För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Sveriges kyrkobokföring

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Huvudsidan

Kyrkobokens historia[redigera | redigera wikitext]

Första gången man nämner förandet av kyrkoböcker i Sverige är 1571. Våra äldsta bevarade kyrkoböcker är dock från början av 1600-talet. Den första föreskriften om husförhörslängder och kyrkobokföring i Sverige utfärdades för Västerås stift av Johannes Rudbeckius under 1620-talet. Initiativet till dessa föreskrifter ledde till att man i Västmanland och Dalarna kan följa husförhör ända från 1620-talet, att jämföra att man allmänt i Sverige började med förhörslängder först under 1670-talet.

Den första riksomfattande bestämmelsen om kyrkobokföring kom 1686. Prästerna fick då skyldighet att föra husförhörslängder över hela befolkningen. Det gör att folkbokföringen i Sverige har gamla anor.

Den Svenska folkbokföringen sköttes fram till 1991 av Svenska kyrkan. Den 1 juli 1991 fördes folkbokföringen över från Svenska kyrkans pastorsexpeditioner till skatteförvaltningen. Numera sker registrering av folkbokföringsuppgifter i lokala folkbokföringsregister vid skattekontoren inom Skatteverket.

Den svenska kyrkoboken[redigera | redigera wikitext]

Det var inte en, utan många olika typer av böcker som fördes i en församling och som släktforskare har stor nytta av. De kan delas in i två kategorier: Ministerialböcker och övriga kyrkböcker.

Ministerialböcker[redigera | redigera wikitext]

 • Födelsebok
 • Dopbok
 • Konfirmationsbok
 • Lysningsbok
 • Vigselbok
 • Dödbok
 • Begravningsbok

Övriga kyrkböcker[redigera | redigera wikitext]

 • Flyttningslängd
 • Husförhörslängd
 • Församlingsbok
 • Kommunionlängd
 • Bänklängd eller stolrumslängd

Dessutom så fördes det olika former av räkenskapsböcker i församlingarna. Det är dock inte överallt som böcker tillbaka till 1600-talet finns då de kan ha försvunnit eller förstörts på olika sätt, t.ex. i en brand. På en del håll i Sverige har man genom privata, eller förenings-initiativ återskapad register över befolkningen i en del församlingar där kyrkoböckerna saknas.