ba 1623-1625.
4518382 Malmö Sankt Petri församling L I c Altargodsens räkenskaper 3, 1609-1688 Häri lagt L V ba 1623-1625.
4518382 Malmö Sankt Petri församling L I c Altargodsens räkenskaper 4, 1689-1690
4518385 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818 986 pag. Hela församlingen.
4518386 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1823 634 pag. Hela församlingen.
4518386 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1826 568 pag. Hela församlingen.
4518386 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1834 254 uppslag. 1:a och 2:a rotarna.
4518387 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1844 395 uppslag. 1:a och 2:a rotarna.
4518387 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1854 289 uppslag. 1:a roten.
4518387 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 7, 1854-1860 267 uppslag. 1:a roten.
4518388 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 8, 1860-1864 299 uppslag. 1:a roten.
4518388 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 10, 1845-1854 258 uppslag. 2:a roten.
4518388 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 11, 1854-1859 569 uppslag. 2:a roten.
4518389 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 12, 1860-1864 320 uppslag. 2:a roten.
4518389 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 14, 1826-1834 221 uppslag. 3:e-8:e rotarna, Nya staden, Slottet, Lilla Torg, Arbetsinrättningen, Sjöbodarna samt för åren 1826-1827 Östra och Södra förstäderna.
4518389 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 15, 1835-1844 289 uppslag. 3:e-8:e rotarna, Nya staden, Lilla Torg, Hamnen, och Arbetsinrättningen.
4518390 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 16a, 1845-1854 406 uppslag. 3:e-8:e rotarna, Nya staden, Lilla Torg, Hamnen och Arbetsinrättningen.
4518390 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 17, 1854-1859 376 uppslag. Nya staden nr 774-820.
4518391 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 22, 1847-1854 154 uppslag. Nr 849-852 (25 Betlehem och 26 Duvan).
4518391 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 23, 1854-1859 157 uppslag. Nr 849-852 (25 Betlehem och 26 Duvan).
4518391 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 26, 1827-1834 "143 uppslag. Östra och Södra förstäderna. Gårdar m m: Ö F: Höga Möllan, Zieglers hus, Håkanstorp, Segeholm och Spillepeng; S F: Möllevång, Henrikslust, Rosenlund, Landshövdingehuset, Margretetorp, Pihlstorp, Peterstorp och Västervång."
4518391 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 27, 1835-1844 "213 uppslag. Östra och Södra förstäderna. Gårdar m m: Ö F: Höga Möllan, Zieglers hus, Håkanstorp, Segeholm och Spillepeng; S F: Möllevång, Monbijou, Rosenlund, Västervång,
Landshövdingehuset, Margretetorp, Gröna vången, Lugnet och Pihlstorp."
4518392 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 28, 1845-1854 "357 uppslag. Östra och Södra förstäderna. Gårdar m m: Ö F: Rapsagården, Zieglers hus, Höga Möllan, Håkanstorp, Sege, Segeholm, Spillepeng, Blåseborg och Hohög; S F: Henrikslust, Lugnet, Möllevång, Monbijou, Uppland, Rosenlund, Margretetorp, Pihlstorp, Sorgenfrid, Västervång och Rönneholm."
4518392 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 29, 1854-1859 270 uppslag. Östra förstaden. Gårdar m m: Rapsagården, Skjutsstallslyckan, Höga Möllan, Blåseborg, Håkanstorp, Hohög, Sege, Segeholm, Zieglers hus och Spillepeng.
4518392 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 33, 1854-1859 177 uppslag. Södra förstaden. Gårdar m m: Lugnet, Henrikslust, Monbijou, Möllevång,
Sofielundshuset, Uppland, Rosenlund, L B Torp, Landshövdingehuset, Margretetorp, Pihlstorp, Västervång och Wallis bryggeri.
4518393 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 37, 1859-1860 206 uppslag. Supplement.
4518394 Malmö Karoli församling B I Inflyttningslängder 1, 1796-1827 Med register över prästattester avlämnade av inflyttade 1809-1813. Ordnat årsvis i alfabetisk ordning. Häri även utflyttningslängder 1814-1827 (B II) samt förteckning över vilka församlingsbor som tilldelats Nya Testamentet 1816-1817 (G V).
4518394 Malmö Karoli församling B I Inflyttningslängder 2, 1828-1851
4518394 Malmö Karoli församling B I Inflyttningslängder 3, 1852-1861
4518394 Malmö Karoli församling B II Utflyttningslängder 1, 1828-1851
4518394 Malmö Karoli församling B II Utflyttningslängder 2, 1852-1861
4518396 Malmö Karoli församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1790-1799 1 band. Fr o m 1799-10-06.
4518396 Malmö Karoli församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1799-1813 1 band 1799-10-12--1813-04-30.
4518396 Malmö Karoli församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 3, 1813-1820 1 band. 1813-05-02--1820-04-03.
4518396 Malmö Karoli församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 4, 1820-1830 1 band. Fr o m 1820-01. Häri även längder över nattvardsungdom 1825 och 1827-1830 (D I) samt avlösningslängder 1824-1863
och 1839-1855 (G I).
4518397 Malmö Karoli församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 5, 1831-1847 1 band. Häri även längder över
nattvardsungdom 1831-1847 (D I).
4518397 Malmö Karoli församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 6, 1848-1858 1 band.
4518398 Malmö Karoli församling H II aa Inflyttningsattester 1, 1796-1806
4518399 Malmö Karoli församling H II aa Inflyttningsattester 2, 1807-1811
4518400 Malmö Karoli församling H II aa Inflyttningsattester 3, 1812-1814
4518401 Malmö Karoli församling H II aa Inflyttningsattester 4, 1815-1817
4518402 Malmö Karoli församling H II aa Inflyttningsattester 5, 1818-1820
4518403 Malmö Karoli församling H II aa Inflyttningsattester 6, 1821-1822
4518723 Munkarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1783-1867 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4518724 Mörarps församling A I Husförhörslängder 1, 1818-1826
4518724 Mörarps församling A I Husförhörslängder 2, 1827-1833
4518724 Mörarps församling A I Husförhörslängder 3, 1834-1837
4518724 Mörarps församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1842
4518725 Mörarps församling A I Husförhörslängder 5, 1843-1848
4518725 Mörarps församling A I Husförhörslängder 6, 1849-1852
4518725 Mörarps församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1857
4518725 Mörarps församling A I Husförhörslängder 8, 1858-1861
4518726 Mörarps församling B Flyttningslängder 1, 1834-1854 Inflyttningslängd 1834-1853. Utflyttningslängd 1834-1854.
4518726 Mörarps församling B Flyttningslängder 2, 1854-1860 Inflyttningslängd 1854-1860. Utflyttningslängd 1855-1860.
4518726 Mörarps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1757 Lucka 1724-02-02--1725-05-02.
4518726 Mörarps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1758-1830
4518726 Mörarps församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1831-1860 Register i DDSS.
4518726 Mörarps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1861 Lysningsbok med vigselanteckningar.
4518727 Mörarps församling H II Inflyttningsattester 1, 1807-1818
4518727 Mörarps församling H II Inflyttningsattester 2, 1819-1829
4518727 Mörarps församling H II Inflyttningsattester 3, 1830-1840
4518727 Mörarps församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1662-1716
4518728 Norra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1815
4518728 Norra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1838
4518728 Norra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1850
4518728 Norra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1870
4518728 Norra Nöbbelövs församling B Flyttningslängder 1, 1838-1875 "Inflyttningslängd 1838-1848; utflyttningslängd 1838-1875."
4518728 Norra Nöbbelövs församling B Flyttningslängder 2, 1849-1875 Inflyttningslängd.
4518728 Norra Nöbbelövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1809 Med födelse- och dopbok för oäkta barn 1707-1809 och förteckning över kollekter till medikamenter under pestens tid 1711-1712.
4518729 Norra Nöbbelövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1810-1862
4518729 Norra Nöbbelövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1809-1829 Spridda år.
4518729 Norra Nöbbelövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1756 Inb.
4518729 Norra Nöbbelövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1757-1808 Inb.
4518730 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 1, 1830-1837
4518730 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 2, 1838-1842
4518730 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 3, 1841-1847
4518730 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1851 Med förteckning över nattvardsgångar i slutet.
4518730 Nevishögs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1820-1861 Bunt.
4518730 Nevishögs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1773-1848 Huvudräkenskaper.
4518731 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 1, 1757-1765
4518731 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 2, 1809-1813
4518731 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1818 Sockendelen i Frosta härad.
4518731 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 4, 1818-1822 Sockendelen i Frosta härad.
4518731 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1822 Sockendelen i Västra Göinge härad.
4518731 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 6, 1822-1827 Sockendelen i Frosta härad.
4518731 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 7, 1822-1827 Sockendelen i Västra Göinge härad.
4518731 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 8, 1828-1831
4518732 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 9, 1832-1836 Sockendelen i Frosta härad.
4518732 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 10, 1831-1836 Sockendelen i Västra Göinge härad.
4518732 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 11, 1836-1841 Sockendelen i Frosta härad.
4518732 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 12, 1836-1841 Sockendelen i Västra Göinge härad.
4518732 Norra Rörums församling B Flyttningslängder 1, 1829-1853
4518732 Norra Rörums församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1695-1773 Endast dopbok 1695-1721.
4518732 Norra Rörums församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1774-1823 T.o.m. 1823-03-28. Början av år 1775 saknas.
4518732 Norra Rörums församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1823-1864 Fr.o.m. 1823-04-01. För sockendelen i Frosta härad 1823-1861. För sockendelen i Västra Göinge härad 1823-1864.
4518733 Norra Rörums församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1823-1863
4518733 Norra Rörums församling H II Inflyttningsattester 1, 1812-1826
4518733 Norra Rörums församling H II Inflyttningsattester 2, 1827-1837
4518733 Norra Rörums församling H II Inflyttningsattester 3, 1838-1846
4518733 Norra Rörums församling H II Inflyttningsattester 4, 1847-1854
4518734 Norra Rörums församling H II Inflyttningsattester 4, 1847-1854
4518734 Norra Rörums församling H II Inflyttningsattester 5, 1855-1865
4518734 Norra Rörums församling H II Inflyttningsattester 6, 1866-1878
4518735 Norra Rörums församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1680-1778
4518735 Norra Rörums församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1779-1878
4518736 Norra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 1, 1829-1832
4518736 Norra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 2, 1832-1842
4518736 Norra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 3, 1843-1850
4518736 Norra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1855
4518736 Norra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 5, 1855-1861
4518736 Norra Skrävlinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1729-1832
4518737 Norra Skrävlinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1833-1861
4518737 Norra Skrävlinge församling H II Inflyttningsattester 1, 1801-1831
4518737 Norra Skrävlinge församling H II Inflyttningsattester 2, 1832-1848
4518738 Norra Skrävlinge församling H II Inflyttningsattester 3, 1849-1861
4518738 Norra Skrävlinge församling H II Inflyttningsattester 4, 1862-1875 Lucka 1865.
4518738 Norra Skrävlinge församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1789 Huvudräkenskaper.
4518738 Norra Skrävlinge församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1790-1904 D:o.
4518739 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 1, 1797-1810 Bunt.
4518739 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1821 Bunt. Sockenlängder 1820-1821.
4518740 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1817 Inb.
4518740 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1825 Inb.
4518740 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1830 Inb.
4518740 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 7, 1829-1835 Bunt. Sockenlängder 1829-1832.
4518740 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1840 Inb.
4518741 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 9, 1840-1845 Inb.
4518741 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 10, 1845-1850 Inb.
4518741 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 11, 1850-1855 Inb.
4518741 Norrvidinge församling A I Husförhörslängder 12, 1855-1860 Inb.
4518741 Norrvidinge församling B Flyttningslängder 1, 1820-1832 Bunt. Inflyttningslängder
1820-1826, 1828-1831. Utflyttningslängder 1820-1833.
(För 1833 endast en anteckning).
4518742 Norrvidinge församling B Flyttningslängder 2, 1832-1856 Inb.
4518742 Norrvidinge församling B Flyttningslängder 3, 1857-1861 Inb.
4518742 Norrvidinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1742-1744 Inb.
4518743 Norrvidinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1764-1796 Inb.
4518743 Norrvidinge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1797-1831 Inb.
4518743 Norrvidinge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1832-1861 Inb.
4518743 Norrvidinge församling H II Inflyttningsattester 1, 1781-1790
4518744 Norrvidinge församling H II Inflyttningsattester 2, 1791-1796
4518744 Norrvidinge församling H II Inflyttningsattester 3, 1797-1801
4518744 Norrvidinge församling H II Inflyttningsattester 4, 1802-1812
4518744 Norrvidinge församling H II Inflyttningsattester 5, 1813-1818
4518745 Norrvidinge församling H II Inflyttningsattester 6, 1819-1824
4518745 Norrvidinge församling H II Inflyttningsattester 7, 1825-1829
4518745 Norrvidinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1764-1839 Inb.
4518746 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 1, 1806-1814
4518746 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1816
4518746 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1820
4518746 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1825
4518747 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1829
4518747 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 6, 1829-1833
4518747 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 7, 1833-1838
4518747 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 8, 1838-1843 Omfattar socknens Norra Vrams-del.
4518747 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 9, 1838-1844 Omfattar socknens Södra Vrams-del.
4518748 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 10, 1843-1849 Omfattar socknens Norra Vrams-del.
4518748 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 11, 1845-1851 Omfattar socknens Södra Vrams-del.
4518748 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 12, 1849-1852 Omfattar socknens Norra Vrams-del.
4518748 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 13, 1851-1859 Omfattar socknens Södra Vrams-del.
4518749 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 14, 1852-1859 Omfattar socknens Norra Vrams-del.
4518749 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 15, 1859-1864 Omfattar socknens Norra Vrams-del.
4518749 Norra Vrams församling A I Husförhörslängder 16, 1859-1864 Omfattar socknens Södra Vrams-del.
4518749 Norra Vrams församling B Flyttningslängder 1, 1822-1849 1825 och 1849 endast utflyttningslängd.
4518750 Norra Vrams församling B Flyttningslängder 2, 1849-1853 1853 endast en utflyttningsanteckning.
4518750 Norra Vrams församling B Flyttningslängder 3, 1853-1855 Bunt.
4518750 Norra Vrams församling B Flyttningslängder 5, 1855-1861 Omfattar socknens Norra Vrams-del. 1861 endast utflyttningslängd.
4518750 Norra Vrams församling B Flyttningslängder 4, 1855-1860 Omfattar socknens Södra Vrams-del.
4518750 Norra Vrams församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1748 "Lucka 1692-1710. Med ""Beskrifning af märkvärdigheter i kyrkan"", ""Märkliga händelser"", ""Diverse anteckningar af L. Ståhl"" samt ""Angående taflepenningar""."
4518750 Norra Vrams församling C Födelse- och dopböcker 2, 1748-1783
4518750 Norra Vrams församling C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1815 Bunt.
4518750 Norra Vrams församling C Födelse- och dopböcker 5, 1816-1825
4518751 Norra Vrams församling C Födelse- och dopböcker 6, 1826-1852
4518751 Norra Vrams församling C Födelse- och dopböcker 8, 1853-1862
4518751 Norra Vrams församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1853-1875 Lysningsbok med vigselanteckningar.
4518752 Norra Vrams församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967. 1, 1803-1821 1803-1813 spridda år. Attester för Norra Vrams sockendel.
4518752 Norra Vrams församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967. 2, 1809-1839 1809-1818 spridda år. Attester för Södra Vrams sockendel.
4518752 Norra Vrams församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967. 3, 1822-1834 Attester för Norra Vrams sockendel.
4518753 Norra Vrams församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1675-1723
4518753 Norra Vrams församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1724-1769
4518753 Norra Vrams församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1770-1823
4518754 Östra Grevie församling A I Husförhörslängder 1, 1831-1839
4518754 Östra Grevie församling A I Husförhörslängder 2, 1839-1842
4518754 Östra Grevie församling A I Husförhörslängder 3, 1842-1846
4518754 Östra Grevie församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1851
4518754 Östra Grevie församling A I Husförhörslängder 5, 1852-1856
4518754 Östra Grevie församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860
4518755 Östra Grevie församling C Födelse- och dopböcker 1, 1755-1828
4518755 Östra Grevie församling C Födelse- och dopböcker 2, 1829-1861
4518755 Östra Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1840-1847 Bunt.
4518755 Östra Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1848-1855 Bunt.
4518755 Östra Grevie församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1754-1789 Inb. Huvudräkenskaper.
4518755 Östra Grevie församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1790-1865 Inb. Huvudräkenskaper.
4518756 Odarslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1825 2 längder sammanbundna.
4518756 Odarslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1845 4 längder sammanbundna.
4518756 Odarslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1846-1856 2 längder sammanbundna.
4518756 Odarslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1856-1862
4518757 Odarslövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1706-1799
4518757 Odarslövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1799-1850
4518757 Odarslövs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1847-1860
4518758 Odarslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1804-1825 Bunt. Luckor 1807-1808, 1810-1812 och 1814.
4518758 Odarslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1826-1837 Bunt.
4518758 Odarslövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1838-1849 Bunt.
4518759 Oxie församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1846
4518759 Oxie församling A I Husförhörslängder 6, 1847-1852 Tidigare signum (T.s.) A I:2.
4518759 Oxie församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1857 Tidigare signum A I:3.
4518759 Oxie församling A I Husförhörslängder 8, 1857-1861 Tidigare signum A I:4.
4518760 Oxie församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1779 Flera pagina saknas. Omfattar 1687-06-07- (1702 tre noteringar) 1705-12-16, 1714-06-27--1717-01-27, 1719-07-17--1719-08-04, ev 1720-10-09 men troligen istället 1727-09-24, 1721-06-24--1731-11-14, 1733-03-04--1733-04-20, 1734-05-27--1734-12-15, 1735-06-15, 1736-01-25--1779-11-23 (ej 1756, 1776 endast 1776-02-01--1776-05-05). Även lysnings och vigselbok 1688-1779, död och begravningsbok 1688-1779, avskrift av Fredrik II:s donationsbrev 1565, kyrkans tionde, inventarium (1682 ?), bänklängd 1692, anteckningar om anskaffande av klocka 1722, series pastorum (1687-1769).
4518760 Oxie församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1780-1861 Häri även vigselbok 1780-1861, död och begravningsbok 1780-1862, anteckning om kyrkobokens uppläggning 1780 och absolutionslängd 1799-1801.
4518760 Oxie församling K III a Kyrkorådets protokoll 1, 1870-1873 Inb. Lagd i kartong. Häri även L I a och L III.
4518761 Önnarps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1822
4518761 Önnarps församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1830
4518761 Önnarps församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1835
4518761 Önnarps församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1840
4518761 Önnarps församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1845
4518761 Önnarps församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1850
4518761 Önnarps församling B Flyttningslängder 1, 1844-1862 Endast utflyttningslängd för 1862-01-01--1862-04-26.
4518761 Önnarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1749-1789 Lucka 1755. T. o. m. 1789-03-17.
4518761 Önnarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1811 Luckor 1756, 1770, 1800 och 1808.
4518761 Önnarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1830 Luckor 1785-1787, 1800, 1804.
4518762 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1818 Bunt. Lucka 1813.
4518762 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 2, 1813- Bunt.
4518762 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1827 Bunt.
4518762 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1833
4518762 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 7, 1832-1839 Östra Vemmenhögs by.
4518762 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 6, 1832-1839 Ölöv.
4518762 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 5, 1832-1839 Dybeck och Kalthus.
4518763 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 8, 1839-1841
4518763 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1843
4518763 Östra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1714-1747
4518763 Östra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1748-1778
4518764 Östra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1777-1815
4518764 Östra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1790-1832
4518764 Östra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1714-1813 Duplettkyrkobok.
4518765 Östra Vemmenhögs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1785-1812 Bunt.
4518766 Östra Vemmenhögs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1813-1820 Bunt.
4518767 Östra Vemmenhögs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1821-1825 Bunt.
4518767 Östra Vemmenhögs församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1826-1830 Bunt.
4518768 Östra Vemmenhögs församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1831-1835 Bunt.
4518769 Östra Vemmenhögs församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1836-1840 Bunt.
4518769 Östra Vemmenhögs församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1841-1844 Bunt.
4518770 Östra Vemmenhögs församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1845-1849 Bunt.
4518770 Östra Vemmenhögs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1687-1755 Inb. Huvudräkenskaper.
4518770 Östra Vemmenhögs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1756-1811 Inb. Huvudräkenskaper.
4518771 Östra Torps församling A I Husförhörslängder 1, 1793-1803 Lucka 1800.
4518771 Östra Torps församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1836
4518771 Östra Torps församling A I Husförhörslängder 3, 1836-1848
4518771 Östra Torps församling A I Husförhörslängder 4, 1848-1851
4518771 Östra Torps församling A I Husförhörslängder 5, 1851-1861
4518771 Östra Torps församling B Flyttningslängder 2, 1851-1862 Inflyttningslängd 1851-1861. Utflyttningslängd 1851--1862-06-26.
4518771 Östra Torps församling B Flyttningslängder 1, 1846-1850 Kapsel. Utflyttningslängd.
4518771 Östra Torps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1765-1830 Börjar 1765-03-22.
4518771 Östra Torps församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1831-1862 Slutar 1862-05-06.
4518772 Östra Torps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1830-1857 Duplett. Från 1840 även borgensförbindelser och hinderslöshetsbevis.
4518772 Östra Torps församling H II Inflyttningsattester 1, 1821-1825 År 1824 endast en attest.
4518772 Östra Torps församling H II Inflyttningsattester 2, 1826-1828
4518772 Östra Torps församling H II Inflyttningsattester 3, 1829-1831
4518772 Östra Torps församling H II Inflyttningsattester 4, 1832-1835
4518772 Östra Torps församling H II Inflyttningsattester 5, 1836-1838
4518773 Östra Torps församling H II Inflyttningsattester 6, 1839-1841
4518773 Östra Torps församling H II Inflyttningsattester 7, 1842-1844
4518773 Östra Torps församling H II Inflyttningsattester 8, 1845-1847
4518773 Östra Torps församling H II Inflyttningsattester 9, 1848-1850
4518774 Lilla Isie församling A I Husförhörslängder 4, 1851-1861
4518774 Lilla Isie församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1764-1830
4518774 Lilla Isie församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1831-1862 Slutar 1862-05-17.
4518774 Östra Torps församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1830-1861
4518774 Lilla Isie församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1831-1862 Slutar 1862-04-13. Åren 1831-1849 endast dödbok.
4518774 Lilla Isie församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1763-1825 Huvudräkenskaper.
4518775 Östra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1823-1829
4518775 Östra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1842
4518775 Östra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1842-1850
4518775 Östra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1860-1862
4518776 Östra Klagstorps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1776-1838
4518776 Östra Klagstorps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1839-1862
4518776 Östra Klagstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1732-1776 Huvudräkenskaper.
4518776 Östra Klagstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1778-1829 Huvudräkenskaper.
4518777 Örsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1807-1814 Inb.
4518777 Örsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1818 Inb. Ortregister i slutet av volymen.
4518777 Örsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1827 Inb.
4518777 Örsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1836 Inb. Ortregister i början av volymen.
4518777 Örsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1839 Inb.
4518777 Örsjö församling A I Husförhörslängder 7, 1840-1852 Inb. Ortregister i slutet av volymen.
4518778 Öja församling B Flyttningslängder 1, 1797-1798 Ficka. Utflyttade.
4518778 Öja församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1748
4518778 Öja församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1855
4518778 Öja församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1749-1862
4518778 Öja församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1774-1824 Bunt.
4518779 Öja församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1774-1824 Bunt.
4518780 Öja församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1774-1824 Bunt.
4518780 Öja församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1825-1840 Bunt.
4518780 Öja församling L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1662-1695 Inb.
4518780 Öja församling L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1696-1782 Inb.
4518781 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 1, 1826-1833
4518781 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 2, 1833-1837
4518781 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 3, 1837-1840
4518781 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1846
4518781 Östra Sallerups församling B Flyttningslängder 1, 1832-1876 Bunt.
Inflyttningslängd 1832-1850, utflyttningslängd 1832-1850, 1864, 1876.
4518782 Östra Sallerups församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1827-1830 Bunt.
4518782 Östra Sallerups församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1831-1834 Bunt.
4518782 Östra Sallerups församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1851-1856 Bunt.
4518782 Östra Sallerups församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1857-1863 Bunt. Lucka 1861.
4518783 Långaröds församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1851-1859
4518783 Långaröds församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1860-1869
4518784 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 1, 1794-1801 Bunt. Lucka 1798.
4518784 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 2, 1801-1805 Bunt.
4518784 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 3, 1806-1809
4518784 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 4, 1810-1813
4518784 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 6, 1823-1825
4518784 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 7, 1825-1830
4518785 Östra Strö församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1784
4518785 Östra Strö församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1785-1861 T.o.m. 1861-07-20.
4518785 Östra Strö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1837-1861 Fr.o.m. 1837-10-22.
4518785 Östra Strö församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1803-1819 För år 1803 endast en attest. Luckor 1804-1806, 1816.
4518785 Östra Strö församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1820-1838 Luckor 1821-1822, 1829, 1833-1834.
4518786 Östra Strö församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1840-1846 Lucka 1843.
4518786 Östra Strö församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1847-1851
4518786 Östra Strö församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1852-1859
4518786 Östra Strö församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1860-1865
4518786 Östra Strö församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1728 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4518787 Öveds församling A I Husförhörslängder 1, 1804-1808 Bunt.
Omfattar Öved.
4518787 Öveds församling A I Husförhörslängder 2, 1809-1812 Omfattar Öved.
4518787 Öveds församling A I Husförhörslängder 4, 1812-1813 Häft.
Omfattar Öved.
4518787 Öveds församling A I Husförhörslängder 6, 1813-1819 Omfattar Öved.
4518787 Öveds församling D I Längder över nattvardsungdom 1, 1817- Bunt.
4518787 Öveds församling A I Husförhörslängder 9, 1819-1825 Omfattar Öved.
4518787 Öveds församling A I Husförhörslängder 11, 1825-1830 Omfattar Öved.
4518787 Öveds församling A I Husförhörslängder 14, 1830-1835 Omfattar Öved.
4518787 Öveds församling A I Husförhörslängder 16, 1835-1840 Omfattar Öved.
4518788 Öveds församling A I Husförhörslängder 18, 1841-1847
4518788 Öveds församling A I Husförhörslängder 19, 1847-1850
4518788 Öveds församling A I Husförhörslängder 20, 1851-1855
4518788 Öveds församling A I Husförhörslängder 21, 1856-1861
4518789 Öveds församling C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1861
4518789 Öveds församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1706-1805 Inbunden.
Huvudräkenskaper.
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1817
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1828-1829
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1831
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1832
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1832-1833
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1833-1834
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1834-1836
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1837
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 9, 1838-1839
4518790 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 10, 1839-1844
4518791 Östraby församling A I Husförhörslängder 1, 1825-1826
4518791 Östraby församling A I Husförhörslängder 2, 1835-1844
4518791 Östraby församling A I Husförhörslängder 3, 1844-1852
4518791 Östraby församling A I Husförhörslängder 4, 1852-1859
4518792 Östraby församling A I Husförhörslängder 5, 1859-1861
4518792 Östraby församling B Flyttningslängder 1, 1833-1862 Inflyttningslängd.
4518792 Östraby församling B Flyttningslängder 2, 1833-1862 Utflyttningslängd.
4518792 Östraby församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1656-1679 Luckor 1657--1660-04-23, 1666-01-28--1678-08-25.
4518792 Östraby församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1736-1789
4518793 Lilla Harrie församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1822
4518793 Lilla Harrie församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1834
4518793 Lilla Harrie församling A I Husförhörslängder 3, 1843-1853
4518793 Lilla Harrie församling A I Husförhörslängder 4, 1854-1859
4518793 Lilla Harrie församling A I Husförhörslängder 5, 1859-1867
4518793 Lilla Harrie församling C Födelse- och dopböcker 1, 1720-1805 Åren 1720-46 endast dopbok.
4518793 Lilla Harrie församling C Födelse- och dopböcker 2, 1806-1829
4518793 Lilla Harrie församling H II Inflyttningsattester 1, 1800-1816
4518793 Lilla Harrie församling H II Inflyttningsattester 2, 1817-1826
4518794 Örja församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1810 Bunt.
4518794 Örja församling A I Husförhörslängder 2, 1812- Bunt.
4518794 Örja församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1833
4518794 Örja församling A I Husförhörslängder 4, 1833-1838
4518794 Örja församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1846
4518795 Örja församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1852
4518795 Örja församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1857 Bunt.
4518795 Örja församling A I Husförhörslängder 8, 1858-1863 Bunt.
4518795 Örja församling B Flyttningslängder 1, 1828-1850
4518795 Örja församling B Flyttningslängder 2, 1851-1857 Bunt.
4518795 Örja församling B Flyttningslängder 3, 1857-1864
4518796 Örja församling C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1741 Omfattar tiden 1693-09-03--1741-02-29. Lucka 1718--1725-07-25. De första åren endast dopbok.
4518796 Örja församling C Födelse- och dopböcker 2, 1741-1784 Börjar 1741-06-20.
4518796 Örja församling C Födelse- och dopböcker 3, 1785-1864 Slutar 1864-09-30.
4518796 Örja församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1785-1864
4518796 Örja församling F Död- och begravningsböcker 1, 1785-1864
4518796 Örja församling D II Längder över nattvardsgäster 2, 1796-1825
4518797 Örja församling H II Bilagor till flyttningslängden t.om. 1967 1, 1808-1819
4518797 Örja församling H II Bilagor till flyttningslängden t.om. 1967 2, 1820-1827
4518797 Örja församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1711 Bunt. Huvudräkenskaper.
4518797 Örja församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1714-1767 Bunt. Huvudräkenskaper.
4518797 Örja församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1768-1818 Bunt. Huvudräkenskaper.
4519494 Östra Torps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1763-1825 Huvudräkenskaper.
4519494 Lilla Isie församling A I Husförhörslängder 1, 1822-1835 Arkivbox.
4519494 Lilla Isie församling A I Husförhörslängder 2, 1836-1848 Arkivbox.
4519494 Lilla Isie församling A I Husförhörslängder 3, 1848-1851
4519495 Örsjö församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1786-1860
4519495 Örsjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1749 Bunt.
4519495 Örsjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1750-1806 Bunt.
1805-1806 ofullständiga.
4519496 Öja församling A I Husförhörslängder 1, 1794-1811
4519496 Öja församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1816
4519496 Öja församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1826
4519496 Öja församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1830
4519496 Öja församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1839
4519497 Östra Sallerups församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1690-1762
4519497 Östra Sallerups församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1792-1827 Fr. o. m. 1792-09-12.
4519497 Östra Sallerups församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1827-1858 Duplett. Omfattar tiden 1827-12-27--1858-07-09.
4519498 Östra Sallerups församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1821-1861
4519498 Östra Sallerups församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1731 Inbunden. Huvudräkenskaper. Gulmärkt.
4519498 Östra Sallerups församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1732-1801 Inbunden. Huvudräkenskaper. Gulmärkt.
4519499 Långaröds församling A I Husförhörslängder 1, 1826-1833
4519499 Långaröds församling A I Husförhörslängder 2, 1833-1837
4519499 Långaröds församling A I Husförhörslängder 3, 1837-1840
4519499 Långaröds församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1846 Gulmärkt.
4519499 Långaröds församling A I Husförhörslängder 5, 1847-1852
4519500 Långaröds församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1792-1858 Omfattar tiden 1792-09-20--1858-07-14.
4519500 Långaröds församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1821-1861
4519500 Långaröds församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1731 Inb. Huvudräkenskaper.
4519500 Långaröds församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1732-1801 Inb. Huvudräkenskaper.
4519501 Östra Sallerups församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1802-1813 Bunt. Lucka 1806.
4519501 Östra Sallerups församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1814-1819 Bunt.
4519501 Östra Sallerups församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1820-1826 Bunt.
4519502 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1841
4519502 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 10, 1841-1849
4519502 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 11, 1849-1854
4519502 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 13, 1854-1861 Omfattar endast personer utan stadig hemvist och Skarhult.
4519502 Östra Strö församling B Flyttningslängder 1, 1812-1859 Bunt. Inflyttningslängd 1812-1822, 1824-1828, 1830-1853, 1856-1859. Utflyttningslängd 1814-1822, 1824-1828, 1831-1853, 1855-1858. Defekt.
4519503 Öveds församling B Flyttningslängder 2, 1823-1833 Häft. Inflyttningslängd endast t.o.m. 1832.
4519503 Öveds församling B Flyttningslängder 3, 1833-1846 Inflyttningslängd endast t.o.m. 1840.
4519503 Öveds församling B Flyttningslängder 4, 1848-1861 Inflyttningslängd endast t.o.m. 1860.
4519503 Öveds församling C Födelse- och dopböcker 1, 1708-1773 1708-09-04--1773-05-02.
4519503 Öveds församling C Födelse- och dopböcker 2, 1773-1792 Fr o m 1773-04-30.
4519503 Öveds församling C Födelse- och dopböcker 3, 1793-1807 T o m 1807-03-19.
4519503 Öveds församling C Födelse- och dopböcker 4, 1807-1835 Fr o m 1807-04-16.
4519504 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 11, 1845-1849
4519504 Östra Kärrstorps församling B Flyttningslängder 1, 1819-1844 Inflyttningslängd 1820-1830, 1838-1842.
Utflyttningslängd 1819-1830, 1838-1844.
4519504 Östra Kärrstorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1774-1824 Födelse- och dopbok 1774-1824. Lysnings- och vigselbok 1774-1831. Död- och begravningsbok 1813-1831.
4519504 Östra Kärrstorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1822-1861
4519505 Östra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1811-1844 Bunt. Luckor 1812-1813, 1816-1818, 1821, 1824-1827, 1833-1834, 1841, 1843.
4519505 Östra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1845-1849 Bunt.
4519505 Östra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1850-1854 Bunt.
4519506 Östra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1855-1858 Bunt.
4519506 Östra Kärrstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1735 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4519506 Östra Kärrstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1736-1800 Inb. Huvudräkenskaper. Gulmärkt.
4519507 Östraby församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1789-1832
4519507 Östraby församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1833-1862 Defekt för år 1833.
4519507 Östraby församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1833-1862
4519507 Östraby församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1833-1862
4519507 Östraby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1703 Inb.
4519507 Östraby församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1779-1889 Inb.
4519508 Östra Karaby församling A I Husförhörslängder 1, 1802-1820 Husförhörslängder 1802, 1809, 1813-1814 och 1820.
4519508 Östra Karaby församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1825
4519508 Östra Karaby församling A I Husförhörslängder 3, 1826-1829
4519508 Östra Karaby församling A I Husförhörslängder 5, 1830-1837
4519508 Östra Karaby församling A I Husförhörslängder 6, 1838-1843
4519508 Östra Karaby församling A I Husförhörslängder 7, 1843-1852
4519508 Östra Karaby församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1821-1861 1821-1860(61).
4519508 Östra Karaby församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1821-1829 Vigselbok.
4519508 Östra Karaby församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1830-1860 Lucka 1836-1837.
4519508 Östra Karaby församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1821-1860
4519508 Östra Karaby församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1683-1821 Huvudräkenskaper.
4519509 Örtofta församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1821
4519509 Örtofta församling A I Husförhörslängder 2, 1822-1834
4519509 Örtofta församling A I Husförhörslängder 3, 1843-1853 Omfattar endast Örtofta herregård.
4519509 Örtofta församling A I Husförhörslängder 4, 1843-1853
4519509 Örtofta församling A I Husförhörslängder 5, 1854-1859
4519509 Örtofta församling A I Husförhörslängder 6, 1859-1867
4519509 Örtofta församling B Flyttningslängder 4, 1859-1868
4519509 Örtofta församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1850-1866
4519510 Örtofta församling B Flyttningslängder 1, 1805-1814 Utflyttningslängd. Lucka 1807-1812.
4519510 Örtofta församling B Flyttningslängder 2, 1817-1858
4519510 Örtofta församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1720-1806 Åren 1720-1746 endast dopbok. Volymen slutar 1806-02-18.
4519510 Örtofta församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1806-1829
4519510 Örtofta församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1830-1836
4519510 Örtofta församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1837-1849
4519510 Örtofta församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1830-1866
4519510 Örtofta församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1830-1866
4519510 Örtofta församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1809-1818
4519510 Örtofta församling H II Inflyttningsattester 1, 1762-1799 Luckor 1763, 1765, 1768, 1769 och 1773. Enstaka attester.
4519511 Örtofta församling H II Inflyttningsattester 2, 1800-1810
4519511 Örtofta församling H II Inflyttningsattester 3, 1811-1819
4519511 Örtofta församling H II Inflyttningsattester 4, 1820-1826
4519512 Lilla Harrie församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1726
4519512 Lilla Harrie församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1723-1786
4519512 Lilla Harrie församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1787-1875
4519513 Ottarps församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1815 För åren 1792-1797, ofullständiga.
4519513 Ottarps församling A I Husförhörslängder 2, 1815-1821
4519513 Ottarps församling A I Husförhörslängder 3, 1821-1831
4519513 Ottarps församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1839
4519513 Ottarps församling A I Husförhörslängder 5, 1839-1843
4519513 Ottarps församling A I Husförhörslängder 6, 1843-1851
4519514 Ottarps församling B Flyttningslängder 1, 1820-1841
4519514 Ottarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1722-1778 För åren 1722-1723, 1729, 1733-1739, 1751-1752, 1755-1756, 1758, 1765, 1771 endast spridda notiser, med stora luckor. Lucka 1772-1777.
4519514 Ottarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1776-1784 Luckor 1777, 1779 och 1781-11-20--12-31.
4519514 Ottarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1784-1799
4519514 Ottarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1799-1830
4519514 Ottarps församling C Födelse- och dopböcker 5, 1831-1861 Register i Demografisk Databas Södra Sverige (DDSS).
4519515 Ottarps församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1857
4519515 Ottarps församling A I Husförhörslängder 8, 1857-1864 I.
Arkivkartong. Sockendelen i Luggude härad.
4519515 Ottarps församling A I Husförhörslängder 9, 1857-1864 II.
Sockendelen i Rönneberga härad.
4519515 Ottarps församling B Flyttningslängder 2, 1841-1861 Häfte. 1841-1861. Lucka 1845-1846. Inflyttningslängder endast 1841-1842 samt 1855-1858.
4519516 Ottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1780-1808 Luckor 1781-83, 1787, 1792, 1796, 1798, 1801-03. Attesterna är till antalet ojämnt bevarade.
4519516 Ottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1809-1816
4519516 Ottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1817-1822
4519516 Ottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 4, 1823-1828
4519517 Ottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 4, 1823-1828
4519517 Ottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 5, 1829-1835
4519517 Ottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 6, 1836-1846
4519518 Svensköps församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1812 Lucka 1804-1810.
4519518 Svensköps församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1818
4519518 Svensköps församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1823
4519518 Svensköps församling A I Husförhörslängder 4, 1823-1846
4519518 Svensköps församling A I Husförhörslängder 5, 1847-1856 Omfattar Högestad och Måå samt Östenköp 1853-1856.
4519519 Svensköps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1739 Längden slutar 1739-09-09.
Med en anteckning 1742-01-27.
Luckor större delen av år 1716 samt 1730-03-23--1731-03-22.
4519519 Svensköps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1737-1775
4519519 Svensköps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1776-1819
4519519 Svensköps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1820-1855
4519520 Svensköps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1816
4519520 Svensköps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1817-1826
4519520 Svensköps församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1827-1836
4519520 Svensköps församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1837-1846
4519521 Svensköps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1698-1742 Huvudräkenskaper.
4519521 Svensköps församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1758-1823 Huvudräkenskaper.
4519521 Svensköps församling "O Handlingar angående kyrka och kyrkogård, kyrkliga

fastigheter, prästrättigheter och kyrkobetjäning "

1, 1632-1900 (1632)-1900.
Innehåller handlingar angående kyrka och kyrkogård 1860-1896, angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 1847-1900,
angående pastors lön (1632), 1866-1895 samt angående klockare och organist 1887-1896.
4519522 Rängs församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1815
4519522 Rängs församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1830 Luckor.
4519522 Rängs församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1832
4519522 Rängs församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1835
4519522 Rängs församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1840
4519523 Rängs församling A I Husförhörslängder 5, 1835-1840
4519523 Rängs församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1841
4519523 Rängs församling A I Husförhörslängder 7, 1842-1848
4519523 Rängs församling A I Husförhörslängder 8, 1848-1853
4519523 Rängs församling A I Husförhörslängder 9, 1853-1857
4519523 Rängs församling A I Husförhörslängder 10, 1857-1861
4519524 Rängs församling B Flyttningslängder 1, 1830-1861 Lucka i inflyttningslängden 1845-1858.
4519524 Rängs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1677-1821 Luckor 1677-01-21--1678-05-10, 1696-03-19--1697-08-22, 1705-12-28--1706-12-28.
4519524 Rängs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1822-1861
4519524 Rängs församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1718-1811
4519525 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1817-1822 Med attest från år 1815. Inflyttningsatttester.
4519525 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1823-1826 Inflyttningsattester.
4519525 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1827-1829 Inflyttningsattester.
4519525 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1830-1832 Inflyttningsattester.
4519525 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1833-1835 Inflyttningsattester.
4519525 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1836-1838 Inflyttningsattester.
4519525 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1848-1849 Inflyttningsattester.
4519526 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1840-1841 Inflyttningsattester.
4519526 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1842-1843 Inflyttningsattester.
4519526 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1844-1845 Inflyttningsattester.
4519526 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1846-1847 Inflyttningsattester.
4519526 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1850-1853 Inflyttningsattester.
4519527 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1854-1856 Inflyttningsattester.
4519527 Rängs församling H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1857-1860 Inflyttningsattester.
4519528 Rängs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1719-1770
4519528 Rängs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1771-1825
4519529 Revinge församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1813 Längder 1790, 1801-03, 1806,
1809-10, 1812-13.
4519529 Revinge församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1840
4519529 Revinge församling "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder "

1, 1783-1890 Längder 1783-90, 1829-33,
1836-1849, 1854-64, 1869-90.
4519529 Revinge församling A I Husförhörslängder 3, 1841-1845
4519529 Revinge församling B Flyttningslängder 1, 1832-1880 Inflyttningslängder 1832-45,
1851-80. Utflyttningslängder
(1838)-45, 1851-80.
4519529 Revinge församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1853
4519529 Revinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1831-1858
4519530 Revinge församling H II Inflyttningsattester 1, 1790-1829
4519530 Revinge församling H II Inflyttningsattester 2, 1830-1841
4519530 Revinge församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1781 Räkenskaper.
4519530 Revinge församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1782-1826 D:o.
4519531 Röddinge församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1819 Bunt. Lucka 1812.
4519531 Röddinge församling A I Husförhörslängder 2, 1822-1827 Bunt.
4519531 Röddinge församling A I Husförhörslängder 3, 1827-1832 Bunt. Med anteckning för varje hemman om erläggande av ägg och
bröd.
4519531 Röddinge församling A I Husförhörslängder 4, 1833- Bunt. Starkt fuktskadad.
4519531 Röddinge församling A I Husförhörslängder 5, 1833-1835 Bunt. Fuktskadad.
4519531 Röddinge församling A I Husförhörslängder 6, 1836-1837 Bunt. Starkt fuktskadad.
4519531 Röddinge församling A I Husförhörslängder 7, 1838-1840 Bunt. Starkt fuktskadad.
4519531 Röddinge församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1842 Bunt. Fuktskadad.
4519531 Röddinge församling A I Husförhörslängder 9, 1842-1847 Bunt.
4519532 Röddinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1762 Inb. Lucka 1759.
4519532 Röddinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1762-1841 Bunt.
4519532 Röddinge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1841-1861 Inb.
4519532 Röddinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1803-1820 Arkivkartong. Lucka 1805.
4519534 Reslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1821-1825
4519534 Reslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1829 Sibbarp 4-8 saknas.
4519534 Reslövs församling A I Husförhörslängder 8, 1829-1834
4519534 Reslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1826-1834 Sibbarp 3-8 och Åkarp 1-10.
4519534 Reslövs församling A I Husförhörslängder 11, 1834-1843 Norra och Södra Reslöv.
4519535 Reslövs församling A I Husförhörslängder 12, 1834-1843 Åkarp och Sibbarp.
4519535 Reslövs församling A I Husförhörslängder 13, 1834-1843 Högestorp.
4519535 Reslövs församling A I Husförhörslängder 16, 1843-1852 Reslöv och Åkarp.
4519535 Reslövs församling A I Husförhörslängder 17, 1843-1852 Sibbarp och Högestorp.
4519539 Reslövs församling H II Inflyttningsattester 1, 1782-1800 Lucka 1791. Enstaka attester 1782, 1784 och med enstaka sådana för åren 1802-03, 1807 och 1810.
4519539 Reslövs församling H II Inflyttningsattester 2, 1801-1808
4519539 Reslövs församling H II Inflyttningsattester 3, 1808-1812
4519539 Reslövs församling H II Inflyttningsattester 4, 1812-1815
4519539 Reslövs församling H II Inflyttningsattester 5, 1816-1819
4519540 Reslövs församling H II Inflyttningsattester 6, 1820-1824
4519540 Reslövs församling H II Inflyttningsattester 7, 1825-1829
4519540 Reslövs församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1688-1794 Huvudräkenskaper.
4519540 Reslövs församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1795-1893 Innehåller huvudräkenskaper 1795-1827, specialräkenskaper 1812-18, diverse räkenskaps- handlingar 1816-58 samt inkomst- och utgiftsförslag 1867, 1881-93.
4519541 Röstånga församling A I Husförhörslängder 2, 1783-1800
4519541 Röstånga församling A I Husförhörslängder 3, 1801-1811
4519541 Röstånga församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1821
4519541 Röstånga församling A I Husförhörslängder 5, 1821-1832
4519541 Röstånga församling A I Husförhörslängder 6, 1833-1837
4519542 Röstånga församling A I Husförhörslängder 7, 1838-1839
4519542 Röstånga församling A I Husförhörslängder 8, 1842-1845
4519542 Röstånga församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1849
4519542 Röstånga församling A I Husförhörslängder 10, 1849-1852
4519542 Röstånga församling A I Husförhörslängder 11, 1853-1858
4519542 Röstånga församling A I Husförhörslängder 12, 1858-1861
4519543 Röstånga församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1647-1755 Luckor 1660-1663, 1677-1680.
4519543 Röstånga församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1756-1825
4519543 Röstånga församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1826-1861
4519544 Röstånga församling B Flyttningslängder 1, 1852-1861
4519544 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1781-1793 Arkivkartong.
4519544 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1794-1804 Arkivkartong.
4519544 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1805-1810 Arkivkartong.
4519544 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 4, 1811-1815 Arkivkartong.
4519544 Billinge församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 5, 1816-1820 Arkivkartong.
4519544 Röstånga församling H II Inflyttningsattester 1, 1821-1829
4519544 Röstånga församling H II Inflyttningsattester 2, 1830-1840
4519545 Röstånga församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1633-1645 Räkenskaper.
4519545 Röstånga församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1662-1800 Huvudräkenskaper.
4519546 Remmarlövs församling A I Husförhörslängder 1, 1818-1819
4519546 Remmarlövs församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1831
4519546 Remmarlövs församling A I Husförhörslängder 3, 1847-1850
4519546 Remmarlövs församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1855
4519546 Remmarlövs församling A I Husförhörslängder 5, 1856-1861
4519546 Remmarlövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1737-1804
4519546 Remmarlövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1812-1863 Duplett.
4519546 Remmarlövs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1686-1802
4519547 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1824
4519547 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1833
4519547 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 3, 1833-1841
4519547 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1846
4519547 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1850
4519547 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1855
4519547 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 7, 1855-1861
4519548 Södra Åkarps församling B Flyttningslängder 1, 1839-1852
4519548 Södra Åkarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1806-1861
4519548 Södra Åkarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1724-1768 Inb.
4519549 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1822 Enstaka anteckningar 1822. Topografiskt register främst i vol.
4519549 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1826 Topografiskt register främst i vol.
4519549 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 3, 1826-1833 Endast en anteckning 1833. Topografiskt register främst i vol.
4519549 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1840 Topografiskt register främst i vol. Sist i vol. längder över nattvardsungdom 1834-1836.
4519549 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1845 Enstaka anteckningar 1840. Topografiskt register först i vol.
4519549 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851 1851 endast anteckningar om dödsfall. Topografiskt register först i vol.
4519549 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 7, 1849-1854 Endast två anteckningar 1849. Topografiskt register först i vol. samt uppgifter om olika nämnd- och styrelseledamöter.
4519549 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1860 Endast en anteckning 1860. Topografiskt register främst i vol. samt uppgifter om olika
nämnd- och styrelseledamöter.
4519549 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 9, 1859-1863 Enstaka anteckningar 1863. Topografiskt register främst i vol. samt uppgifter om olika
nämnd- och styrelseledamöter.
4519549 Södra Sallerups församling B I Inflyttningslängder 1, 1821-1894 Kartong, 4 band, även utflyttning samma år.
Lucka 1846-1861. Endast en anteckning 1845. 1821-1828, 1829-1845, 1862-1876, 1877-1894.
4519549 Södra Sallerups församling B I Inflyttningslängder 2, 1845-1863 Inbunden. Även utflyttning samma år. Enstaka anteckningar samma år.
4519550 Södra Sallerups församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien 1, 1740-1807 Endast en anteckning 1741. Lucka 1742-1762. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma år.
4519550 Södra Sallerups församling C I Födelse- och dopböcker. Huvudserien 2, 1808-1862 Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma år.
4519551 Södra Sallerups församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 1, 1824-1836 "Kartong. 2 band. 1824-1829; 1830-1836. Lucka 1831."
4519552 Södra Sallerups församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 2, 1837-1851 "Kartong. 2 band. 1837-1843; 1844-1851."
4519553 Södra Sallerups församling H II a Bilagor till inflyttningslängden 3, 1852-1861 "Kartong. 2 band. 1852-1856; 1857-1861."
4519554 Södra Sallerups församling L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper 1, 1724-1843 "Kartong. 2 inb. vol. 1724-1778; 1779-1843."
4519555 Stora Hammars församling A I Husförhörslängder 1, 1839-1848
4519555 Stora Hammars församling A I Husförhörslängder 2, 1848-1853
4519555 Stora Hammars församling A I Husförhörslängder 3, 1853-1857
4519555 Stora Hammars församling A I Husförhörslängder 4, 1857-1862
4519556 Stora Hammars församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1678-1821 Anteckningarna börjar 1678-03-13. Luckor 1696-05-02--1697-08-14, 1705-10-12--1707-06-02, 1707-06-06--1708-02-15.
4519556 Stora Hammars församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1822-1861
4519556 Stora Hammars församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1717-1821
4519556 Stora Hammars församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1737-1780
4519556 Stora Hammars församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1781-1825
4519557 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 1, 1825-1833
4519557 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 2, 1833-1835
4519557 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1839
4519557 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1845
4519557 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 5, 1845-1850
4519557 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1854
4519557 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 7, 1854-1861
4519558 Stora Slågarps församling B Flyttningslängder 1, 1811-1828
4519558 Stora Slågarps församling B Flyttningslängder 3, 1833-1849 Inflyttningslängd.
4519558 Stora Slågarps församling B Flyttningslängder 2, 1833-1840 Utflyttningslängd.
4519558 Stora Slågarps församling B Flyttningslängder 4, 1850-1860
4519558 Stora Slågarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1729-1829 Dopbok 1729-1736. Anteckningarna
1732-1733 ofullständiga.
4519558 Stora Slågarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1858
4519558 Stora Slågarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1809-1860 Duplett.
4519558 Stora Slågarps församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1727-1770 Inb.
4519558 Stora Slågarps församling L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1771-1832 Inb.
4519559 Simlinge församling A I Husförhörslängder 1, 1832-1837
4519559 Simlinge församling A I Husförhörslängder 2, 1837-1843
4519559 Simlinge församling A I Husförhörslängder 3, 1843-1850
4519559 Simlinge församling A I Husförhörslängder 4, 1850-1861
4519559 Simlinge församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1734-1825
4519559 Simlinge församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1826-1860
4519559 Simlinge församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1723-1777 Huvudräkenskaper.
4519559 Simlinge församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1778-1831 D:o.
4519560 Skegrie församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1824
4519560 Skegrie församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1838
4519560 Skegrie församling A I Husförhörslängder 3, 1839-1846
4519560 Skegrie församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1850
4519560 Skegrie församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1859
4519560 Skegrie församling A I Husförhörslängder 6, 1859-1861
4519560 Skegrie församling B Flyttningslängder 1, 1836-1860 Utflyttningslängd 1836-1860. Inflyttningslängd 1849 och 1860 med enstaka uppgifter om inflyttade 1837 och 1846.
4519561 Skegrie församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1783
4519561 Skegrie församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1784-1839
4519561 Skegrie församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1840-1861
4519562 Skegrie församling H II Inflyttningsattester 1, 1824-1832
4519562 Skegrie församling H II Inflyttningsattester 2, 1833-1841
4519562 Skegrie församling H II Inflyttningsattester 3, 1842-1848
4519563 Skegrie församling H II Inflyttningsattester 4, 1849-1852
4519563 Skegrie församling H II Inflyttningsattester 5, 1853-1858
4519564 Skegrie församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1727 Huvudräkenskaper.
4519564 Skegrie församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1727-1782 Huvudräkenskaper.
4519564 Skegrie församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1782-1846 Huvudräkenskaper.
4519565 Skanörs församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1829
4519565 Skanörs församling A I Husförhörslängder 2, 1832-1839
4519565 Skanörs församling A I Husförhörslängder 3, 1840-1845
4519565 Skanörs församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1850
4519565 Skanörs församling A I Husförhörslängder 5, 1851-1855
4519565 Skanörs församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860
4519565 Skanörs församling H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1861-1899
4519565 Skanörs församling B In- och utflyttningslängder 1, 1851-1861
4519565 Skanörs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1664-1673 Endast dopbok.
4519565 Skanörs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1685-1716 Endast dopbok. Med anteckning om kyrkobokens uppläggande och klagovers
på latin över tidens ondska.
4519566 Skanörs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1717-1763 Med inledande vers, samt med gravskrift över klockaren Fridrich Göransson.
4519566 Skanörs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1763-1822 Med alfabetiskt register över födda, vigda och döda.
4519566 Skanörs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1823-1861
4519566 Falsterbo församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1850-1894 .
4519567 Skanörs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1766-1815 4 häften.
4519567 Skanörs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1816-1849 4 häften.
4519567 Skanörs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1850-1860 4 häften.
4519568 Skanörs församling L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1675-1706 Inb. Huvudräkenskaper.
4519568 Skanörs församling L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1707-1757 Inb. Huvudräkenskaper.
4519568 Skanörs församling L I a Räkenskaper för kyrkan 3, 1755-1805 Inb. Huvudräkenskaper.
Lucka 1756.
4519586 Falsterbo församling C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1763 De första åren endast dopbok.
4519586 Falsterbo församling C Födelse- och dopböcker 2, 1763-1849
4519586 Skanörs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1717-1873 Duplettfödelsebok 1811-1873, alfabetisk förteckning över födda 1717-1763.
4519586 Falsterbo församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1639-1712 Inb. Huvudräkenskaper.
4519586 Falsterbo församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1713-1757 Inb. Huvudräkenskaper.
4519586 Falsterbo församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1755-1805 Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1756.
4519587 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1813 Längder 1790, 1802-1803, 1805-1813.
4519587 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1817
4519587 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1824
4519587 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1828
4519587 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 5, 1828-1832
4519587 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 6, 1832-1835
4519587 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1840
4519587 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1845
4519587 Silvåkra församling B Flyttningslängder 1, 1818-1880 Inflyttningslängder 1832-45, 1851-1880. Utflyttningslängder 1818, 1825-1828, 1832-1846, 1851-1880.
4519587 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850
4519587 Silvåkra församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1831-1858
4519588 Silvåkra församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1680-1793 Lucka 1789-1791.
4519588 Silvåkra församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1789-1858 Lucka 1856-1857.
4519589 Silvåkra församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1783-1863 Längder 1783, 1786, 1788-1789, 1818, 1824, 1829-1847, 1854-1863.
4519589 Silvåkra församling H II Inflyttningsattester 1, 1790-1813
4519589 Silvåkra församling H II Inflyttningsattester 2, 1814-1829
4519589 Silvåkra församling H II Inflyttningsattester 3, 1830-1841
4519590 Silvåkra församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1661-1755
4519590 Silvåkra församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1756-1826
4519591 Slimminge församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818 Inb.
4519591 Slimminge församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1824 Inb.
4519591 Slimminge församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1826 Inb.
4519591 Slimminge församling A I Husförhörslängder 4, 1826-1829 Inb.
4519591 Slimminge församling A I Husförhörslängder 5, 1829-1833 Inb.
4519592 Slimminge församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1833 Inb.
4519592 Slimminge församling A I Husförhörslängder 7, 1833-1835 Inb.
4519592 Slimminge församling A I Husförhörslängder 8, 1835-1836 Inb.
4519592 Slimminge församling A I Husförhörslängder 9, 1837-1846 Inb. Del I.
4519592 Slimminge församling A I Husförhörslängder 10, 1837-1846 Inb. Del II.
4519593 Slimminge församling A I Husförhörslängder 11, 1847-1850 Inb. Del I.
4519593 Slimminge församling A I Husförhörslängder 12, 1847-1850 Inb. Del II.
4519593 Slimminge församling A I Husförhörslängder 13, 1851-1856 Inb.
4519594 Slimminge församling A I Husförhörslängder 14, 1856-1861 Inb. Del I.
4519594 Slimminge församling A I Husförhörslängder 15, 1856-1861 Inb. Del II.
4519595 Slimminge församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1736-1795
4519595 Slimminge församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1795-1813
4519595 Slimminge församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1814-1837
4519596 Slimminge församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1838-1857
4519596 Slimminge församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1857-1861
4519596 Slimminge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1723 Inb. Huvudräkenskaper.
4519596 Slimminge församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1783-1834 Inb. Huvudräkenskaper.
4519597 Södra Sandby församling A I Husförhörslängder 1, 1797-1804 Bunt. Starkt fuktskadad.
4519597 Södra Sandby församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1806 Inb.
4519597 Södra Sandby församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1825 Inb.
4519597 Södra Sandby församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1841 Inb.
4519597 Södra Sandby församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1848 Inb.
4519598 Södra Sandby församling A I Husförhörslängder 6, 1848-1857 Inb.
4519598 Södra Sandby församling A I Husförhörslängder 7, 1857-1863 Inb.
4519599 Södra Sandby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1745-1771 Inb.
4519599 Södra Sandby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1772-1782 Inb.
4519599 Södra Sandby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1809 Inb. 1783-1786 endast dopbok.
4519599 Södra Sandby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1810-1819 Inb. Slutar 1819-02-07.
4519599 Södra Sandby församling C Födelse- och dopböcker 5, 1819-1843 Inb. Börjar 1819-02-11.
4519599 Södra Sandby församling C Födelse- och dopböcker 6, 1844-1861 Inb.
4519600 Södra Sandby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1779 Inb. Huvudräkenskaper.
Starkt fuktskadad.
4519600 Södra Sandby församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1780-1892 Inb. Huvudräkenskaper.
4519601 Stävie församling A I Husförhörslängder 1, 1826-1829
4519601 Stävie församling A I Husförhörslängder 2, 1829-1835
4519601 Stävie församling A I Husförhörslängder 3, 1835-1840
4519601 Stävie församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1846
4519602 Stävie församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1852
4519602 Stävie församling A I Husförhörslängder 6, 1852-1857
4519602 Stävie församling A I Husförhörslängder 7, 1857-1861
4519603 Stävie församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1813-1832 Starkt fuktskadad. Luckor 1814-1815, 1817-1820, 1822, 1828-1829. Endast en attest för 1826 och 1832.
4519603 Stävie församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1724-1789 Huvudräkenskaper.
4519603 Stävie församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1790-1839 Huvudräkenskaper.
4519604 Stångby församling A I Husförhörslängder 1, 1798-1804 Bunt. 1798-1799 defekt.
4519604 Stångby församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1811 Bunt.
4519604 Stångby församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1821 Bunt.
4519604 Stångby församling A I Husförhörslängder 7, 1821-1831 Bunt.
4519604 Stångby församling A I Husförhörslängder 9, 1831-1841 Bunt.
4519604 Stångby församling A I Husförhörslängder 11, 1841-1850 Bunt.
4519605 Stångby församling A I Husförhörslängder 3, 1806-1809
4519605 Stångby församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1817
4519605 Stångby församling A I Husförhörslängder 6, 1818-1827
4519605 Stångby församling A I Husförhörslängder 8, 1828-1836
4519605 Stångby församling A I Husförhörslängder 10, 1837-1844
4519605 Stångby församling A I Husförhörslängder 12, 1845-1851
4519605 Stångby församling A I Husförhörslängder 13, 1852-1860
4519605 Stångby församling B Flyttningslängder 1, 1806-1818 Bunt.
4519605 Stångby församling B Flyttningslängder 2, 1827-1845
4519605 Stångby församling B Flyttningslängder 3, 1846-1860 Inflyttningslängd 1846-1859, utflyttningslängd 1846-1860.
4519606 Stångby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1809 1689-1718 endast dopbok. Luckor 1713-12-06--1714-06-06, 1727-02-19--1729-07-22.
4519606 Stångby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1810-1850
4519606 Stångby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1851-1861
4519607 Stångby församling H II Inflyttningsattester 1, 1740-1800 Attester 1740-41, 1744-46, 1748,
1750-53 (för somliga av dessa år
endast enstaka attester), 1790-1800.
4519607 Stångby församling H II Inflyttningsattester 2, 1801-1808
4519608 Stångby församling H II Inflyttningsattester 2, 1801-1808
4519608 Stångby församling H II Inflyttningsattester 3, 1809-1815
4519608 Stångby församling H II Inflyttningsattester 4, 1816-1818
4519609 Stångby församling H II Inflyttningsattester 4, 1816-1818
4519609 Stångby församling H II Inflyttningsattester 5, 1819-1820
4519609 Stångby församling H II Inflyttningsattester 6, 1821-1826
4519609 Stångby församling H II Inflyttningsattester 7, 1827-1831
4519610 Stångby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1658-1794 Inb. Huvudräkenskaper.
Lucka 1670-1679.
4519610 Stångby församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1795-1899 Inb. Huvudräkenskaper.
4519611 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 1, 1794-1815 Ingen husförhörslängd för 1799 och 1806. Med förteckning 1814 över fattiga, som årligen
åtnjutit underhåll av säteriet.
4519611 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 2, 1809-1815
4519611 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1819
4519611 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 4, 1819-1824
4519612 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 5, 1824-1829
4519612 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 6, 1830-1836
4519612 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 7, 1837-1844
4519612 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1855
4519612 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1869
4519613 Sankt Peters klosters församling B I Inflyttningslängder 1, 1824-1837 Äldre signum: B:1. Lucka 1827-1829.
4519613 Sankt Peters klosters församling B I Inflyttningslängder 2, 1838-1848 Äldre signum: B:2.
4519613 Sankt Peters klosters församling B I Inflyttningslängder 3, 1849-1875 Äldre signum: B:3.
4519614 Sankt Peters klosters församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1806 Med födelse- och dopbok för oäkta barn 1695-1779 och förteckning över kollekter till inköp av medikamenter under pestens tid 1711.
4519614 Sankt Peters klosters församling C Födelse- och dopböcker 2, 1807-1861
4519615 Sankt Peters klosters församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1792-1808 Spridda år.
4519615 Sankt Peters klosters församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1809-1820 Spridda år.
4519615 Sankt Peters klosters församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1825-1834 Spridda år.
4519616 Sankt Peters klosters församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1756 Inb.
4519616 Sankt Peters klosters församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1757-1808 Inb.
4519617 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 1, 1795-1800 Bunt.
4519617 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 2, 1800-1810 Bunt.
4519617 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 3, 1810-1819 Bunt.
4519618 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1828 Bunt.
4519618 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 6, 1829-1834 Inb.
4519618 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 7, 1834-1839 Inb.
4519618 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 8, 1839-1845 Inb.
4519618 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1851 Inb.
4519618 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 10, 1852-1857 Inb.
4519618 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 11, 1857-1861 Inb.
4519619 Stora Råby församling B Flyttningslängder 1, 1813-1829 För 1813 endast inflyttningslängd.
4519619 Stora Råby församling B Flyttningslängder 2, 1829-1861
4519619 Stora Råby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1800 1689-1701 endast dopbok. Börjar 1689-08-04.
Slutar 1800-03-13.
4519619 Stora Råby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1852
4519619 Stora Råby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1853-1861 Slutar 1861-06-24.
4519619 Stora Råby församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1689-1777 Lucka 1693-1710.
4519619 Stora Råby församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1778-1838
4519620 Svedala församling A I Husförhörslängder 1, 1806-1811
4519620 Svedala församling A I Husförhörslängder 2, 1811-1814 Bunt. Två häften.
4519620 Svedala församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1816
4519620 Svedala församling A I Husförhörslängder 4, 1816-1819
4519620 Svedala församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1824
4519620 Svedala församling A I Husförhörslängder 6, 1824-1828
4519621 Svedala församling A I Husförhörslängder 7, 1828-1832
4519621 Svedala församling A I Husförhörslängder 8, 1832-1838
4519621 Svedala församling A I Husförhörslängder 9, 1838-1844
4519622 Svedala församling A I Husförhörslängder 10, 1844-1848
4519622 Svedala församling B Flyttningslängder 1, 1820-1850 Tre häften. Uppgifter om utflyttning oktober 1849 - oktober 1850 se pag. 85-86.
4519623 Svedala församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1755 Luckor 1722-04-08--1723 samt 1750-08-01--1751-11-16.
4519623 Svedala församling C Födelse- och dopböcker 2, 1756-1822 T.o.m. 1822-04-30.
4519623 Svedala församling C Födelse- och dopböcker 4, 1822-1860 Fr.o.m. 1822-05-02. Register i DDSS.
4519623 Svedala församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1822-1861 T.o.m. 1861-09-29. Register i DDSS.
4519623 Svedala församling F Död- och begravningsböcker 1, 1757-1822 T.o.m. 1822-04-18.
4519624 Svedala församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1801-1805
4519624 Svedala församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1806-1810
4519624 Svedala församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1811-1813
4519625 Svedala församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1811-1813
4519625 Svedala församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1814-1816
4519625 Svedala församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1817-1819
4519626 Svedala församling L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1662-1721 Inb. Huvudräkenskaper.
4519626 Svedala församling L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1722-1779 Inb. Huvudräkenskaper.
4519626 Svedala församling L I a Räkenskaper för kyrkan 3, 1780-1851 Inb. Huvudräkenskaper.
4519627 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 1, 1767-1787 Inb. Gulmärkt. Lucka 1785.
4519627 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 2, 1787-1804 Inb.
4519628 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1813 Inb.
4519628 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1820 Inb.
4519628 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 5, 1820-1826 Inb.
4519628 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 6, 1827-1834 Inb.
4519629 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 7, 1834-1845 Inb.
4519629 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1858 Inb.
4519629 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 9, 1858-1861 Inb.
4519629 Skabersjö församling B Flyttningslängder 1, 1825-1861 Inb.
4519630 Skabersjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1813 Inb.
4519630 Skabersjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1814-1851 Inb.
4519630 Skabersjö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1861 Inb.
4519631 Skabersjö församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1770-1801 Inb.
4519632 Skabersjö församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1801-1805 Bunt.
4519632 Skabersjö församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1806-1810 Bunt.
4519632 Skabersjö församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1811-1817 Bunt.
4519632 Skabersjö församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1818-1824 Bunt.
4519633 Skabersjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1729-1790 Inb. Huvudräkenskaper.
4519633 Skabersjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1791-1825 Inb. Huvudräkenskaper.
4519633 Törringe församling A I Husförhörslängder 1, 1827-1845
4519633 Törringe församling A I Husförhörslängder 2, 1846-1861
4519634 Törringe församling B Flyttningslängder 1, 1828-1861
4519634 Törringe församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1811-1839
4519634 Törringe församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1729-1795 Inb. Huvudräkenskaper.
4519634 Törringe församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1796-1889 Inb. Huvudräkenskaper.
4519635 Särslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1844
4519635 Särslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1845-1851
4519635 Särslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1852-1861
4519635 Särslövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1692-1809 Lucka 1717-1718.
4519635 Särslövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1670-1813 Inb. Huvudräkenskaper.
Lucka 1729-1772.
4520563 Malmö Karoli församling H II aa Inflyttningsattester 7, 1823-1824
4520564 Malmö Karoli församling H II aa Inflyttningsattester 8, 1825-1826
4520565 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 1, 1827-
4520565 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 2, 1828-1829
4520565 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 3, 1830-1831
4520565 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 4, 1832-1833
4520566 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 5, 1834-1835
4520566 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 6, 1836-1837
4520567 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 7, 1838-1839
4520567 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 8, 1840-1841
4520568 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 9, 1842-
4520568 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 10, 1843-
4520568 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 11, 1844-1845
4520569 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 12, 1846-1847
4520569 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 13, 1848-
4520570 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 14, 1849-
4520570 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 15, 1850-
4520570 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 16, 1851-
4520570 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 17, 1852-
4520571 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 18, 1853-
4520571 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 19, 1854-
4520571 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 20, 1855-
4520572 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 21, 1856-
4520572 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 22, 1857-
4520573 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 23, 1858-
4520573 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 24, 1859-
4520574 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 25, 1860-
4520574 Malmö Karoli församling H II b Utflyttningsattester 26, 1861-
4520575 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 1, 1827-1863 A.
4520576 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 2, 1827-1863 B-D.
4520577 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 3, 1827-1863 E-G.
4520578 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 4, 1827-1863 H.
4520579 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 5, 1827-1863 I-K.
4520580 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 6, 1827-1863 L.
4520581 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 7, 1827-1863 M.
4520582 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 8, 1827-1863 N.
4520583 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 9, 1827-1863 O.
4520584 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 10, 1827-1863 P.
4520585 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 11, 1827-1863 Q-S.
4520586 Malmö Karoli församling H II c Icke uttagna inflyttningsattester 12, 1827-1863 T-Ö.
4520587 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 18, 1860-1864 308 uppslag. Nya staden nr 774-820.
4520587 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 20, 1860-1864 597 uppslag. Nya staden nr 821-844 (Möllerska fattighuset).
4520588 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 24, 1860-1864 199 uppslag. Nr 849-852 (25 Betlehem och 26 Duvan).
4520589 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 30, 1860-1864 378 uppslag. Östra förstaden. Gårdar m m: Rapsagården Skjutsstallslyckan, Zieglers hus, Rörsjöhuset, Malta, Höga Möllan, Mattssons bierkällare, Blåseborg, Håkanstorp, Hohög, Segeholm, Sege, Spillepeng och Folkskolan.
4520590 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 34, 1860-1864 396 uppslag. Södra förstaden. Gårdar m m: Lugnet, Sorgernfri, Möllevången, Henrikslust, Kalkbruket, Monbijou, Uppland, Rosenlund, Landshövdingehuset, Margretetorp, Björkboms lantställe och Pihlstorp.
4520591 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1715-1762
4520591 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1763-1793 Inbunden. Huvudbok. Med alfabetiskt register.
4520591 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 3, 1763-1795 Inbunden. Memorial. Häri även förteckning över utfärdade stolbrev (G V).
4520591 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 4, 1767-1780 Inbunden. Lucka 1771-1772.
4520592 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 5, 1781-1794 Inbunden.
4520592 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 6, 1795-1798
4520592 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 7, 1799-1802
4520592 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 8, 1803-1805
4520593 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 8, 1803-1805
4520593 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 9, 1806-1808
4520593 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 10, 1809-1811
4520593 Malmö Karoli församling L I Kyrkoräkenskaper 11, 1812-1814
4520595 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1819-1825 Längd över Konungens eget värvade regement, Cederströmska husarregementet (Kronprinsens husarreg.). Wendes artilleriregement, Ingenjörskåren samt extra garnisonsförsamlingen. (Längderna upptar här liksom i det följande endast de till Malmö förlagda delarna av respektive regementen).
4520595 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1825-1832 Längd över Kronprinsens husarregement.
4520595 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1826-1830 Längd över Konungens eget värvande regement, Södra skånska infanteri regementet, Ingenjörskåren, Wendes artilleriregement samt extra garnisonsförsamlingen. Personregister till extra garnisonsförsamlingen i volymens början. Häri även inflyttningslängd 1825-1829 samt utflyttningslängd 1826-1829.
4520595 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1830-1836 Längd över extra garnisonsförsamlingen, Ingenjörskåren, Wendes artilleriregement och Södra skånska infanteriregementet. Personsregister till extra garnisonsförsamlingen i volymens början. Enstaka anteckningar 1835-1836. Häri även längd över nattvardsungdom 1832.
4520595 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1832-1839 Längd över Kronprinsens husarregement 1832-1836 och Garnisonskompaniet 1836-1839.
4520595 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1837-1842 Längd över Kronprinsens husarregement.
4520596 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1839-1841 Längd över extra garnisonsförsamlingen, Södra skånska infanteriregementet och Garnisonskompaniet.
4520596 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1841-1846 Längd över extra garnisonsförsamlingen, Södra skånska infanteriregementet och Garnisonskompaniet.
4520596 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1842-1847 Längd över Kronprinsens husarregegement.
4520596 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1845-1851 Alfabetiskt förd längd över extra garnisonsförsamlingen
4520596 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1848-1852 Längd över Kronprinsens husarregegement.
4520596 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 12, 1851-1856 Alfabetiskt förd längd över extra garnisonsförsamlingen.
4520596 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 13, 1853-1857 Längd över Kronprinsens husarregement.
4520596 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 14, 1856-1863 Alfabetiskt förd längd över extra garnisonsförsamlingen.
4520596 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 15, 1858-1864 Längd över Kronprinsens husarregement.
4520597 Malmö garnisonsförsamling B In- och utflyttningslängder 1, 1830-1845 In- och utflyttningslängd.
4520597 Malmö garnisonsförsamling B In- och utflyttningslängder 2, 1846-1861 In- och utflyttningslängd. Häri även förteckning över nattvardsgäster 1846-1858. Nattvardsungdom 1846-1859 samt
avlösningslängd 1846-1857.
4520599 Malmö garnisonsförsamling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1805-1845 "Häften i kartong. Tidigare signum D II:1-4. 1805--1812-04-12; kommunionlängd vid Konungens eget värvade regementes fältbattaljon under fälttåget 1813-1814; 1819-1825. Häri även längd över nattvardsungdom 1820-1824;
1826-1845. Luckor 1833-1835, 1837-1840. Häri även längder över nattvardsungdom 1826-1829 och 1841-1845 samt avlösningslängd 1841-1845."
4520599 Malmö garnisonsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1825-1865 Inbunden. Häri även avlösningslängd 1825-1840.
4520600 Malmö garnisonsförsamling H II Inflyttningsattester 1, 1812-1828 Lucka 1813-1820.
4520600 Malmö garnisonsförsamling H II Inflyttningsattester 2, 1829-1836
4520601 Malmö garnisonsförsamling H II Inflyttningsattester 3, 1837-1845
4520602 Malmö garnisonsförsamling H II Inflyttningsattester 3, 1837-1845
4520602 Malmö garnisonsförsamling H II Inflyttningsattester 4, 1846-1854
4520602 Malmö garnisonsförsamling H II Inflyttningsattester 5, 1855-1863
4520603 Malmö garnisonsförsamling H II Inflyttningsattester 5, 1855-1863
4520603 Malmö garnisonsförsamling P Övriga handlingar 1, 1795-1829 Kartong. 1795-06-09. Förteckning över ryttmästare Otto Thotts skvadron av Kungliga Mörnerska husarregementet 1818-1829. Uppgifter till mantals och skattskrivningar i Malmö. Tidigare signum P:2.
4520604 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1823
4520604 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 2, 1824-1830
4520604 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1833
4520604 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 4, 1833-1841
4520604 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1846
4520604 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1850
4520604 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1855
4520604 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 8, 1855-1861
4520605 Mellan-Grevie församling B Flyttningslängder 1, 1818-1829 Bunt. Ett fåtal anteckn för 1825. Lucka 1826. Ett fåtal anteckn för 1827.
4520605 Mellan-Grevie församling B Flyttningslängder 2, 1830-1838
4520605 Mellan-Grevie församling B Flyttningslängder 3, 1839-1852
4520605 Mellan-Grevie församling B Flyttningslängder 4, 1853-1867 Inflyttningslängd.
4520605 Mellan-Grevie församling B Flyttningslängder 5, 1853-1867 Utflyttningslängd.
4520605 Mellan-Grevie församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1805
4520605 Mellan-Grevie församling C Födelse- och dopböcker 2, 1806-1861
4520606 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1810 Endast en attest för 1800.
Lucka 1802.
4520606 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1811-1818
4520606 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1819-1824
4520607 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1819-1824
4520607 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1825-1828
4520607 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1829-1832
4520607 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1833-1836
4520608 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1837-1840
4520608 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1841-1844
4520608 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1845-1848
4520609 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1845-1848
4520609 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1849-1852
4520609 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1853-1856
4520609 Mellan-Grevie församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1857-1860
4520610 Maglarps församling A I Husförhörslängder 1, 1818-1827
4520610 Maglarps församling A I Husförhörslängder 2, 1827-1838
4520610 Maglarps församling A I Husförhörslängder 3, 1839-1844
4520610 Maglarps församling A I Husförhörslängder 4, 1844-1850
4520610 Maglarps församling A I Husförhörslängder 5, 1851-1856
4520610 Maglarps församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1861
4520611 Maglarps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1799
4520611 Maglarps församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1801-1839 T.o.m. 1839-01-08.
4520611 Maglarps församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1839-1850 T.o.m. 1850-03-31.
4520611 Maglarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1729
4520611 Maglarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1730-1784
4520611 Maglarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1785-1826
4520612 Munkarps församling A I Husförhörslängder 1, 1819-1825 Omfattar sockendelen i Frosta härad.
4520612 Munkarps församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1828 Omfattar sockendelen i Onsjö härad.
4520612 Munkarps församling A I Husförhörslängder 3, 1829-1836 Omfattar sockendelen i Frosta härad.
4520612 Munkarps församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1841
4520612 Munkarps församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1846
4520612 Munkarps församling A I Husförhörslängder 6, 1847-1852
4520612 Munkarps församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1858
4520612 Munkarps församling A I Husförhörslängder 8, 1859-1862
4520612 Munkarps församling B Flyttningslängder 1, 1853-1865 Lucka i inflyttningslängden 1858-1862.
4520612 Munkarps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1795-1844
4520612 Munkarps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1845-1863
4520947 Solberga församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1816
4520947 Solberga församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1822
4520947 Solberga församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1826
4520947 Solberga församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1831
4520947 Solberga församling A I Husförhörslängder 5, 1832-1840
4520947 Solberga församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1851
4520947 Solberga församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1855
4520947 Solberga församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1860
4520948 Solberga församling B Flyttningslängder 1, 1850-1860 Inflyttningslängd 1850-1858. Utflyttningslängd 1850-1860.
4520948 Solberga församling B Flyttningslängder 2, 1858-1861 Inflyttningslängd. Slutar 1861-06-22.
4520948 Solberga församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1771-1816 Börjar 1771-06-02.
4520948 Solberga församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1817-1861
4520948 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1810-1823 Lucka 1811-1820.
4520948 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1824-1828
4520948 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1829-1833
4520949 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1829-1833
4520949 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1834-1837
4520949 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1838-1841
4520949 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1842-1845
4520950 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1842-1845
4520950 Solberga församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1846-1850
4520951 Solberga församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1717 Huvudräkenskaper.
4520951 Solberga församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1721-1778 Huvudräkenskaper.
4520951 Solberga församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1779-1844 Huvudräkenskaper.
4520952 Svenstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1823 Gulmärkt.
4520952 Svenstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1823-1833 Gulmärkt.
4520952 Svenstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1833-1841
4520952 Svenstorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1731
4520952 Svenstorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1821
4520952 Svenstorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1813-1858 Duplettbok.
4520952 Svenstorps församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1740-1758
4520952 Svenstorps församling D II Längder över nattvardsgäster 2, 1758-1795 Gulmärkt. Luckor 1776, 1786-1792.
4520953 Svenstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1724 Inb. Huvudräkenskaper. Gulmärkt.
4520953 Svenstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1725-1775 Inb. Huvudräkenskaper.
4520953 Svenstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1776-1816 Inb. Huvudräkenskaper.
4520954 Skurups församling A I Husförhörslängder 1, 1785-1794 Lucka 1791.
4520954 Skurups församling A I Husförhörslängder 2, 1795-1814
4520955 Skurups församling A I Husförhörslängder 3, 1814-1820
4520955 Skurups församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1830
4520955 Skurups församling A I Husförhörslängder 5, 1831-1835
4520955 Skurups församling A I Husförhörslängder 6, 1836-1840
4520956 Skurups församling "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder "

3, 1801-1830 Luckor 1802-14 och 1826.
4520956 Skurups församling B Flyttningslängder 3, 1836-1840
4520956 Skurups församling C Födelse- och dopböcker 1, 1650-1688 Dopbok. Luckor 1651-07--1655-11-11 (för något
av dessa år finns anteckningar för 8 januari till 16 juli),
1656-11-02--1657-03-21,
1658-10-31--1659-03-06,
1670-03-13--1672-03-17,
1672-09-15--1673-09-07,
1676-08-27--1678-06-23.
4520956 Skurups församling C Födelse- och dopböcker 2, 1689-1705
4520956 Skurups församling C Födelse- och dopböcker 3, 1711-1724 Fr.o.m. 1711-07-16--1724-01-01.
4520956 Skurups församling C Födelse- och dopböcker 4, 1724-1762 T.o.m. 1762-01-11.
4520957 Skurups församling C Födelse- och dopböcker 6, 1762-1835
4520957 Skurups församling "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder "

1, 1689-1705 Lucka 1694-1702.
4520957 Skurups församling "D II Längder över nattvardsgäster

Kommunionlängder "

2, 1712-1723
4520958 Skurups församling H II Inflyttningsattester 1, 1763-1775 Bunt.
4520958 Skurups församling H II Inflyttningsattester 2, 1776-1785 Bunt.
4520958 Skurups församling H II Inflyttningsattester 3, 1786-1792 Bunt.
4520959 Skurups församling H II Inflyttningsattester 4, 1793-1799 Bunt.
4520959 Skurups församling H II Inflyttningsattester 5, 1800-1809 Bunt.
4520959 Skurups församling H II Inflyttningsattester 6, 1810-1815 Bunt.
4520960 Skurups församling H II Inflyttningsattester 7, 1816-1820 Bunt.
4520960 Skurups församling H II Inflyttningsattester 8, 1821-1825
4520961 Skurups församling H II Inflyttningsattester 9, 1826-1830
4520961 Skurups församling H II Inflyttningsattester 10, 1831-1835
4520962 Skivarps församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1813
4520962 Skivarps församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1825
4520962 Skivarps församling A I Husförhörslängder 3, 1826-1831
4520962 Skivarps församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1838
4520962 Skivarps församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1844
4520962 Skivarps församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1850
4520963 Skivarps församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1856
4520963 Skivarps församling A I Husförhörslängder 8, 1857-1860
4520963 Skivarps församling B Flyttningslängder 1, 1845-1860
4520963 Skivarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1779-1813
4520963 Skivarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1814-1845
4520963 Skivarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1846-1861
4520964 Sjörups församling A I Husförhörslängder 1, 1776-1777
4520964 Sjörups församling A I Husförhörslängder 2, 1786-1799
4520964 Sjörups församling A I Husförhörslängder 3, 1800-1811
4520964 Sjörups församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1822 Lucka 1814-1821.
4520965 Sjörups församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1821
4520965 Sjörups församling A I Husförhörslängder 6, 1827-1830 Defekt.
4520965 Sjörups församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1836
4520965 Sjörups församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1843
4520965 Sjörups församling A I Husförhörslängder 9, 1844-1850 Kapsel.
4520966 Sjörups församling B Flyttningslängder 1, 1786-1800
4520966 Sjörups församling B Flyttningslängder 2, 1813-1842 Lucka 1818-1820.
4520966 Sjörups församling B Flyttningslängder 3, 1843-1860
4520966 Sjörups församling C Födelse- och dopböcker 1, 1698-1774 Kapsel.
4520967 Sjörups församling C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1835 Kapsel.
4520967 Sjörups församling C Födelse- och dopböcker 5, 1836-1860
4520968 Sjörups församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1695
4520968 Sjörups församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1696-1782
4520968 Sjörups församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1783-1889
4520969 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 5, 1817-1822
4520969 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 6, 1822-1833 Register i början av längden.
4520970 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 1, 1792-1799
4520970 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 2, 1800-1805
4520970 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 3, 1806-1813
4520970 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1816
4520971 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 7, 1827-1833 Topografiskt register i volymens slut.
4520971 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 8, 1834-1842
4520972 Stora Herrestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1717-1805
4520972 Stora Herrestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1806-1861 Bunt.
4520973 Stora Herrestads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1765 Inb.
4520973 Stora Herrestads församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1766-1875 Inb.
4520973 Borrie församling A I Husförhörslängder 1, 1834-1844
4520973 Borrie församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1786 Inb.
4520974 Sövestads församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1813
4520974 Sövestads församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1814
4520974 Sövestads församling A I Husförhörslängder 3, 1814-1815
4520974 Sövestads församling A I Husförhörslängder 4, 1815-1818 Med ortsregister.
4520974 Sövestads församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1825 Med ortsregister.
4520974 Sövestads församling A I Husförhörslängder 6, 1826-1831 Med ortsregister.
4520975 Sövestads församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1840 Med ortsregister.
4520975 Sövestads församling A I Husförhörslängder 8, 1840-1847
4520975 Sövestads församling A I Husförhörslängder 9, 1847-1856 Med ortsregister.
4520976 Sövestads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1742 Defekt.
Luckor 1695-11-11--1696-03-12, 04-30--07-12,
1698-10-02--1698-09-21, 1699-07-02--1701-02-12, 1708-09-08--1716-07-25,
1722-01-07--1722-12-23.
4520976 Sövestads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1742-1770 Defekt. Lucka 1748-05-02--1749-02-16.
4520976 Sövestads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1770-1791
4520976 Sövestads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1792-1827 Sid 3-4, 73-74, 195-196, 213-214
saknas.
4520976 Sövestads församling C Födelse- och dopböcker 6, 1828-1861 Register i DDSS.
4520977 Bromma församling A I Husförhörslängder 1, 1818-1825
4520977 Bromma församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1831
4520977 Bromma församling A I Husförhörslängder 3, 1831-1840 Med ortsregister.
4520977 Bromma församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1847
4520977 Bromma församling A I Husförhörslängder 5, 1847-1856 Med ortsregister.
4520978 Bromma församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1770 Defekt. Luckor 1707-11-19--1708,
1717-1719, 1723.
4520978 Bromma församling C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1791
4520978 Bromma församling C Födelse- och dopböcker 3, 1792-1827 Sid. 13-14, 39-40 saknas.
4520978 Bromma församling C Födelse- och dopböcker 4, 1828-1861
4520979 Sövestads församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1837-1854 Inb.
4520979 Bromma församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1708-1794 Huvudräkenskaper.
4520979 Bromma församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1795-1876 Huvudräkenskaper.
4520980 Skeglinge församling A I Husförhörslängder 1, 1815-1817 Häftad.
4520980 Skeglinge församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1835 Inbunden.
4520980 Skeglinge församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1757-1860
4520980 Skeglinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1749 Inb. Huvudräkenskaper.
4520980 Skeglinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1750-1859 Inb. Huvudräkenskaper.
4520981 Skarhults församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1686-1755
4520981 Skarhults församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1756-1861 T.o.m. 1861-07-11.
4520981 Skarhults församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1807-1820 Lucka 1816.
4520982 Skarhults församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1822-1828 För år 1822 endast en attest.
4520982 Skarhults församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1807-1820 Lucka 1816.
4520982 Skarhults församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1830-1832
4520982 Skarhults församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1835-1841 Lucka 1839.
4520982 Skarhults församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1842-1849 Lucka 1843.
4520983 Skarhults församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1850-1854
4520983 Skarhults församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1855-1859
4520983 Skarhults församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1860-1865
4520983 Skarhults församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1728 Huvudräkenskaper.
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 1, 1812-
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1816
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1817
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 4, 1817-1818
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1819
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 6, 1819-1820
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1821
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 8, 1821-1822
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 9, 1822-1823
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 10, 1823-1824
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 11, 1824-1825
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 12, 1825-1826
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 13, 1826-1827
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 14, 1827-1828
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 15, 1828-1829
4520984 Sövde församling A I Husförhörslängder 16, 1829-1830
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 18, 1831-1832
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 19, 1832-1833
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 20, 1834-
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 21, 1835-
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 22, 1836-
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 23, 1837-
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 24, 1838-
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 25, 1839-
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 26, 1840-
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 27, 1840-1841
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 28, 1842-
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 29, 1843-
4520985 Sövde församling A I Husförhörslängder 30, 1844-
4520986 Sövde församling A I Husförhörslängder 31, 1845-
4520986 Sövde församling A I Husförhörslängder 32, 1846-
4520986 Sövde församling A I Husförhörslängder 33, 1847-1849
4520986 Sövde församling A I Husförhörslängder 34, 1849-1854
4520986 Sövde församling A I Husförhörslängder 35, 1855-1860
4520987 Sövde församling B Flyttningslängder 1, 1821-1833 Häfte. Utflyttningslängd.
4520987 Sövde församling B Flyttningslängder 2, 1834-1849 Lucka i inflyttningslängden 1836-1846.
4520987 Sövde församling B Flyttningslängder 3, 1850-1861 Inflyttningslängd.
4520987 Sövde församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1693-1737 Lucka 1737-07-27--1737-11-01.
4520987 Sövde församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1738-1775 Med sockenbeskrivning.
4520987 Sövde församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1776-1816
4520988 Sövde församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1817-1860
4520988 Sövde församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1819 Inflyttningsattester. Lucka 1808.
4520988 Sövde församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1820-1829
4520989 Skartofta församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1804 Bunt.
4520989 Skartofta församling A I Husförhörslängder 2, 1804-1809 Bunt.
4520989 Öveds församling A I Husförhörslängder 3, 1809-1812 Omfattar Skartofta.
4520989 Öveds församling A I Husförhörslängder 5, 1812-1813 Häft.
Omfattar Skartofta.
4520989 Öveds församling A I Husförhörslängder 7, 1813-1819 Omfattar Skartofta.
4520989 Öveds församling A I Husförhörslängder 8, 1819-1823 Omfattar Skartofta.
4520989 Öveds församling A I Husförhörslängder 10, 1824-1825 Omfattar Skartofta.
4520989 Öveds församling A I Husförhörslängder 12, 1825-1830 Omfattar Skartofta.
4520990 Öveds församling A I Husförhörslängder 13, 1828-
4520990 Öveds församling A I Husförhörslängder 15, 1830-1835 Omfattar Skartofta.
4520990 Öveds församling A I Husförhörslängder 17, 1835-1840 Omfattar Skartofta.
4520990 Skartofta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1707-1773 Inb. Omfattar tiden
1707-06-24 -- 1773-05-02.
4520990 Skartofta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1773-1792 Inb. Börjar 1773-08-27.
4520990 Skartofta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1793-1807 Inb. Slutar 1807-04-11.
4520990 Skartofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1773- Bunt. Rödmärkt.
4520990 Skartofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1774-1785 Bunt.
4520991 Skartofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1786-1800 Bunt.
4520991 Skartofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1801-1810 Bunt.
4520991 Öveds församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1811-1817 Bunt.
4520991 Öveds församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1818-1822 Bunt.
4520992 Öveds församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1823-1827 Bunt.
4520992 Öveds församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1828-1832 Bunt.
4520992 Skartofta församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1734-1802 Inb. Huvudräkenskaper.
4520993 Södra Åsums församling A I Husförhörslängder 1, 1803-1820 Bunt. Lucka 1809-1817.
4520993 Södra Åsums församling A I Husförhörslängder 2, 1805-1816 Bunt. Luckor 1807, 1812.
1805-1806 och 1814 ofullständig.
Gulmärkt.
4520993 Södra Åsums församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1829 Bunt.
4520993 Södra Åsums församling A I Husförhörslängder 4, 1829-1837 Bunt. Gulmärkt.
4520994 Södra Åsums församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1846 Bunt.
4520994 Södra Åsums församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851 Bunt. Gulmärkt.
4520994 Södra Åsums församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1856 Inb.
4520995 Södra Åsums församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861 Inb.
4520995 Södra Åsums församling B Flyttningslängder 1, 1851-1861 Inb.
4520995 Södra Åsums församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1748 Inb. Till 1722 endast dopbok.
4520995 Södra Åsums församling C Födelse- och dopböcker 2, 1749-1789 Inb.
4520995 Södra Åsums församling C Födelse- och dopböcker 3, 1790-1843 Inb. Slutar 1843-04-30.
4520995 Södra Åsums församling C Födelse- och dopböcker 5, 1843-1861 Inb. Börjar 1843-05-01.
4520996 Södra Åsums församling H II Inflyttningsattester 1, 1778-1817 Luckor 1781-1782, 1788, 1790-1791, 1796-1797, 1804.
4520996 Södra Åsums församling H II Inflyttningsattester 2, 1818-1839
4521556 Södra Åsums församling H II Inflyttningsattester 3, 1840-1851
4521556 Södra Åsums församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1674-1723 Huvudräkenskaper.
4521556 Södra Åsums församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1724-1828 D:o.
4521557 Stehags församling A I Husförhörslängder 1, 1808-1818 Häfte.
4521557 Stehags församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1823 Med ortsregister.
4521557 Stehags församling A I Husförhörslängder 3, 1823-1827 Med ortsregister. Enstaka anteckningar från 1828.
4521557 Stehags församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1829 Bunt. Sista bladet saknas.
4521557 Stehags församling A I Husförhörslängder 5, 1829-1838 Med ortsregister.
4521558 Stehags församling A I Husförhörslängder 6, 1838-1844 Med ortsregister.
4521558 Stehags församling A I Husförhörslängder 7, 1844-1848 Med ortsregister.
4521558 Stehags församling A I Husförhörslängder 8, 1849-1853 Med ortsregister.
4521558 Stehags församling A I Husförhörslängder 9, 1853-1858
4521558 Stehags församling A I Husförhörslängder 10, 1858-1861
4521558 Stehags församling B Flyttningslängder 1, 1821-1861 Bunt.
Med några inflyttnings- anteckningar från 1812.
4521559 Stehags församling B Flyttningslängder 1, 1821-1861 Bunt.
Med några inflyttnings- anteckningar från 1812.
4521559 Stehags församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1731-1808
4521559 Stehags församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1808-1852
4521559 Stehags församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1803-1835 Arkivkartong.
4521560 Stehags församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1803-1835 Arkivkartong.
4521561 Stora Harrie församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1842 Inb.
4521561 Stora Harrie församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1822 Inb.
4521561 Stora Harrie församling A I Husförhörslängder 3, 1843-1848 Inb.
4521561 Stora Harrie församling A I Husförhörslängder 4, 1848-1855 Inb.
4521561 Stora Harrie församling A I Husförhörslängder 5, 1855-1861 Bunt.
4521562 Stora Harrie församling B Flyttningslängder 1, 1796-1842 Bunt.
Luckor: inflyttningslängden 1805, 1810, 1812, 1839-1841. Utflyttningslängden 1805, 1809-1812.
4521562 Stora Harrie församling B Flyttningslängder 2, 1842-1861
4521562 Stora Harrie församling C Födelse- och dopböcker 1, 1730-1787
4521562 Stora Harrie församling C Födelse- och dopböcker 2, 1788-1845
4521562 Stora Harrie församling C Födelse- och dopböcker 4, 1846-1861
4521562 Stora Harrie församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1843-1861
4521563 Stora Harrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1780-1795 Bunt.
4521563 Stora Harrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1796-1805 Bunt.
4521564 Stora Harrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1806-1813 Bunt.
4521564 Stora Harrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1814-1820 Bunt.
4521564 Stora Harrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1821-1825 Bunt.
4521565 Stora Harrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1826-1830 Bunt.
4521565 Stora Harrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1831-1835 Bunt.
4521565 Stora Harrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1836-1840 Bunt.
4521565 Stora Harrie församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1841-1845 Bunt.
4521566 Stora Harrie församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1721-1759 Inb.
4521566 Stora Harrie församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1760-1859 Inb.
4521567 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 1, 1805-1811 Inb.
4521567 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1831 Inb.
4521567 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1817 Inb.
4521567 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 4, 1818-1827 Inb.
4521567 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1830 Inb.
4521567 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1835 Inb.
4521567 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1840 Inb.
4521568 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1845 Inb.
4521568 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1850 Inb.
4521568 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855 Inb.
4521568 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1858 Inb.
4521568 Södervidinge församling A I Husförhörslängder 12, 1858-1865 Inb.
4521568 Södervidinge församling B Flyttningslängder 1, 1831-1861
4521569 Södervidinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1681-1725 Bunt. Huvudräkenskaper.
Ofullständiga. Fuktskadad.
4521569 Södervidinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1725-1782 Inb. Huvudräkenskaper.
4521569 Södervidinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1783-1918 Inb. Huvudräkenskaper.
4521570 Saxtorps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1820
4521570 Saxtorps församling A I Husförhörslängder 2, 1831-1841
4521570 Saxtorps församling A I Husförhörslängder 3, 1841-1846
4521570 Saxtorps församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1854
4521570 Saxtorps församling A I Husförhörslängder 5, 1855-1861
4521571 Saxtorps församling B Flyttningslängder 1, 1846-1863
4521571 Saxtorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1691-1721 Med några anteckningar 1729.
4521571 Saxtorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1804
4521571 Saxtorps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1844-1863
4521571 Saxtorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1845-1874 Lysningsbok med vigselanteckningar t.o.m. 1863.
4521571 Saxtorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1831-1837
4521571 Saxtorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1838-1846
4521572 Saxtorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1718 Inb. Huvudräkenskaper.
4521572 Saxtorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1719-1773 Inb. Huvudräkenskaper.
4521572 Saxtorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1774-1867 Inb. Huvudräkenskaper.
4521573 Svalövs församling A I Husförhörslängder 2, 1778-1796 Serien inbunden.
4521573 Svalövs församling A I Husförhörslängder 3, 1797-1820
4521573 Svalövs församling A I Husförhörslängder 4, 1799-1826
4521573 Svalövs församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1830
4521574 Svalövs församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1834
4521574 Svalövs församling A I Husförhörslängder 7, 1835-1839
4521574 Svalövs församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1849
4521574 Svalövs församling A I Husförhörslängder 9, 1850-1856
4521574 Svalövs församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1861
4521574 Svalövs församling B Flyttningslängder 1, 1826-1834 Bunt.
4521574 Svalövs församling B Flyttningslängder 2, 1835-1875 Inb.
4521575 Svalövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1690-1751 Inb. 1690-1695 endast fragment. 1690-1717 endast dopbok.
4521575 Svalövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1793 Inb.
4521575 Svalövs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1794-1829 Inb.
4521575 Svalövs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1829-1851 Inb.
4521576 Svalövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1766-1820 Bunt. Inflyttningsattester.
4521576 Svalövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1821-1828 Bunt. Inflyttningsattester.
4521576 Svalövs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1830-1835 Bunt. Inflyttningsattester.
4521577 Svalövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1760 Inb. Ofullständig för år 1724.
4521577 Svalövs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1852-1872 Inb.
4521577 Svalövs församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1852-1888 Inb.
4521578 Sankt Ibbs församling A I Husförhörslängder 1, 1813- Mapp. I två exemplar.
4521578 Sankt Ibbs församling A I Husförhörslängder 2, 1819-1825
4521578 Sankt Ibbs församling A I Husförhörslängder 3, 1825-1833
4521578 Sankt Ibbs församling A I Husförhörslängder 4, 1833-1840
4521578 Sankt Ibbs församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1845
4521578 Sankt Ibbs församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1852
4521578 Sankt Ibbs församling A I Husförhörslängder 7, 1853-1855
4521578 Sankt Ibbs församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861
4521579 Sankt Ibbs församling B Flyttningslängder 1, 1801-1831 Häfte. Inflyttningslängder saknas 1802-1808 och 1812.
4521579 Sankt Ibbs församling B Flyttningslängder 2, 1832-1853 För 1854 ett fåtal anteckningar i utflyttningslängden.
4521579 Sankt Ibbs församling B Flyttningslängder 3, 1854-1861
4521579 Sankt Ibbs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1709-1772 Notiserna uppförda under respektive hemmans nummer.
4521579 Sankt Ibbs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1772-1838
4521579 Sankt Ibbs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1839-1861
4521579 Sankt Ibbs församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1776-1806
4521579 Sankt Ibbs församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1807-1832
4521579 Sankt Ibbs församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 3, 1833-1849
4521580 Sankt Ibbs församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1680-1787
4521580 Sankt Ibbs församling L I Kyrkoräkenskaper 2, 1788-1843
4521581 Stenestads församling A I Husförhörslängder 1, 1775-1778 Omfattar åren 1775, 1778. 1778 års längd ofullständig.
4521581 Stenestads församling A I Husförhörslängder 2, 1792-1800
4521581 Stenestads församling A I Husförhörslängder 3, 1801-1809
4521581 Stenestads församling A I Husförhörslängder 4, 1809-1813
4521581 Stenestads församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1818
4521581 Stenestads församling A I Husförhörslängder 6, 1818-1824
4521581 Stenestads församling A I Husförhörslängder 7, 1824-1830
4521581 Stenestads församling A I Husförhörslängder 8, 1830-1836
4521582 Stenestads församling A I Husförhörslängder 9, 1836-1841
4521582 Stenestads församling A I Husförhörslängder 10, 1841-1846
4521582 Stenestads församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1850
4521582 Stenestads församling A I Husförhörslängder 12, 1850-1855
4521582 Stenestads församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1861
4521582 Stenestads församling B Flyttningslängder 1, 1850-1861 Inflyttningslängd. Register i SDD/DDSS.
4521582 Stenestads församling B Flyttningslängder 2, 1857-1861 Utflyttningslängd. Register i SDD/DDSS.
4521583 Stenestads församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1726-1776 Register i SDD/DDSS.
4521583 Stenestads församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1777-1811 Register i SDD/DDSS.
4521583 Stenestads församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1812-1852 Register i SDD/DDSS.
4521583 Stenestads församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1853-1862 Register i SDD/DDSS.
4521583 Stenestads församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1735-1811
4521584 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 1, 1764-1796
4521584 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 2, 1774-1779 Bunt om 6 häften.
4521584 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 3, 1781-1820
4521584 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 4, 1805-1812 Med anteckn. om hemmantal m.m.
4521584 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 5, 1812-1815 Med anteckn. om husförhör 1811-1828.
4521584 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 6, 1816-1819
4521584 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1824
4521585 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 8, 1824-1827
4521585 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 9, 1827-1831
4521585 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 10, 1831-1834
4521585 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 11, 1835-1840
4521585 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 12, 1836-1841
4521586 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 13, 1841-
4521586 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 14, 1842-
4521586 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 15, 1843-
4521586 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 16, 1844-1846 Finns 1844 och 1846. En del av 1846 års längd omfattande del av Svenstorp samt Fårarp är inb. i
A I:17.
4521586 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 17, 1845-1847 Finns 1845 och 1847. Häri även en del av 1846 års längd.
4521586 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 18, 1848-1849
4521586 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 19, 1850-1853
4521586 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 20, 1854-1860
4521587 Stora Köpinge församling B Flyttningslängder 2, 1826-1843 Luckor:
inflyttningslängden 1837-1840, utflyttningslängden 1838.
4521587 Stora Köpinge församling B Flyttningslängder 3, 1844-1861 1844-1860(61).
4521587 Stora Köpinge församling B Flyttningslängder 1, 1823-1847 Utlysningslängd.
4521587 Stora Köpinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1680-1710 1680-1701 dopbok med spridda födelseanteckningar. Med förteckning över klockare 1690-1818.
4521587 Stora Köpinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1711-1766
4521588 Stora Köpinge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1766-1778
4521588 Stora Köpinge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1779-1831 Omfattar 1812-1831 endast församlingsdelen i Kristianstads län.
4521588 Stora Köpinge församling C Födelse- och dopböcker 7, 1832-1851 Omfattar endast församlingsdelen i Kristianstads län.
4521588 Stora Köpinge församling C Födelse- och dopböcker 8, 1852-1861
4521589 Stora Köpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1815 Lucka 1801-1803.
4521589 Stora Köpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1816-1823
4521589 Stora Köpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1824-1830
4521590 Stora Köpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1831-1837
4521590 Stora Köpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1838-1843
4521590 Stora Köpinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1844-1849
4521591 Stora Köpinge församling L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1666-1700
4521591 Stora Köpinge församling L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1701-1764
4521591 Stora Köpinge församling L I Räkenskaper för kyrkan 3, 1765-1813
4521592 Tygelsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1826 Åren 1816-1818 defekta.
4521592 Tygelsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1826-1844 Omfattar Tygelsjö 1826-1835.
4521593 Tygelsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1850
4521593 Tygelsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1861
4521593 Tygelsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1845- Häftad. Omfattar även Västra Klagstorp. Endast utdrag.
4521593 Tygelsjö församling B Flyttningslängder 1, 1821-1880 In- och utflyttningslängd.
4521593 Tygelsjö församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1694-1756 1694-98 ofullständiga. Lucka 1705. Anteckningar om kyrktagning 1694-1723 samt spridda anteckningar om enskild skrift och flyttningar 1712-32.
4521593 Tygelsjö församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1753-1861
4521594 Tygelsjö församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 1, 1737-1770 Fuktskadad. Omfattar även Västra Klagstorp.
4521594 Tygelsjö församling D II Längder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 2, 1773-1830 Häri förteckning över nattvardsbarn 1774-1777, 1779-1783, 1785-1787, 1792, 1794, omfattar även Västra Klagstorp 1795-1797,1799-1815, 1818-1830.
4521595 Västra Klagstorps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1817-1848 1 faskikel och 15 band. 1817-1818 fuktskadad.
4521595 Tygelsjö församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1816-1838 Endast en attest 1816 och 1821. Äldre signum H II:1-11.
4521596 Tygelsjö församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1816-1838 Endast en attest 1816 och 1821. Äldre signum H II:1-11.
4521596 Tygelsjö församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1839-1856 Äldre signum H II:12-25.
4521597 Tygelsjö församling L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1664-1748 Arkivbox. 1 band.
4521597 Tygelsjö församling L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 2, 1749-1820 Arkivbox. 1 band.
4521598 Västra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1818-1826 Volymen felvänd vid inbindning. Sist i volymen spridda utflyttningsanteckningar 1833-1850 omfattande även Tygelsjö.
4521598 Västra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1826-1844 Häri Västra Klagstorp 1826-1835, Tygelsjö 1836-44, utflyttningsanteckningar 1840-1842, 1847 för Tygelsjö och Västra Klagstorp, förteckning över nattvardsungdom 1844-45, 1847-50 för Tygelsjö och Västra Klagstorp.
4521599 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 1, 1809-1814
4521599 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 2, 1814-1818
4521600 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1818-1824
4521600 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 4, 1824-1828
4521600 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 5, 1828-1834
4521600 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 6, 1835-1838
4521601 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 7, 1839-1844
4521602 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 8, 1844-1850 Omfattar nr 1-89.
4521602 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 9, 1844-1850 Omfattar nr 90-171.
4521603 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 10, 1850-1855 Omfattar nr 1-92.
4521603 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1850-1855 Omfattar nr 93-171.
4521604 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 12, 1855-1861 Omfattar nr 1-81.
4521604 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 13, 1855-1861 Omfattar nr 82-171.
4521604 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 14, 1855-1861 Omfattar hyresgäster och
inhyses boende.
4521605 Trelleborgs stadsförsamling B Flyttningslängder 3, 1829-1833 Inflyttningslängd.
4521605 Trelleborgs stadsförsamling B Flyttningslängder 1, 1819-1829 Utflyttningslängd.
4521605 Trelleborgs stadsförsamling B Flyttningslängder 4, 1830-1842 Utflyttningslängd. Slutar 1842-04-30.
4521605 Trelleborgs stadsförsamling B Flyttningslängder 5, 1842-1861 Utflyttningslängd. Slutar 1861-07-17.
4521605 Trelleborgs stadsförsamling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1735
4521914 Trelleborgs stadsförsamling C I Födelse- och dopböcker 2, 1736-1773
4521914 Trelleborgs stadsförsamling C I Födelse- och dopböcker 3, 1774-1799
4521915 Trelleborgs stadsförsamling C I Födelse- och dopböcker 5, 1800-1828
4521915 Trelleborgs stadsförsamling C I Födelse- och dopböcker 6, 1829-1845
4521915 Trelleborgs stadsförsamling C I Födelse- och dopböcker 7, 1846-1861 Slutar 1861-07-15.
4521916 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1819-1822
4521916 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1823-1825
4521917 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1823-1825
4521917 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1826-1828 Enstaka attester 1804-1809.
4521917 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1829-1831
4521918 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1832-1835
4521919 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1836-1838
4521919 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1839-1842
4521920 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1839-1842
4521920 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1843-1844
4521920 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1845-1847
4521921 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1845-1847
4521921 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1848-1850
4521921 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1851-1852
4521922 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1851-1852
4521922 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1853-1855
4521922 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1856-1857
4521923 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1856-1857
4521923 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1858-1859
4521923 Trelleborgs stadsförsamling H II Bilagor till flyttningslängden 15, 1860-1861
4521924 Trelleborgs stadsförsamling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1701 Bunt. Ofullständig. Starkt fuktskadad. Rödmärkt.
4521924 Trelleborgs stadsförsamling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1702-1751 Bunt. Dito.
4521924 Trelleborgs stadsförsamling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1752-1826 Inb.
4521925 Tottarps församling A I Husförhörslängder 1, 1814-1821
4521925 Tottarps församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1838
4521925 Tottarps församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1855
4521925 Tottarps församling A I Husförhörslängder 4, 1856-1860
4521925 Tottarps församling B Flyttningslängder 1, 1855-1866
4521926 Tottarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1661-1759 Till 1718 endast dopbok. Lucka 1706-06-03--1708-02-16. Slutar 1759-02-11.
4521926 Tottarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1755-1783 Slutar 1783-01-09.
4521926 Tottarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1805 Omfattar tiden 1783-05-26--1805-07-14.
4521926 Tottarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1805-1824
4521926 Tottarps församling C Födelse- och dopböcker 6, 1825-1854
4521926 Tottarps församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1857-1883 1880-1883 endast lysningsbok.
4521926 Tottarps församling C Födelse- och dopböcker 5, 1823-1864 Duplett.
4521926 Tottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1816 Arkivkartong. Lucka 1805.
4521927 Tottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1816 Arkivkartong. Lucka 1805.
4521927 Tottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1817-1833 Arkivkartong. Lucka 1828.
4521927 Tottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1834-1850 Arkivkartong. Lucka 1835.
4521928 Tottarps församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1834-1850 Arkivkartong. Lucka 1835.
4521928 Tottarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1718 Inb. Huvudräkenskaper.
4521928 Tottarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1719-1762 Inb. Huvudräkenskaper.
4521928 Tottarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1763-1848 Inb. Huvudräkenskaper.
4521929 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1780-1799 Luckor 1791-93, 1798. För Tullstorps by saknas längder 1782, 1784, 1786-90.
4521929 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1800-1813
4521929 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1828
4521929 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1828-1837
4521929 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1845
4521930 Tullstorps församling B Flyttningslängder 1, 1800-1844 Arkivbox. Inflyttningslängder 1813-37. Utflyttningslängder 1800-37, 1844.
4521930 Tullstorps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1718
4521930 Tullstorps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1719-1800
4521930 Tullstorps församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1801-1864
4521932 Tullstorps församling H II Inflyttningsattester 2, 1805-1814 Luckor 1807 och 1810.
4521932 Tullstorps församling H II Inflyttningsattester 3, 1815-1819
4521933 Tullstorps församling H II Inflyttningsattester 4, 1820-1824
4521933 Tullstorps församling H II Inflyttningsattester 5, 1825-1834
4521934 Tullstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1672-1719 Huvudräkenskaper.
4521934 Tullstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1720-1774 Huvudräkenskaper.
4521934 Tullstorps församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1776-1816 D:o.
4521935 Tolånga församling A I Husförhörslängder 1, 1763-1817 Bunt. Omfattar åren 1763-1777,
1799-1806, 1809-1810, 1814-1817.
4521935 Tolånga församling A I Husförhörslängder 2, 1806-1823 Bunt. Lucka 1817-1821.
4521935 Tolånga församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1840 Bunt.
4521935 Tolånga församling A I Husförhörslängder 4, 1840-1843 Bunt.
4521936 Tolånga församling A I Husförhörslängder 5, 1844-1849 Bunt.
4521936 Tolånga församling A I Husförhörslängder 6, 1854-1857 Bunt.
4521936 Tolånga församling A I Husförhörslängder 7, 1858-1861 Bunt.
4521936 Tolånga församling B Flyttningslängder 1, 1845-1857 Bunt.
4521936 Tolånga församling B Flyttningslängder 2, 1858-1861 Bunt. 1858-1860(61).
4521937 Tolånga församling C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1736 Bunt. Lucka 1711-1731.
4521937 Tolånga församling C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1782 Inb.
4521937 Tolånga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1823 Bunt.
4521937 Tolånga församling C Födelse- och dopböcker 4, 1821-1861 Inb. T o m 1861-05-31.
4521938 Tolånga församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1820-1829 Bunt.
4521938 Tolånga församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1830-1839 Bunt.
4521939 Tolånga församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1703 Inb. 1703 ofullst.
4521939 Tolånga församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1780 Bunt.
4521939 Tolånga församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1781-1872 Bunt.
4521940 Torrlösa församling A I Husförhörslängder 1, 1804-1805
4521940 Torrlösa församling A I Husförhörslängder 2, 1807-1810 (Defekt).
4521940 Torrlösa församling A I Husförhörslängder 3, 1822-1827
4521940 Torrlösa församling A I Husförhörslängder 4, 1829-1832
4521940 Torrlösa församling A I Husförhörslängder 5, 1841-1845
4521940 Torrlösa församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1850
4521941 Torrlösa församling A I Husförhörslängder 7, 1855-1861
4521941 Torrlösa församling B Flyttningslängder 3, 1849-1861
4521941 Torrlösa församling B Flyttningslängder 1, 1819-1828 Utflyttningslängd.
4521941 Torrlösa församling B Flyttningslängder 2, 1828-1848 Inflyttningslängd 1828-48.
Utflyttningslängd 1829-48.
4521941 Torrlösa församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1731
4521942 Torrlösa församling C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1800
4521942 Torrlösa församling C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1832
4521942 Torrlösa församling C Födelse- och dopböcker 4, 1801-1859 Duplett (originalvolymen 1833-59
har förkommit).
4521942 Torrlösa församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1832-1859 Lysningsbok.
4521943 Torrlösa församling H II Inflyttningsattester 1, 1765-1778
4521943 Torrlösa församling H II Inflyttningsattester 2, 1780-1790
4521943 Torrlösa församling H II Inflyttningsattester 3, 1791-1800
4521945 Torrlösa församling H II Inflyttningsattester 8, 1834-1837
4521945 Torrlösa församling H II Inflyttningsattester 9, 1838-1842
4521945 Torrlösa församling H II Inflyttningsattester 10, 1843-1846
4521946 Torrlösa församling H II Inflyttningsattester 11, 1847-1850
4521946 Torrlösa församling H II Inflyttningsattester 12, 1851-1855
4521946 Torrlösa församling H II Inflyttningsattester 13, 1856-1860
4521947 Torrlösa församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1689-1759 Huvudräkenskaper.
4521947 Torrlösa församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1760-1904 D:o.
4521948 Gullarps församling A I Husförhörslängder 1, 1799-1810 Inb. Starkt fuktskadad.
4521948 Gullarps församling A I Husförhörslängder 2, 1811-1817 Inb. Fuktskadad.
4521948 Gullarps församling A I Husförhörslängder 3, 1817-1821 Inb. Fuktskadad.
4521948 Gullarps församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1825 Inb. Fuktskadad.
4521948 Gullarps församling A I Husförhörslängder 5, 1825-1829 Inb.
4521948 Gullarps församling A I Husförhörslängder 6, 1829-1831 Inb.
4521948 Gullarps församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1834 Inb.
4521949 Gullarps församling A I Husförhörslängder 8, 1834-1838 Inb.
4521949 Gullarps församling A I Husförhörslängder 9, 1838-1843 Inb.
4521949 Gullarps församling A I Husförhörslängder 10, 1843-1848 Inb.
4521949 Gullarps församling A I Husförhörslängder 11, 1848-1860 Inb.
4521949 Trollenäs församling A I Husförhörslängder 1, 1860-1869
4521950 Gullarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1647-1706 Inb. Dopbok. Luckor 1670-10-16 -- 1671-06-11, 1677-02-25 -- 1681.
4521950 Gullarps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1706-1752 Inb. 1706-1727 endast dopbok.
4521950 Gullarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1753-1814 Inb.
4521950 Gullarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1815-1861 Inb.
4521951 Gullarps församling B Flyttningslängder 1, 1829-1861 Inb.
4521951 Gullarps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1800-1813 Inb. Med en attest för 1782.
4521951 Gullarps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 2, 1814-1823 Inb.
4521951 Gullarps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 3, 1824-1832 Inb.
4521952 Gullarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1682-1777 Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1725.
4521952 Gullarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1778-1856 Inb. Huvudräkenskaper.
4521953 Tofta församling A I Husförhörslängder 1, 1800-1807
4521953 Tofta församling A I Husförhörslängder 2, 1808-1812
4521953 Tofta församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1818
4521953 Tofta församling A I Husförhörslängder 4, 1818-1823
4521953 Tofta församling A I Husförhörslängder 5, 1823-1826
4521953 Tofta församling A I Husförhörslängder 6, 1827-1830
4521953 Tofta församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1836
4521954 Tofta församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1842
4521954 Tofta församling A I Husförhörslängder 9, 1842-1849
4521954 Tofta församling A I Husförhörslängder 10, 1850-1855
4521954 Tofta församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1858
4521954 Tofta församling A I Husförhörslängder 12, 1858-1861
4521954 Tofta församling B Flyttningslängder 1, 1812-1823 Bunt. Inflyttningslängd 1814 - 1815, 1819 - 1823. Utflyttningslängd 1812 - 1817, 1819 - 1823.
4521955 Tofta församling C Födelse- och dopböcker 1, 1736-1783 Dopbok.
4521955 Tofta församling C Födelse- och dopböcker 2, 1780-1812
4521955 Tofta församling C Födelse- och dopböcker 3, 1814-1836
4521955 Tofta församling C Födelse- och dopböcker 4, 1837-1861
4521955 Tofta församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1861
4521955 Tofta församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1848-1860 Duplettvigselbok.
4521955 Tofta församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1813-1821
4521955 Tofta församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1718 Inb. Huvudräkenskaper. Lucka 1675-1681.
4521955 Tofta församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1719-1789 Inb. Huvudräkenskaper.
4521955 Tofta församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1790-1854 Inb. Huvudräkenskaper.
4521956 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 1, 1768-1807
Luckor 1783, 1785, 1790, 1793-1797. Fuktskadad.
4521956 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 2, 1808-
4521956 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 3, 1808-1816 Bunt. 1808 endast fragment.
4521956 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 4, 1816-1820
4521956 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 5, 1821-1826
4521956 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 6, 1827-1832
4521957 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 7, 1832-1836
4521957 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 8, 1836-1840
4521957 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 9, 1841-1845
4521957 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 10, 1845-1851
4521958 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 11, 1851-1857
4521958 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 12, 1857-1861
4521959 Uppåkra församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1758-1781
4521959 Uppåkra församling B Flyttningslängder 1, 1811-1831
4521959 Uppåkra församling B Flyttningslängder 2, 1832-1859
4521960 Uppåkra församling C Födelse- och dopböcker 1, 1712-1779
4521960 Uppåkra församling C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1839
4521960 Uppåkra församling C Födelse- och dopböcker 3, 1840-1861
4521960 Uppåkra församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1719 Inb.
Lucka 1714. Huvudräkenskaper.
4521960 Uppåkra församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1720-1776 Bunt. Huvudräkenskaper.
4521960 Uppåkra församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1777-1844 Inb. Huvudräkenskaper.
4521961 Flackarps församling A I Husförhörslängder 1, 1832-1837 Inb.
4521961 Flackarps församling A I Husförhörslängder 2, 1838-1843 Inb.
4521961 Flackarps församling A I Husförhörslängder 3, 1843-1851 Inb.
4521961 Flackarps församling A I Husförhörslängder 4, 1851-1857 Inb.
4521961 Flackarps församling A I Husförhörslängder 5, 1858-1861 Inb.
4521961 Flackarps församling B Flyttningslängder 1, 1832-1864 Inb. Inflyttningslängder endast till 1863.
4521961 Flackarps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1779-1861 Inb.
4521961 Flackarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1680-1736 Bunt. Skadad. Lucka 1735. 1730
ofullständig.
4521961 Flackarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1737-1798 Inb.
4521961 Flackarps församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1799-1856 Inb.
4521962 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1821 Sist i vol. förteckningen över nattvardsungdom i Västra Skrävlinge och Husie 1821.
4521962 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 2, 1821-1826
4521962 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 3, 1826-1831
4521962 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 4, 1831-1836
4521962 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1841
4521962 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1845
4521962 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 7, 1846-1850 236 uppslag. Kombinerad husförhörslängd och kommunionlängd. Sist i vol. uppgift om folkmängden 1845.
4521963 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1857 222 uppslag. Kombinerad husförhörslängd och kommunionlängd. Sist i vol. anteckning om nattvardsgånger 1852-1856.
4521963 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 9, 1857-1862 288 uppslag. Kombinerad husförhörslängd och kommunionslängd. Sist i vol. anteckningar om nattvardsgångar 1857-1862 samt PM ang. socknens barnmorskor. Befolkningsstatistik 1860. Dessutom förklaring av använda förkortningar. På pärmens insida uppgifter om folkmängden 1857-1862.
4521963 Västra Skrävlinge församling B I Inflyttningslängder 1, 1845-1894 Arkivkartong. 3 inb vol: 1845-1868, 1869-1888, 1889-1894. I den första vol har vissa år attesternas uppgifter införts i längden. Främst i denna vol förklarig till anv förkortningar.
4522377 Västra Skrävlinge församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserie 1, 1688-1776 280 uppslag. Uppslag 4-5,32,131, 249-250 samt 266 saknas. Noteringarna är gjorda kronologiskt gårdsvis inom varje by: Västra Skrävlinge, Västra Kattarp, Bulltofta. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma tid.
4522377 Västra Skrävlinge församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserie 2, 1776-1823 Uppslag 1-294. Uppslag 164-165 saknas. 1776-05-07--1823-09-03. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma tid.
4522377 Västra Skrävlinge församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserie 3, 1823-1841 Uppslag 1-248. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma tid.
4522377 Västra Skrävlinge församling C I Födelse- och dopböcker, huvudserie 4, 1842-1868 Uppslag 1-419. Häri även lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok för samma tid.
4522378 Västra Skrävlinge församling H II aa Bilagor till inflyttningslängder, flyttningsattester 1, 1845-1860 9 band i kartong. I vol. för 1847-1848 finns enstaka attester för 1845. I vol. för 1856-1860 är attesterna ordnade alfabetiskt, män och kvinnor var för sig.
4522379 Västra Skrävlinge församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1667-1773 "Kartong. 2 inbundna
volymer: 1667-1718 och 1719-1773. Den äldsta volymen innehåller 105 uppslag + 103 a-d; 1673-1679 (uppslag 14-15, 17-20 saknas). Inventarieförteckningar spridda år."
4522379 Västra Skrävlinge församling L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1774-1817 Inbunden. Inventarieförteckningar spridda år.
4522381 Västra Ingelstads församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851
4522381 Västra Ingelstads församling A I Husförhörslängder 7, 1852-1856
4522381 Västra Ingelstads församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861
4522382 Västra Ingelstads församling B Flyttningslängder 1, 1816-1831 Bunt. Luckor 1817-1818, 1821-1825.
4522382 Västra Ingelstads församling B Flyttningslängder 2, 1831-1859 Inflyttningslängd.
Luckor 1839-1844.
4522382 Västra Ingelstads församling B Flyttningslängder 3, 1832-1853 Utflyttningslängd.
Luckor 1839, 1842-1844.
4522382 Västra Ingelstads församling B Flyttningslängder 4, 1853-1861 Inflyttningslängd
1860-1861. Utflyttningslängd 1853-1861.
4522383 Västra Ingelstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1755-1828
4522383 Västra Ingelstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1829-1861
4522383 Västra Ingelstads församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1832-1860
4522384 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1802-1808
4522384 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1809-1813
4522384 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1814-1819
4522386 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1821-1824
4522386 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1825-1829 Lucka 1827.
4522386 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1830-1833 Lucka 1832.
4522386 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1835-1837
4522387 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1838-1839
4522387 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1840-1845 Bunt.
4522387 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1846-1851 Bunt.
4522388 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1852-1855 Bunt.
4522388 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1856-1858 Bunt.
4522388 Västra Ingelstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1859-1861 Bunt.
4522389 Västra Ingelstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1754-1787 Inb.Huvudräkenskaper.
4522389 Västra Ingelstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1790-1851 Inb. Huvudräkenskaper.
4522390 Västra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1846-1850 Häri utflyttningsant. 1848-1848 för Tygelsjö och V. Klagstorp.
4522390 Västra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1851-1860 Sist i volymen förteckning över personer utan stadig hemvist och årstjänst.
4522390 Västra Klagstorps församling C I Födelse- och dopböcker, original 1, 1753-1861
4522390 Västra Klagstorps församling D II Längder över nattvardsgäster, (kommunionlängder) 1, 1773-1831 Häri förteckning över nattvardsungdom 1775-1777, 1779-1780, 1782-1783, 1785, 1787, 1792-1793, 1795-1797, 1799-1815, 1818-1830.
4522391 Västra Klagstorps församling H II Bilagor till flyttningslängderna 1, 1817-1848 1 faskikel och 15 band. 1817-1818 fuktskadad.
4522392 Västra Klagstorps församling L I a Räkenskaper för kyrkan. 1, 1662-1748 Först i volymen beskrivning över
kyrkobyggnaden samt daterad inventarieförteckning. Inventarieförteckningar 1694-99, 1716, 1729, 1735 och 1746.
4522392 Västra Klagstorps församling L I a Räkenskaper för kyrkan. 2, 1749-1820 Häri inventariefört. 1749, 1766, 1773, 1795, 1802, 1811-1819.
4522393 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1812
4522393 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1820
4522393 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 3, 1821-1831
4522393 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1836
4522393 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1844
4522393 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1850
4522394 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1857
4522394 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 8, 1857-1861
4522395 Västra Kärrstorps församling B Flyttningslängder 1, 1820-1854 Kapsel. Två häften. Lucka 1834-1835.
4522395 Västra Kärrstorps församling B Flyttningslängder 2, 1855-1861
4522395 Västra Kärrstorps församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1707 Lucka 1700-1705.
4522395 Västra Kärrstorps församling C Födelse- och dopböcker 2, 1793-1834
4522395 Västra Kärrstorps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1835-1861
4522396 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1786-1802 Bunt. En attest för år 1819.
4522396 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1803-1807 Bunt.
4522396 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1808-1811 Några attester för 1807.
4522397 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1808-1811 Några attester för 1807.
4522397 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1812-1815
4522397 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1816-1819
4522397 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1820-1823
4522398 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1824-1827
4522398 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1828-1831
4522398 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1832-1835
4522399 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1836-1839
4522399 Västra Kärrstorps församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1840-1843
4522400 Västra Kärrstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1666-1717 Inb.
4522400 Västra Kärrstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1724-1776 Inb.
4522400 Västra Kärrstorps församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1777-1845 Inb.
4522401 Vellinge församling A I Husförhörslängder 1, 1786-1808 Fuktskadad. Användes med största försiktighet.
Luckor 1790, 1798, 1804, 1806.
4522402 Vellinge församling A I Husförhörslängder 2, 1816-1820
4522402 Vellinge församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1833
4522402 Vellinge församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1838
4522402 Vellinge församling A I Husförhörslängder 5, 1838-1841
4522402 Vellinge församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1845
4522402 Vellinge församling A I Husförhörslängder 7, 1845-1848
4522402 Vellinge församling A I Husförhörslängder 8, 1848-1853
4522403 Vellinge församling A I Husförhörslängder 9, 1853-1857
4522403 Vellinge församling A I Husförhörslängder 10, 1858-1861
4522404 Vellinge församling B Flyttningslängder 1, 1799-1806, odat Bunt. Lucka 1802-1804 samt en odaterad längd.
4522404 Vellinge församling B Flyttningslängder 2, 1816-1838
4522404 Vellinge församling B Flyttningslängder 3, 1839-1853
4522404 Vellinge församling B Flyttningslängder 4, 1854-1861 Endast en anteckning i utflyttningslängden 1861.
4522405 Vellinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1756-1800 Fuktskadad.
4522405 Vellinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1801-1846
4522405 Vellinge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1847-1861
4522405 Vellinge församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1787-1807
Luckor 1790, 1792, 1794, 1796, 1804, 1806.
4522406 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1808-1816 Endast en attest för 1808. Lucka 1810-1813.
4522406 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1817-1820
4522406 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1821-1823
4522407 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1824-1827
4522407 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1828-1830
4522407 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1831-1833
4522408 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1834-1836
4522408 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1837-1839
4522408 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1840-1842
4522408 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1843-1845
4522409 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1846-1848
4522409 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1849-1850
4522409 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1851-1858
4522410 Vellinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1859-1861
4522410 Vellinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1754-1808 Inb. Huvudräkenskaper.
4522411 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 1, 1816-1822
4522411 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 2, 1822-1828
4522411 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1832
4522411 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 4, 1832-1837
4522411 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 5, 1837-1841
4522411 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1846
4522412 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 7, 1846-1851
4522412 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 8, 1851-1856
4522412 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1860
4522412 Västra Alstads församling B Flyttningslängder 1, 1836-1851
4522413 Västra Alstads församling B Flyttningslängder 2, 1852-1861
4522413 Västra Alstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1771
4522413 Västra Alstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1772-1811
4522413 Västra Alstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1812-1836
4522413 Västra Alstads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1837-1861
4522414 Västra Alstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1776-1799 Bunt.
Spridda år.
4522414 Västra Alstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1801-1811 Bunt.
Luckor 1805-1806.
4522414 Västra Alstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1812-1816 Bunt.
4522415 Västra Alstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1817-1820 Bunt.
4522415 Västra Alstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1821-1824 Bunt.
4522415 Västra Alstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1825-1828 Bunt.
Häri även för 1815.
4522416 Västra Alstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1825-1828 Bunt.
Häri även för 1815.
4522416 Västra Alstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1829-1832 Bunt.
4522416 Västra Alstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1833-1836 Bunt.
4522417 Västra Alstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1755 Inb.
Åren 1662-1664 ofullständiga.
4522417 Västra Alstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1756-1807 Inb.
4522418 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1825
4522418 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1838
4522418 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 3, 1838-1846
4522418 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1850
4522418 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 5, 1850-1859
4522418 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 6, 1859-1861
4522418 Västra Tommarps församling B Flyttningslängder 1, 1836-1860 Utflyttningslängd (med inflyttningslängd för spridda år).
4522418 Västra Tommarps församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1688-1783
4522418 Västra Tommarps församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1784-1839
4522418 Västra Tommarps församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1840-1861
4522419 Västra Tommarps församling H II Inflyttningsattester 1, 1824-1832
4522419 Västra Tommarps församling H II Inflyttningsattester 2, 1833-1841
4522420 Västra Tommarps församling H II Inflyttningsattester 3, 1842-1848
4522420 Västra Tommarps församling H II Inflyttningsattester 4, 1849-1852
4522420 Västra Tommarps församling H II Inflyttningsattester 5, 1853-1858
4522421 Västra Tommarps församling H II Inflyttningsattester 6, 1859-1862
4522421 Västra Tommarps församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1725 Huvudräkenskaper.
4522421 Västra Tommarps församling L I Räkenskaper för kyrka 2, 1727-1782 Huvudräkenskaper.
4522421 Västra Tommarps församling L I Räkenskaper för kyrka 3, 1782-1846 Huvudräkenskaper.
4522422 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 1, 1821-1825
4522422 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 2, 1825-1830
4522422 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 3, 1830-1835
4522422 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1840
4522422 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 5, 1840-1846
4522422 Västra Vemmerlövs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1810
4522422 Västra Vemmerlövs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1810-1860 Duplett.
4522422 Västra Vemmerlövs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1775-1817
4522423 Västra Hoby församling A I Husförhörslängder 1, 1812-1845 Lucka 1814-1815.
4522423 Västra Hoby församling A I Husförhörslängder 2, 1846-1851
4522423 Västra Hoby församling A I Husförhörslängder 3, 1851-1855
4522423 Västra Hoby församling A I Husförhörslängder 4, 1856-1861
4522423 Västra Hoby församling B Flyttningslängder 1, 1812-1847 Kapsel. Inflyttningslängder 1812-1816, 1821-47 (1844-47 endast fragment). Utflyttningslängder 1812-1817, 1821-47 (1845-47 endast fragment).
4522423 Västra Hoby församling B Flyttningslängder 2, 1848-1860
4522423 Västra Hoby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1768
4522423 Västra Hoby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1769-1821 T.o.m. 1821-05-20.
4522423 Västra Hoby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1821-1860 Fr.o.m. 1821-07-13.
4522424 Västra Hoby församling H II Inflyttningsattester 1, 1804-1818 Med en attest från år 1787.
4522424 Västra Hoby församling H II Inflyttningsattester 2, 1819-1825
4522424 Västra Hoby församling H II Inflyttningsattester 3, 1826-1831
4522424 Västra Hoby församling H II Inflyttningsattester 4, 1832-1837
4522425 Västra Hoby församling H II Inflyttningsattester 5, 1838-1844
4522425 Västra Hoby församling H II Inflyttningsattester 4, 1832-1837
4522425 Västra Hoby församling H II Inflyttningsattester 6, 1845-1851
4522425 Västra Hoby församling L I Kyrkoräkenskaper 1, 1770-1856 Huvudräkenskaper.
4522426 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 1, 1811-1825 Bunt.
4522426 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 4, 1825-1835 Bunt.
4522426 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 6, 1835-1843 Bunt.
4522427 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1817
4522427 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1827
4522427 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1836
4522427 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 7, 1837-1846
4522427 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 9, 1847-1851
4522427 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 10, 1852-1861
4522427 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 11, 1853-1861 Duplett.
4522982 Vallkärra församling C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1809 Före 1719 endast dopbok.
Luckor 1712-08-10--1714-07-18, 1727-05-23--1729-05-01. (Dock är senare införda tre notiser avseende 1728).
4522982 Vallkärra församling C Födelse- och dopböcker 2, 1810-1847
4522982 Vallkärra församling C Födelse- och dopböcker 4, 1848-1861
4522982 Vallkärra församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1789 Inb. Huvudräkenskaper.
4522982 Vallkärra församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1790-1864 Inb. Huvudräkenskaper.
4522983 Västra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 2, 1841-1843
4522983 Västra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1777 Luckor 1692, 1699, 1708-1710, 1738, 1756.
4522983 Västra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 3, 1777-1817
4522983 Västra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1790-1834
4522983 Västra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1705-1860 Duplettfödelsebok.
4522983 Västra Vemmenhögs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1722 Inbunden.
4522983 Västra Vemmenhögs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1723-1776 Inbunden.
4522983 Västra Vemmenhögs församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1777-1840 Bunt.
4522984 Villie församling A I Husförhörslängder 1, 1807-1814 Fol. 1 och 107-165 saknas.
4522984 Villie församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1818 Med ortregister.
4522984 Villie församling A I Husförhörslängder 3, 1818-1827 Med ortregister.
4522985 Villie församling A I Husförhörslängder 4, 1827-1836 Med ortregister.
4522985 Villie församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1839
4522985 Villie församling A I Husförhörslängder 6, 1839-1846 Med ortregister.
4522986 Villie församling B Flyttningslängder 1, 1786-1826 Före april 1807 utgöres längden av sådana som inflyttat före kyrkoherde Ödmans tillträde (1807) och som ännu vistades i pastoratet. Inga
anteckningar för åren 1788-1789.
4522986 Villie församling B Flyttningslängder 2, 1827-1843
4522986 Villie församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1676-1704 Dopbok 1676-1688.
Lucka 1699-05-19--1703-11-03.
4522986 Villie församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1740-1758 Luckor 1740-08-02--1740-12-31 och 1746-08-26--1747-01-21.
4522986 Villie församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1759-1785
4522986 Villie församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1786-1860
4522987 Villie församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1689-1749 Luckor 1700-1701.
4522987 Villie församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1786-1807 Luckor 1787 och 1789.
4522988 Villie församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1696-1761 Bunt.
4522988 Villie församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1767-1806 Bunt. 1806 ofullständigt.
4522989 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1819
4522989 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 2, 1820-1827
4522989 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 3, 1828-1835
4522989 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 4, 1835-1838
4522989 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 5, 1839-1843
4522989 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 6, 1844-1850
4522989 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1856
4522989 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 8, 1857-1860
4522990 Västra Nöbbelövs församling B Flyttningslängder 1, 1816-1833
4522990 Västra Nöbbelövs församling B Flyttningslängder 2, 1834-1844
4522990 Västra Nöbbelövs församling B Flyttningslängder 3, 1845-1860
4522990 Västra Nöbbelövs församling C Födelse- och dopböcker 1, 1779-1818
4522990 Västra Nöbbelövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1819-1861
4522990 Västra Nöbbelövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1846-1861
4522990 Västra Nöbbelövs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1766-1811 Inb.
4522991 Vanstads församling A I Husförhörslängder 1, 1763-1817 Bunt. Omfattar åren 1763-1777, 1800-1804, 1817.
4522991 Vanstads församling A I Husförhörslängder 2, 1799-1800 Bunt.
4522991 Vanstads församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1814 Bunt.
4522991 Vanstads församling A I Husförhörslängder 4, 1815-1816 Bunt.
4522991 Vanstads församling A I Husförhörslängder 5, 1817-1819 bunt.
4522991 Vanstads församling A I Husförhörslängder 6, 1819-1820 Inb.
4522991 Vanstads församling A I Husförhörslängder 7, 1820-1825 Bunt.
4522991 Vanstads församling A I Husförhörslängder 9, 1825-1830 Inb.
4522992 Vanstads församling A I Husförhörslängder 10, 1829-1831 Bunt.
4522992 Vanstads församling A I Husförhörslängder 11, 1831-1832 Bunt.
4522992 Vanstads församling A I Husförhörslängder 12, 1833-1834 Bunt.
4522992 Vanstads församling A I Husförhörslängder 13, 1835-1838 Bunt.
4522992 Vanstads församling A I Husförhörslängder 14, 1838-1840 Bunt.
4522992 Vanstads församling A I Husförhörslängder 15, 1840-1843 Bunt.
4522992 Vanstads församling A I Husförhörslängder 16, 1844-1849 Inb.
4522992 Vanstads församling A I Husförhörslängder 17, 1849-1853 Bunt.
4522992 Vanstads församling A I Husförhörslängder 18, 1854-1857 Bunt.
4522993 Vanstads församling B Flyttningslängder 1, 1819-1824 Bunt. Utflyttningslängd.
4522993 Vanstads församling B Flyttningslängder 2, 1827-1845
4522993 Vanstads församling B Flyttningslängder 3, 1845-1857 Bunt.
4522993 Vanstads församling B Flyttningslängder 4, 1858-1861 Inb. 1858-1860(61).
4522993 Vanstads församling C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1735 Luckor 1729 och 1731.
4522993 Vanstads församling C Födelse- och dopböcker 2, 1738-1782
4522993 Vanstads församling C Födelse- och dopböcker 3, 1783-1831
4522993 Vanstads församling C Födelse- och dopböcker 5, 1831-1861 T o m 1861-05-29.
4522994 Vanstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1755-1792 Bunt. Luckor 1759-1776, 1781-1790. För åren 1755, 1777-1778 endast enstaka
attester.
4522994 Vanstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1781-1790 Bunt.
4522994 Vanstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1803-1811 Bunt.
4522995 Vanstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1812-1819 Bunt.
4522995 Vanstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1820-1829 Bunt.
4522995 Vanstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1830-1839 Bunt.
4522996 Vanstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1702 Bunt. Endast fragment, omfattar
åren 1662, 1664-1667, 1702.
4522996 Vanstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1704-1780 Inb.
4522996 Vanstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1781-1872 Bunt.
4522997 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 1, 1836-1841
4522997 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 2, 1841-1844
4522997 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 3, 1844-1846
4522997 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 4, 1846-1849
4522997 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 5, 1849-1854
4522997 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 6, 1854-1859
4522997 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 7, 1859-1862
4522998 Vollsjö församling B Flyttningslängder 1, 1838-1845
4522998 Vollsjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1729-1783
4522998 Vollsjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1784-1829
4522998 Vollsjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1830-1846
4522998 Vollsjö församling C Födelse- och dopböcker 5, 1847-1861
4522998 Vollsjö församling C Födelse- och dopböcker 4, 1838-1858 Duplett.
4522998 Vollsjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1769-1847 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4522999 Vombs församling A I Husförhörslängder 1, 1810-1813
4522999 Vombs församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1838 Lucka 1816-1818.
4522999 Vombs församling A I Husförhörslängder 3, 1815-1819
4522999 Vombs församling A I Husförhörslängder 4, 1838-1842
4522999 Vombs församling A I Husförhörslängder 5, 1842-1846
4522999 Vombs församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1851
4522999 Vombs församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1856
4522999 Vombs församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1862
4523000 Vombs församling B Flyttningslängder 1, 1798-1809 Häfte. Inflyttningslängd 1798-1806. Utflyttningslängd 1799-1809. Gulmärkt.
4523000 Vombs församling B Flyttningslängder 2, 1821-1834
4523000 Vombs församling B Flyttningslängder 3, 1835-1860 Inflyttningslängd.
4523000 Vombs församling B Flyttningslängder 4, 1835-1860 Utflyttningslängd.
4523000 Vombs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1695-1769 Lucka 1705-02-11--1761-08-09. T.o.m. 1769-03-24.
4523000 Vombs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1769-1817 T.o.m. 1817-08-25.
4523000 Vombs församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1817-1861 T.o.m. 1861-05-05.
4523000 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1790-1804 Luckor 1795, 1800-1803. För 1804 endast en attest.
4523000 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1800-
4523000 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1802-1807 Lucka 1804. För 1805 endast en attest.
4523000 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1805-1810 Luckor 1806, 1809.
4523000 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1803-1808 Lucka 1805-1806. För 1807 endast en attest.
4523000 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1808-1809
4523001 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1809-1811 Med en attest daterad 1797. För 1809 och 1811 endast enstaka attester.
4523001 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1811-1812 För 1812 endast en attest.
4523001 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1812-1813
4523001 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1814-1815
4523001 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1816-1817
4523001 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 12, 1817-1819 För 1819 endast enstaka attester.
4523001 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 13, 1819-1820
4523001 Vombs församling H II Bilagor till flyttningslängden 14, 1820-1821 För 1821 endast två attester.
4523001 Vombs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1675-1716 Huvudräkenskaper.
4523001 Vombs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1717-1780 Huvudräkenskaper.
4523001 Vombs församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1781-1833 Huvudräkenskaper.
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 2, 1814-1819
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1819
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 3, 1819-1820
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 4, 1820-1822
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 5, 1822-1825
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 6, 1825-1828
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 7, 1829-1833
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 8, 1833-1837
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 9, 1838-1842
4523002 Veberöds församling A I Husförhörslängder 10, 1842-1846
4523003 Veberöds församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1851
4523003 Veberöds församling A I Husförhörslängder 12, 1851-1856
4523003 Veberöds församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1862
4523003 Veberöds församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1770-1799
4523003 Veberöds församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1800-1832 T.o.m. 1832-02-08.
4523004 Veberöds församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1832-1861 T.o.m. 1861-03-23.
4523004 Veberöds församling H II Bilagor till flyttningslängden. Inflyttningsattester 1, 1801-1802 För 1802 endast en attest.
4523004 Veberöds församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1675-1781 Huvudräkenskaper.
4523004 Veberöds församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1782-1833 Huvudräkenskaper.
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 1, 1777-1781 Bunt.
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 2, 1784-1796 Lucka 1788-1794.
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 3, 1800-1801
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 4, 1801-1802
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 5, 1802-1803
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 6, 1803-1804
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 7, 1804-1805
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 8, 1805-1807 Bunt.
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 9, 1807-1809 Bunt.
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 10, 1809-1812 Bunt.
4523005 Västerstads församling A I Husförhörslängder 11, 1813-1814 Bunt.
4523006 Västerstads församling A I Husförhörslängder 12, 1815-1817 Bunt.
4523006 Västerstads församling A I Husförhörslängder 13, 1818-1820 Bunt.
4523006 Västerstads församling A I Husförhörslängder 14, 1821-1822 Bunt.
4523006 Västerstads församling A I Husförhörslängder 15, 1822-1823
4523006 Västerstads församling A I Husförhörslängder 16, 1823-1824
4523006 Västerstads församling A I Husförhörslängder 17, 1824-1825
4523006 Västerstads församling A I Husförhörslängder 18, 1825-1826
4523006 Västerstads församling A I Husförhörslängder 19, 1826-1827 Bunt.
4523007 Västerstads församling A I Husförhörslängder 20, 1827-1828 Bunt.
4523007 Västerstads församling A I Husförhörslängder 21, 1828-1829 Bunt.
4523007 Västerstads församling A I Husförhörslängder 22, 1829-1830
4523007 Västerstads församling A I Husförhörslängder 23, 1830-1832
4523008 Västerstads församling A I Husförhörslängder 24, 1832-1834
4523008 Västerstads församling A I Husförhörslängder 25, 1835-1844
4523008 Västerstads församling A I Husförhörslängder 26, 1844-1852
4523008 Västerstads församling A I Husförhörslängder 27, 1852-1859
4523009 Västerstads församling A I Husförhörslängder 28, 1859-1862
4523009 Västerstads församling B Flyttningslängder 1, 1833-1862 Inflyttningslängd.
4523009 Västerstads församling B Flyttningslängder 2, 1833-1862 Utflyttningslängd.
4523009 Västerstads församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1736-1789
4523009 Västerstads församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1789-1832
4523009 Västerstads församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1833-1862
4523009 Västerstads församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1833-1862
4523009 Västerstads församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1833-1862
4523010 Västerstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1792-1800 Bunt.
4523010 Västerstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1801-1810 Bunt. Rödmärkt.
4523010 Västerstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1811-1816 Bunt. Gulmärkt.
4523010 Västerstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1817-1820 Bunt. Rödmärkt.
4523011 Västerstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1821-1824 Bunt. Rödmärkt.
4523011 Västerstads församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1831-1834 Bunt.
4523011 Västerstads församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1646-1776 Inb.
Lucka 1714-1730.
4523012 Västra Strö församling A I Husförhörslängder 1, 1815-1819
4523012 Västra Strö församling A I Husförhörslängder 2, 1830-1841
4523012 Västra Strö församling A I Husförhörslängder 3, 1842-1847
4523012 Västra Strö församling A I Husförhörslängder 4, 1848-1852
4523012 Västra Strö församling A I Husförhörslängder 5, 1853-1855
4523013 Västra Strö församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860
4523013 Västra Strö församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1708-1806 Före 1734 endast dopbok.
4523013 Västra Strö församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1806-1861
4523014 Västra Strö församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 1, 1808-1840 Arkivkartong. Inflyttningsattester.
4523014 Västra Strö församling H II Bilagor till flyttningslängden t.o.m. 1967 2, 1841-1860 Arkivkartong. Inflyttningsattester.
4523015 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 1, 1795-1805 Lucka 1798.
4523015 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 2, 1797-1799
4523015 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 3, 1805-1811
4523016 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 4, 1811-1813
4523016 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 5, 1813-1820
4523016 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 6, 1821-1831 Håkanstorp, Björnstorp och Henkelstorp nr. 1 saknas.
4523017 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 7, 1831-1841
4523017 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1846
4523017 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 9, 1846-1854
4523017 Västra Karaby församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1861
4523018 Västra Karaby församling C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1721 Med en anteckning 1729.
4523018 Västra Karaby församling C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1804
4523018 Västra Karaby församling C Födelse- och dopböcker 3, 1801-1845 Slutar 1845-01-23.
4523018 Västra Karaby församling C Födelse- och dopböcker 5, 1844-1863 Börjar 1844-10-11.
4523019 Västra Karaby församling B Flyttningslängder 2, 1846-1863
4523019 Västra Karaby församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1809-1820 Arkivbox. Luckor 1812, 1815-1816. Enstaka attester 1809-1811, 1813, 1817, 1820.
4523019 Västra Karaby församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1831-1835
4523019 Västra Karaby församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1836-1842
4523020 Västra Karaby församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1843-1848
4523021 Västra Karaby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1718 Huvudräkenskaper.
4523021 Västra Karaby församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1719-1773 Huvudräkenskaper.
4523021 Västra Karaby församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1774-1850 Huvudräkenskaper.
4523022 Eslövs församling A I Husförhörslängder 1, 1808-1810
4523022 Eslövs församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1818 Lucka 1814.
4523022 Eslövs församling A I Husförhörslängder 3, 1814-1817
4523022 Eslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1818-1819
4523022 Eslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1826-1831
4523022 Eslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1835
4523023 Eslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1836-1841
4523023 Eslövs församling A I Husförhörslängder 8, 1841-1846
4523023 Eslövs församling A I Husförhörslängder 9, 1847-1850
4523024 Eslövs församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4523024 Eslövs församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1861
4523025 Eslövs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1737-1804
4523025 Eslövs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1805-1831
4523025 Eslövs församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1832-1860
4523025 Eslövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1805-1841 1805-1809 endast lysningsbok.
4523025 Eslövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1842-1861
4523026 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 4, 1810-1814
4523026 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 5, 1815-1817
4523026 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 6, 1818-1821
4523026 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 7, 1822-1826
4523027 Eslövs församling B Flyttningslängder 1, 1814-1852 Inflyttningslängd 1814-1816, 1818. Utflyttningslängd 1815, 1818-1820, 1847, 1848-1852.
4523027 Eslövs församling B Flyttningslängder 3, 1858-1860 Inflyttningslängd.
4523027 Eslövs församling B Flyttningslängder 2, 1853-1860 Utflyttningslängd.
4523027 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 1, 1765-1790 Luckor 1770-1774, 1779-1783, 1786-1787.
4523027 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 2, 1792-1804 Luckor 1794 och 1799.
4523027 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 3, 1805-1809
4523027 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 4, 1810-1814
4523028 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 7, 1822-1826
4523028 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 8, 1827-1830
4523028 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 9, 1831-1834
4523028 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 10, 1835-1839
4523028 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 11, 1840-1844
4523029 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 11, 1840-1844
4523029 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 12, 1845-1849
4523029 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 13, 1850-1853
4523030 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 13, 1850-1853
4523030 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 14, 1854-1858
4523030 Eslövs församling H II Inflyttningsattester 15, 1859-1863
4523030 Eslövs församling L I Räkenskaper för kyrka 1, 1783-1866 Huvudräkenskaper 1783-1800 samt diverse räkenskapshandlingar 1797-1866.
4523031 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 1, 1809- Bunt.
4523031 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 2, 1810-1811
4523031 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 3, 1812- Bunt.
4523031 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1818
4523031 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 5, 1818-1823
4523031 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 6, 1823-1828
4523050 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 7, 1828-1833
4523050 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 8, 1833-1838
4523050 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 9, 1838-1846
4523050 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1853
4523050 Vadensjö församling A I Husförhörslängder 11, 1853-1863
4523050 Vadensjö församling B Flyttningslängder 1, 1828-1857
4523050 Vadensjö församling B Flyttningslängder 2, 1857-1864
4523051 Vadensjö församling C Födelse- och dopböcker 1, 1693-1741 Omfattar tiden 1693-07-09--1741-03-05. Lucka 1716-09-26--1725-07-25. De första åren endast dopbok.
4523051 Vadensjö församling C Födelse- och dopböcker 2, 1741-1784 Börjar 1741-05-15.
4523051 Vadensjö församling C Födelse- och dopböcker 3, 1785-1864
4523051 Vadensjö församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1785-1864
4523051 Vadensjö församling F Död- och begravningsböcker 1, 1785-1864
4523051 Vadensjö församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1783-1825
4523052 Vadensjö församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1793-1800
4523052 Vadensjö församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1801-1807
4523052 Vadensjö församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1808-1819
4523053 Vadensjö församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1820-1828
4523053 Vadensjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1666-1712 Bunt. Luckor 1675-1681, 1699-1711. Huvudräkenskaper 1666, 1698, 1712 ofullst.
4523053 Vadensjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1714-1769 Inb. Huvudräkenskaper.
4523053 Vadensjö församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1770-1857 Inb. Huvudräkenskaper.
4523054 Virke församling A I Husförhörslängder 1, 1809-1842 Inb.
4523054 Virke församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1819 Inb.
4523054 Virke församling A I Husförhörslängder 3, 1842-1848 Inb.
4523054 Virke församling A I Husförhörslängder 4, 1848-1855 Inb.
4523054 Virke församling A I Husförhörslängder 5, 1855-1861 Inb.
4523054 Virke församling C Födelse- och dopböcker 1, 1846-1861
4523055 Virke församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1821-1825 Inb.
4523055 Virke församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1826-1830 Inb.
4523055 Virke församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1831-1835 Inb.
4523055 Virke församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1836-1840 Inb.
4523055 Virke församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1841-1845 Inb.
4523055 Virke församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1719-1784 Inbunden.
4523055 Virke församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1785-1862 Inbunden.
4523056 Väsby församling A I Husförhörslängder 1, 1775-1777 "Bunt. ""Församlingslängd""."
4523056 Väsby församling A I Husförhörslängder 2, 1800-1812 Bunt.
4523056 Väsby församling A I Husförhörslängder 4, 1813-1818 Inbunden.
4523057 Väsby församling A I Husförhörslängder 5, 1819-1828 Inbunden.
4523057 Väsby församling A I Husförhörslängder 7, 1828-1837 Inb.
4523057 Väsby församling A I Husförhörslängder 8, 1839-1846 "Inb.
""Församlingslängd""."
4523058 Väsby församling A I Husförhörslängder 12, 1846-1854 Bunt. Omfattar Lerberget.
4523058 Väsby församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1854 Bunt. Omfattar gruvan.
4523058 Väsby församling A I Husförhörslängder 10, 1846-1854 Bunt. Omfattar socknen utom gruvan och Lerberget.
4523058 Väsby församling A I Husförhörslängder 14, 1854-1856
4523059 Väsby församling A I Husförhörslängder 16, 1857-1860 Inb.
4523059 Väsby församling B Flyttningslängder 2, 1809-1833 1809-1832(33).
4523059 Väsby församling B Flyttningslängder 4, 1846-1860 Bunt.
4523060 Väsby församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1689-1755 Uppställd alfabetiskt efter faderns namn.
4523060 Väsby församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1755-1808 Register i DDSS.
4523060 Väsby församling C I Födelse- och dopböcker 3, 1809-1837 Register i DDSS.
4523062 Väsby församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1764-1789 Bunt.
Före 1775 endast enstaka attester.
4523062 Väsby församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1790-1801 Bunt.
4523063 Väsby församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1802-1810 Bunt.
4523063 Väsby församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1830-1834 Bunt.
4523064 Väsby församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1835-1840 Bunt.
4523064 Väsby församling H II Bilagor till flyttningslängden 11, 1841-1845 Bunt.
4523065 Väsby församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1656-1701 Bunt. Huvudräkenskaper.
4523065 Väsby församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1702-1752 Bunt.
Huvudräkenskaper.
4523065 Väsby församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1753-1822 Bunt.
Huvudräkenskaper.
4523066 Vikens församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818
4523066 Vikens församling A I Husförhörslängder 2, 1829-1845
4523066 Vikens församling A I Husförhörslängder 3, 1846-1854
4523066 Vikens församling A I Husförhörslängder 4, 1855-1860
4523066 Vikens församling B Flyttningslängder 1, 1846-1860 1846-1860(61).
4523066 Vikens församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1809-1856 Register i DDSS.
4523066 Vikens församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1857-1860 Register i DDSS.
4523066 Vikens församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1806-1826 Bunt.
4523066 Vikens församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1761-1822 Bunt. Huvudräkenskaper.
4523067 Välinge församling A I Husförhörslängder 1, 1813-1818 Välinge nr 1 saknas.
4523067 Välinge församling A I Husförhörslängder 2, 1818-1824
4523067 Välinge församling A I Husförhörslängder 3, 1824-1832
4523067 Välinge församling A I Husförhörslängder 4, 1833-1834
4523067 Välinge församling A I Husförhörslängder 5, 1834-1837
4523068 Välinge församling A I Husförhörslängder 6, 1837-1847 Del I. Välinge nr 1 saknas.
4523068 Välinge församling A I Husförhörslängder 7, 1837-1847 Del II.
4523068 Välinge församling A I Husförhörslängder 8, 1848-1853
4523069 Välinge församling A I Husförhörslängder 9, 1853-1856
4523069 Välinge församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1860
4523070 Välinge församling B Flyttningslängder 2, 1817-1860 Inb. Inflyttningslängd.
4523070 Välinge församling B Flyttningslängder 3, 1828-1832 Inb. Utflyttningslängd.
4523070 Välinge församling B Flyttningslängder 4, 1832-1860 Inb. Utflyttningslängd.
4523070 Välinge församling C Födelse- och dopböcker 1, 1699-1759
4523070 Välinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1809
4523070 Välinge församling C Födelse- och dopböcker 3, 1810-1859 Med förteckning över dödfödda 1828-1854.
4523071 Välinge församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1716-1744
4523071 Välinge församling D II Längder över nattvardsgäster 2, 1759-1789
4523071 Välinge församling D II Längder över nattvardsgäster 3, 1796-1814
4523072 Välinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1806
4523072 Välinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1807-1813
4523072 Välinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1813-1815
4523072 Välinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1816-1817
4523072 Välinge församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1818-1819
4523073 Välinge församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1833 Inbunden. Huvudräkenskaper.
4523074 Välluvs församling A I Husförhörslängder 7, 1837-1842
4523074 Välluvs församling A I Husförhörslängder 8, 1842-1848
4523074 Välluvs församling A I Husförhörslängder 9, 1848-1855
4523074 Välluvs församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1860
4523074 Välluvs församling B Flyttningslängder 3, 1857-1861 Inflyttningslängd.
4523074 Välluvs församling B Flyttningslängder 1, 1823-1833 Utflyttningslängd.
4523074 Välluvs församling B Flyttningslängder 2, 1849-1860 Utflyttningslängd.
4523074 Välluvs församling C I Födelse- och dopböcker 1, 1698-1699 Bunt. Fragment.
4523074 Välluvs församling C I Födelse- och dopböcker 2, 1755-1827
4523074 Välluvs församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1828-1861 Register i DDSS.
4523075 Välluvs församling A I Husförhörslängder 1, 1790-1813 Bunt 1790, 1795-1798, 1800-1804, 1806, 1809-1813.
4523075 Välluvs församling A I Husförhörslängder 2, 1813-1819
4523075 Välluvs församling A I Husförhörslängder 3, 1820-1822
4523075 Välluvs församling A I Husförhörslängder 4, 1822-1827
4523075 Välluvs församling A I Husförhörslängder 5, 1827-1831
4523075 Välluvs församling A I Husförhörslängder 6, 1831-1836
4523076 Välluvs församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1823-1834 Inflyttningsattester.
4523077 Välluvs församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1835-1841 Inflyttningsattester.
4523078 Välluvs församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1842-1847 Inflyttningsattester.
4523078 Välluvs församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1848- Inflyttningsattester.
4523079 Välluvs församling L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1662-1715
4523079 Välluvs församling L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1720-1787
4523079 Välluvs församling L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1788-1879 I volymens början anteckningar angående kyrkans tionde 1812. Dessutom specifikation över kyrkans jordar daterad 1814-08-04.
4523081 Domkapitlet i Lund "F II gd Visitationshandlingar

Katekismilängder "

28, 1699- Vemmenhögs härad.
4523082 Ystads församling A I Husförhörslängder 1, 1800- Bunt. Med alfabetiskt register, skänkt av hovrättsrådet F.W. Grönvall.
4523082 Ystads församling A I Husförhörslängder 3, 1816-1818
4523082 Ystads församling A I Husförhörslängder 4, 1819-1820
4523082 Ystads församling A I Husförhörslängder 7, 1821-
4523083 Ystads församling A I Husförhörslängder 5, 1821-1825 I. Nr 1-197.
4523083 Ystads församling A I Husförhörslängder 6, 1821-1825 II. Nr 198-.
4523083 Ystads församling A I Husförhörslängder 8, 1826-1830 I. Nr 1-134.
4523083 Ystads församling A I Husförhörslängder 9, 1826-1830 II. Nr 140-319.
4523083 Ystads församling A I Husförhörslängder 10, 1826-1830 III. Nr 319-.
4523084 Ystads församling A I Husförhörslängder 11, 1830-1835 I. Nr 1-125.
4523084 Ystads församling A I Husförhörslängder 12, 1830-1835 II. Nr 126-319.
4523084 Ystads församling A I Husförhörslängder 13, 1830-1835 III. Nr 319-.
4523085 Ystads församling A I Husförhörslängder 14, 1836-1839 I. Nr 1-93.
4523085 Ystads församling A I Husförhörslängder 15, 1836-1839 II. Nr 94-298.
4523085 Ystads församling A I Husförhörslängder 16, 1836-1839 III. Nr 299-462.
4523085 Ystads församling A I Husförhörslängder 17, 1836-1839 IV. Nr 463-.
4523086 Ystads församling A I Husförhörslängder 18, 1840-1845 I. Nr 1-87.
4523086 Ystads församling A I Husförhörslängder 19, 1840-1845 II. Nr 88-229.
4523086 Ystads församling A I Husförhörslängder 20, 1840-1845 III. Nr 297-458.
4523086 Ystads församling A I Husförhörslängder 21, 1840-1845 IV. Nr 459-.
4523087 Ystads församling A I Husförhörslängder 22, 1846-1850 I. Nr 1-98.
4523087 Ystads församling A I Husförhörslängder 23, 1846-1850 II. Nr 99-308.
4523087 Ystads församling A I Husförhörslängder 24, 1846-1850 III. Nr 309-495.
4523087 Ystads församling A I Husförhörslängder 25, 1846-1850 IV. Nr 498-.
4523088 Ystads församling "P III ""Annotationslängder över folkmängden""" 1, 1823-1830
4523088 Ystads församling "P III ""Annotationslängder över folkmängden""" 3, 1833-1836
4523088 Ystads församling "P III ""Annotationslängder över folkmängden""" 4, 1836-1837
4523088 Ystads församling "P III ""Annotationslängder över folkmängden""" 5, 1838-1841
4523088 Ystads församling "P III ""Annotationslängder över folkmängden""" 6, 1842-1843
4523089 Ystads församling "P III ""Annotationslängder över folkmängden""" 7, 1844-1845
4523089 Ystads församling "P III ""Annotationslängder över folkmängden""" 8, 1846-1850
4523089 Ystads församling "P III ""Annotationslängder över folkmängden""" 9, 1850-1854
4523090 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1748-1820 Oäkta barn.
4523090 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 10, 1826-1839
4523090 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 12, 1840-1854
4523090 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 16, 1855-1866 Duplett.
4523091 Ystads församling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1690-1771
4523091 Ystads församling E Lysnings- och vigselböcker 2, 1772-1861
4523091 Ystads församling H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 7, 1818-1827 Inbunden. Hinderslöshetsbevis.
4523091 Ystads församling E Lysnings- och vigselböcker 3, 1828-1862 Duplett.
4523092 Ystads församling F Död- och begravningsböcker 1, 1713-1771 Begravningsbok 1713-1766, död- och begravningsbok 1767-1771. Med utdrag ur dödboken angående församlingspräster.
4523092 Ystads församling F Död- och begravningsböcker 5, 1772-1815 Med utdrag ur dödboken angående präster 1701-1863 och anteckningar om invigning av begravningsplats 1812.
4523092 Ystads församling F Död- och begravningsböcker 7, 1816-1844 "Duplett. ""Mortalitetslängd""."
4523092 Ystads församling D II Längder över nattvardsgäster 1, 1689-1714 Inbunden. Med register topografisk.
4523092 Ystads församling D II Längder över nattvardsgäster 3, 1715-1733 Med register. Topografisk.
4523092 Ystads församling D II Längder över nattvardsgäster 5, 1737-1740 Med register. Topografisk.
4523092 Ystads församling A I Husförhörslängder 2, 1806- Kommunionlängd uppställd som husförhörslängd.
4523093 Ystads församling H II Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester 1, 1766-1798 Bunt. Omfattar åren 1766, 1781-1782, 1788-1798.
4523093 Ystads församling H II Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester 2, 1799-1803 Bunt.
4523093 Ystads församling H II Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester 3, 1803-1807 Bunt.
4523094 Ystads församling H II Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester 4, 1808-1815 Bunt. Lucka 1814. Endast få attester 1815.
4523094 Ystads församling H II Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester 5, 1814-1817
4523095 Ystads församling H II Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester 6, 1818-1820
4523096 Ystads församling H II Bilagor till flyttningslängden, Inflyttningsattester 7, 1821-1822
4523098 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1578-1611 Inbunden.
4523098 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1605-1651 Luckor 1612-1613, 1626-1647.
4523098 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 4, 1676-1693
4523098 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 5, 1694-1707 Lucka 1697. Rödmärkt.
4523099 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 5, 1694-1707 Lucka 1697. Rödmärkt.
4523099 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 6, 1708-1728 Lucka 1710.
4523099 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 7, 1729-1738
4523100 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 8, 1739-1758 Inbunden. Lucka 1743-1744, 1754-1755.
4523100 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 9, 1759-1765 Inbunden.
4523100 Ystads församling L I a Räkenskaper för kyrkan 10, 1792-1808 Omfattar åren 1792, 1795-1808.
4523101 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 4, 1817-1839 Omfattar åren 1817-1820, 1822, 1824, 1826-1839.
4523101 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1849
4523101 Ystads Sankt Petri församling B Flyttningslängder 1, 1813-1847 Inflyttningslängd 1813-1831. Utflyttningslängd 1813-1847.
4523101 Ystads Sankt Petri församling B Flyttningslängder 2, 1847-1851
4523102 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1808-1813 Bunt. Rödmärkt 1977-03-28.
4523102 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1814-1819 Bunt. Rödmärkt 1977-03-28.
4523103 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 9, 1842-1844 Bunt.
4523103 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 10, 1845-1847 Bunt.
4523104 Ystads Sankt Petri församling L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1649-1706 Arkivbox. Omfattar åren 1649-1660, 1684-1687, 1705-1706.
4523104 Ystads Sankt Petri församling L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1658-1696 Extrakt av räkenskaperna 1658-1670,
huvudräkenskaper 1684, 1688-1696.
4523104 Ystads Sankt Petri församling L I a Räkenskaper för kyrkan 3, 1699-1712
4523104 Ystads Sankt Petri församling L I a Räkenskaper för kyrkan 4, 1713-1733
4523104 Ystads Sankt Petri församling L I a Räkenskaper för kyrkan 5, 1734-1752
4523105 Grönby församling A I Husförhörslängder 5, 1836-1846
4523105 Grönby församling A I Husförhörslängder 6, 1846-1859 Enstaka anteckningar 1857-1859.
4523106 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 37, 1846-
4523106 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 38, 1847-
4523106 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 39, 1848-
4523106 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 40, 1849-
4523106 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 41, 1850-
4523107 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1855-1860
4523107 Anderslövs församling B Flyttningslängder 1, 1855-1861 Inflyttningslängd.
4523107 Anderslövs församling B Flyttningslängder 3, 1861-1877
4523107 Anderslövs församling B Flyttningslängder 4, 1878-1894
4523107 Anderslövs församling B Flyttningslängder 2, 1855-1861 Utflyttningslängd.
4523107 Anderslövs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1855-1861
4523107 Anderslövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1855-1860
4523107 Anderslövs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1861
4523108 Grönby församling A I Husförhörslängder 7, 1855-1860
4523108 Grönby församling B Flyttningslängder 1, 1855-1861 Inflyttningslängd.
4523108 Grönby församling B Flyttningslängder 3, 1861-1877
4523108 Grönby församling B Flyttningslängder 4, 1878-1894
4523108 Grönby församling B Flyttningslängder 2, 1855-1861 Utflyttningslängd.
4523108 Grönby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1855-1861
4523108 Grönby församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1860 Vigselbok.
4523108 Grönby församling F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1860
4523109 Önnarps församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1855
4523109 Önnarps församling A I Husförhörslängder 8, 1855-1861
4523109 Önnarps församling B Flyttningslängder 2, 1862-1870
4523109 Önnarps församling B Flyttningslängder 3, 1871-1894
4523110 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1850-1855
4523110 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 8, 1855-1862 Innehåller även anteckningar om ledamöter i kyrkoråd, skolstyrelse, sockennämnd och brandstodskommitté.
4523110 Gärdslövs församling B Flyttningslängder 2, 1862-1870
4523110 Gärdslövs församling B Flyttningslängder 3, 1871-1894
4523111 Burlövs församling B I Inflyttningslängder 2, 1863-1883
4523111 Burlövs församling B I Inflyttningslängder 3, 1884-1895
4523111 Burlövs församling C Födelse- och dopböcker 7, 1860-1886
4523111 Burlövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1860-1886
4523111 Burlövs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1860-1886
4523112 Västra Strö församling B Flyttningslängder 1, 1861-1887
4523112 Västra Strö församling B Flyttningslängder 2, 1888-1894
4523113 Blentarps församling A I Husförhörslängder 36, 1859-1863
4523113 Blentarps församling B Flyttningslängder 3, 1861-1888
4523113 Blentarps församling B Flyttningslängder 4, 1889-1894
4523114 Everlövs församling B Flyttningslängder 4, 1861-1894
4523115 Bonderups församling B Flyttningslängder 1, 1858-1881 Inb.
4523115 Bonderups församling B Flyttningslängder 2, 1882-1894 Inb.
4523115 Dalby församling B Flyttningslängder 1, 1858-1894 Inb.
4523116 Genarps församling B Flyttningslängder 3, 1862-1877
4523116 Genarps församling B Flyttningslängder 4, 1878-1894
4523117 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 10, 1853-1856
4523117 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1862
4523117 Gödelövs församling C Födelse- och dopböcker 6, 1853-1861
4523117 Gödelövs församling B Flyttningslängder 2, 1862-1877
4523117 Gödelövs församling B Flyttningslängder 3, 1878-1894
4523118 Lyngby församling A I Husförhörslängder 11, 1844-1852
4523118 Lyngby församling A I Husförhörslängder 12, 1853-1857
4523118 Lyngby församling A I Husförhörslängder 13, 1857-1862
4523118 Lyngby församling C Födelse- och dopböcker 4, 1847-1861
4523119 Lyngby församling B Flyttningslängder 2, 1832-1861
4523119 Lyngby församling B Flyttningslängder 3, 1862-1877
4523119 Lyngby församling B Flyttningslängder 4, 1878-1894
4523120 Simlinge församling B Flyttningslängder 1, 1861-1892
4523121 Helsingborgs Maria församling B I Inflyttningslängder 1, 1890-1892 (B:10).
4523121 Helsingborgs Maria församling B II Utflyttningslängder 7, 1860-1871 T.o.m. 1871-10-16.
4523121 Helsingborgs Maria församling B II Utflyttningslängder 8, 1871-1882 Fr.o.m. 1871-10-16.
4523121 Helsingborgs Maria församling B II Utflyttningslängder 9, 1883-1891
4523121 Helsingborgs landsförsamling B Flyttningslängder 1, 1871-1894 Utfllyttningslängd. 1871-10-19--1894, inflyttningslängd 1890-1894.
4523122 Hedeskoga församling B Flyttningslängder 2, 1863-1894 Inb.
4523122 Hedeskoga församling C Födelse- och dopböcker 3, 1856-1894 Register i DDSS.
4523123 Stora Herrestads församling B Flyttningslängder 1, 1851-1860
4523123 Stora Herrestads församling B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4523123 Stora Herrestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1840-1845 Kapsel.
4523123 Stora Herrestads församling H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1846-1851 Kapsel.
4523124 Borrie församling A I Husförhörslängder 2, 1845-1858
4523124 Borrie församling A I Husförhörslängder 3, 1859-1860
4523124 Borrie församling B Flyttningslängder 1, 1861-1894
4523124 Borrie församling C Födelse- och dopböcker 1, 1835-1861 Bunt. Register i DDSS.
4523268 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 1, 1783-1801 Omfattar åren 1783, 1786-1801.
4523268 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 2, 1802-1816 Lucka 1808-1811.
4523268 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 3, 1813-1814
4523268 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 5, 1821-1839
4523268 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1852
4523269 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1820-1823 Bunt. Rödmärkt 1977-03-28.
4523269 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1824-1827 Bunt. Rödmärkt 1977-03-28.
4523270 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 5, 1828-1831 Bunt. Rödmärkt 1977-03-28.
4523270 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 6, 1832-1834 Bunt.
4523271 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 7, 1835-1837 Bunt.
4523271 Ystads Sankt Petri församling H II Bilagor till flyttningslängden 8, 1838-1841 Bunt.
4523272 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1836-1846
4523272 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1846-1856
4523273 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 22, 1831-
4523273 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 23, 1832-
4523273 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 24, 1833-
4523273 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 25, 1834-
4523273 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 26, 1835-
4523273 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 27, 1836-
4523273 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 28, 1837-
4523273 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 29, 1838-
4523273 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 30, 1839-
4523274 Gärdslövs församling C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1861
4523274 Gärdslövs församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1831-1861
4523274 Önnarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1831-1861
4523275 Stora Slågarps församling B Flyttningslängder 5, 1861-1883
4523275 Stora Slågarps församling B Flyttningslängder 6, 1884-1894
4523275 Stora Slågarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1858-1883
4523275 Stora Slågarps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1858-1883
4523275 Stora Slågarps församling F Död- och begravningsböcker 1, 1858-1883
4523276 Lilla Slågarps församling B Flyttningslängder 1, 1861-1877
4523276 Lilla Slågarps församling B Flyttningslängder 2, 1878-1894
4523276 Lilla Slågarps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1858-1883
4523276 Lilla Slågarps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1858-1883
4523276 Lilla Slågarps församling F Död- och begravningsböcker 1, 1858-1883
4523277 Bosarps församling B Flyttningslängder 1, 1861-1888
4523277 Bosarps församling B Flyttningslängder 2, 1888-1924 "Utflyttningslängd 1888-1915; inflyttningslängd 1888-1924."
4523278 Stehags församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1853-1861
4523279 Trollenäs församling B Flyttningslängder 1, 1862-1879
4523279 Trollenäs församling B Flyttningslängder 2, 1880-1894
4523280 Sövde församling A I Husförhörslängder 36, 1859-1863
4523280 Sövde församling B Flyttningslängder 4, 1861-1879
4523280 Sövde församling B Flyttningslängder 5, 1880-1894
4523281 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 12, 1849-1856
4523281 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 13, 1856-1862
4523281 Östra Kärrstorps församling B Flyttningslängder 2, 1845-1894
4523282 Öveds församling B Flyttningslängder 5, 1861-1894
4523283 Hällestads församling B Flyttningslängder 4, 1883-1894 Inb.
4523284 Borgeby församling B Flyttningslängder 2, 1857-1860
4523285 Genarps församling A I Husförhörslängder 10, 1844-1852
4523285 Genarps församling A I Husförhörslängder 11, 1852-1857
4523285 Genarps församling A I Husförhörslängder 12, 1857-1862
4523285 Genarps församling C Födelse- och dopböcker 5, 1839-1861
4523286 Bösarps församling B Flyttningslängder 2, 1861-1887
4523286 Bösarps församling B Flyttningslängder 3, 1888-1894
4523287 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1855
4523287 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1862
4523287 Dalköpinge församling B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4523288 Öja församling A I Husförhörslängder 6, 1841-1845
4523288 Öja församling A I Husförhörslängder 7, 1845-1846
4523288 Öja församling A I Husförhörslängder 8, 1847-1849
4523288 Öja församling B Flyttningslängder 2, 1822-1850 Inflyttade 1822-1850, luckor 1837 och 1848, utflyttade 1823-1850.
4523288 Öja församling H II Bilagor till flyttningslängden 3, 1841-1846
4523288 Öja församling H II Bilagor till flyttningslängden 4, 1847-1853
4523289 Öja församling A I Husförhörslängder 9, 1849-1854
4523289 Öja församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1861
4523289 Öja församling B Flyttningslängder 3, 1850-1862 Inflyttningslängd 1852-1861, utflyttningslängd 1850-1862.
4523289 Öja församling B Flyttningslängder 4, 1863-1894
4523289 Öja församling C Födelse- och dopböcker 3, 1856-1862 Register i DDSS.
4523290 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 9, 1842-1851
4523290 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 10, 1851-1855
4523290 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 11, 1855-1861
4523291 Baldringe församling B Flyttningslängder 2, 1850-1881 "Inbunden.
Inflyttningslängd 1851-81; utflyttningslängd 1853-81."
4523291 Baldringe församling B Flyttningslängder 3, 1882-1894 Inbunden.
4523292 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 31, 1840-
4523292 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 32, 1841-
4523292 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 33, 1842-
4523292 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 34, 1843-
4523292 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 35, 1844-
4523292 Grönby församling H II Bilagor till flyttningslängden 36, 1845-
4523455 Högestads församling B Flyttningslängder 2, 1850-1881 "Inb. Infl.-längd 1850-81; utfl.-
längd 1853-81."
4523455 Högestads församling B Flyttningslängder 3, 1882-1894 Inb.
4523456 Sövestads församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1861
4523456 Sövestads församling B Flyttningslängder 1, 1850-1860
4523456 Sövestads församling B Flyttningslängder 2, 1861-1894 Inb.
4523456 Bromma församling A I Husförhörslängder 6, 1855-1861
4523456 Bromma församling B Flyttningslängder 1, 1861-1894 Inb.
4523457 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1845-1856
4523457 Tullstorps församling H II Inflyttningsattester 6, 1835-1844
4523458 Tullstorps församling H II Inflyttningsattester 7, 1845-1849
4523459 Hemmesdynge församling B Flyttningslängder 1, 1849-1866 Utflyttningslängd. Med några anteckningar för 1867.
4523459 Hemmesdynge församling B Flyttningslängder 2, 1867-1894
4523460 Östra Torps församling B Flyttningslängder 3, 1862-1872
4523460 Östra Torps församling B Flyttningslängder 4, 1873-1894
4523461 Lilla Isie församling B Flyttningslängder 1, 1845-1850 Kapsel. Utflyttningslängd.
4523461 Lilla Isie församling B Flyttningslängder 2, 1851-1862 Inflyttningslängden slutar 1862-04-10 och utflyttningslängden 1862-06-21.
4523461 Lilla Isie församling B Flyttningslängder 3, 1862-1872
4523461 Lilla Isie församling B Flyttningslängder 4, 1873-1894
4523462 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1857-1862
4523462 Tullstorps församling B Flyttningslängder 2, 1838-1863
4523462 Tullstorps församling B Flyttningslängder 3, 1864-1894
4523463 Stora Råby församling B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4523464 Lunds domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 6, 1874-1883 Äldre signum: B:6.
4523464 Lunds domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 7, 1884-1890 Äldre signum: B:7.
4523464 Lunds domkyrkoförsamling B I Inflyttningslängder 8, 1891-1894 Äldre signum: B:8.
4523465 Bjäresjö församling B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4523466 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 13, 1850-1854 Kapsel.
4523466 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 14, 1855-1861
4523466 Balkåkra församling B Flyttningslängder 2, 1850-1854
4523466 Balkåkra församling B Flyttningslängder 3, 1855-1861 Inflyttningslängd.
4523466 Balkåkra församling B Flyttningslängder 5, 1862-1890
4523466 Balkåkra församling B Flyttningslängder 6, 1891-1894
4523466 Balkåkra församling B Flyttningslängder 4, 1855-1862 Utflyttningslängd.
4523466 Snårestads församling B Flyttningslängder 1, 1862-1890
4523466 Snårestads församling B Flyttningslängder 2, 1891-1894
4523467 Skårby församling A I Husförhörslängder 2, 1856-1861
4523467 Skårby församling B Flyttningslängder 1, 1855-1861 Inflyttningslängd.
4523467 Skårby församling B Flyttningslängder 3, 1862-1890
4523467 Skårby församling B Flyttningslängder 4, 1891-1894
4523467 Skårby församling B Flyttningslängder 2, 1855-1862 Utflyttningslängd.
4523468 Sjörups församling A I Husförhörslängder 10, 1850-1855
4523468 Sjörups församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4523468 Sjörups församling B Flyttningslängder 4, 1861-1888
4523468 Sjörups församling B Flyttningslängder 5, 1889-1894
4523469 Landskrona garnisonsförsamling E Lysnings- och vigselböcker 1, 1862-1870 Inb.
4523469 Landskrona garnisonsförsamling B Flyttningslängder 2, 1871-1880 Inb.
4523469 Landskrona garnisonsförsamling B Flyttningslängder 3, 1881-1894 Inb.
4523470 Landskrona församling B Flyttningslängder 4, 1861-1876
4523470 Landskrona församling B Flyttningslängder 5, 1877-1889 Inflyttningslängd.
4523470 Landskrona församling B Flyttningslängder 8, 1890-1894 Inflyttningslängd.
4523471 Landskrona församling B Flyttningslängder 6, 1877-1889 Utflyttningslängd.
4523471 Landskrona församling B Flyttningslängder 9, 1890-1894 Utflyttningslängd.
4523472 Landskrona församling E I Lysnings- och vigselböcker 4, 1855-1861 Lysningsbok med vigsel- anteckningar.
4523473 Högseröds församling B Flyttningslängder 1, 1889-1894 In- och utflyttningsbok.
4523474 Harlösa församling A I Husförhörslängder 16, 1851-1855
4523474 Harlösa församling A I Husförhörslängder 17, 1855-1860
4523475 Harlösa församling B Flyttningslängder 2, 1850-1861 Inflyttningslängd.
4523475 Harlösa församling B Flyttningslängder 4, 1861-1894
4523475 Harlösa församling B Flyttningslängder 3, 1851-1861 Utflyttningslängd.
4523476 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 6, 1850-1855
4523476 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1860
4523476 Hammarlunda församling B Flyttningslängder 1, 1861-1894
4523477 Långaröds församling A I Husförhörslängder 6, 1853-1858
4523477 Långaröds församling A I Husförhörslängder 7, 1858-1861
4523477 Långaröds församling B Flyttningslängder 1, 1851-1861
4523477 Långaröds församling B Flyttningslängder 2, 1862-1891
4523477 Långaröds församling B Flyttningslängder 3, 1892-1894
4523478 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 5, 1847-1853
4523478 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 6, 1853-1858
4523478 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 7, 1858-1861
4523478 Östra Sallerups församling B Flyttningslängder 2, 1851-1861
4523478 Östra Sallerups församling B Flyttningslängder 3, 1862-1880
4523478 Östra Sallerups församling B Flyttningslängder 4, 1881-1894
4523479 Löddeköpinge församling B Flyttningslängder 1, 1857-1860
4523479 Löddeköpinge församling B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4523480 Reslövs församling B Flyttningslängder 6, 1861-1878
4523481 Östra Karaby församling B Flyttningslängder 1, 1861-1881
4523482 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 7, 1841-1846
4523482 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 8, 1847-1855
4523482 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 9, 1856-1863
4523482 Hallaröds församling B Flyttningslängder 1, 1854-1880
4523482 Hallaröds församling B Flyttningslängder 2, 1881-1894
4523483 Höörs församling B Flyttningslängder 2, 1866-1893
4523484 Munkarps församling B Flyttningslängder 2, 1866-1890
4523484 Munkarps församling B Flyttningslängder 3, 1891-1894
4523485 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 13, 1841-1847 Sockendelen i Frosta härad.
4523485 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 14, 1841-1848 Sockendelen i Västra Göinge härad.
4523485 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 15, 1846-1855 Sockendelen i Frosta härad.
4523485 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 16, 1849-1863 Sockendelen i Västra Göinge härad.
4523485 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 17, 1856-1863 Sockendelen i Frosta härad.
4523485 Norra Rörums församling B Flyttningslängder 2, 1854-1879
4523485 Norra Rörums församling B Flyttningslängder 4, 1880-1894 Sockendelen i Frosta härad 1880-1894, sockendelen i Västra Göinge 1888-1894.
4523485 Norra Rörums församling B Flyttningslängder 3, 1880-1887 Sockendelen i Västra Göinge härad.
4523486 Lövestads församling C Födelse- och dopböcker 4, 1826-1861
4523487 Vanstads församling A I Husförhörslängder 19, 1858-1861 Bunt.
4523488 Fulltofta församling A I Husförhörslängder 3, 1840-1848
4523488 Fulltofta församling A I Husförhörslängder 4, 1848-1854 Med ortsregister.
4523488 Fulltofta församling A I Husförhörslängder 5, 1854-1860 Med ortsregister.
4523488 Fulltofta församling B Flyttningslängder 1, 1821- Bunt.
4523488 Fulltofta församling C Födelse- och dopböcker 6, 1860-1861
4523488 Äspinge församling A I Husförhörslängder 6, 1840-1848
4523489 Äspinge församling A I Husförhörslängder 7, 1848-1854 Med ortsregister.
4523489 Äspinge församling A I Husförhörslängder 8, 1854-1860 Med ortsregister.
4523489 Äspinge församling C Födelse- och dopböcker 4, 1860-1861
4523490 Lyby församling A I Husförhörslängder 6, 1853-1857
4523490 Lyby församling A I Husförhörslängder 7, 1858-1862
4523490 Lyby församling B Flyttningslängder 1, 1848-1861
4523490 Lyby församling B Flyttningslängder 2, 1862-1884
4523490 Lyby församling B Flyttningslängder 3, 1885-1894 Inflyttningslängd.
4523490 Lyby församling B Flyttningslängder 4, 1885-1894 Utflyttningslängd.
4523491 Svensköps församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1861
4523491 Svensköps församling B Flyttningslängder 1, 1852-1861
4523491 Svensköps församling B Flyttningslängder 2, 1862-1886
4523491 Svensköps församling C Födelse- och dopböcker 7, 1887-1894
4523491 Svensköps församling C Födelse- och dopböcker 5, 1856-1861
4523491 Svensköps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1856-1861
4523492 Södra Rörums församling B Flyttningslängder 2, 1861-1890 Med anteckningar 1891.
4523492 Södra Rörums församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1834-1861 Före 1846 endast lysningsbok.
4523493 Hörby församling A I Husförhörslängder 11, 1853-1857
4523493 Hörby församling A I Husförhörslängder 12, 1858-1862
4523493 Hörby församling B Flyttningslängder 3, 1848-1861
4523493 Hörby församling B Flyttningslängder 4, 1862-1884
4523493 Hörby församling B Flyttningslängder 5, 1885-1894 Inflyttningslängd.
4523493 Hörby församling B Flyttningslängder 6, 1885-1894 Utflyttningslängd.
4523494 Katslösa församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1855
4523494 Katslösa församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1860
4523494 Katslösa församling B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4523495 Slimminge församling B Flyttningslängder 2, 1861-1892
4523497 Villie församling A I Husförhörslängder 8, 1845-1852
4523498 Villie församling A I Husförhörslängder 9, 1853-1860
4523498 Villie församling B Flyttningslängder 3, 1843-1860
4523498 Villie församling B Flyttningslängder 4, 1861-1883 Med några anteckningar 1884.
4523498 Villie församling B Flyttningslängder 5, 1884-1894
4523499 Örsjö församling A I Husförhörslängder 10, 1853-1860 Inb.
4523499 Örsjö församling B Flyttningslängder 1, 1843-1860
4523499 Örsjö församling B Flyttningslängder 2, 1861-1881
4523499 Örsjö församling B Flyttningslängder 3, 1882-1894
4523500 Skurups församling A I Husförhörslängder 7, 1840-1845
4523500 Skurups församling A I Husförhörslängder 8, 1846-1850
4523500 Skurups församling B Flyttningslängder 4, 1841-1850
4523500 Skurups församling C Födelse- och dopböcker 7, 1836-1861
4523501 Skurups församling A I Husförhörslängder 9, 1851-1854
4523501 Skurups församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1860
4523501 Skurups församling B Flyttningslängder 5, 1851-1886 Inflyttningslängd.
4523501 Skurups församling B Flyttningslängder 6, 1851-1886 Utflyttningslängd.
4523502 Hassle-Bösarps församling B Flyttningslängder 1, 1860-1894 Inb.
4523503 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 7, 1851-1855 Inb.
4523503 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 8, 1856-1861 Inb.
4523503 Bosjöklosters församling B Flyttningslängder 4, 1861-1883
4523503 Bosjöklosters församling B Flyttningslängder 5, 1884-1901
4523504 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 4, 1842-1847
4523504 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 5, 1847-1851
4523616 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 6, 1851-1856
4523616 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 7, 1856-1861
4523617 Hurva församling A I Husförhörslängder 3, 1842-1847
4523617 Hurva församling A I Husförhörslängder 4, 1847-1851
4523618 Gudmuntorps församling B Flyttningslängder 2, 1846-1860 Inflyttningslängd.
4523618 Gudmuntorps församling B Flyttningslängder 3, 1846-1860 Utflyttningslängd.
4523619 Gudmuntorps församling B Flyttningslängder 4, 1861-1879
4523620 Gudmuntorps församling B Flyttningslängder 5, 1880-1894
4523620 Gudmuntorps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1844-1866
4523620 Gudmuntorps församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1839-1861
4523620 Hurva församling A I Husförhörslängder 5, 1851-1856
4523620 Hurva församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1861
4523620 Hurva församling B Flyttningslängder 1, 1880-1894
4523621 Bjällerups församling B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4523622 Brågarps församling A I Husförhörslängder 4, 1854-1862
4523622 Brågarps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1862-1871
4523622 Brågarps församling B Flyttningslängder 2, 1879-1894
4523623 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 5, 1852-1856
4523623 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 6, 1857-1861
4523623 Nevishögs församling C Födelse- och dopböcker 2, 1862-1870
4523623 Nevishögs församling B Flyttningslängder 1, 1872-1883
4523623 Nevishögs församling B Flyttningslängder 2, 1884-1894
4523624 Revinge församling A I Husförhörslängder 5, 1851-1855
4523624 Revinge församling A I Husförhörslängder 6, 1856-1860
4523624 Revinge församling B Flyttningslängder 1, 1832-1880 Inflyttningslängder 1832-45,
1851-80. Utflyttningslängder
(1838)-45, 1851-80.
4523624 Revinge församling B Flyttningslängder 2, 1880-1894
4523624 Revinge församling C Födelse- och dopböcker 2, 1855-1894
4523625 Silvåkra församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1882 1831-1854 endast vigselbok.
4523626 Revinge församling F Död- och begravningsböcker 1, 1855-1894
4523627 Svedala församling A I Husförhörslängder 11, 1848-1857
4523627 Svedala församling A I Husförhörslängder 12, 1858-1861
4523627 Svedala församling B Flyttningslängder 2, 1851-1860
4523627 Svedala församling B Flyttningslängder 3, 1861-1876
4523627 Svedala församling B Flyttningslängder 4, 1877-1894
4523628 Maglarps församling B Flyttningslängder 1, 1861-1884
4523628 Maglarps församling C I Födelse- och dopböcker 5, 1839-1861 T.o.m. 1861-07-17.
4523629 Borlunda församling B Flyttningslängder 3, 1861-1894
4523630 Gårdstånga församling B Flyttningslängder 5, 1861-1880
4523630 Gårdstånga församling B Flyttningslängder 6, 1881-1894
4523631 Holmby församling B Flyttningslängder 2, 1861-1886
4523631 Holmby församling B Flyttningslängder 3, 1887-1894
4523634 Östra Strö församling B Flyttningslängder 2, 1861-1878
4523634 Östra Strö församling B Flyttningslängder 3, 1878-1894
4523635 Håstads församling B Flyttningslängder 1, 1861-1878
4523635 Håstads församling B Flyttningslängder 2, 1879-1894
4523636 Norra Nöbbelövs församling B Flyttningslängder 3, 1876-1894
4523637 Västra Hoby församling B Flyttningslängder 4, 1879-1894
4523638 Sankt Peters klosters församling B I Inflyttningslängder 4, 1876-1894 Äldre signum: B:4.
4523639 Trelleborgs stadsförsamling B Flyttningslängder 6, 1861-1881 Stadsförsamlingen.
4523639 Trelleborgs stadsförsamling B Flyttningslängder 8, 1882-1894 Stadsförsamlingen.
4523639 Trelleborgs stadsförsamling B Flyttningslängder 7, 1868-1881 Landsförsamlingen.
4523639 Trelleborgs stadsförsamling B Flyttningslängder 9, 1882-1894 Landsförsamlingen.
4523640 Svenstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1841-1855
4523640 Svenstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1856-1862
4523640 Svenstorps församling B Flyttningslängder 1, 1864-1885
4523640 Svenstorps församling B Flyttningslängder 2, 1886-1894
4523640 Svenstorps församling C Födelse- och dopböcker 4, 1822-1864
4523641 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 10, 1843-1846
4523641 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 11, 1846-1849
4523641 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 12, 1849-1852
4523642 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 13, 1852-1859
4523642 Östra Vemmenhögs församling B Flyttningslängder 2, 1850-1860 Inflyttningslängd.
4523642 Östra Vemmenhögs församling B Flyttningslängder 1, 1834-1850 Utflyttningslängd.
4523642 Östra Vemmenhögs församling B Flyttningslängder 3, 1850-1860 Utflyttningslängd.
4523642 Östra Vemmenhögs församling B Flyttningslängder 4, 1861-1879
4523642 Östra Vemmenhögs församling B Flyttningslängder 5, 1880-1894
4523642 Östra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 7, 1832-1860
4523642 Östra Vemmenhögs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1790-1860
4523642 Östra Vemmenhögs församling F Död- och begravningsböcker 1, 1832-1860
4523643 Västra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 1, 1832-1839
4523643 Västra Vemmenhögs församling B Flyttningslängder 1, 1850-1860
4523643 Västra Vemmenhögs församling B Flyttningslängder 2, 1861-1883
4523643 Västra Vemmenhögs församling B Flyttningslängder 3, 1884-1894
4523643 Västra Vemmenhögs församling C Födelse- och dopböcker 5, 1834-1860
4523643 Västra Vemmenhögs församling E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1790-1860
4523644 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 10, 1850-1855
4523644 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 11, 1856-1860
4523644 Silvåkra församling B Flyttningslängder 1, 1818-1880 Inflyttningslängder 1832-45, 1851-1880. Utflyttningslängder 1818, 1825-1828, 1832-1846, 1851-1880.
4523644 Silvåkra församling B Flyttningslängder 2, 1880-1894
4523644 Silvåkra församling C I Födelse- och dopböcker 4, 1855-1894
4523644 Silvåkra församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1894
4523644 Silvåkra församling F I Död- och begravningsböcker 1, 1855-1894
4523645 Eskilstorps församling B Flyttningslängder 1, 1862-1883
4523645 Eskilstorps församling B Flyttningslängder 2, 1884-1894
4523645 Eskilstorps församling C Födelse- och dopböcker 3, 1838-1861
4523646 Ystads församling A I Husförhörslängder 26, 1850-1855 I. Nr 1-124.
4523646 Ystads församling A I Husförhörslängder 27, 1850-1855 II. Nr 125-320.
4523646 Ystads församling A I Husförhörslängder 28, 1850-1855 III. Nr 321-.
4523647 Ystads församling A I Husförhörslängder 29, 1855-1861 I. Nr 1-129.
4523647 Ystads församling A I Husförhörslängder 30, 1855-1861 II. Nr 130-327.
4523647 Ystads församling A I Husförhörslängder 31, 1856-1861 III. Nr 329-.
4523648 Ystads församling B Flyttningslängder 8, 1851-1859 Inflyttningslängd.
4523648 Ystads församling B Flyttningslängder 10, 1863-1883
4523648 Ystads församling B Flyttningslängder 11, 1884- Innehåller även Ystads stadsförsamling 1885-1894.
4523648 Ystads församling B Flyttningslängder 9, 1852-1862 Utflyttningslängd.
4523648 Ystads församling C Födelse- och dopböcker 15, 1855-1862
4523648 Ystads församling F Död- och begravningsböcker 8, 1845-1862 Duplett.
4523649 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 8, 1852-1856
4523649 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 10, 1856-1862
4523649 Ystads Sankt Petri församling B Flyttningslängder 3, 1852-1860
4523649 Ystads Sankt Petri församling B Flyttningslängder 4, 1861-1881
4523649 Ystads Sankt Petri församling B Flyttningslängder 5, 1882-1884
4523650 Börringe församling A I Husförhörslängder 9, 1850-1855
4523650 Börringe församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1861
4523650 Börringe församling B Flyttningslängder 2, 1861-1894
4523650 Börringe församling C Födelse- och dopböcker 3, 1855-1860
4523650 Börringe församling E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1847-1861 Lysningsbok.
4523652 Bonderups församling A I Husförhörslängder 8, 1866-1876 Inb.
4523652 Bonderups församling A I Husförhörslängder 9, 1877-1885 Inb.
4523652 Bonderups församling A I Husförhörslängder 10, 1886-1895 Inb.
4523653 Dalby församling A I Husförhörslängder 7, 1882-1891 I. Inb.
4523653 Dalby församling A I Husförhörslängder 8, 1882-1891 II. Inb.
4523654 Hällestads församling A I Husförhörslängder 8, 1882-1891 Inb.
4523655 Södra Sandby församling A I Husförhörslängder 8, 1862-1878 Inb. I.
4523655 Södra Sandby församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1878 Inb. II.
4523656 Hardeberga församling A I Husförhörslängder 12, 1862-1878 Inb.
4523657 Revinge församling A I Husförhörslängder 7, 1869-1878
4523657 Revinge församling A I Husförhörslängder 8, 1879-1894
4523658 Lackalänga församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1876
4523658 Lackalänga församling A I Husförhörslängder 4, 1876-1893
4523659 Stävie församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1876
4523659 Stävie församling A I Husförhörslängder 9, 1876-1895
4523660 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1871
4523661 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 13, 1872-1881
4523661 Vallkärra församling A I Husförhörslängder 14, 1882-1895
4523662 Stångby församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1871
4523662 Stångby församling A I Husförhörslängder 16, 1872-1881
4523662 Stångby församling A I Husförhörslängder 17, 1882-1894
4523663 Västra Hoby församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1865 Duplett.
4523663 Västra Hoby församling A I Husförhörslängder 7, 1866-1870
4523663 Västra Hoby församling A I Husförhörslängder 8, 1871-1875
4523663 Västra Hoby församling A I Husförhörslängder 9, 1875-1882
4523663 Västra Hoby församling A I Husförhörslängder 10, 1882-1892
4523664 Håstads församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1865 I
4523664 Håstads församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1865 II Duplett.
4523664 Håstads församling A I Husförhörslängder 7, 1866-1870
4523664 Håstads församling A I Husförhörslängder 8, 1870-1875
4523665 Håstads församling A I Husförhörslängder 9, 1875-1882
4523665 Håstads församling A I Husförhörslängder 10, 1882-1892
4523879 Igelösa församling A I Husförhörslängder 6, 1862-1869
4523879 Igelösa församling A I Husförhörslängder 7, 1869-1886
4523879 Igelösa församling A I Husförhörslängder 8, 1886-1895
4523880 Odarslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1862-1869
4523880 Odarslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1869-1886
4523880 Odarslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1886-1895
4523881 Flädie församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1881
4523882 Fjelie församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1881 1861-1880 (1881).
4523883 Västra Ingelstads församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1865
4523883 Västra Ingelstads församling A I Husförhörslängder 10, 1865-1874
4523883 Västra Ingelstads församling A I Husförhörslängder 11, 1875-1884
4523884 Östra Grevie församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1865
4523884 Östra Grevie församling A I Husförhörslängder 9, 1874-1884
4523885 Arrie församling A I Husförhörslängder 12, 1862-1865
4523885 Arrie församling A I Husförhörslängder 13, 1866-1875
4523885 Arrie församling A I Husförhörslängder 14, 1876-1885
4523885 Arrie församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1894
4523886 Törringe församling A I Husförhörslängder 3, 1862-1866
4523886 Törringe församling A I Husförhörslängder 4, 1867-1877
4523886 Törringe församling A I Husförhörslängder 5, 1877-1887
4523886 Törringe församling A I Husförhörslängder 6, 1887-1896
4523887 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1869
4523887 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 10, 1870-1884
4523887 Mellan-Grevie församling A I Husförhörslängder 11, 1885-1895
4523888 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1869
4523888 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 9, 1870-1881
4523888 Södra Åkarps församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1895
4523889 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1866
4523889 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1875
4523889 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1884
4523890 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 12, 1885-1890
4523890 Västra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 13, 1891-1897
4523891 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1868
4523891 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 13, 1869-1878
4523891 Silvåkra församling A I Husförhörslängder 14, 1879-1894
4523892 Veberöds församling A I Husförhörslängder 14, 1862-1869
4523892 Veberöds församling A I Husförhörslängder 15, 1869-1875
4523893 Veberöds församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1880
4523893 Veberöds församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1885
4523893 Veberöds församling A I Husförhörslängder 18, 1886-1895
4523894 Vombs församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1868
4523894 Vombs församling A I Husförhörslängder 10, 1869-1875
4523894 Vombs församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1880
4523894 Vombs församling A I Husförhörslängder 12, 1881-1885
4523894 Vombs församling A I Husförhörslängder 13, 1886-1895
4523895 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 15, 1862-1867 Nr. 1-100.
4523895 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 16, 1862-1867 Nr. 101-171.
4523896 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 17, 1867-1879 I. Stadsförsamlingen.
4523896 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 18, 1867-1879 II. Stadsförsamlingen.
4523897 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 21, 1879-1892 I. Stadsförsamlingen.
4523897 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 22, 1879-1892 II. Stadsförsamlingen.
4523898 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 19, 1867-1880 I. Landsförsamlingen.
4523898 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 20, 1867-1880 II. Landsförsamlingen.
4523899 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 23, 1880-1892 I. Landsförsamlingen.
4523899 Trelleborgs stadsförsamling A I Husförhörslängder 24, 1880-1892 II. Landsförsamlingen.
4523900 Rängs församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1869
4523900 Rängs församling A I Husförhörslängder 12, 1870-1875
4523900 Rängs församling A I Husförhörslängder 13, 1875-1880
4523900 Rängs församling A I Husförhörslängder 14, 1880-1885
4523901 Rängs församling A I Husförhörslängder 15, 1885-1891
4523901 Rängs församling A I Husförhörslängder 16, 1891-1895 Arkivbox.
4523902 Stora Hammars församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1869
4523902 Stora Hammars församling A I Husförhörslängder 6, 1870-1875
4523902 Stora Hammars församling A I Husförhörslängder 7, 1875-1879
4523902 Stora Hammars församling A I Husförhörslängder 8, 1880-1887
4523902 Stora Hammars församling A I Husförhörslängder 9, 1887-1894
4523903 Håslövs församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1875
4523903 Håslövs församling A I Husförhörslängder 10, 1876-1885
4523903 Håslövs församling A I Husförhörslängder 11, 1886-1895
4523904 Lövestads församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1868 Del I. Med ortsregister.
4523904 Lövestads församling A I Husförhörslängder 12, 1862-1868 Del II.
4523905 Lövestads församling A I Husförhörslängder 13, 1869-1875 Med ortsregister och roteindelning.
4523906 Lövestads församling A I Husförhörslängder 14, 1875-1881 Med ortsregister och roteindelning.
4523907 Lövestads församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1886 Med ortsregister.
4523908 Lövestads församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1894 Del I.
4523908 Lövestads församling A I Husförhörslängder 17, 1886-1894 Del II.
4523909 Vanstads församling A I Husförhörslängder 19, 1858-1861 Bunt.
4523909 Vanstads församling A I Husförhörslängder 20, 1861-1865 Inb.
4523910 Vanstads församling A I Husförhörslängder 23, 1878-1886 Inb.
4523911 Vanstads församling A I Husförhörslängder 24, 1887-1895 Inb.
4523913 Öveds församling A I Husförhörslängder 22, 1861-1865
4523913 Öveds församling A I Husförhörslängder 23, 1866-1870
4523914 Öveds församling A I Husförhörslängder 24, 1871-1875 Med förteckning över personer utan stadig hemvist 1862-1875.
4523914 Öveds församling A I Husförhörslängder 25, 1876-1880
4523914 Öveds församling A I Husförhörslängder 26, 1876-1880 Duplettbok.
4523915 Öveds församling A I Husförhörslängder 27, 1881-1885
4523915 Öveds församling A I Husförhörslängder 28, 1881-1885 Duplettbok.
4523916 Öveds församling A I Husförhörslängder 29, 1886-1890
4523916 Öveds församling A I Husförhörslängder 30, 1886-1890 Duplettbok.
4523916 Öveds församling A I Husförhörslängder 31, 1891-1896
4523917 Brandstads församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1865
4523917 Brandstads församling A I Husförhörslängder 11, 1865-1870
4523917 Brandstads församling A I Husförhörslängder 12, 1870-1875
4523917 Brandstads församling A I Husförhörslängder 13, 1875-1883
4523918 Brandstads församling A I Husförhörslängder 13, 1875-1883
4523918 Brandstads församling A I Husförhörslängder 14, 1883-1895
4523919 Stora Råby församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1880 Inb.
4523920 Björka församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1870
4523920 Björka församling A I Husförhörslängder 10, 1871-1879
4523920 Björka församling A I Husförhörslängder 11, 1879-1883
4523920 Björka församling A I Husförhörslängder 12, 1883-1894
4523921 Bjällerups församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1878
4523922 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 9, 1863-1867
4523922 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 10, 1868-1879
4523922 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 11, 1880-1885
4523922 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1891
4523922 Dalköpinge församling A I Husförhörslängder 13, 1892-1895
4523923 Gislövs församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1867
4523923 Gislövs församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1873
4523923 Gislövs församling A I Husförhörslängder 11, 1873-1879
4523924 Gislövs församling A I Husförhörslängder 12, 1880-1885
4523924 Gislövs församling A I Husförhörslängder 13, 1886-1891
4523924 Gislövs församling A I Husförhörslängder 14, 1892-1895
4523925 Bösarps församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1867
4523925 Bösarps församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1874
4523925 Bösarps församling A I Husförhörslängder 11, 1875-1883
4523925 Bösarps församling A I Husförhörslängder 12, 1884-1894
4523926 Simlinge församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1867
4523926 Simlinge församling A I Husförhörslängder 6, 1867-1874
4523926 Simlinge församling A I Husförhörslängder 7, 1875-1883
4523926 Simlinge församling A I Husförhörslängder 8, 1884-1894
4523927 Gylle församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1870
4523927 Gylle församling A I Husförhörslängder 9, 1870-1880
4523927 Gylle församling A I Husförhörslängder 10, 1880-1890
4523927 Gylle församling A I Husförhörslängder 11, 1890-1894
4523928 Kyrkoköpinge församling A I Husförhörslängder 1, 1861-1869
4523928 Kyrkoköpinge församling A I Husförhörslängder 2, 1870-1879
4523928 Kyrkoköpinge församling A I Husförhörslängder 3, 1880-1890
4523928 Kyrkoköpinge församling A I Husförhörslängder 4, 1890-1894
4524294 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1865
4524294 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 11, 1866-1870
4524294 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 12, 1871-1875
4524294 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1880
4524295 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 14, 1881-1885
4524295 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1890
4524296 Hammarlövs församling A I Husförhörslängder 16, 1891-1894
4524296 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1865
4524296 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 7, 1866-1870
4524296 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 8, 1871-1875
4524296 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 9, 1876-1880
4524296 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1885
4524296 Västra Vemmerlövs församling A I Husförhörslängder 11, 1886-1890
4524297 Fuglie församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1866
4524297 Fuglie församling A I Husförhörslängder 12, 1867-1874
4524297 Fuglie församling A I Husförhörslängder 13, 1875-1880
4524298 Fuglie församling A I Husförhörslängder 14, 1881-1885
4524298 Fuglie församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1894
4524299 Bodarps församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1875
4524299 Bodarps församling A I Husförhörslängder 4, 1876-1885
4524299 Bodarps församling A I Husförhörslängder 5, 1886-1895
4524300 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1866
4524300 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 8, 1867-1875
4524300 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 9, 1876-1880
4524300 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1885
4524300 Västra Tommarps församling A I Husförhörslängder 11, 1886-1896
4524301 Maglarps församling A I Husförhörslängder 7, 1862-1867
4524301 Maglarps församling A I Husförhörslängder 8, 1868-1878
4524301 Maglarps församling A I Husförhörslängder 9, 1879-1891
4524302 Skegrie församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1866
4524302 Skegrie församling A I Husförhörslängder 8, 1867-1875
4524303 Skegrie församling A I Husförhörslängder 9, 1876-1880
4524303 Skegrie församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1886
4524303 Skegrie församling A I Husförhörslängder 11, 1887-1896
4524304 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1867
4524304 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 11, 1867-1876
4524304 Fru Alstads församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1886
4524305 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1868
4524305 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 9, 1868-1878
4524306 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 10, 1878-1885
4524306 Lilla Slågarps församling A I Husförhörslängder 11, 1885-1893
4524307 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1867
4524307 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 9, 1868-1879
4524307 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 10, 1879-1885
4524307 Stora Slågarps församling A I Husförhörslängder 11, 1886-1893
4524308 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1867
4524308 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 11, 1867-1876
4524308 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1886
4524309 Västra Alstads församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1886
4524310 Vellinge församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1866
4524310 Vellinge församling A I Husförhörslängder 12, 1867-1874
4524311 Vellinge församling A I Husförhörslängder 13, 1875-1880
4524311 Vellinge församling A I Husförhörslängder 14, 1881-1885
4524311 Vellinge församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1893
4524312 Gessie församling A I Husförhörslängder 4, 1862-1867
4524312 Gessie församling A I Husförhörslängder 5, 1868-1878
4524312 Gessie församling A I Husförhörslängder 6, 1878-1883
4524312 Gessie församling A I Husförhörslängder 7, 1884-1889
4524313 Eskilstorps församling A I Husförhörslängder 4, 1862-1867
4524313 Eskilstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1868-1878
4524313 Eskilstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1878-1883
4524313 Eskilstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1884-1889
4524314 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1865
4524314 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1875
4524314 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1885
4524314 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 14, 1886-1894
4524314 Hököpinge församling A I Husförhörslängder 15, 1893-1895
4524315 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1866 Stor fol. Enstaka anteckningar 1861. Häri även anteckningar om nattvardsgångarna 1861-12-15--1866-11-04. Främst i vol. topografiskt register. Uppslag 166 förteckning över personer som ej uttagit attest samma år. Sist i vol. anteckningar om kommunikanter ej skrivna inom pastoratet, uppgifter ommantalsskrivningarna 1861-1865
samt om antalet kommunikanter
1861-12-15--1866-11-04.
4524315 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 13, 1866-1875 Främst i vol. topografiskt register. Uppslagen 184-185 och 193 förteckning över personer
skrivna på socknen utan bestämd bostad. Uppslagen 186-187 förteckning över personer som ej uttagit attest 1853-1873, spridda år. Sist i vol. uppgifter om
mantalsskrivningarna 1866-1873 och folkmängden 1861-1873.
4524315 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 14, 1874-1881 Enstaka anteckningar 1874. Främst i vol. uppgifter om mantalsskrivningarna 1874-1880 samt topografiskt register. Uppslagen 208-210 förteckning över personer skrivna på socknen utan bestämd
bostad. Uppslag 212 förteckning över personer som ej uttagit attest 1853-1879, spridda år.
4524315 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1890 Enstaka anteckningar 1881. Främst i vol. topografiskt register. Uppslagen 211-213 förteckning över personer skrivna på socknen utan bestämd bostad. Uppslagen
215-216 förteckning över personer som ej uttagit attest 1853-1890, spridda år. Sist i vol. uppgifter om mantalsskrivningarna 1881-1888.
4524316 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1890 Enstaka anteckningar 1881. Främst i vol. topografiskt register. Uppslagen 211-213 förteckning över personer skrivna på socknen utan bestämd bostad. Uppslagen
215-216 förteckning över personer som ej uttagit attest 1853-1890, spridda år. Sist i vol. uppgifter om mantalsskrivningarna 1881-1888.
4524316 Bunkeflo församling A I Husförhörslängder 16, 1889-1896 Uppslagen 248-249 förteckning över personer skrivna på socknen utan bestämd bostad. Uppslagen 250-251 förteckning över personer som ej uttagit attest och obefintliga 1853-1902, spridda år. Sist i vol. uppgifter
om mantalsskrivningarna 1889-1895 samt uppslagshänvisningar till svagsinta, idioter och dövstumma.
4524317 Tygelsjö församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1869 Stor folio.
4524317 Tygelsjö församling A I Husförhörslängder 7, 1869-1880 Sist i volymen uppgift om samtliga fastigheters ägobeteckning samt åsatt värde 1873 för Tygelsjö och Västra Klagstorp samt folkmängduppgifter efter mantalslängderna 1872-1873, 1875-1877 och 1879.
4524317 Tygelsjö församling A I Husförhörslängder 8, 1880-1890 Sist i volymen förteckning över utom församlingen vistande.
På pärmens insida anteckning om den mantalsskrivna befolkningen 1881 och 1888.
4524318 Västra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1869 Sist i volymen förteckning över personer utan stadig hemvist och årstjänst.
4524318 Västra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1869-1880 Sist i volymen anteckning om den mantalsskrivna folkmängden 1872-1873, 1875-1879.
4524318 Västra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1880-1890 Sist i volymen anteckning om personer som vistas utom församlingen.
4524319 Genarps församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1867
4524319 Genarps församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1875
4524320 Genarps församling A I Husförhörslängder 14, 1866-1875
4524320 Genarps församling A I Husförhörslängder 15, 1876-1880
4524321 Genarps församling A I Husförhörslängder 16, 1881-1892 I.
4524321 Genarps församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1892 II.
4524322 Lyngby församling A I Husförhörslängder 14, 1862-1867
4524322 Lyngby församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1876
4524323 Lyngby församling A I Husförhörslängder 16, 1876-1893
4524324 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1866
4524324 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 13, 1866-1876
4524324 Gödelövs församling A I Husförhörslängder 14, 1876-1893
4524325 Svedala församling A I Husförhörslängder 13, 1862-1867
4524326 Svedala församling A I Husförhörslängder 14, 1868-1877
4524327 Svedala församling A I Husförhörslängder 15, 1878-1888 I.
4524328 Svedala församling A I Husförhörslängder 16, 1878-1888 II.
4524329 Svedala församling A I Husförhörslängder 18, 1888-1895 I.
4524329 Svedala församling A I Husförhörslängder 19, 1888-1895 II.
4524330 Svedala församling A I Husförhörslängder 19, 1888-1895 II.
4524331 Hyby församling A I Husförhörslängder 10, 1860-1865
4524331 Hyby församling A I Husförhörslängder 11, 1866-1874
4524332 Hyby församling A I Husförhörslängder 12, 1873-1884
4524332 Hyby församling A I Husförhörslängder 13, 1884-1894
4524333 Skanörs församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1865
4524333 Skanörs församling A I Husförhörslängder 8, 1866-1872
4524333 Skanörs församling A I Husförhörslängder 9, 1872-1876
4524334 Skanörs församling A I Husförhörslängder 10, 1876-1880
4524334 Skanörs församling A I Husförhörslängder 11, 1881-1884
4524334 Skanörs församling A I Husförhörslängder 12, 1885-1894
4524335 Falsterbo församling A I Husförhörslängder 1, 1861-1870
4524335 Falsterbo församling A I Husförhörslängder 2, 1870-1875
4524335 Falsterbo församling A I Husförhörslängder 3, 1876-1880
4524335 Falsterbo församling A I Husförhörslängder 4, 1881-1884
4524335 Falsterbo församling A I Husförhörslängder 5, 1885-1892
4524335 Falsterbo församling A I Husförhörslängder 6, 1892-1896
4524336 Oxie församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1866 Stor fol. Sist i vol. Uppgift om folkmängden 1862-1865. Se även serie G III. T.s. A I:5.
4524336 Oxie församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1875 Sist i vol. Uppgift om folkmängden 1866-1874. Se även serie G III. T.s. A I:6.
4524336 Oxie församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1885 Häri även förteckning över konfirmander 1876-1893. T.s. A I:7.
4524336 Oxie församling A I Husförhörslängder 12, 1885-1895 Stor fol. Först i vol. förteckning över obefintliga, barnmorskor, dövstumma, svagsinta, soldater m fl, samt uppgifter om folkmängden 1892-1893. Se även serie G III. Tidigare signum A I:8.
4524337 Glostorps församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1866 Storfol. i kartong. Häri ingår G III 1861.
4524337 Glostorps församling A I Husförhörslängder 9, 1866-1876 Storfol., av skyddsskäl lagd samman med A I:8. Häri ingår G III 1870.
4524337 Glostorps församling A I Husförhörslängder 10, 1875-1884 Band i kartong. Häri ingår G III 1880.
4524337 Glostorps församling A I Husförhörslängder 11, 1885-1891 Band, av skyddsskäl lagt samman med A I:10.
4524338 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 10, 1862-1866 Inb.
4524338 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 11, 1867-1876 Inb.
4524339 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 12, 1877-1886 Inb.
4524339 Skabersjö församling A I Husförhörslängder 13, 1887-1896 Inb.
4524340 Bara församling A I Husförhörslängder 18, 1862-1867 Inbunden.
4524340 Bara församling A I Husförhörslängder 19, 1867-1874 Inbunden.
4524340 Bara församling A I Husförhörslängder 20, 1875-1883 Inbunden.
4524340 Bara församling A I Husförhörslängder 21, 1884-1894 Inbunden.
4524341 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1866 Inbunden.
4524341 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1875 Inbunden.
4524341 Bjärshögs församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1894 Inbunden.
4524342 Burlövs församling A I Husförhörslängder 9, 1860-1865
4524343 Burlövs församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1879
4524343 Burlövs församling A I Husförhörslängder 11, 1874-1878 Sunnanå by.
4524489 Burlövs församling A I Husförhörslängder 12, 1880-1886
4524489 Burlövs församling A I Husförhörslängder 13, 1880-1886 Arlöv nr 8-10.
4524490 Burlövs församling A I Husförhörslängder 14, 1886-1895 Arlöv nr 8-10.
4524491 Burlövs församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1895 Burlöv, Arlöv nr 1-7, Åkarp och Sunnanå.
4524491 Burlövs församling A I Husförhörslängder 16, 1894- Spridda utdrag ur husförhörslängden för Burlövs by.
4524492 Tottarps församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1868
4524492 Tottarps församling A I Husförhörslängder 6, 1869-1879
4524492 Tottarps församling A I Husförhörslängder 7, 1879-1885
4524492 Tottarps församling A I Husförhörslängder 8, 1885-1893
4524493 Görslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1862-1866
4524493 Görslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1866-1875
4524493 Görslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1875-1884
4524493 Görslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1885-1894
4524494 Särslövs församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1865
4524494 Särslövs församling A I Husförhörslängder 5, 1866-1874
4524494 Särslövs församling A I Husförhörslängder 6, 1875-1884
4524494 Särslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1885-1894
4524495 Mölleberga församling A I Husförhörslängder 1, 1862-1867
4524495 Mölleberga församling A I Husförhörslängder 2, 1867-1874
4524495 Mölleberga församling A I Husförhörslängder 3, 1875-1883
4524495 Mölleberga församling A I Husförhörslängder 4, 1884-1894
4524496 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1865 Kapsel.
4524496 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1870
4524497 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 11, 1871-1875
4524497 Kyrkheddinge församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1880
4524498 Esarps församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1865
4524498 Esarps församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1870
4524498 Esarps församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1880
4524499 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 13, 1861-1866
4524499 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 14, 1867-1882
4524500 Uppåkra församling A I Husförhörslängder 15, 1882-1892
4524501 Knästorps församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1868
4524501 Knästorps församling A I Husförhörslängder 6, 1868-1879
4524501 Knästorps församling A I Husförhörslängder 7, 1879-1885
4524501 Knästorps församling A I Husförhörslängder 8, 1885-1893
4524502 Brågarps församling A I Husförhörslängder 5, 1862-1866
4524502 Brågarps församling A I Husförhörslängder 6, 1866-1870
4524502 Brågarps församling A I Husförhörslängder 7, 1871-1875
4524502 Brågarps församling A I Husförhörslängder 8, 1876-1880
4524502 Brågarps församling A I Husförhörslängder 9, 1881-1890
4524503 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 7, 1862-1866
4524503 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 8, 1866-1870
4524503 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 9, 1871-1876
4524504 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 10, 1876-1880
4524504 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 11, 1881-1885
4524505 Nevishögs församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1891 Kapsel.
4524506 Lomma församling A I Husförhörslängder 9, 1864-1876
4524507 Lomma församling A I Husförhörslängder 10, 1876-1880
4524508 Lomma församling A I Husförhörslängder 11, 1880-1886
4524509 Lomma församling A I Husförhörslängder 12, 1880-1886
4524509 Lomma församling A I Husförhörslängder 13, 1887-1894
4524510 Lomma församling A I Husförhörslängder 14, 1887-1894
4524511 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 11, 1870-1880
4524511 Sankt Peters klosters församling A I Husförhörslängder 12, 1881-1890
4524512 Norra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 6, 1870-1880
4524512 Norra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 7, 1881-1891
4524513 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 50, 1862-1867 Krafts rote 1-59.
4524513 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 51, 1862-1867 Krafts rote 60-111.
4524514 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 52, 1862-1867 Vårfru rote 112-160.
4524514 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 53, 1862-1867 Vårfru rote 161-203.
4524515 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 54, 1862-1867 Drottens rote 204-266.
4524515 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 55, 1862-1867 Clemens rote 267-337.
4524516 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 56, 1862-1867 Utom tullarna.
4524517 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 57, 1867-1870 1-59. Uppslag 1-476.
4524518 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 58, 1867-1870 60-111. Uppslag 1-415.
4524519 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 59, 1867-1870 112-160. Uppslag 1-336.
4524519 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 60, 1867-1870 161-203. Uppslag 1-370.
4524520 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 61, 1867-1870 204-266. Uppslag 1-475.
4524521 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 62, 1867-1870 267-337. Uppslag 1-472.
4524522 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 63, 1867-1871 Utom tullarna. Uppslag 1-407 samt onumrerade.
4524523 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 64, 1870-1875 1-40.
4524523 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 65, 1870-1875 41-68.
4524524 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 66, 1870-1875 69-111.
4524525 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 67, 1870-1875 112-160.
4524525 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 68, 1870-1875 161-203.
4524526 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 69, 1870-1875 204-266.
4524527 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 70, 1870-1875 267-314 A.
4524527 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 71, 1870-1875 314 A-337.
4524528 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 72, 1871-1876 338-428. Häri även onumrerade lägenheter i alfabetisk ordning.
4524529 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 73, 1875-1881 1-40.
4524529 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 74, 1876-1881 41-68.
4524530 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 75, 1876-1882 69-111.
4524531 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 76, 1875-1882 112-160.
4524532 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 77, 1875-1882 161-203.
4524533 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 78, 1876-1882 204-266.
4524534 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 79, 1876-1882 267-314.
4524534 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 80, 1876-1882 315-337.
4524535 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 81, 1876-1881 338-428.
4524535 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 82, 1876-1883 Onumrerade lägenheter. Med register.
4524536 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 83, 1877-1883 Främmande trosbekännare, upplagd alfabetiskt efter efternamn.
4524536 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 84, 1877-1883 Supplementband. Med innehållsregister.
4524537 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 85, 1881-1887 1-40.
4524537 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 86, 1881-1887 41-68.
4524537 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 87, 1881-1887 69-111.
4524538 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 88, 1881-1887 112-145.
4524538 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 89, 1881-1887 146-161.
4524538 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 90, 1882-1887 162-194.
4524539 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 91, 1882-1887 195-249.
4524539 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 92, 1882-1887 250-296.
4524540 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 93, 1882-1887 297-318.
4524540 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 94, 1882-1887 319-337.
4524541 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 95, 1881-1887 338-424 B.
4524541 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 96, 1881-1887 424 C-428
4524542 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 97, 1883-1887 Onumrerade lägenheter. Med register.
4524542 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 99, 1883-1888 Främmande trosbekännare. Upplagd alfabetiskt.
4524542 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 100, 1885-1887 Supplementband I.
4524542 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 101, 1885-1887 Supplementband II. Häri även församlingsbok över utländska undersåtar 1944-1947.
4524543 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 102, 1887-1892 1-40.
4524543 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 103, 1887-1892 41-68.
4524544 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 104, 1887-1892 69-111.
4524545 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 105, 1887-1892 112-145.
4524545 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 106, 1887-1892 146-161.
4524546 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 107, 1887-1892 162-203.
4524547 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 108, 1887-1892 204-249.
4524547 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 109, 1887-1892 250-266.
4524548 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 110, 1887-1892 267-314.
4524548 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 111, 1887-1892 315-337.
4524549 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 112, 1887-1892 338-424 B.
4524549 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 113, 1887-1892 424 C-431.
4524549 Lunds domkyrkoförsamling A I Husförhörslängder 114, 1887-1892 Onumrerade lägenheter. Med register.
4524550 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 11, 1863-1867 Inb.
4524550 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 12, 1868-1873 Inb.
4524551 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 13, 1873-1878 Inb.
4524551 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 14, 1878-1883 Inb.
4524552 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 15, 1883-1887 Inb. Med förteckning över främmande trosbekännare samt över häktade och dömda.
4524552 Lunds landsförsamling A I Husförhörslängder 16, 1887-1892 Inb.
4524553 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1866 Inbunden.
4524554 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 8, 1866-1871 Inbunden. Del I. Fol. 1-311. Anderslöv, Sörby och Stävesjö.
4524554 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 9, 1866-1871 Inbunden. Del II. Fol. 312-624. Ugglarp och Stora Markie.
4524555 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 10, 1871-1879 Inbunden. Del I. Fol. 1-194. Anderslöv.
4524555 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 11, 1871-1879 Inbunden. Del II. Fol. 195-344. Sörby och Stävesjö.
4524555 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 12, 1871-1879 Inbunden. Del III. Fol. 345-541. Ugglarp.
4524555 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 13, 1871-1879 Inbunden. Del IV. Fol. 542-682. Stora Markie.
4524556 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 14, 1880-1890 Inbunden. Del I. Fol. 1-350. Anderslöv, Sörby och Stävesjö.
4524556 Anderslövs församling A I Husförhörslängder 15, 1880-1890 Inb. Del II. Fol. 351-683. Ugglarp och Stora Markie.
4524557 Grönby församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1866
4524557 Grönby församling A I Husförhörslängder 9, 1866-1871
4524558 Grönby församling A I Husförhörslängder 10, 1871-1880 Del I. Fol. 1-180. Grönby nr 1-15.
4524558 Grönby församling A I Husförhörslängder 11, 1871-1880 Del II. Fol. 181-353. Grönby nr 16-.
4524558 Grönby församling A I Husförhörslängder 12, 1880-1890
4524559 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1866 Innehåller samma anteckningar som A I:8.
4524559 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1877
4524559 Gärdslövs församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1885
4524560 Börringe församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1867
4524561 Börringe församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1870
4524562 Börringe församling A I Husförhörslängder 13, 1870-1877
4524563 Börringe församling A I Husförhörslängder 14, 1878-1885 I.
4524563 Börringe församling A I Husförhörslängder 15, 1878-1885 II.
4525162 Börringe församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1895 I.
4525162 Börringe församling A I Husförhörslängder 17, 1886-1895 II.
4525163 Önnarps församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1866
4525163 Önnarps församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1877
4525163 Önnarps församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1886
4525164 Källstorps församling A I Husförhörslängder 9, 1865-1877
4525164 Källstorps församling A I Husförhörslängder 10, 1877-1890
4525165 Lilla Beddinge församling A I Husförhörslängder 7, 1865-1877
4525165 Lilla Beddinge församling A I Husförhörslängder 8, 1877-1890
4525166 Östra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1864
4525166 Östra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1865-1869
4525166 Östra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1870-1879
4525167 Östra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 8, 1880-1890
4525167 Östra Klagstorps församling A I Husförhörslängder 9, 1891-1896
4525169 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 9, 1864-1865 360 uppslag. 1:a roten.
4525169 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 13, 1864-1865 361 uppslag. 2:a roten.
4525170 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 19a, 1864-1865 Uppslag 1-212. Nya staden nr 774-794 (12 Möllebacken, 11 Rostock, 10 Sågen och 9 Österport).
4525170 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 19b, 1864-1865 Uppslag 213-450. Nya staden nr 802-820 (13 Jerusalem, 19 Storken och 20 Kockum).
4525170 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 21, 1864-1865 384 uppslag. Nya staden nr 821-844 (17 Ellenbogen, 18 Höken, 23 Settein och 24 Danzig).
4525171 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 25, 1864-1865 249 uppslag. Nr 849-855 (25 Betlehem och 26 Duvan).
4525171 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 31, 1864-1865 453 uppslag. Östra förstaden nr 2-36. Gårdar m m: Skjutsstallslyckan, Rapsagården, Rörsjöhuset och Folkskolan.
4525171 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 32, 1864-1865 190 uppslag. Östra förstaden nr 36-slutet. Gårdar m m: Höga Möllan, Blåseborg, Sege, Segeholm, Spillepeng, Håkanstorp, Hohög och Mattssons bierkällare.
4525172 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 35, 1863-1866 190 uppslag + ofol. Södra förstaden nr 1, Lugnet.
4525172 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 36, 1864-1867 480 uppslag. Södra förstaden nr 2-47. Gårdar m m: L B Torp, Sorgenfri, Möllevången, Henrikslust, Kalkbruket, Monbijou, Uppland, Rosenlund, Landshövdingehuset, Margretetorp, Bjökboms lantställe, Pihlstorp och Västervång.
4525173 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 38, 1865-1868 385 uppslag. Kv nr 1 Husaren, 3 Lorens Bager, 4 S:t Gertrud, 5 Fersen, 6 Magnus Smek, 7 Carolus, 8 Humle, 9 Österport, 10 Sågen och 11a Rostock.
4525173 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 39, 1865-1869 366 uppslag. Kv nr 11b Rostock, 12 Möllebacken och 13 Jerusalem XLIII.
4525174 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 40, 1865-1869 489 uppslag. Kv nr 13 Jerusalem XLIV, 14 Hjorten, 15 Erik Menved, 16 Rundelen och 17 Ellenbogen.
4525175 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 41, 1865-1868 394 uppslag. Kv nr 18 Höken, 19 Storken, 20 Kockum, 21 Gasverket och 22 Fliten.
4525175 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 42, 1865-1869 149 uppslag. Kv nr 23 Stettin och 24 Danzig.
4525175 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 43, 1865-1869 295 uppslag. Kv nr 25 Betlehem, 26 Duvan och 27 Altona.
4525176 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 44, 1866-1871 381 uppslag. Östra förstaden nr 1-30. Gårdar m m: Johanneslust, Rörsjöhuset, Rapsagården, Skjutsstallslyckan och Folkskolan.
4525177 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 45, 1866-1869 382 uppslag + ofol. Östra förstaden nr 31-44. Gårdar m m: Blåseborg, Sjölunda, Håkanstorp, Hohög, Sege, Segeholm, Spillepeng och Ladorna i Rörsjön.
4525177 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 46, 1866-1871 191 uppslag. Östra förstaden nr 39. Gårdar m m: Höga Möllan och Mattssons bierkällare.
4525178 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 47, 1866-1873 475 uppslag. Södra förstaden nr 1 Lugnet.
4525179 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 48, 1867-1874 381 uppslag. Södra förstaden nr 2 Lugnet.
4525180 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 49, 1867-1874 369 uppslag + ofol. Södra förstaden nr 3-slutet. Gårdar m m: Sorgenfri, Möllevången, Wallis bierförsäljning, Henrikslust, Kalkbruket, Monbijou, Uppland, Rosenlund, Landshövdingehuset, Margretetorp, Bjökboms lantställe, Västervång och Pihlstorp.
4525181 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 50, 1871-1875 383 uppslag. Östra förstaden nr 1-15.
4525181 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 51, 1871-1878 328 uppslag + ofol. Östra förstaden nr 16-30.
Gårdar m m: Barnhemmet, Johanneslust, Rörsjöhuset, Småbarnsskolan, Folkskolan, Begravningsplatsen.
4525182 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 52, 1868-1874 494 uppslag + ofol. Östra förstaden nr 31-36. Gårdar m m: Malta.
4525183 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 53, 1869-1878 457 uppslag. Östra förstaden nr 37-44. Gårdar m m: Sjölunda och Banvaktsstugan nr 803.
4525183 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 54, 1869-1874 209 uppslag. Östra förstaden nr 39. Gårdar m m: Höga Möllan och Mattssons bierkällare.
4525184 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 55, 1873-1874 251 uppslag. Södra förstaden nr 1 Lugnet.
4525184 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 56, 1874-1879 383 uppslag. Södra förstaden nr 6-38. Gårdar m m: Henrikslust, Monbijou, L B Torp, Sorgenfri, Möllevången och
Wallis bierförsäljning.
4525184 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 57, 1869-1883 203 uppslag. Södra förstaden nr 39-slutet samt kv nr 1 Abel, 2 Blenda och 3 Christoffer. Gårdar m m: Landshövdingehuset, Margretetorp, Uppland, Rosenlund, Björkboms lantställe, Pihlstorp och Västervång.
4525185 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 58, 1875-1878 468 uppslag. Östra förstaden nr 2-7.
4525185 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 59, 1875-1878 480 uppslag. Östra förstaden nr 8-15.
4525186 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 60, 1878-1885 611 uppslag. Östra förstaden nr 10-27. Gårdar m m: Folkskolan, Småbarnsskolan, Wallackarebostället, Begravningsplatsen, Värnhem och Rörsjömarken. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884 med undantag av
Ö F nr 14-15 som återfinnes i Caroli församling under namnet Gårdejordarna.
4525186 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 61, 1878-1883 623 uppslag. Östra förstaden och Gårdejordarna. Gårdar m m: Spillepeng, Segeholm, Nya Sege, Carlsvik, Epidemisjukhuset, Barnsjukhuset och Banvaktsstugan nr 802-803 och 904, Sjölunda, Ludvigsborg, Johanneslust, Barnhemmet, Hohög, Håkanstorp, Chicoriafabriken och Fredrikstorp samt Ö F nr 16-30 och 37-44 överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525187 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 62a, 1874-1878 Pag 1-284. Östra förstaden nr 31-36.
4525187 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 62b, 1874-1878 Pag 285-576. Östra förstaden nr 31-36.
4525188 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 63, 1878-1883 527 uppslag. Östra förstaden nr 1-60 (gammalt nr 37-44). Överfört till Malmö S:t Pauli församling med undantag av nr 39.
4525188 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 64, 1878-1883 576 uppslag. Östra förstaden nr 61-120 (gammalt nr 37-44). Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884 med undantag av nr 39.
4525189 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 65, 1874-1878 431 uppslag. Östra förstaden nr 39. Gårdar m m: Mattssons bierkällare.
4525190 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 66, 1879-1883 564 uppslag. Södra förstaden nr 6-7 (kv 17 Lärkan, 18 Trasten 19 Laxen I-VII samt 20 Ripan IIa-III och 21 Gladan). Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525190 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 67, 1879-1883 "636 uppslag. Södra förstaden nr 8-38
(kv nr 19 Laxen VIII-XXII och 20 Ripan nr I-II, VI); gårdar m m: Monbijou, Möllevången och Kalkbruket. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884."
4525191 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 68, 1878-1883 563 uppslag. Östra förstaden nr 121-175. Gårdar m m: Höga Möllan. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525191 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 69, 1867-1877 389 uppslag + ofol. Kv nr 1 Husaren, 2 Ridhuset, 3 Lorens Bager, 4 S:t Gertrud, 5 Fersen, 6 Magnus Smek och 7 Carolus.
4525192 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 70, 1867-1877 304 uppslag + ofol. Kv nr 8 Humle, 9 Österport och 10 Sågen.
4525192 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 71, 1868-1873 431 uppslag + ofol. Kv nr 11 Rostock och 12 Möllebacken.
4525193 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 72, 1868-1877 489 uppslag. Kv nr 13 Jerusalem och 14 Hjorten.
4525193 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 73, 1868-1879 408 uppslag + ofol. Kv nr 15 Erik Menved och 16 Rundelen.
4525194 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 74, 1868-1878 384 uppslag. Kv nr 17 Ellenbogen.
4525194 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 75, 1868-1877 240 uppslag. Kv nr 18 Höken.
4525195 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 76, 1868-1878 408 uppslag. Kv nr 19 Storken, 20 Kockum, 21 Gasverket och 22 Fliten.
4525195 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 77, 1869-1878 335 uppslag. Kv nr 23 Stettin
och 24 Danzig.
4525196 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 78, 1868-1876 496 uppslag + ofol. Kv nr 25 Betlehem, 26 Duvan och 27 Altona.
4525197 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 79, 1878-1885 443 uppslag. Kv nr 1 Husaren, 3 Lorens Bager, 4 S:t Gertrud, 5 Fersen, 6 Magnus Smek och 7 Carolus.
4525197 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 80, 1877-1884 407 uppslag. Kv nr 8 Humle, 9 Österport och 10 Sågen.
4525198 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 81, 1874-1880 447 uppslag + ofol. Kv nr 11 Rostock och 12 Möllebacken.
4525198 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 82, 1880-1888 489 uppslag. Kv nr 11 Rostock.
4525199 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 83, 1877-1884 625 uppslag + ofol. Kv nr 13 Jerusalem
och 14 Hjorten.
4525200 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 84, 1879-1887 503 uppslag. Kv nr 15 Erik Menved och 16 Rundelen.
4525200 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 85, 1878-1886 477 uppslag. Kv nr 17 Ellenbogen.
4525201 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 86, 1877-1886 383 uppslag. Kv nr 18 Höken.
4525201 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 87, 1878-1887 300 uppslag. Kv nr 19 Storken.
4525202 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 88, 1878-1887 287 uppslag. Kv nr 20 Kockum, 21 Gasverket och 22 Fliten.
4525202 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 89, 1878-1885 631 uppslag. Kv nr 23 Stettin och 24 Danzig. En bit av sid 105-106 är avriven och saknades vid lev. till MSA: de felande ant. synes ha kompletterats på ett tidigt stadium.
4525203 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 90, 1876-1884 418 uppslag. Kv nr 25 Betlehem och 27 Altona.
4525203 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 91, 1876-1887 335 uppslag. Kv nr 26 Duvan.
4525204 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 92, 1878-1886 491 uppslag. Kv nr 10 Kasper och 11 Lars.
4525204 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 93, 1878-1885 467 uppslag. Kv nr 12 Malte och 13 Nils.
4525205 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 94, 1878-1885 551 uppslag. Kv nr 14 Olof, 15 Pontus, 17 Rolf XII och 18 Svante X.
4525205 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 95, 1880-1886 451 uppslag. Kv nr 16 Quiding, 17 Rolf och 18 Svante X.
4525206 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 96, 1886-1897 372 uppslag. Kv nr 10 Kasper.
4525206 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 97, 1886-1897 316 uppslag. Kv nr 11 Lars.
4525207 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 98, 1885-1897 371 uppslag. Kv nr 12 Malte.
4525207 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 99, 1885-1897 395 uppslag. Kv nr 13 Nils.
4525207 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 100, 1886-1892 502 uppslag. Kv nr 14 Olof.
4525208 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 104, 1886-1896 372 uppslag. Kv nr 17 Rolf och 18 Svante.
4525208 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 105, 1883-1896 383 uppslag. Östra förstaden: Gårdejordarna. Gårdar m m: Augustenfrid, Spillepeng, Segeholm, Carlsvik, Höja, Banvaktsstugan 802-804 och Barnsjukhuset.
4525209 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 106, 1874-1880 385 uppslag. Kv nr 2 Bävern, 3 Sparven, 4 Delfinen,
5 Krokodilen, 6 Fasanen, 7 Gamen, 8 Hinden och 9 Igelkotten.
4525210 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 107, 1874-1883 Uppslag 324-684. Kv nr 13 Näktergalen, 14 Orren, 15 Pantern och 16 Renen. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525210 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 108, 1876-1883 466 uppslag. Rörsjön.
Kv nr 1 Anna
och 2 Brita. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525211 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 109, 1878-1883 371 uppslag. Kv nr 1 Axel och 2 Bror. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525211 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 110, 1878-1883 419 uppslag. Kv nr 3 Carl och 4 David. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525212 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 111, 1878-1883 347 uppslag. Kv nr 5 Ernst, 6 Frans, 7 Gotthard, 8 Hugo och 9 Isak. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525212 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 112, 1874-1882 336 uppslag. Kv nr 10 Elefanten, 11 Katten och 12 Mården.
4525212 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 113, 1880-1883 449 uppslag. Kv nr 7 Gamen, 8 Hinden och 9 Igelkotten. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525213 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 114, 1882-1883 369 uppslag. Kv nr 10 Elefanten, 11 Katten och 12 Mården. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525213 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 115, 1880-1883 431 uppslag. Kv nr 1 Almen och 2 Boken. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525213 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 116, 1880-1883 451 uppslag. Kv nr 3 Clara och 4 Davida. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525213 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 117, 1880-1883 485 uppslag. Kv nr 2 Bävern, 3 Sparven, 4 Delfinen, 5 Krokodilen och 6 Fasanen. Överfört till Malmö S:t Pauli församling 1884.
4525214 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 118, 1886-1896 537 uppslag. Kv nr 1 Husaren, 3 Lorens Bager, 4 S:t Gertrud, 5 Fersen, 6 Magnus Smek och 7 Carolus.
4525215 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 119, 1885-1896 561 uppslag. Kv nr 8 Humle, 9 Österport och 10 Sågen.
4525216 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 120, 1888-1892 349 uppslag. Kv nr 11 Rostock.
4525216 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 122, 1880-1888 299 uppslag + ofol. Kv nr 12 Möllebacken.
4525217 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 124, 1884-1892 619 uppslag + ofol. Kv nr 13 Jerusalem.
4525218 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 127, 1887-1897 479 uppslag. Kv nr 15 Erik Menved och 16 Rundelen.
4525218 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 130, 1888-1894 323 uppslag. Kv nr 19 Storken.
4525219 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 133, 1885-1897 507 uppslag. Kv nr 23 Stettin och 24 Danzig.
4525219 Malmö Karoli församling A I Husförhörslängder 135, 1888-1894 216 uppslag. Kv nr 26 Duvan.
4525220 Malmö Karoli församling B I Inflyttningslängder 4, 1862-1871 Med anteckning om folkmängden 1861 och 1862 längst bak i volymen. Häri även Förteckning över främmande trosbekännare 1870 (G IV) samt Utflyttningslängder (B II).
4525221 Malmö Karoli församling B I Inflyttningslängder 5, 1872-1877 Häri även utflyttningslängder (B II).
4525222 Malmö Karoli församling B I Inflyttningslängder 6, 1878-1882 Häri även utflyttningslängder (B II).
4525223 Malmö Karoli församling B I Inflyttningslängder 7, 1883-1888 Häri även utflyttningslängder (B II).
4525224 Malmö Karoli församling B I Inflyttningslängder 8, 1889-1891 Häri även utflyttningslängder (B II).
4525224 Malmö Karoli församling B I Inflyttningslängder 9, 1892-1894 Häri även utflyttningslängder (B II).
4525226 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 1, 1861-1865 (66) Södra förstaden.
4525226 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 2, 1862-1865 (67) 3:e roten: nr 1-297.
4525227 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 3, 1862-1865 (68) 4:e roten: nr 298-402.
4525227 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 4, 1862-1865 (69) 5:e roten: nr 403-507.
4525228 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 5, 1862-1865 (70) 6:e roten: nr 508-597.
4525228 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 6, 1862-1865 (71) 7:e roten: nr 598-683.
4525229 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 7, 1862-1865 (72) 8:e roten: nr 684-863.
4525229 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 8, 1866-1870 "(73) Södra förstaden nr 43-77; villor: Kristinefred, Jemtland, Skåne, Borgmästaregården, Pildammen, Nytorp, Holmen, Jerngjuteriet, Kasino, Davidshall, Pihlstorp, Rosenhill, Karlsro, Elisefarm, Hästhagen, Terningholms gård, Terningholm, Kristinelund, Mariedahl, Erikstorp, Damfrid, Dalagården, Rönneholm, Västervång, Marietorp, Elinehill, Erikslust, Sånekulla, Framnäs, Grönevången, Ribersborg och Peterstorp."
4525230 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 9, 1866-1870 (74) Kv 28 Kronan, 29 Hans Michelsen, 30 Sqvalperup, 31 Mercurius, 32 Jörgen Kock och 33 Skepparen.
4525230 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 10, 1866-1870 (75) Kv 34 Fisken, 35 Neptun, 36 Västerport, 37 Biet, 38 Gråbröder och 39 Liljan.
4525231 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 11, 1866-1870 (76) Kv 40 Frans Suell, 41 Gripen, 42 Residenset, 43 Svanen, 44 Diskonten, 45 S:t Peter, 46 von Conow, 47 S:t Knut och 48 Claus Mortensen.
4525231 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 12, 1866-1870 (77) Kv 49 Oscar, 50 Lilla Torg, 51 Lejonet, 52 Rosen, 53 Stjernan, 54 Druvan och 55 Diana.
4525232 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 13, 1866-1870 (78) Kv 56 Mullvaden, 57 Josefina, 58 Generalens hage, 59 Tranan och 60 Blomman.
4525232 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 14, 1866-1870 (79) Kv 61 Gyllenstjärna, 62 S:t Jörgen, 63 Spinneriet, 64 Lybeck, 65 Stadt Hamburg, 66 Trekanten, 67 Carl Gustaf, 68 Magnus Stenbock, 69 Söderport, 70 Väveriet och 71 Äpplet.
4525233 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 15, 1871-1875 (80) Kv 28 Kronan, 29 Hans Michelsen, 30 Sqvalperup, 31 Mercurius, 32 Jörgen Kock och 33 Skepparen.
4525233 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 16, 1871-1875 (81) Kv 34 Fisken, 35 Neptun, 36 Västerport, 37 Biet och 38 Gråbröder.
4525234 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 17, 1871-1875 (82) Kv 39 Liljan, 40 Frans Suell, 41 Gripen, 42 Residenset, 43 Svanen, 44 Diskonten, 45 S:t Petre och 46 von Conow.
4525234 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 18, 1871-1875 (83) Kv 47 S:t Knut, 48 Claus Mortensen, 49 Oscar, 50 Lilla Torg, 51 Lejonet, 52 Rosen och 53 Stjärnan.
4525235 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 19, 1871-1875 (84) Kv 54 Druvan, 55 Diana, 56 Mullvaden och 57 Josefina.
4525235 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 20, 1871-1875 (85) Kv 58 Generalens hage, 59 Tranan, 60 Blomman och 61 Gyllenstjärna.
4525236 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 21, 1871-1875 (86) Kv 62 S:t Jörgen, 63 Spinneriet, 64 Lybeck, 65 Stadt Hamburg, 66 Trekanten, 67 Carl Gustaf, 68 Magnus Stenbock, 69 Söderport, 70 Väveriet, 71 Äpplet, 72 Högvakten och 73 Tullhuset.
4525236 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 22, 1871-1875 "(87) Södra förstaden nr 43-77; villor m m: Petersburg, Heleneholm, Ångermanland, Häerjedalen, Jemtland, Blekingsborg, Skåne, 9 Dahl, Borgmästaregården, Pildammen, Nytorp, Holmen, Holmehus, Gjuteriet, Hemmet, Kockums arbetarebostäder, Nya gjuteriet, Davidshall, Pihlstorp, Kramers hotell, Henriettero, Hyddan, Rosenhill, Fridhem, Karlsro, Fredriksro, Janstorp, Elisefarm, Dammfri, Hästhagen, Terningholm, Kristinelund, Mariedal, Fogelbacken, Erikstorp,
Dalagården, Rönneholm, Karls minne, Rosenlund, Marietorp, Västervång, Elinehill, Erikslust, Sånekulla, Framnäs, Marriehill, Mellanheden, Grönvången, Ribersborg och Perstorp."
4525445 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 23, 1871-1875 (88) Slottet, Cellfängelset, Hamnen och Stationshuset samt Appendix.
4525445 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 24, 1876-1880 (89) Kv 28 Kronan, 29 Hans Michelsen, 30 Sqvalperup, 31 Mercurius, 32 Jörgen Kock och 33 Skepparen.
4525445 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 25, 1876-1880 (90) Kv 34 Fisken, 35 Neptun, 36 Västerport, 37 Biet och 38 Gråbröder.
4525446 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 26, 1876-1880 (91) Kv 39 Liljan, 40 Frans Suell, 41 Gripen, 42 Residenset, 43 Svanen, 44 Diskonten, 45 S:t peter och 46 von Conow.
4525446 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 27, 1876-1880 (92) Kv 47 S:t Knut, 48 Claus Mortensen, 49 Oscar, 50 Lilla Torg, 51 Lejonet, 52 Rosen och 53 Stjärnan.
4525447 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 28, 1876-1880 (93) Kv 54 Druvan, 55 Diana, 56 Mullvaden och 57 Josefina.
4525447 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 29, 1876-1880 (94) Kv 58 Generalens hage, 59 Tranan och 60 Blomman.
4525448 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 30, 1876-1880 (95) Kv 61 Gyllenstjärnan, 62 S:t Jörgen, 63 Spinneriet, 64 Lybeck, 65 Stadt Hamburg och 66 Trekanten.
4525448 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 31, 1876-1880 (96) Kv 67 Carl Gustaf, 68 Magnus Stenbock, 69 Söderport, 70 Väveriet, 71 Äpplet och 72 Högvakten.
4525448 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 32, 1876-1880 "(97) Kv Södra förstaden nr 43-57; villor: Margaretetorp, Heleneholm, Ångermanland, Jemtland och Skåne."
4525449 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 33, 1876-1880 "(98) Södra förstaden: nr 58-77, Björnen, Terningholm och Vestervång; villor m m: Borgmästaregården, Vattenverket, Anderstorp, Nytorp, Holmen, Holmehus, Kockums arbetarebostäder, Henriettero, Hyddan, Rosenhill, Fridhem, Karlsro, Fredriksro, Elisefarm, Banvaktsstugan nr 1, Janstorp, Dammfri, Hästhagen, Terningholm, Vilhelmstorp,Kristinelund, Fogelbacken, Erikstorp, Mariedal, Rönneholm, Dalagården, Vångkarlevången, Elinero, Rosenlund, Västervång, Marietorp, Elinehill, Erikslust, Sånekulla, Lilla Framnäs, Bella Vista, Too Lang, Framnäs, Mellanheden, Rosenholm, Grönvången, Ribersborg och Peterstorp."
4525449 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 34, 1876-1880 (99) Södra förstaden: 9 Dahl, 42 Petersburg, Slottet, Slottskvarnen, Cellfängelset, Hamnområdena, Fyrskeppet och Södra stambanans stationshus samt Appendix.
4525449 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 35, 1881-1885 (100) Kv 28 Kronan, 29 Hans Michelsen, 30 Sqvalperup, 31 Mercurius, 32 Jörgen Kock och 33 Skepparen.
4525450 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 36, 1881-1885 (101) Kv 34 Fisken, 35 Neptun, 36 Västerport, 37 Biet och 38 Gråbröder.
4525450 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 37, 1881-1885 (102) Kv 39 Liljan, 40 Frans Suell, 41 Gripen, 42 Residenset, 43 Svanen, 44 Diskonten, 45 S:t Peter och 46 von Conow.
4525451 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 38, 1881-1885 (103) Kv 47 S:t Knut, 48 Claus Mortensen, 49 Oscar, 50 Lilla Torg, 51 Lejonet, 52 Rosen och 53 Stjärnan.
4525451 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 39, 1881-1885 (104) Kv 54 Druvan, 55 Diana, 56 Mullvaden ovh 57 Josefina.
4525451 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 40, 1881-1885 (105) Kv 58 Generalens hage, 59 Tranan och 60 Blomman.
4525452 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 41, 1881-1885 (106) Kv 61 Gyllenstjärna, 62 S:t Jörgen, 63 Spinneriet, 64 Lybeck och 65 Stadt Hamburg.
4525452 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 42, 1881-1885 (107) Kv 67 Carl Gustaf, 68 Magnus Stenbock, 69 Söderport, 70 Väveriet, 71 Äpplet och 72 Högvakten.
4525452 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 43, 1881-1885 "(108) Södra förstaden: nr 43-57; villor m m: Margaretetorp, Heleneholm, Ångermanland, Kristinefred, Gustafslund, Herjedalen, Jemtland, Blekingsborg, Skåne, Helsingland, Gestrikland och Lunds fabrik."
4525453 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 44, 1881-1885 "(109) Södra förstaden: nr 43-77, Terningholm, Vestervång, 9 Dahl och 42 petersburg samt kv Elgen och Björnen; villor m m: Holmen, Pihlstorp, Terningholm, Vilhelmstorp, Helenehem, Hermanstorp, Elisefarm, Banvaktsstugan nr 1, Dammfri, Jonstorp, Nytorp, Borgmästaregården, Westergrens landställe, Henriettero, Hyddan, Carlstorp, Rosenhill, Fridhem, Karlsro, Fredriksro, Vattenverket, Elinero, Rosenlund, Vångkarlavången, Mellanheden, Ellenstorp, Beleshög, Too Lang, Sånekulla, Bella Vista, Framnäs, Lilla Framnäs, Erikslust, Elinehill, Grönvången, Rosenholm, Ribersborg, Kockums arbetarebostäder, Mariedal, Fogelbacken, Kristinelund, Rönneholm, Dalagården, Annasro, Petterslust, Nyhem, Cikoriefabriken, Hästhagen, Erikstorp Enebacken och Nyhem."
4525453 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 45, 1881-1885 (110) Slottet, Cellfängelset, Hamnområdet samt Appendix.
4525453 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 46, 1886-1890 (111) Kv 28 Kronan, 29 Hans Michelsen, 30 Sqvalperup, 31 Mercurius, 32 Jörgen Kock och 33 Skepparen.
4525454 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 47, 1886-1890 (112) Kv 34 Fisken, 35 Neptun, 36 Västerport, 37 Biet och 38 Gråbröder.
4525454 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 48, 1886-1890 (113) Kv 39 Liljan, 40 Frans Suell, 41 Gripen, 42 Residenset, 43 Svanen, 44 Diskonten, 45 S:t Peter och 46 von Conow.
4525455 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 49, 1886-1890 (114) Kv 47 S:t Knut, 48 Claus Mortensen, 49 Oscar, 50 Lilla Torg, 51 Lejonet, 52 Rosen och 53 Stjärnan.
4525455 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 50, 1886-1890 (115) Kv 54 Druvan, 55 Diana, 56 Mullvaden och 57 Josefina.
4525455 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 51, 1886-1890 (116) Kv 58 Generalens hage, 59 Tranan och 60 Blomman.
4525456 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 52, 1886-1890 (117) Kv 61 Gyllenstjärna, 62 S:t Jörgen, 63 Spinneriet, 64 Lybeck och 65 Stadt Hamburg.
4525456 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 53, 1886-1890 (118) Kv 67 Carl Gustaf, 68 Magnus Stenbock, 69 Söderport, 70 Väveriet, 71 Äpplet och Kungsparken.
4525456 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 54, 1886-1890 "(119) Södra förstaden: nr 43-57; villor m m: Banvaktsstugan nr 2, Blekingeborg, Gestrikland, Gustavslund, Gustafsllust, Heleneholm, Helsingland,Herjedalen, Jemtland, Kaninen, Kristinefred, Kristinero, Lyckebo, Margretetorp, Pildammsskolan, Rosenborg, Skåne, Uttern, Vesslan, Åkerslund och Ångermanland."
4525457 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 55, 1886-1890 "(120) Södra förstaden: kv Elgen, Björnen, nr 58-77, Magistratsvången, Västervång, Zebran, Holmen; villor m m: Annasro, Banvaktsstugan nr 1, Barnsjukhuset, Barnvillan, Bella Vista, Beleshög, Borgmästaregården, Cikoriafabriken, Dalagården, Dammfri, Ellenstorp, Elinehill, Elinero, Elisefarm, Emmasfrid, Enebacken, Erikslust, Erikstorp, Framnäs, Lilla Framnäs, Fredriksro,Fridhem, Fogelbacken, Gröna kullen, Grönvången, Heleneholm, Hemmet, Henriksro, Hermanstorp, Holmehus, Holmen, Hvilan, Hyddan, Hästhagen, Igridstorp, Johanneslund, Jonstorp, Karlsro, Karlstorp, Kasino, Katrinetorp, Kristinelund, Lindås, Mellanheden, Mariebo, Mariedal, Mariehem, Mariehill, Marietorp, Nyhem, Nytorp, Oskarstorp, Petterslust, Pihlstorp, Ribersborg, Rosenhill, Rosenholm, Rönneholm, Skogholm, Solhem, Strandvillan, Svenstorp, Sånekulla, Terningholm, Vattenverket, Västervång, Vilhemstorp och Too Lang."
4525457 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 56, 1886-1890 (121) Södra förstaden: 9 Dahl, 42 Petersburg, Aegir, Amphitrite, Bylgia, Cellfängelset, Flintrännan, Ishavet, Kolga,Malmö-Ystad järnväg, Ran, Scylla, Seglet, Sigfridsfred, Skagerack, Slottet, Slottskvarnen, Södra stambanans stationshus, Thetis, Triton, Tullkammaren,Utställningen, Zefyr och Ålen samt Appendix.
4525458 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 57, 1891-1895 (122) Kv 28 Kronan, 29 Hans Michelsen, 30 Sqvalperup, 31 Mercurius, 32 Jörgen Kock och 33 Skepparen.
4525458 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 58, 1891-1895 (123) Kv 34 Fisken, 35 Neptun, 36 Västerport, 37 Biet och 38 Gråbröder.
4525459 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 59, 1891-1895 (124) Kv 39 Liljan, 40 Frans Suell, 41 Gripen, 42 Residenset, 43 Svanen, 44 Diskonten, 45 S:t Peter och 46 von Conow.
4525459 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 60, 1891-1895 (125) Kv 47 S:t Knut, 48 Claus Mortensen, 49 Oscar, 50 Lilla Torg, 51 Lejonet, 52 Rosen och 53 Stjärnan.
4525460 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 61, 1891-1895 "(126) Kv 54 Druvan, 55 Diana; 56 Mullvaden och 57 Josefina."
4525460 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 62, 1891-1895 (127) Kv 58 Generalens hage, 59 Tranan och 60 Blomman.
4525461 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 63, 1891-1895 (128) Kv 61 Gyllenstjärna, 62 S:t jörgen, 63 Spinneriet, 64 Lybeck och 65 Stadt Hamburg.
4525461 Malmö Sankt Petri församling A I d Husförhörslängder förda för hela församlingen 64, 1891-1895 (129) Kv 67 Carl Gustaf, 68 Magnus Stenbock, 69 Söderport, 70 Väveriet och 71 Äpplet samt Kungsparken.
4525463 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 1, 1882-1887 Kv 1 Axel - 2 Bror, Gasklockan. Enstaka anteckningar 1882.
4525463 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 3, 1883-1889 Kv 3 Carl - 4 David.
4525464 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 5, 1883-1897 Kv 5 Ernst - 6 Folke - 7 Frans - 8 Hugo.
4525464 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 6, 1883-1897 Östra och mellersta Förstadens gårdejordar 2-5 trakten.
4525465 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 7, 1882-1888 Endast 1 anteckning 1882. Östra Först. no 16 litt A - no 19 litt F. Östra Först. no 22 litt A - no 25 litt A. Östra Först. no 27 litt A, Emydal, Östra Förstadens folkskola, Rörsjöstadens folkskola, Småbarnsskolan, Vallackarebostället, Epidemisjukhuset, Begravningsplatsen, Rörsjömarken.
4525465 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 9, 1883-1896 Kv 1 Almen - 2 Boken - 3 Cedern.
4525466 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 11, 1883-1897 Östra Förstaden no 1-60.
4525466 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 12 a, 1883-1899 Östra Förstaden no 62-91. Lucka 1898, endast 1 anteckning 1899.
4525466 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 12 b, 1883-1897 Östra Förstaden no 92-120. Topografiskt register se A I:12 a.
4525467 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 13 a, 1883-1897 Östra Förstaden no 121-144.
4525467 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 13 b, 1883-1898 Östra Förstaden no 145-175, Kirsebergsskolan. Endast 1 anteckning 1898.
Topografiskt register se A I:13 a.
4525468 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 14, 1883-1896 Kv 1 Anna - 2 Britta - 5 Eva (Elementarläroverket) - 7 Gerda. Endast 1 anteckning 1896.
4525469 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 16, 1883-1887 Kv 3 Clara - 4 Davida.
4525470 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 19, 1883-1889 Kv 2 Bävern - 3 Sparfven - 4 Delfinen - 5 Krokodilen - 6 Fasanen.
4525470 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 21, 1883-1897 Kv 7 Gamen - 8 Hinden - 9 Igelkotten.
4525471 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 22, 1883-1887 Kv 10 Elefanten - 11 Katten - 12 Mården. En anteckning 1897, 1898.
4525471 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 25, 1883-1891 Kv 13 Näktergalen - 14 Orren - 15 Pantern - 16 Renen.
4525472 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 31, 1883-1887 Kv 20 Ripan - 21 Gladan - Falken - 25 Örnen.
4525473 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 36, 1883-1887 Södra Förstaden no 12, 16-38, Andreélund, Almbacken, Möllevången, Möllevångens ångkvarn, Engelska svinslakteriet, Monbijouskolan. En anteckning 1889.
4525474 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 42a, 1883-1892 Södra Förstaden 39 A-Ö, 40, 41 Rosenlund, Södervärns station, 46 Landshöfdingehuset, 47 Margretetorp. Fol. 1-241.
4525474 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 42b, 1883-1892 Kv 8 Hedvig, Pihlstorp, Kv 1 Abel - 2 Blenda - 9 Julius. Fol. 242-479. Topografiskt register se A I:42 a.
4525474 Malmö Sankt Pauli församling A III Böcker över obefintliga 1, 1884-1897 Opaginerad. Personerna i alfabetisk ordning.
4525475 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 2 a, 1887-1897 Kv 1 Axel - 2 Bror. Pag 1-242.
4525475 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 2 b, 1887-1897 Kv 2 Bror, Gasklockan. Pag 243-479.
4525476 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 18, 1887-1896 Kv 4 Davida.
4525477 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 23, 1887-1897 Kv 10 Elefanten.
4525477 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 32a, 1887-1897 Kv 20 Ripan I - III. Fol. 1-218.
4525477 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 32b, 1887-1897 Kv 20 Ripan IV - VII - 21 Gladan. Fol. 218-457. Topografiskt register se A I:32 a.
4525478 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 33a, 1887-1897 Kv 24 Falken I - VII. Fol. 1-218.
4525478 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 33b, 1887-1897 Kv 24 Falken VIII - XIII. Fol. 238-428.
4525478 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 34a, 1887-1897 Kv 25 Örnen I - VII. Fol. 1-230.
4525478 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 34b, 1887-1897 Kv 25 Örnen VIII - XIII. Fol. 231-447. Topografiskt register se A I:34 a.
4525479 Malmö Sankt Pauli församling B I Inflyttningslängder 1, 1884-1888 Häri även utflyttningsländ samma år.
4525480 Malmö Sankt Pauli församling B I Inflyttningslängder 2, 1889-1893 Häri även utflyttningslängd samma år.
4525480 Malmö Sankt Pauli församling B I Inflyttningslängder 3, 1894- Häri även utflyttningslängd samma år.
4525480 Malmö Sankt Pauli församling B I Inflyttningslängder 4, 1895-1898
4525481 Husie församling A I Husförhörslängder 11, 1863-1869 Stor fol. Häri även uppgifter om barnmorskor.
4525481 Husie församling A I Husförhörslängder 12, 1869-1873 Häri även uppgifter om barnmorskor.
4525482 Husie församling A I Husförhörslängder 13, 1873-1877
4525482 Husie församling A I Husförhörslängder 14, 1877-1881
4525483 Husie församling A I Husförhörslängder 15, 1882-1886
4525483 Husie församling A I Husförhörslängder 16, 1887-1894
4525484 Limhamns församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1866 Enstaka anteckningar 1861. Häri även anteckningar om nattvardsgångarna 1861-12-22--1866-10-14. Sist i vol. uppgifter om kommunikanter, ej skrivna inom pastoratet samt om mantalsskrivningarna 1861-1865 samt om antalet kommunikanter och datum för nattvardsgångarna 1861-12-22--1866-10-14.
4525484 Limhamns församling A I Husförhörslängder 8, 1866-1875 Enstaka anteckningar 1875. Uppslag 193a med uppgifter om mantalsskrivningarna 1866-1875 samt om folkmängden 1861-1865.
4525485 Limhamns församling A I Husförhörslängder 9, 1874-1883 Enstaka anteckningar 1874 och 1883. Uppslagen 261-263 förteckning över personer som avvikit utan attest 1860-1880. Sist i vol. uppgifter om mantalsskrivningarna 1874-1880.
4525485 Limhamns församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1886 Enstaka anteckningar 1881. Uppslagen 287-289 förteckning över personer som avvikit utan attest 1860-1885.
4525486 Limhamns församling A I Husförhörslängder 11, 1886-1894 Uppslagen 1-149. Omfattar Hyllie nr 1-32. Enstaka anteckningar 1886. Uppslagen 143 och 146-149 förteckning över personer som avvikit utan attest 1860-1893. Sist i vol. uppgifter om mantalsskrivningarna 1887-1892.
4525486 Limhamns församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1893 Uppslagen 150-444. Omfattar Strandmarken. Sist i vol. uppgifter om folkmängden 1888-1891 samt om icke konfirmerade.
4525487 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 10, 1862-1869 140 uppslag. Sist i vol. notis om barnmorskor samt anteckningar om nattvardsgångar 1862-1869.
4525487 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 11, 1869-1873 133 uppslag. Sist i vol. anteckningar om husförhören 1870 samt nattvardsgångar 1870-1873.
4525487 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 12, 1873-1877 159 uppslag. Sist i vol. anteckningar om nattvardsgångar 1873-1877 samt folkmängd 1876-1877.
4525488 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 13, 1877-1882 191 uppslag. En anteckning för 1882. Sist i vol. anteckningar om folkmängd 1877-1881.
4525488 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 14, 1882-1886 249 uppslag. Främst i vol. Anteckningar om allmänna nattvardsgångar 1882-1886,
mantalsskrivning och folkmängd.
4525488 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 15, 1887-1892 "431 uppslag. Främst i vol. nominalregister över Västra Kattarp no 1, uppgift om allmänna nattvardsgångar 1887-1892,
husförhörsförteckning, förteckning över ""idioter"" samt anteckningar om mantalsskrivning och folkmängd. Uppslag 409 ff upptar förteckning över husägare.
Uppslag 427 ""enskilte förteckning"", som enl. anteckning omfattar personer som blivit
bortglömda vid uppläggande av ny bok."
4525489 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 16, 1892-1898 194 uppslag. Vol. omfattar Västra Skrävlinge församling med undantag av Västra Kattarp
(Sofielundshusens municipalsamsamhälle). Främst i vol. ortregister omfattande hela
församlingen, uppgift om fördelning av församlingen i husförhörsroter, allmänna nattvardsgånger 1893-1894, förteckning
över sinnessjuka, dövstumma och blinda, valda kyrko- och skolrådsledamöter samt förvaltare av församlingens kassor.
4525489 Västra Skrävlinge församling A I Husförhörslängder 17, 1892-1898 499 uppslag. Omfattar Västra Kattarp
(Sofielundshusens municipalsamhälle) samt å socknen skrivna.
4525490 Fosie församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1866 Stor fol.
4525490 Fosie församling A I Husförhörslängder 10, 1866-1875
4525491 Fosie församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1879 Endast till 1878 för de delar av församlingen som ingår i vol 12. På socknen, kvarstående obefintliga personer.
4525491 Fosie församling A I Husförhörslängder 12, 1878-1879 Supplement till vol. 11, omfattande Fosie nr 18 och Hindby nr 1 och 6.
4525492 Fosie församling A I Husförhörslängder 14, 1879-1885 Uppslag 192-430. Hindby. Kvarstående obefintliga personer.
4525492 Fosie församling A I Husförhörslängder 16, 1885-1887 Uppslag 1-14, 73-84, 199-228, ursprungligen ingående i vol. 17 men 1888 avskrivna och ersatta med nyinbundna blad. Hindby.
4525492 Fosie församling A I Husförhörslängder 13, 1879-1885 Uppslag 1-191. Fosie by. På socknen.
4525493 Fosie församling A I Husförhörslängder 15, 1885-1890 Uppslag 1-287. Fosie by. På socknen, kvarstående obefintliga personer, dövstumma, blinda.
4525493 Fosie församling A I Husförhörslängder 17, 1885-1890 Uppslag 1-476. Hindby. Se anmärkning till vol. 16. Kvarstående obefintliga personer, dövstumma, blinda.
4525810 Malmö Sankt Pauli församling A I Husförhörslängder 28, 1883-1888 Kv 17 Lärkan - 18 Trasten - 19 Laxen.
4526037 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 10, 1862-1870 Vol. förd i två avdelningar 1862-1866 samt 1866-1870. Även uppgifter om nattvardsgång.
Endast en anteckning 1870. Sist i vol. På socknen skrivna.
4526037 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 11, 1869-1876 Enstaka anteckningar 1876. Häri även uppgifter om nattvardsgång. Först i vol. uppgifter om nämnd- och styrelseledamöter.
4526038 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 12, 1876-1880 Topografiskt register först i vol. samt uppgifter om nattvardsgång. Folkmängdsstatistik 1879. Sist i vol. förteckning över gratialister.
4526038 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 13, 1878-1885 Endast en anteckning 1878. Lucka 1879. Även uppgifter om nattvardsgång och konfirmander. Sist i vol. uppgifter om folkmängden 1880-1883.
4526038 Södra Sallerups församling A I Husförhörslängder 14, 1886-1895 Häri även uppgifter om nattvardsgång.
4526039 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 16, 1864-1897 Längd över Kronprinsens husarregement 1864-1880 samt alfabetiskt förd längd över extra garnisonsförsamlingen 1864-1897. Häri även bok över obefintliga 1864-1897.
4526039 Malmö garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 17, 1879-1897 Längd över Kronprinsens husarregement.
4526039 Malmö hospitalsförsamling C Födelse- och dopböcker 2, 1888-1894 "Lucka 1889-1893. Häri även vigselbok 1891; död- och begravningsbok 1872-1894; husförhörslängd 1874-1890 (1893) samt kommunionlängd 1878-1879."
4526040 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 8, 1863-1868
4526040 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 9, 1869-1878
4526040 Tullstorps församling A I Husförhörslängder 10, 1878-1889
4526041 Slimminge församling A I Husförhörslängder 16, 1861-1865 Inb.
4526042 Slimminge församling A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Inb.
4526043 Slimminge församling A I Husförhörslängder 18, 1871-1875 Inb.
4526044 Slimminge församling A I Husförhörslängder 19, 1876-1882 Inb.
4526045 Slimminge församling A I Husförhörslängder 20, 1883-1894 Inb. I.
4526045 Slimminge församling A I Husförhörslängder 21, 1883-1894 Inb. II.
4526046 Solberga församling A I Husförhörslängder 9, 1860-1868
4526046 Solberga församling A I Husförhörslängder 10, 1869-1878
4526046 Solberga församling A I Husförhörslängder 11, 1878-1890
4526047 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 9, 1860-1866
4526047 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1869
4526047 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 11, 1870-1880
4526048 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 12, 1881-1884
4526048 Hemmesdynge församling A I Husförhörslängder 13, 1885-1894
4526048 Södra Åby församling A I Husförhörslängder 1, 1885-1894
4526049 Äspö församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1864
4526049 Äspö församling A I Husförhörslängder 9, 1865-1869
4526049 Äspö församling A I Husförhörslängder 10, 1870-1880
4526049 Äspö församling A I Husförhörslängder 11, 1880-1890
4526049 Äspö församling A I Husförhörslängder 12, 1891-1897
4526050 Lilla Isie församling A I Husförhörslängder 5, 1861-1866
4526050 Lilla Isie församling A I Husförhörslängder 6, 1866-1876
4526050 Lilla Isie församling A I Husförhörslängder 7, 1876-1890
4526051 Östra Torps församling A I Husförhörslängder 6, 1861-1866
4526051 Östra Torps församling A I Husförhörslängder 7, 1866-1876
4526051 Östra Torps församling A I Husförhörslängder 8, 1876-1890
4526052 Villie församling A I Husförhörslängder 10, 1861-1870
4526053 Villie församling A I Husförhörslängder 11, 1871-1880
4526054 Villie församling A I Husförhörslängder 12, 1881-1893
4526055 Örsjö församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1870 Inb.
4526055 Örsjö församling A I Husförhörslängder 12, 1871-1880 Inb.
4526056 Örsjö församling A I Husförhörslängder 13, 1881-1893 Inb.
4526057 Katslösa församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1867
4526057 Katslösa församling A I Husförhörslängder 10, 1868-1872
4526058 Katslösa församling A I Husförhörslängder 11, 1873-1878
4526058 Katslösa församling A I Husförhörslängder 12, 1879-1887
4526059 Skurups församling A I Husförhörslängder 10, 1855-1860
4526059 Skurups församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1867
4526060 Skurups församling A I Husförhörslängder 13, 1875-1879
4526061 Skurups församling A I Husförhörslängder 16, 1886-1897
4526062 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1868
4526062 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 9, 1869-1878
4526062 Hassle-Bösarps församling A I Husförhörslängder 10, 1878-1891
4526063 Ystads församling A I Husförhörslängder 32, 1861-1865 I. Nr 1-138.
4526063 Ystads församling A I Husförhörslängder 33, 1861-1865 II. Nr 145-337.
4526063 Ystads församling A I Husförhörslängder 34, 1861-1865 III. Nr 338-.
4526064 Ystads församling A I Husförhörslängder 35, 1865-1869 I. Nr 1-155.
4526064 Ystads församling A I Husförhörslängder 36, 1865-1869 II. Nr 156-439.
4526065 Ystads församling A I Husförhörslängder 37, 1865-1869 III. Nr 440-.
4526065 Ystads församling A I Husförhörslängder 38, 1869-1872 I. Nr 1-147.
4526066 Ystads församling A I Husförhörslängder 39, 1869-1872 II. Nr 147-424.
4526066 Ystads församling A I Husförhörslängder 40, 1869-1872 III. Nr 425-.
4526067 Ystads församling A I Husförhörslängder 41, 1872-1877 I. Nr 1-145.
4526067 Ystads församling A I Husförhörslängder 42, 1872-1877 II. Nr 146-422.
4526068 Ystads församling A I Husförhörslängder 43, 1872-1877 III. Nr 422-.
4526069 Ystads församling A I Husförhörslängder 44, 1877-1882 I. Nr 1-185.
4526070 Ystads församling A I Husförhörslängder 45, 1877-1882 II. Nr 186-507.
4526071 Ystads församling A I Husförhörslängder 46, 1877-1882 Väster, öster och norr om staden, Tobakshejdan och Revhusen.
4526072 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 12, 1863-1868
4526073 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 11, 1859-1867 Församlingslängd.
4526073 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 14, 1868-1874
4526074 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 13, 1868-1869 Församlingslängd.
4526074 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 15, 1875-1881
4526075 Ystads Sankt Petri församling A I Husförhörslängder 16, 1881-1887
4526076 Ystads församling A I Husförhörslängder 47, 1882-1887 I. Nr 1-185.
4526077 Ystads församling A I Husförhörslängder 48, 1882-1887 II. Nr 186-513.
4526078 Ystads församling A I Husförhörslängder 49, 1882-1887 III. Nr 517-.
4526079 Ystads församling A I Husförhörslängder 1, 1887-1893 I. Fol. 1-458.
4526080 Ystads församling A I Husförhörslängder 2, 1887-1893 II. Fol. 460-917.
4526081 Ystads församling A I Husförhörslängder 3, 1887-1893 III. Fol. 919-1376.
4526082 Ystads församling A I Husförhörslängder 4, 1887-1893 IV. Fol. 1378-1835.
4526083 Ystads garnisonsförsamling A I Husförhörslängder 3, 1869-1883 Inb.
4526084 Sövestads församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1868
4526084 Sövestads församling A I Husförhörslängder 12, 1868-1873
4526084 Sövestads församling A I Husförhörslängder 13, 1873-1876
4526085 Sövestads församling A I Husförhörslängder 14, 1877-1880
4526085 Sövestads församling A I Husförhörslängder 15, 1880-
4526086 Sövestads församling A I Husförhörslängder 16, 1880-1885
4526086 Sövestads församling A I Husförhörslängder 17, 1886-1896
4526123 Bromma församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1868
4526123 Bromma församling A I Husförhörslängder 8, 1869-1873
4526123 Bromma församling A I Husförhörslängder 9, 1873-1876
4526124 Bromma församling A I Husförhörslängder 10, 1877-1880
4526124 Bromma församling A I Husförhörslängder 11, 1879-
4526124 Bromma församling A I Husförhörslängder 12, 1880-1892
4526125 Hedeskoga församling A I Husförhörslängder 3, 1862-1868 Inb.
4526125 Hedeskoga församling A I Husförhörslängder 4, 1869-1875 Inb.
4526125 Hedeskoga församling A I Husförhörslängder 5, 1876-1899 Inb.
4526126 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 15, 1861-1867
4526127 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 16, 1867-1869 Kapsel.
4526127 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 17, 1870-1875
4526127 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 18, 1875-1880
4526128 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 19, 1880-1885
4526128 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 20, 1885-1890
4526128 Balkåkra församling A I Husförhörslängder 21, 1890-1895
4526129 Snårestads församling A I Husförhörslängder 1, 1867-1869 Kapsel.
4526129 Snårestads församling A I Husförhörslängder 2, 1870-1875
4526130 Snårestads församling A I Husförhörslängder 3, 1875-1880
4526130 Snårestads församling A I Husförhörslängder 4, 1880-1885
4526131 Snårestads församling A I Husförhörslängder 5, 1885-1891
4526131 Snårestads församling A I Husförhörslängder 6, 1891-1895 Kapsel.
4526132 Skårby församling A I Husförhörslängder 3, 1861-1867
4526132 Skårby församling A I Husförhörslängder 4, 1867-1869
4526133 Skårby församling A I Husförhörslängder 5, 1870-1875
4526133 Skårby församling A I Husförhörslängder 6, 1875-1880
4526134 Skårby församling A I Husförhörslängder 7, 1880-1885
4526134 Skårby församling A I Husförhörslängder 8, 1885-1891
4526135 Skårby församling A I Husförhörslängder 9, 1891-1895 Kapsel.
4526136 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 10, 1860-1866
4526136 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 11, 1868- Ofullständig.
4526137 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 12, 1864-1876
4526137 Bjäresjö församling A I Husförhörslängder 13, 1876-1886
4526138 Högestads församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1872
4526138 Högestads församling A I Husförhörslängder 10, 1872-1882
4526138 Högestads församling A I Husförhörslängder 11, 1883-1895
4526139 Baldringe församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1871 Inbunden.
4526139 Baldringe församling A I Husförhörslängder 10, 1872-1882 Inbunden.
4526139 Baldringe församling A I Husförhörslängder 11, 1883-1894 Inbunden.
4526140 Sjörups församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1867
4526140 Sjörups församling A I Husförhörslängder 13, 1868-1872 I. Omfattar Sjörup, Södra Vallösa
samt Norra Vallösa nr 1.
4526141 Sjörups församling A I Husförhörslängder 14, 1868-1872 II. Omfattar Norra Vallösa (utom
nr 1) samt Ryngegård.
4526141 Sjörups församling A I Husförhörslängder 15, 1873-1878
4526142 Sjörups församling A I Husförhörslängder 16, 1879-1887
4526142 Sjörups församling A I Husförhörslängder 17, 1888-1894
4526143 Skivarps församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1868
4526143 Skivarps församling A I Husförhörslängder 10, 1869-1876
4526144 Skivarps församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1888 I. Uppslag 1-346.
4526144 Skivarps församling A I Husförhörslängder 12, 1877-1888 II. Uppslag 347-719.
4526145 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 9, 1861-1868
4526145 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 10, 1869-1876
4526146 Västra Nöbbelövs församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1888
4526147 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 21, 1861-1867 Med anteckningar för 1868.
4526148 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 22, 1868-1875 Omfattar Kristianstads län.
4526148 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 23, 1868-1875 Omfattar Malmöhus län.
4526149 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 24, 1875-1882
4526150 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 25, 1882-1890 Med anteckningar för 1891.
4526151 Stora Köpinge församling A I Husförhörslängder 26, 1891-1895
4526152 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 12, 1861-1865
4526152 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 13, 1866-1875
4526153 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 14, 1876-1885
4526153 Stora Herrestads församling A I Husförhörslängder 15, 1886-1894
4526154 Borrie församling A I Husförhörslängder 4, 1861-1865
4526154 Borrie församling A I Husförhörslängder 5, 1866-1875
4526154 Borrie församling A I Husförhörslängder 6, 1876-1885
4526154 Borrie församling A I Husförhörslängder 7, 1886-1894
4526155 Öja församling A I Husförhörslängder 11, 1862-1880 Häri även anteckningar för 1881.
4526155 Öja församling A I Husförhörslängder 12, 1880-1897
4526156 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 18, 1864-1870
4526156 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 19, 1871-1876
4526156 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 20, 1876-1885 Sockendelen i Frosta härad.
4526157 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 21, 1876-1885 Sockendelen i Västra Göinge härad.
4526157 Norra Rörums församling A I Husförhörslängder 22, 1886-1894
4526158 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 10, 1864-1870
4526158 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 11, 1871-1876
4526159 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 12, 1877-1885
4526159 Hallaröds församling A I Husförhörslängder 13, 1886-1894
4526160 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1865
4526160 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 9, 1866-1870
4526161 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 10, 1871-1876
4526162 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 11, 1877-1880 Häri även för 1881.
4526163 Hammarlunda församling A I Husförhörslängder 12, 1881-1893
4526164 Harlösa församling A I Husförhörslängder 18, 1861-1865
4526165 Harlösa församling A I Husförhörslängder 19, 1866-1870
4526166 Harlösa församling A I Husförhörslängder 20, 1871-1875
4526167 Harlösa församling A I Husförhörslängder 21, 1876-1880
4526168 Harlösa församling A I Husförhörslängder 22, 1881-1893
4526169 Högseröds församling A I Husförhörslängder 7, 1889-1895
4526170 Fulltofta församling A I Husförhörslängder 6, 1860-1866
4526170 Fulltofta församling A I Husförhörslängder 7, 1867-1877
4526171 Fulltofta församling A I Husförhörslängder 8, 1878-1888
4526171 Fulltofta församling A I Husförhörslängder 9, 1889-1894
4526172 Äspinge församling A I Husförhörslängder 9, 1860-1866
4526172 Äspinge församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1877
4526173 Äspinge församling A I Husförhörslängder 11, 1878-1888
4526173 Äspinge församling A I Husförhörslängder 12, 1889-1894
4526174 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 10, 1863-1868
4526175 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 11, 1869-1878
4526175 Södra Rörums församling A I Husförhörslängder 12, 1878-1890
4526176 Svensköps församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1870
4526176 Svensköps församling A I Husförhörslängder 8, 1871-1880
4526176 Svensköps församling A I Husförhörslängder 9, 1881-1890
4526177 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1867
4526178 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 9, 1867-1872
4526179 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 10, 1872-1878
4526275 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 11, 1878-1886
4526276 Gudmuntorps församling A I Husförhörslängder 12, 1886-1894
4526277 Hurva församling A I Husförhörslängder 7, 1861-1867
4526277 Hurva församling A I Husförhörslängder 8, 1867-1873
4526277 Hurva församling A I Husförhörslängder 9, 1873-1880
4526278 Hurva församling A I Husförhörslängder 10, 1880-1886
4526278 Hurva församling A I Husförhörslängder 11, 1886-1895
4526279 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 8, 1862-1868
4526280 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 9, 1868-1874
4526281 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 10, 1875-1880
4526282 Östra Sallerups församling A I Husförhörslängder 11, 1880-1891
4526283 Långaröds församling A I Husförhörslängder 8, 1862-1867
4526284 Långaröds församling A I Husförhörslängder 9, 1868-1874
4526285 Långaröds församling A I Husförhörslängder 10, 1874-1885
4526286 Långaröds församling A I Husförhörslängder 11, 1886-1892
4526287 Svenstorps församling A I Husförhörslängder 6, 1863-1868
4526287 Svenstorps församling A I Husförhörslängder 7, 1869-1878
4526287 Svenstorps församling A I Husförhörslängder 8, 1878-1889
4526288 Höörs församling A I Husförhörslängder 10, 1862-1868 Med ortsregister.
4526289 Höörs församling A I Husförhörslängder 11, 1868-1877
4526290 Höörs församling A I Husförhörslängder 12, 1878-1882 Volym I.
4526290 Höörs församling A I Husförhörslängder 13, 1878-1882 Volym II.
4526291 Höörs församling A I Husförhörslängder 14, 1883-1889
4526292 Höörs församling A I Husförhörslängder 15, 1889-1895
4526293 Munkarps församling A I Husförhörslängder 9, 1863-1869 Med ortsregister.
4526293 Munkarps församling A I Husförhörslängder 10, 1870-1878 Med ortsregister.
4526293 Munkarps församling A I Husförhörslängder 11, 1879-1883
4526293 Munkarps församling A I Husförhörslängder 12, 1883-1895
4526294 Hörby församling A I Husförhörslängder 13, 1863-1870
4526295 Hörby församling A I Husförhörslängder 14, 1870-1881
4526296 Hörby församling A I Husförhörslängder 15, 1881-1891 Hörby.
4526297 Hörby församling A I Husförhörslängder 16, 1881-1891 Almaröd, Boarp, Hee, Herröd, Huggelseke, Karlsfält, Kvarnberga, Romna, Råby, Slagtofta, Turingbatt, Tågarp och Venaröd.
4526297 Hörby församling A I Husförhörslängder 17, 1881-1891 Kyrkhult, Kämpahus, Köinge, Osby och Osbyholm.
4526298 Lyby församling A I Husförhörslängder 8, 1863-1870
4526299 Lyby församling A I Husförhörslängder 9, 1870-1880
4526300 Lyby församling A I Husförhörslängder 10, 1881-1891 I.
4526300 Lyby församling A I Husförhörslängder 11, 1881-1891 II.
4526301 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 14, 1859-1863
4526302 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 15, 1864-1868
4526303 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 16, 1869-1873
4526303 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 17, 1874-1878
4526304 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 18, 1879-1883
4526304 Östra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 19, 1884-1890
4526305 Västra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 3, 1869-1873
4526305 Västra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 4, 1874-1878
4526305 Västra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 5, 1879-1883
4526305 Västra Vemmenhögs församling A I Husförhörslängder 6, 1884-1890
4526306 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 11, 1860-1865
4526306 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 12, 1865-1869
4526306 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 13, 1869-1875
4526307 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 14, 1875-1880
4526307 Gårdstånga församling A I Husförhörslängder 15, 1880-1888
4526308 Holmby församling A I Husförhörslängder 11, 1860-1866
4526308 Holmby församling A I Husförhörslängder 12, 1866-1869
4526309 Holmby församling A I Husförhörslängder 13, 1869-1875
4526309 Holmby församling A I Husförhörslängder 14, 1875-1880
4526310 Holmby församling A I Husförhörslängder 15, 1880-1888
4526311 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 9, 1862-1867 Inb.
4526311 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 10, 1867-1874 Inb.
4526312 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 11, 1875-1882 Inb.
4526312 Bosjöklosters församling A I Husförhörslängder 12, 1883-1895 Inb.
4526313 Sövde församling A I Husförhörslängder 37, 1863-1868
4526314 Sövde församling A I Husförhörslängder 38, 1868-1874
4526315 Sövde församling A I Husförhörslängder 39, 1875-1882
4526316 Sövde församling A I Husförhörslängder 40, 1883-1893
4526317 Blentarps församling A I Husförhörslängder 37, 1863-1868
4526318 Blentarps församling A I Husförhörslängder 38, 1868-1873
4526319 Blentarps församling A I Husförhörslängder 39, 1874-1879
4526320 Blentarps församling A I Husförhörslängder 40, 1880-1894
4526321 Tolånga församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1865 Inb.
4526322 Tolånga församling A I Husförhörslängder 9, 1866-1872 Inb.
4526323 Tolånga församling A I Husförhörslängder 10, 1873-1877 Inb.
4526324 Lockarps församling A I Husförhörslängder 8, 1861-1866 Stor fol. 1861-12-01--1866-09-30.
4526324 Lockarps församling A I Husförhörslängder 9, 1866-1875 T o m 1866-10-01. På pärmens insida uppgifter om den mantalsskrivna befolkningen 1865-1874, samt folkräkningen 1870 fördelat på kön. Se även G III.
4526324 Lockarps församling A I Husförhörslängder 10, 1876-1887 Innehållsförteckn. sist i vol. Å pärmens insida uppgift om den mantalsskrivna befolkningen 1878 samt folkräkningen 1880 fördelat på kön.Se även G III. Förteckning över kvarstående obefintliga.
4526324 Lockarps församling A I Husförhörslängder 11, 1888-1895 Stor fol. Å försättsbladet förteckning över kyrvärdar m. fl. samt uppift om sinnessvaga personer i församlingen.
4526325 Tolånga församling A I Husförhörslängder 11, 1878-1886 Inb.
4526326 Tolånga församling A I Husförhörslängder 12, 1887-1895 Inb.
4526327 Röddinge församling A I Husförhörslängder 13, 1863-1874 Inb.
4526327 Röddinge församling A I Husförhörslängder 14, 1874-1885 Inb.
4526328 Fränninge församling A I Husförhörslängder 15, 1862-1865 Omfattar Fränninge och Hårderup.
4526328 Fränninge församling A I Husförhörslängder 16, 1862-1865 Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
4526329 Fränninge församling A I Husförhörslängder 17, 1866-1870 Omfattar Fränninge och Hårderup.
4526329 Fränninge församling A I Husförhörslängder 18, 1866-1870 Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
4526330 Fränninge församling A I Husförhörslängder 19, 1871-1875 Omfattar Fränninge och Hårderup.
4526330 Fränninge församling A I Husförhörslängder 20, 1871-1875 Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
4526331 Fränninge församling A I Husförhörslängder 21, 1876-1885 Omfattar Fränninge och Hårderup.
4526331 Fränninge församling A I Husförhörslängder 22, 1876-1885 Omfattar Skumparp, Starrarp, Bjälkhult, Vallarum, Molleröd, Hovdahus, Brostorp, Trulshärad och Puus.
4526332 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 8, 1862-1865
4526332 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 9, 1866-1870
4526333 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 10, 1871-1875
4526333 Vollsjö församling A I Husförhörslängder 11, 1876-1885
4526334 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 14, 1862-1866
4526334 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 15, 1866-1875
4526335 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 16, 1875-1884
4526335 Östra Kärrstorps församling A I Husförhörslängder 17, 1884-1895
4526336 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 12, 1854-1861 Bunt.
4526336 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 14, 1861-1872 Strö nr 1 och en del av nr 2 saknas.
4526337 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 15, 1872-1888
4526337 Östra Strö församling A I Husförhörslängder 16, 1888-1895
4526338 Skarhults församling A I Husförhörslängder 1, 1861-1872
4526339 Skarhults församling A I Husförhörslängder 2, 1872-1889
4526339 Skarhults församling A I Husförhörslängder 3, 1889-1895
4526340 Borlunda församling A I Husförhörslängder 11, 1861-1872 Även Skeglinge.
4526340 Borlunda församling A I Husförhörslängder 12, 1872-1881 Även Skeglinge.
4526341 Borlunda församling A I Husförhörslängder 13, 1882-1895 Även Skeglinge.
4526342 Landskrona församling A I Husförhörslängder 38, 1862-1866 I. Gamla rådstugan, Gamla staden, Slottsplatsen, Gamla Strand, Gräset, Kung Karls varv, Gamla bryggan, Anden och Snäppan.
4526342 Landskrona församling A I Husförhörslängder 39, 1862-1866 II. Snäppan, Tärnan, Fiskmåsen, Skälen, Gåsen, Svanen, Havsörnen, Tången, Järnvägsstationen, Slottet, Tegelbruken och Gråen.
4526343 Landskrona församling A I Husförhörslängder 40, 1862-1866 III. Norra roten och Norra förstaden.
4526343 Landskrona församling A I Husförhörslängder 41, 1862-1866 IV. Norra förstaden och Norre Värn.
4526344 Landskrona församling A I Husförhörslängder 42, 1862-1866 V. Östra roten, Östra förstaden, Dammhagen och Östra värn.
4526344 Landskrona församling A I Husförhörslängder 43, 1862-1866 VI. Borstahusen och Erikstorp.
4526345 Landskrona församling A I Husförhörslängder 44, 1867-1870 I. Gamla rådstugan, Gamla staden, Slottsplatsen, Gamla strand, Gräset, Kung Karls varv, Gamla bryggan och Anden.
4526345 Landskrona församling A I Husförhörslängder 45, 1867-1870 II. Snäppan, Tärnan, Fiskmåsen, Skälen, Gåsen, Svanen, Havsörnen, Tången, Järnvägsstationen, Gråen, Slottet och Tegelbruken.
4526346 Landskrona församling A I Husförhörslängder 46, 1867-1870 III. Norra roten och Norra förstaden.
4526346 Landskrona församling A I Husförhörslängder 47, 1867-1870 IV. Norre värn.
4526347 Landskrona församling A I Husförhörslängder 48, 1867-1870 V. Östra roten, Östra förstaden, Dammhagen och Östervärn.
4526347 Landskrona församling A I Husförhörslängder 49, 1867-1870 VI. Borstahusen.
4526348 Landskrona församling A I Husförhörslängder 51, 1871-1875 I. Gamla rådstugan, Gamla staden, Slottsplatsen, Gamla strand, Gräset, Kung Karls varv, Gamla bryggan och Anden.
4526349 Landskrona församling A I Husförhörslängder 52, 1871-1875 II. Snäppan, Tärnan, Fiskmåsen, Skälen, Gåsen, Svanen, Havsörnen, Tången, Järnvägsstationen, Slottet, Tegelbruken och Slottet B.
4526503 Landskrona församling A I Husförhörslängder 53, 1871-1875 III. Norra roten och Norra förstaden.
4526504 Landskrona församling A I Husförhörslängder 54, 1871-1875 IV. Norre värn.
4526505 Landskrona församling A I Husförhörslängder 55, 1871-1875 V. Östra roten, Östra förstaden, och Östervärn.
4526505 Landskrona församling A I Husförhörslängder 56, 1871-1875 VI. Borstahusen.
4526506 Landskrona församling A I Husförhörslängder 57, 1876-1882 I. Gamla rådstugan, Gamla staden, Slottsplatsen, Gräset, Gamla strand, Kung Karls varv, Gamla bryggan, Anden och Bangården.
4526507 Landskrona församling A I Husförhörslängder 58, 1876-1882 II. Snäppan och Tärnan.
4526507 Landskrona församling A I Husförhörslängder 59, 1876-1882 III. Tärnan, Fiskmåsen, Havsörnen, Skälen, Gåsen, Svanen, Tången, Gråen, Slottet, Tegelbruken, Svaneholm och supplement till Snäppan och Tärnan.
4526508 Landskrona församling A I Husförhörslängder 60, 1876-1882 IV. Norra roten och Norra förstaden.
4526508 Landskrona församling A I Husförhörslängder 61, 1876-1882 V. Norra förstaden.
4526509 Landskrona församling A I Husförhörslängder 62, 1876-1882 VI. Norra värn.
4526509 Landskrona församling A I Husförhörslängder 63, 1876-1882 VII. Norra värn med supplement.
4526510 Landskrona församling A I Husförhörslängder 64, 1876-1882 VIII. Östra roten, Carl XV, Östra förstaden, Östervärn samt supplement till Östra värn och Östra roten.
4526510 Landskrona församling A I Husförhörslängder 65, 1876-1882 IX. Borstahusen och Erikstorp.
4526510 Landskrona församling A I Husförhörslängder 66, 1876-1885 X. Bihang till band I-IX.
4526511 Landskrona församling A I Husförhörslängder 67, 1882-1886 I. Svanen, Havsörnen, Gamla bryggan, Slottsplatsen, Gåsen, Fiskmåsen, Skälen, Kung Karls varv och Gamla staden.
4526511 Landskrona församling A I Husförhörslängder 68, 1882-1886 II. Tärnan, Snäppan, Anden och Gråen.
4526512 Landskrona församling A I Husförhörslängder 69, 1882-1886 III. Gamla strand, Gamla rådstugan, Gräset, Östra roten och Nordensköld.
4526512 Landskrona församling A I Husförhörslängder 70, 1882-1886 IV. Norra roten, Carl XV och Järnvägen.
4526513 Landskrona församling A I Husförhörslängder 75, 1882-1886 IX. Neptun, Östra förstaden, Pluto, Juno, Herkules, Pallas, Ejdern, Hjorten, Najaden, Pelikanen, Delfinen och Nimrod 103.
4526513 Landskrona församling A I Husförhörslängder 76, 1882-1886 X. Nimrod 103, Gamla begravningsplatsen, Slottet och Tången.
4526513 Landskrona församling A I Husförhörslängder 77, 1882-1886 XI. Borstahusen, Tegelbruk, Erikstorp, Fridhem, Carlslund och Kuskahus.
4526514 Landskrona församling A I Husförhörslängder 78, 1886-1891 I. Tången, Svanen, Havsörnen, Gamla bryggan, Slottsplatsen, Gåsen, Fiskmåsen och Skälen 3.
4526514 Landskrona församling A I Husförhörslängder 79, 1886-1891 II. Skälen 4 och Tärnan.
4526514 Landskrona församling A I Husförhörslängder 80, 1886-1891 III. Kung Karls varv och Gamla staden.
4526514 Landskrona församling A I Husförhörslängder 81, 1886-1891 IV. Snäppan.
4526515 Landskrona församling A I Husförhörslängder 82, 1886-1891 V. Anden och Gamla strand 20.
4526515 Landskrona församling A I Husförhörslängder 83, 1886-1891 VI. Gamla strand 20, Gamla rådstugan, Gräset och Östra roten.
4526515 Landskrona församling A I Husförhörslängder 84, 1886-1891 VII. Norra roten 37.
4526515 Landskrona församling A I Husförhörslängder 85, 1886-1891 VIII. Norra roten 38, Carl XV och Banér.
4526516 Landskrona församling A I Husförhörslängder 86, 1886-1891 IX. Östra förstaden, Tranan, Höken, Ejdern 28.
4526516 Landskrona församling A I Husförhörslängder 87, 1886-1891 X. Ejdern 29, Neptun, Pluto, Juno, Herkules, Pallas, Orestes och Nimrod.
4526516 Landskrona församling A I Husförhörslängder 88, 1886-1891 XI. Hjorten, Najaden, Delfinen, Minerva, Östra strandlyckorna, Norra förstaden, Linné, Sten Sture och Wrangel 11.
4526516 Landskrona församling A I Husförhörslängder 89, 1886-1891 XII. Wrangel 12, Trekanten, Engelbrekt och Torstensson.
4526517 Landskrona församling A I Husförhörslängder 90, 1886-1891 XIII. S:t Göran, Dammhagen, Laertes och Tycho Brahe 5.
4526517 Landskrona församling A I Husförhörslängder