För att be om redigering av rättigheter på Wiki, klicka här.

Västernorrlands län: DGS-nummer

Från FamilySearch Wiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Länk till Svenska huvudsidan Länk till Svenska portalsidan

DGS-nummer för Västernorrlands län[redigera | redigera wikitext]

Om indexering[redigera | redigera wikitext]

FamilySearch började att indexera de Svenska kyrkoböckerna under 2009. Inledningsvis är indexeringen inriktad på födelse-, vigsel- och död-böckerna. Så småningom kommer vi i projektet att även indexera flyttningslängder, konfirmationsböcker och husförhörsböckerna m.m. Tillgång till de indexerade uppgifterna finns för alla via hemsidan https://www.familysearch.org/.

Tabellbeskrivning[redigera | redigera wikitext]

I denna artikel finns en tabell som listar alla församlingar i Västernorrlands län med följande information:

  • Det tillhörande DGS-numret (digital genealogical society)
  • Namnet på församlingen
  • Signumet eller serienummer för denna uppteckning
  • Volym och period (år)
  • Ett Yttrande från Riksarkivet som erbjuder någon ytterligare detaljer om innehållet i posten. Dessa kommentarer kan vara viktiga för den genealogiska forskaren.

Kolumnerna kan sorteras genom att klicka på den lilla symbolen vid titeln för varje kolumn. Plats- orts-listor finns på respektive församlings wiki-sida. (Under skapande)

Om du vill delta i arbetet med att indexera de svenska kyrkoregister se: http://indexing.familysearch.org/

Saker att vara medveten om[redigera | redigera wikitext]

Det mesta av mikrofilmningen i Sverige utförs av Genealogiska Samfundet i Utah och ägde rum på 1950-talet. Sedan dess har en del volymer numrerats om och/eller omklassificerats av arkiven. Som en följd av detta kan den information som du kan se en mikrofilmns försättsblad inte exakt matcha beskrivningen i tabellen nedan.

Dessutom, för vissa samlingar har ytterligare register lagts till dem efter den ursprungliga filmningen. Detta gör att, beskrivningen i kolumnerna Volym och år och Anmärkningar kan tyda på att uppgifter finns tillgängliga för en tidsperiod utanför den tidsperiod då de filmades. I dessa fall kan du kontakta Riksarkivet eller aktuellt landsarkiv för att få reda på tillgängligheten för detta material.

Tabell för DGS-nummer[redigera | redigera wikitext]

DGS-nummer Församlingens namn Typ av uppteckning Volym och år RA/SVAR's yttrande
4274627 Alnö församling A I:1, 1770-1802 A I Husförhörslängder 1, 1770-1802 "Förhörsbok 1770-talet - 1802
Innehåller även:
""P.M. 11/12 39"" angående riksdagsfrågor,
Framställning om hästars och hornboskaps sjukdomar."
4274627 Alnö församling A I:2, 1803-1813 A I Husförhörslängder 2, 1803-1813 Förhörsbok
4274627 Alnö församling A I:3, 1814-1826 A I Husförhörslängder 3, 1814-1826 Förhörsbok.
Även strödda uppgifter efter 1826.
4274627 Alnö församling A I:4, 1827-1836 A I Husförhörslängder 4, 1827-1836 Förhörsbok
4274628 Alnö församling A I:5, 1837-1844 A I Husförhörslängder 5, 1837-1844 Förhörsbok Lev 24/1952
4274628 Alnö församling A I:6, 1845-1852 A I Husförhörslängder 6, 1845-1852 Förhörsbok Lev 24/1952
4274628 Alnö församling A I:7, 1853-1862 A I Husförhörslängder 7, 1853-1862 Lev 39/1962
4274628 Alnö församling B:1, 1850-1862 B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1862
4274629 Alnö församling C:1, 1721-1767 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1767 "1721 13/9 - 1767 16/3; omkastning av tidsföljden 1733-1734.
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1723-1767,
Series pastorum: ""Ahlnö Herdaminne från Reforma-tjon"" till 1860, och comministro-rum, 1768 till 1892."
4274629 Alnö församling C:2, 1779-1862 C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1862 Innehåller även:
Vigselbok 1774-1864 (fr o m 1827 lysnings- och vigselbok),
Dödbok 1767-1862 (fr o m 1827 död- och begravningsbok)
4274629 Alnö församling D II:1, 1827-1846 D II Kommunionlängder 1, 1827-1846 Omfattar två längder: 1827 - 1837 och 1838 - 1846.
4274630 Anundsjö församling A I:1, 1726-1737 A I Husförhörslängder 1, 1726-1737 Anm.:
Består av tre längder, 1726-1729,
1730-1732, 1733-1737.
Inneh. även:
Kommunionlängder 1738-1740.
Skannad.
4274630 Anundsjö församling A I:2, 1743-1760 A I Husförhörslängder 2, 1743-1760 Anm.:
Består av två längder, 1743-1750,
1749-1760.
Inneh. även:
Kommunionlängd 1781-1795.
Skannad.
4274631 Ådals-lidens församling A I:1, 1811-1820 A I Husförhörslängder 1, 1811-1820 Förhörsbok
1779-1810 saknas
4274631 Ådals-lidens församling A I:2, 1821-1830 A I Husförhörslängder 2, 1821-1830 Förhörsbok
4274631 Ådals-lidens församling C:1, 1751-1804 C Födelse- och dopböcker 1, 1751-1804 Inneh även:
Vigselbok 1751-1804,
Dödbok 1751-1804
4274631 Ådals-lidens församling C:2, 1805-1846 C Födelse- och dopböcker 2, 1805-1846 Inneh även:
Vigselbok 1805-1846 (även lysningar fr o m 1844)
Död- och begravningsbok 1805-1846
4274631 Ådals-lidens församling D II:1, 1740-1810 D II Kommunionlängder 1, 1740-1810 o.1789-o.1797 saknas
Topografiskt uppställda
Inneh även:
Räkenskaper för lasarettsmedlen 1781-1796, spridda år
4274631 Ådals-lidens församling L I a:1, 1676-1717 L I a Räkenskaper för kyrka.
Huvudräkenskaper
1, 1676-1717 "Kyrkoräkenskaper.
Inneh. även:
Landshövd. Frölichs resolution för Resele 1695-09-11.
Visitationsprotokoll 1699-03-09;
gäller även Junsele."
4274631 Ådals-lidens församling L I a:2, 1718-1812 L I a Räkenskaper för kyrka.
Huvudräkenskaper
2, 1718-1812 Kyrkoräkenskaper.
Inneh. även:
Visitationsprotokoll 1722-02-12.
Inventarieförteckning, odat.
4274631 Ådals-lidens församling L I a:4, 1814-1827 L I a Räkenskaper för kyrka.
Huvudräkenskaper
4, 1814-1827 Strödda handlingar.
Skannad.
4274632 Ådals-lidens församling A I:3, 1841-1848 A I Husförhörslängder 3, 1841-1848 Förhörsbok
Lev 90/1951
Innehåller även:
Längd över präster 1620-1836
4274632 Ådals-lidens församling A I:4, 1849-1858 A I Husförhörslängder 4, 1849-1858 Lev 32/1964
4274632 Ådals-lidens församling A I:5, 1859-1868 A I Husförhörslängder 5, 1859-1868 Lev 32/1964
Ofullständig 1864-1868
4274632 Ådals-lidens församling C:3, 1847-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1847-1861 Lev 32/1964
Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1847-1861
Död- och begravningsbok 1847-1861
4274633 Ådals-lidens församling A I:6, 1864-1873 A I Husförhörslängder 6, 1864-1873 Lev 181/1972
4274633 Ådals-lidens församling A I:7, 1874-1884 A I Husförhörslängder 7, 1874-1884 Lev 181/1972
4274633 Ådals-lidens församling A I:8, 1884-1894 A I Husförhörslängder 8, 1884-1894 Lev 181/1972
Innehåller även:
Bok över obefintliga 1884-1893,
Förteckningar över allmänna nattvardsgångar 1884-1898,
Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1884-1894
4274634 Alnö församling A I:8, 1863-1873(1874) A I Husförhörslängder 8, 1863-1873(1874) Lev 109/1972
Med datum för nattvardsgång 1873-1874
samt folkmängdsuppgifter 1861-1879 i slutet av volymen.
4274634 Alnö församling A I:9a, 1874-1883 A I Husförhörslängder 9a, 1874-1883 Lev 153/1973
Med datum för nattvardsgång 1873, 1884
4274635 Alnö församling A I:10a, 1884-1894 A I Husförhörslängder 10a, 1884-1894 Lev 153/1973
Innehåller även:
Mantalsskrivnings-
och folkmängdsuppgifter
1885 och 1890.
4274636 Alnö församling A I:10b, 1884-1894 A I Husförhörslängder 10b, 1884-1894 Lev 153/1973
Omfattar sågverken
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga 1885-1894 (Lucka 1891).
Serien avslutad
4274688 Anundsjö församling A I:3, 1761-1781 A I Husförhörslängder 3, 1761-1781 "Anm.:
Ofullständig; längd över båtsmän
och nybyggare m fl saknas."
4274688 Anundsjö församling A I:4, 1781-1806 A I Husförhörslängder 4, 1781-1806 Anm.:
Även betydligt senare anteckningar
4274688 Anundsjö församling A I:5a, 1808-1817 A I Husförhörslängder 5a, 1808-1817 Anm.:
Även senare anteckningar
4274688 Anundsjö församling A I:5b, 1808-1817 A I Husförhörslängder 5b, 1808-1817 Anm.:
Även senare anteckningar
4274689 Anundsjö församling A I:6a, 1817-1823 A I Husförhörslängder 6a, 1817-1823 Anm.:
Även senare anteckningar
4274689 Anundsjö församling A I:6b, 1817-1823 A I Husförhörslängder 6b, 1817-1823 Anm.:
Även senare anteckningar
4274690 Anundsjö församling A I:7a, 1824-1834 A I Husförhörslängder 7a, 1824-1834 Anm.:
Även senare anteckningar
4274690 Anundsjö församling A I:7b, 1824-1834 A I Husförhörslängder 7b, 1824-1834 Anm.:
Även senare anteckningar
4274690 Anundsjö församling A I:8a, 1834-1843 A I Husförhörslängder 8a, 1834-1843 Anm.:
Prästbordet 1834-1843 Se A I: 7b
4274690 Anundsjö församling A I:8b, 1834-1843 A I Husförhörslängder 8b, 1834-1843
4274691 Anundsjö församling C:1, 1688-1720 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1720 Inb.
1688 1/2 - 1720 18/9
Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1688-1720
4274691 Anundsjö församling C:2, 1720-1753 C Födelse- och dopböcker 2, 1720-1753 "Kopia
Fr o m 1720 11/5
Inneh. även:
Vigselbok 1720-1753;
Död- och begravningsbok 1720-1753;
Kommunionlängd 1720-1722;
Bänklängder 1722, 1727, 1730, 1735, 1738, 1741, 1743.
Förteckning över sexmän 1723, 1746, 1749.
Förteckning över kyrkvaktare 1723."
4274691 Anundsjö församling C:3, 1754-1795 C Födelse- och dopböcker 3, 1754-1795 "Inneh. även:
Vigselbok 1754-1795;
Död- och begravningsbok 1754-1795;
Series pastorum 1593-1822."
4274691 Anundsjö församling C:4, 1796-1838 C Födelse- och dopböcker 4, 1796-1838 "Kopia
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1796-1838;
Död- och begravningsbok 1796-1838."
4274692 Anundsjö församling D II:1, 1796-1817 D II Kommunionlängder 1, 1796-1817
4274692 Anundsjö församling H II:1, 1863-1887 H II Bilagor till flyttningslängd 1, 1863-1887 Kapsel
Lev. 52/1973
Anm.:
Åren 1868,1869,1871,1877,1882
saknas
Inneh. även:
Strödda bilagor 1760-1810
4274693 Anundsjö församling L I:1, 1654-1700 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1654-1700 Inb. i kapsel
Inneh. även:
Annotation på herredagsprästerna i södra och norra kontrakten 1650-1677.
Prästgårdens och kyrkans inventarium 1652.
Prästgårdens inventarium 1696.
Kommunionlängd 1708-1719.
Prosteting 1653,1657,1661-1663
1665.
4274693 Anundsjö församling L I:2, 1700-1757 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1700-1757 Inb.
Inneh. även:
Förteckning över bibelpre-
numeranter 1727.
Kyrkans inventarium 1700(med
senare tillägg).
Biskopsvisitationsprotokoll 1700,
1707,1729,1754.
Förteckning över domkapitlets skrivelser 1720-1731.
4274693 Anundsjö församling L I:3, 1758-1823 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1758-1823 Inb.
Inneh. även:
Kyrkans inventarium 1788.
4274693 Anundsjö församling L I:4, 1762-1876 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1762-1876 Kapsel
Handlingar till kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Röklängd över dem som levererat linfrö och tjära 1761,1765-1766
Förteckning över gåvor till kyrkklockans omgjutning 1792
Ljuslängder 1785-1868
Auktionslängd över kyrkans diverse egendom 1886.
4274694 Anundsjö församling L I:5, 1773-1789 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1773-1789 Kapsel Spr år
Räkenskapskladdar
Inneh. även:
Kladdar till födelse- och
dopbok spr år 1773-1824
4274694 Anundsjö församling L I:6, 1790-1832 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1790-1832 Kapsel Spr.år.
Räkenskapskladdar 1790,1795,1808-
1818,1820-1832.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1790-1832,
spr år.
Räkenskaper över lasarettsmedel
1792-1808, spr år.
4274694 Anundsjö församling L I:7, 1823-1876 L I Räkenskaper för kyrka 7, 1823-1876 Inb
Anm.:
Special t o m 1842
4274695 Anundsjö församling A I:9a, 1844-1851 A I Husförhörslängder 9a, 1844-1851 Lev 50/1952
4274695 Anundsjö församling A I:9b, 1844-1851 A I Husförhörslängder 9b, 1844-1851 Lev 50/1952
4274696 Anundsjö församling A I:10a, 1852-1860 A I Husförhörslängder 10a, 1852-1860 Lev 38/1962
4274696 Anundsjö församling A I:10b, 1852-1860 A I Husförhörslängder 10b, 1852-1860 Lev 38/1962
4274696 Anundsjö församling C:5, 1839-1861 C Födelse- och dopböcker 5, 1839-1861 Inneh. även:
Series pastorum 1593-1707
Lev 54/1952
4274696 Anundsjö församling E I:1, 1839-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1839-1861 Lev 38/1962
Inneh. även:
Husförhörslängd 1866-1877 för de
delar av socknen, vilka senare ingå i Solbergs kbfd.
Död- och begravningsbok 1839-1861.
In- och utflyttningsbok 1843--1861-07-14.
4274697 Anundsjö församling A I:11a, 1861-1875 A I Husförhörslängder 11a, 1861-1875 Lev 52/1973
4274697 Anundsjö församling A I:11b, 1861-1875 A I Husförhörslängder 11b, 1861-1875 Lev 52/1973
4275124 Attmars församling A I:4, 1814-1823 A I Husförhörslängder 4, 1814-1823 Enstaka anteckningar efter 1823
4275124 Attmars församling A I:5, 1824-1834 A I Husförhörslängder 5, 1824-1834
4275124 Attmars församling A I:6, 1835-1844 A I Husförhörslängder 6, 1835-1844
4275125 Attmars församling C:1, 1703-1769 C Födelse- och dopböcker 1, 1703-1769 "Defekt; pag börjar med 25
Innehåller även:
Anteckning om husförhör 1780, 1782, 1784
Konfirmationslängder 1777-1793 Kommunionlängd 1779-1783 Vigselbok 1694-1769-03-29
Död- och begravningsbok 1694-1769
Anteckning om komministrarna i Attmar 1639-1806"
4275125 Attmars församling C:2, 1770-1813 C Födelse- och dopböcker 2, 1770-1813 Innehåller även:
Vigselbok 1770-1813
Död- och begravningsbok 1770-1812
4275125 Attmars församling C:3, 1814-1846 C Födelse- och dopböcker 3, 1814-1846 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1814-1846 (-1843 endast vigselbok)
Död- och begravningsbok 1814-1846
4275125 Attmars församling D II:1, 1790-1798 D II Kommunionlängder 1, 1790-1798
4275125 Attmars församling H I:1, 1738, 1829- H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1738, 1829- Strödda bilagor till kyrkobokföringen
u.å., 1738, 1829
4275126 Attmars församling A I:7, 1845-1852 A I Husförhörslängder 7, 1845-1852 Lev 40/1951
4275126 Attmars församling A I:8, 1851-1865 A I Husförhörslängder 8, 1851-1865 Lev 32/1962
4275126 Attmars församling C:4, 1847-1857 C Födelse- och dopböcker 4, 1847-1857 Lev. 32/1962
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1847-1869
Död- och begravningsbok 1847-1869
4275126 Attmars församling C:5, 1857-1869 C Födelse- och dopböcker 5, 1857-1869 Lev. 32/1962
4275127 Björna församling A I:1, 1797-1817 A I Husförhörslängder 1, 1797-1817
4275127 Björna församling A I:2, 1817-1825 A I Husförhörslängder 2, 1817-1825
4275127 Björna församling A I:3, 1825-1835 A I Husförhörslängder 3, 1825-1835
4275127 Björna församling A I:4, 1836-1843 A I Husförhörslängder 4, 1836-1843
4275128 Björna församling A I:5, 1844-1853 A I Husförhörslängder 5, 1844-1853 Lev 94/1951
4275128 Björna församling A I:6, 1854-1861 A I Husförhörslängder 6, 1854-1861 Lev 52/1952
4275128 Björna församling C:2, 1851-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1851-1861 Lev 52/1952
4275129 Björna församling C:1, 1801-1850 C Födelse- och dopböcker 1, 1801-1850 Innehåller även: Vigselbok (fr o m
1841 även lysningsbok) 1797 25/6-
1865, Död- och begravningsbok
1797-1861
4275129 Björna församling D II:1, 1797-1817 D II Kommunionlängder 1, 1797-1817 Kommunionbok för Björna kapell-
församling
Defekt i slutet
4275129 Björna församling L I a:1, 1795-1867 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1795-1867 "Inb
1795-1818, 1836-1867.
Räkenskapsbok 1817-1836
Se L I a: 2
Inneh. även:
Specialräkenskaper 1795-1818 1836-1867
Fattigkassans räkenskaper 1796-1797, 1807-1875
Kollekträkenskaper 1795-1867
spr år
Inventarieförteckningar för kyrkan 1798, 1824, 1824
Anteckningar om väderleksiak-
tagelser (""Proposteris"") 1796-1798"
4275129 Björna församling L I a:2, 1817-1836 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1817-1836 Kapsel
Inneh. även:
Specialräkenskaper 1817-1836
Kollekträkenskaper 1817-1836
4275130 Bodums församling A I:1, 1827-1833 A I Husförhörslängder 1, 1827-1833 Anm.: defekt.
4275130 Bodums församling A I:2, 1834-1843 A I Husförhörslängder 2, 1834-1843
4275130 Bodums församling A I:3, 1844-1852 A I Husförhörslängder 3, 1844-1852
4275130 Bodums församling A I:4, 1853-1862 A I Husförhörslängder 4, 1853-1862 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4275130 Bodums församling C:1, 1826-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1826-1860
4275130 Borgsjö församling L I b:2, 1781-1842 L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 2, 1781-1842 Kapsel
Inkomst- och utgiftsböcker
Inneh. även:
Verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1728-1852
spr år
Inkomstbok för fattigkassan 1836-1842
Inkomstbok för lasarettsmedel 1836-1842
Notiser ang fattigkassan, bl a utdrag ur Torps tingslags dombok 1787-02-20 (Gulik Ersson, Ånge)
4275131 Bjärtrå församling A I:1, 1702-1742 A I Husförhörslängder 1, 1702-1742 Två längder: 1702-1721, 1722-1742
Innehåller även:
Bänklängder 1712, 1716, 1719 och 1729
4275131 Bjärtrå församling A I:2, 1804-1814 A I Husförhörslängder 2, 1804-1814
4275131 Bjärtrå församling A I:3, 1814-1823 A I Husförhörslängder 3, 1814-1823
4275131 Bjärtrå församling A I:4, 1824-1835 A I Husförhörslängder 4, 1824-1835
4275132 Bjärtrå församling C:1, 1695-1746 C Födelse- och dopböcker 1, 1695-1746 Defekt, omfattar 1695 5/4, 1696,1698 24/9-1700, 1703 28/7-1746.
Innehåller även:
Vigselbok 1725-1746, Död- och begravningsbok 1725-1746.
4275132 Bjärtrå församling C:2, 1773-1824 C Födelse- och dopböcker 2, 1773-1824 Innehåller även:
Vigselbok 1773-1824,
Död- och begravningsbok 1773-1824.
4275132 Bjärtrå församling A I:5, 1836-1847 A I Husförhörslängder 5, 1836-1847 Lev. 15/1953
4275132 Bjärtrå församling A I:6, 1848-1856 A I Husförhörslängder 6, 1848-1856 Lev. 15/1953
4275133 Bjärtrå församling A I:7, 1857-1861 A I Husförhörslängder 7, 1857-1861 Lev. 17/1962
4275133 Bjärtrå församling C:3, 1825-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1825-1861 Lev. 15/1953
Innehåller även:
Vigselbok 1825-186, Död- och begravningsbok 1825-1861.
4275134 Borgsjö församling A I:1, 1844-1852 A I Husförhörslängder 1, 1844-1852 Inb
Lev 100/1952
4275134 Borgsjö församling A I:2, 1853-1861 A I Husförhörslängder 2, 1853-1861 Inb
Lev 36/1962
4275134 Borgsjö församling B:1, 1854-1880 B In- och utflyttningslängder 1, 1854-1880 Lev 166/1972
4275134 Borgsjö församling C:1, 1844-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1844-1861 Leverans 36/1962.
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1852-1853.
Lysnings- och vigselbok 1847-1879 .
Död- och begravningsbok 1844-1861.
4275134 Borgsjö församling E I:1, 1844-1880 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1844-1880 Lev 166/1972
4275136 Tuna församling B:1, 1822-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1822-1861
4275136 Tuna församling C:1, 1688-1766 C Födelse och dopböcker 1, 1688-1766 Innehåller även:
Utflyttningslängd 1695
Vigselbok 1694-1766
Död- och begravningsbok 1694-1766
Biskopsvisitationsprotokoll 1723, 1732, 1748.
Anteckn. om märkliga händelser 1714-1728.
4275136 Tuna församling C:2, 1767-1843 C Födelse och dopböcker 2, 1767-1843 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1767-1843
17/4. Vigselbok för Attmar 1772
Död- och begravningsbok 1767-1843
Längder över hemlig och uppenbar skrift 1777-1836
4275136 Tuna församling C:3, 1846- C Födelse och dopböcker 3, 1846- Ficka. Duplett.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1846
Död- och begravningsbok 1846
4275137 Attmars församling A I:9, 1869-1876 A I Husförhörslängder 9, 1869-1876 Lev 32/1972
Enstaka uppgifter 1865-1869.
Personregister se K IV c:1
Innehåller även:
Folkmängdsuppgifter 1870-1873
4275137 Attmars församling A I:10 a, 1877-1886 A I Husförhörslängder 10 a, 1877-1886 Lev 32/1972
4275138 Attmars församling A I:10 b, 1877-1886 A I Husförhörslängder 10 b, 1877-1886 Lev 32/1972
4275138 Attmars församling A I:11 a, 1887-1896 A I Husförhörslängder 11 a, 1887-1896 Lev 32/1972
Innehåller även:
Förteckning över hållna husförhör 1887-1892
Mantals- och folkmängdsuppgifter
1888-1897
4275138 Attmars församling A I:11 b, 1887-1896 A I Husförhörslängder 11 b, 1887-1896 Lev 32/1972
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga
Register över utlänningar
4275139 Björna församling A I:7, 1861-1871 A I Husförhörslängder 7, 1861-1871 Lev 34/1972
4275139 Björna församling A I:8a, 1872-1881 A I Husförhörslängder 8a, 1872-1881 Lev 34/1972
4275139 Björna församling A I:8b, 1872-1881 A I Husförhörslängder 8b, 1872-1881 Lev 34/1972
4275140 Björna församling A I:9, 1882-1891 A I Husförhörslängder 9, 1882-1891 Lev 34/1972
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1890-talet
Kommunionlängder 1882-1888 (endast kommuniomdagar)
Mantalsskrivnings- och folk-
mängdsuppgifter 1892-1899
4275141 Bodums församling A I:5, 1863-1882 A I Husförhörslängder 5, 1863-1882
4275141 Bodums församling A I:6, 1883-1892 A I Husförhörslängder 6, 1883-1892
4275142 Bjärtrå församling A I:8, 1861-1870 A I Husförhörslängder 8, 1861-1870 Lev. 33/1972
Innehåller även:
Bok över obefintliga 1861-1870
4275142 Bjärtrå församling A I:9, 1861-1875 A I Husförhörslängder 9, 1861-1875 Lev. 33/1972
Omfattar industriområdena
4275142 Bjärtrå församling A I:10, 1871-1880 A I Husförhörslängder 10, 1871-1880 Lev. 33/1972
Innehåller även:
Bok över obefintliga 1871-1880
4275143 Bjärtrå församling A I:11, 1875-1885 A I Husförhörslängder 11, 1875-1885 Lev. 33/1972
Omfattar industriområdena
4275143 Bjärtrå församling A I:12, 1881-1889 A I Husförhörslängder 12, 1881-1889 Lev. 33/1972
Innehåller även:
Bok över obefintliga 1881-1890
4275143 Bjärtrå församling A I:13, 1885-1889 A I Husförhörslängder 13, 1885-1889 Lev. 33/1972
Omfattar industriområdena
4275152 Attmars församling A I:1, 1788-1796 A I Husförhörslängder 1, 1788-1796
4275152 Attmars församling A I:2, 1798-1803 A I Husförhörslängder 2, 1798-1803
4275152 Attmars församling A I:3, 1803-1813 A I Husförhörslängder 3, 1803-1813
4275153 Arnäs församling A I:1, 1749-1766 A I Husförhörslängder 1, 1749-1766 Förhörsbok Defekt
4275153 Arnäs församling A I:2, 1767-1783 A I Husförhörslängder 2, 1767-1783 Förhörsbok Defekt
4275154 Arnäs församling A I:3, 1783-1795 A I Husförhörslängder 3, 1783-1795 Förhörsbok Defekt
4275154 Arnäs församling A I:4, 1796-1815 A I Husförhörslängder 4, 1796-1815 Förhörsbok
4275155 Arnäs församling A I:5, 1816-1825 A I Husförhörslängder 5, 1816-1825 Förhörsbok
4275155 Arnäs församling A I:6, 1826-1835 A I Husförhörslängder 6, 1826-1835 Förhörsbok
4275156 Arnäs församling C:1, 1668-1747 C Födelse- och dopböcker 1, 1668-1747 Defekt
Inneh även:
Vigselbok 1706-1747
Begravningsbok 1668-(1747)-1725, 1731, 1747
4275156 Arnäs församling C:2, 1750-1786 C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1786 Defekt
Inneh även:
Vigselbok 1748-1767, 1781-1801
Begravningsbok 1748-1788
4275156 Arnäs församling C:3, 1786-1835 C Födelse- och dopböcker 3, 1786-1835 Inneh även:
Vigselbok 1802-1835
Död- och begravningsbok 1788-1836 6/1
4275157 Arnäs församling A I:7, 1836-1845 A I Husförhörslängder 7, 1836-1845 Förhörsbok Lev 7/1953
4275157 Arnäs församling A I:8, 1846-1852 A I Husförhörslängder 8, 1846-1852 Förhörsbok Lev 7/1952
4275158 Arnäs församling A I:9a, 1853-1862 A I Husförhörslängder 9a, 1853-1862 Förhörsbok Lev 4/1962
4275158 Arnäs församling A I:9b, 1853-1862 A I Husförhörslängder 9b, 1853-1862 Förhörsbok Lev 4/1962
4275159 Arnäs församling B:1, 1842-1861 B In- och utflyttningsländer 1, 1842-1861
4275159 Arnäs församling C:4, 1836-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1836-1861 Lev 7/1953
Inneh även:
Vigselbok 1836-1854
Dödbok 1836-1861
4275159 Arnäs församling E I:1, 1855-1892 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1855-1892 Lev 126/1975
4275160 Arnäs församling A I:10a, 1863-1872 A I Husförhörslängder 10a, 1863-1872 Lev 83/1972
4275160 Arnäs församling A I:10b, 1863-1872 A I Husförhörslängder 10b, 1863-1872 Lev 83/1972
4275160 Arnäs församling A I:10c, 1863-1872 A I Husförhörslängder 10c, 1863-1872 Lev 83/1972
4275161 Arnäs församling A I:11a, 1873-1882 A I Husförhörslängder 11a, 1873-1882 Lev 126/1975
4275161 Arnäs församling A I:11b, 1873-1882 A I Husförhörslängder 11b, 1873-1882 Lev 126/1975
4275161 Arnäs församling A I:11c, 1873-1882 A I Husförhörslängder 11c, 1873-1882 Lev 126/1975
4275162 Arnäs församling A I:12a, 1883-1894 A I Husförhörslängder 12a, 1883-1894 Lev 126/1975
Inneh även:
Ant om obefintliga 1883-1894
4275163 Arnäs församling A I:12b, 1883-1894 A I Husförhörslängder 12b, 1883-1894 Lev 126/1975
4275163 Arnäs församling A I:12c, 1883-1894 A I Husförhörslängder 12c, 1883-1894 Lev 126/1975
Inneh även:
Ant om obefintliga 1883-1894
Serien avslutad
4275164 Anundsjö församling A I:12a, 1875-1884 A I Husförhörslängder 12a, 1875-1884 1875-1884(1885)
Lev 52/1973
4275164 Anundsjö församling A I:12b, 1875-1884 A I Husförhörslängder 12b, 1875-1884 1875-1884(1885)
Lev 52/1973
4275165 Anundsjö församling A I:13a, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13a, 1885-1894 Lev 52/1973
4275166 Anundsjö församling A I:13b, 1885-1894 A I Husförhörslängder 13b, 1885-1894 Lev 52/1973
4275173 Boteå församling A I:1, 1782-1801 A I Husförhörslängder 1, 1782-1801 (1804)
Lev. 1/1952
4275173 Boteå församling A I:2, 1811-1820 A I Husförhörslängder 2, 1811-1820 Lev. 1/1952
4275173 Boteå församling A I:3, 1821-1830 A I Husförhörslängder 3, 1821-1830 Lev. 1/1952
4275173 Boteå församling A I:4, 1831-1840 A I Husförhörslängder 4, 1831-1840 Lev. 1/1952
4275174 Boteå församling C:1 a, 1756-1828 C Födelse- och dopböcker 1 a, 1756-1828 Inneh. även:
Vigselbok 1756-1863
4275174 Boteå församling C:1 b, 1829-1854 C Födelse- och dopböcker 1 b, 1829-1854 Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1756-1863
4275174 Boteå församling D II:1, 1796-1810 D II Kommunionlängder 1, 1796-1810
4275175 Boteå församling H II:1, 1780-1819 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1780-1819 Omfattar Boteå Pastorat
Innehåller även:
Bilagor till lysnings- och vigselboken 1780-1819
(Skadad, får ej utlånas)
4275175 Boteå församling H II:2, 1820-1829 H II Bilagor till flyttningslängden 2, 1820-1829 Omfattar Boteå Pastorat
Innehåller även:
Bilagor till lysnings- och vigselboken 1820-1829
(Skadad, får ej utlånas)
4275175 Boteå församling H I:1, 1848-1901 H I Bilagor till Husförhörslängden och församlingsboken 1, 1848-1901 Lev. 13/1962, 28/1965, 4/1972, 4/1973
Innehåller bl a inskrivnings-
listor för beväringsmän 1887-1894
Innehåller även:
Bilagor till flyttningslängden
1861-1895
Bilagor till konfirmations- och kommunionboken 1863-1894
Bilagor till lysnings- och vigselboken 1852,1861
Bilagor till död- och begravningsboken 1848-1894
4275175 Boteå församling L I a:1, 1767-1866 L I a Kyrkoräkenskaper 1, 1767-1866 Band i kapsel
Huvudbok
4275176 Boteå församling A I:5, 1841-1849 A I Husförhörslängder 5, 1841-1849 Lev. 1/1952
4275176 Boteå församling A I:6, 1849-1857 A I Husförhörslängder 6, 1849-1857 Lev. 13/1962
Innehåller även:
Anteckning om nattvardsungdom
1846-1857
4275176 Boteå församling A I:7, 1858-1865 A I Husförhörslängder 7, 1858-1865 Lev. 4/1972
4275176 Boteå församling B:1, 1846-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1846-1861 Lev 13/1962
4275176 Boteå församling C:2, 1855-1863 C Födelse- och dopböcker 2, 1855-1863 Lev 13/1962
4275177 Boteå församling A I:1, 1814-1855 A I Husförhörslängder 1, 1814-1855 "Omfattar fyra längder
Inneh. även:
Series pastorum 1774-1864;
Anteckningar om nattvardsungdom
1851-1852, 1854."
4275177 Boteå församling C:1, 1774-1839 C Födelse- och dopböcker 1, 1774-1839 "Troligen defekt 1831-1832
Inneh. Även:
Vigselbok 1776-1839;
Död- och begravningsbok 1775-1839;
Series pastorum 1774-1832."
4275177 Boteå församling L I:1, 1774-1867 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1774-1867 Huvudbok
4275178 Boteå församling A I:2, 1856-1894 A I Husförhörslängder 2, 1856-1894 "Lev 42/1973
Fyra längder 1856-1865, 1866-1875,
1876-1887, 1888-1894 (1897)
Inneh. även:
Församlingsbok 1895-1899;
Statistisk sammanställning över nattvardsbarn 1856-1862;
Förteckning över obefintliga
1876-1899
Serien avslutad"
4275178 Boteå församling B:1, 1850-1877 B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1877 Lev 54/1972
In- och utflyttningsjournal
4275178 Boteå församling C:2, 1840-1894 C Födelse- och dopböcker 2, 1840-1894 "Lev 54/1972
Inneh. även:
Vigselbok 1840-1894;
Död- och begravningsbok 1840-1894;
In- och utflyttningslängd 1879-
1894."
4275179 Dals församling A I:1, 1808-1818 A I Husförhörslängder 1, 1808-1818 "Sista upplägget omfattar ""lappska
nationen"""
4275179 Dals församling A I:2, 1819-1828 A I Husförhörslängder 2, 1819-1828
4275179 Dals församling A I:3, 1829-1839 A I Husförhörslängder 3, 1829-1839
4275179 Dals församling C:1, 1688-1782 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1782 "Omfattar åren 1688-1715, 1723-1728, 1733-1740, 1745-1782
Häri även vigselbok 1698-1785, död- och begravningsbok 1697-1785, avskrift av kungl brev 1587 3/2, sockenstämmoprotokoll 1686-1759, inventarieförteckningar odat, 1808 och 1815, visitationsakter (1686) 1691-1773, bänklängder 1638-1783, Series pastorum 1725-1781 samt ""sällsamma händelser"" 1688-1781"
4275179 Dals församling C:2, 1786-1876 C Födelse- och dopböcker 2, 1786-1876 Häri även utdrag ur födelseboken
1702-1786, lysnings- och vigselbok
1786-1876, död- och begravningsbok
1786-1876, sockenstämmoprotokoll
1787-1804, kyrkorådsprotokoll 1798
bänklängder 1789-1811 samt Series
pastorum 1725-1934
4275180 Dals församling D II:1, 1786-1808 D II Kommunionlängder 1, 1786-1808 Häri även Special för kyrko- och fattigkassorna 1831-1847 samt
Skuldbok för kyrko- och
fattigkassan 1851-1853
4275180 Dals församling L I a:1, 1666-1763 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1666-1763 Häri även uppgifter om nyförvärv till inventarier 1693,1695 och 1711-1758
4275180 Dals församling L I a:2, 1763-1830 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1763-1830 Häri även fattigräkenskaper 1788-1830, anteckningar om insättningar i 3-låskistan samt
anteckning om en hagelskur 1851
4275181 Dals församling A I:4, 1840-1849 A I Husförhörslängder 4, 1840-1849 Häri även in- och utflyttningslängd 1821-1849
4275181 Dals församling A I:5, 1850-1861 A I Husförhörslängder 5, 1850-1861 Häri även in- och utflyttningslängd 1850-1864
4275182 Eds församling A I:1, 1794-1805 A I Husförhörslängder 1, 1794-1805 Förhörsbok
4275182 Eds församling A I:2, 1805-1820 A I Husförhörslängder 2, 1805-1820 Förhörsbok
4275182 Eds församling A I:3, 1820-1834 A I Husförhörslängder 3, 1820-1834 Förhörsbok
4275182 Eds församling A I:4, 1835-1845 A I Husförhörslängder 4, 1835-1845 Förhörsbok
Inneh även:
In- och utflyttningslängder 1835-1844
4275182 Eds församling C:1, 1688-1731 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1731 3/3 1688-1731, 1690 defekt. Lucka 1691-1696
Inneh även:
Kyrkoräkenskaper 1691-1730
Inventarieförteckningar 1689, 1711 med senare tillägg
Bänklängder 1684-1744
4275182 Eds församling C:2, 1732-1847 C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1847 Inneh även:
Vigselbok 1732-1847
Död- och begravningsbok 1732-1847
Ant om sockenstämmobeslut 1732
Kyrkoräkenskaper 1731-1813
Inventarieförteckningar 1689-1773
Prostvisitationsprotokoll för Ed och Långsele 1770
Prostvisitationsprotokoll 1774
Series pastorum (sockenpredikanter i pastoratet) 1764-1914
4275182 Eds församling D II:1, 1764-1800 (1804?) D II Kommunionlängder 1, 1764-1800 (1804?) Avser tre längder: 1764-1779, 1779-1797, 1798-1800 (1804?)
4275182 Eds församling L I a:1, 1813-1864 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker och bokslut 1, 1813-1864 Inb
1813--1864-05-01
4275183 Eds församling A I:5, 1845-1855 A I Husförhörslängder 5, 1845-1855 Förhörsbok
Lev 47/1953
Inneh även:
In- och utflyttningslängder 1845-1855
4275183 Eds församling A I:6, 1856-1864 A I Husförhörslängder 6, 1856-1864 Förhörsbok
Lev 77/1962
Inneh även:
In- och utflyttningslängder 1856-1860
Historiska ant u å
4275183 Eds församling C:3, 1848-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1848-1860 1848-1860 (1861 17/3)
Lev 77/1962
Inneh även:
Vigselbok 1848-1860 (1862)
Död- och begravningsbok 1848-1860 (1861)
Biskopsvisitationsprotokoll 1853
4275184 Edsele församling A I:1, 1807-1816 A I Husförhörslängder 1, 1807-1816 Defekt (flera blad bortrivna i slutet)
4275184 Edsele församling A I:2, 1817-1827 A I Husförhörslängder 2, 1817-1827 Defekt på flera ställen
4275184 Edsele församling A I:3, 1828-1838 A I Husförhörslängder 3, 1828-1838 Defekt på flera ställen
4275184 Edsele församling A I:4, 1839-1847 A I Husförhörslängder 4, 1839-1847 Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1838-1860
4275185 Edsele församling C:1, 1818-1859.75 C Födelse- och dopböcker 1, 1818-1859.75 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1818-1858 11/4
Död- och begravningsbok 1818-1858 1/4
4275185 Edsele församling H II:1, 1804-1850 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1804-1850 Flyttningsattester och handlingar.
Omfattar 1804, 1805, 1817, 1831 (1 för varje år), 1836-1850.
4275185 Edsele församling H II:2, 1851-1871 H II Bilagor till flyttningslängder 2, 1851-1871 Flyttningsattester och handlingar.
4275185 Edsele församling L I a:1, 1732-1828 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1732-1828 "Kapsel
Inneh. även:
Inventarieförteckning, odat
En förklaring om ""bogårdens"" byggande och framtida under-
hållande, införd på grund av
sockenstämmans beslut 1735-05-12
Kyrkovärdar 1738-1745"
4275185 Edsele församling L I d:1, 1777-1889 L I d Räkenskaper för kyrka, verifikationer 1, 1777-1889 Kapsel
Lev
68/1978
Inneh även:
Handlingar ang nya kyrkklockan 1817
Uppgift till skattereglerings-
kommitten ang kyrka, präst-
gård, hemman, lägenheter, räntor,
prästerskap och kyrkobetjäning
1878
Uppgifter till avlönings- och pensionsstatistiken för kyrkoför- valtning och kyrkobetjäning 1887
4275185 Edsele församling L I a:2, 1829-1879 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1829-1879 Inb
4275185 Edsele församling L I b:1, 1834-1858 L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 1, 1834-1858 Kapsel
Inneh. även:
Räkenskaper för fattigvård 1834-1851
Räkenskaper för kollekt
1834-1846
Räkenskaper för lasarettsmedel
1834-1853
4275186 Edsele församling A I:5, 1848-1858 A I Husförhörslängder 5, 1848-1858 Lev. 41/1962
Innehåller uppgifter om antalet skriftebarn 1847-1854
4275186 Edsele församling A I:6, 1858-1861 A I Husförhörslängder 6, 1858-1861 Lev. 41/1962
4275186 Edsele församling C:2, 1858-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1858-1861 Lev. 41/1962
För 1861 endast kladd.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1858-1861
Död- och begravningsbok 1858-1861
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:1, 1780-1826 A I Husförhörslängder 1, 1780-1826 Två längder 1780-1814, 1814-1826 (den förra mycket defekt).
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:2, 1790-1826 A I Husförhörslängder 2, 1790-1826 Förhörsboksfragmenter för Bodum.
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:3, 1827-1834 A I Husförhörslängder 3, 1827-1834
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:4, 1834-1843 A I Husförhörslängder 4, 1834-1843
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) C:1, 1684-1751 C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1751 Anm.: Ofullständig, särskilt 1714-1716.
Ingen ant. efter sept. 1751. Endast uppg. om dop 1684-1694, 1716-1722.
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) C:2, 1752-1826 C Födelse- och dopböcker 2, 1752-1826 Anm.:
Gäller även Bodum och Tåsjö.
1826 enstaka uppgifter.
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) D II:1, 1801-1814 D II Kommunionlängder (längder över nattvardsgäster) 1, 1801-1814 Anm.: Avser även Bodum. I äldre konceptförteckning lagd till Bodums kyrkoarkiv.
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) L I a:1, 1682-1732 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 1, 1682-1732 Arkivbox. Anm.: 1682--1732-01-19.
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) L I a:2, 1732-1820 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 2, 1732-1820 Arkivbox. Anm.: 1732--1820-05-01.
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) L I a:3, 1753-1838 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudräkenskaper 3, 1753-1838 Arkivbox.
4275187 Fjällsjö församling (Jämtland) H I:1, 1819-1843 H I Bilagor till husförhörslängd och församlingbok 1, 1819-1843 Saknas.
4275188 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:5, 1844-1852 A I Husförhörslängder 5, 1844-1852
4275188 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:6, 1853-1861 A I Husförhörslängder 6, 1853-1861 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4275188 Fjällsjö församling (Jämtland) C:3, 1826-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1826-1861
4275189 Gideå församling A I:1, 1807-1823 A I Husförhörslängder 1, 1807-1823 (1807)1808-1823
4275189 Gideå församling A I:2, 1824-1837 A I Husförhörslängder 2, 1824-1837
4275189 Gideå församling A I:3, 1838-1845 A I Husförhörslängder 3, 1838-1845
4275190 Gideå församling C:1, 1807-1844 C Födelse- och dopböcker 1, 1807-1844 1807-05-16--1844-01-28
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd
1820-1825
Lysnings- och vigselbok 1807-1843
Död- och begravningsbok 1807-1843 (1844)
Tre odaterade anteckningar om ansökan till kusinäktenskap
4275190 Gideå församling L I b:1, 1806-1846 L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 1, 1806-1846 Kyrkokassans räkenskaper
Inneh. även:
Fattigkassans räkenskaper
1807-1846
Gideå bruks fattigkassas
räkenskaper 1824-1833
4275191 Galtströms bruksförsamling A I:1, 1807-1826 A I Husförhörslängder. 1, 1807-1826 Kopierad.
Omfattar två längder 1807-1815, 1816-1826.
Reg. över släktnamn i exp.
4275191 Galtströms bruksförsamling C:1, 1679-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1679-1861 1679-08-24--1861-09-29
Kopierad
Inneh. även:
Vigselbok 1680-1862
Död- och begravningsbok 1681-1862

Berättelse (odat.) om brukets begynnelse samt brukskyrkans byggande 1673-1806
Series pastorum 1680-1867
Förteckning över brukspatroner och arrendatorer -1863
4275191 Galtströms bruksförsamling C:2, 1747-1764 C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1764 Uppgifterna från födelse- och dopboken 1747-1764 återfinns även i C: 1
Kopierad
Gammalt signum A I: 1
Inneh. även:
Förhörsbok 1747-1760, 1826-1846
Längd över nattvardsungdom 1846-1850
Kommunionlängder 1761-1790 (strödda år)
Vigselbok 1748 4/4-1764
Död- och begravningsbok 1747 26/4-1765 24/3
Kyrkoräkenskaper 1848 1/5-1863 1/5
Fattigräkenskaper 1847 27/11-1863 1/5 m.m.
Inventarie- och arkivförteckningar 1760, 1802, 1805
Berättelse om brukskyrkans byggande 1680-1696
Bänklängder 1748-1795
Längder över vaccinerade barn 1838, 1849-1863
Series pastorum 1680-1867
4275191 Galtströms bruksförsamling H I:1, 1888-1897 H I Bilagor till husförhörslängden. 1, 1888-1897 Ficka.
Förteckning över kyrkoskrivna.
4275192 Sollefteå församling A I:1, 1762-1785 A I Husförhörslängder 1, 1762-1785 1762 - omkring 1785
Innehåller även:
Husförhörslängd för Multrå 1762- omkring 1780
Sockenstämmoprotokoll (hela pastoratet) 1782-1789
4275192 Sollefteå församling A I:2, 1794-1802 A I Husförhörslängder 2, 1794-1802
4275192 Sollefteå församling A I:3, 1803-1812 A I Husförhörslängder 3, 1803-1812
4275192 Sollefteå församling A I:4, 1813-1823 A I Husförhörslängder 4, 1813-1823
4275192 Sollefteå församling A I:5, 1823-1832 A I Husförhörslängder 5, 1823-1832
4275192 Sollefteå församling A I:6, 1833-1842 A I Husförhörslängder 6, 1833-1842 Innehåller även:
Förteckning över kyrko-
rådets ledamöter 1833
4275193 Edsele församling A I:7, 1861-1871 A I Husförhörslängder 7, 1861-1871 Lev. 91/1972
4275193 Edsele församling A I:8, 1872-1881 A I Husförhörslängder 8, 1872-1881 Lev. 91/1972
4275193 Edsele församling A I:9, 1882-1891 A I Husförhörslängder 9, 1882-1891 Lev. 91/1972
4275194 Borgsjö församling A I:3a, 1862-1870 A I Husförhörslängder 3a, 1862-1870 Inb
Lev 166/1972
4275194 Borgsjö församling A I:3b, 1862-1870 A I Husförhörslängder 3b, 1862-1870 Inb
Lev 166/1872
4275194 Borgsjö församling A I:4a, 1871-1879(1880) A I Husförhörslängder 4a, 1871-1879(1880) Inb
Lev 166/1972
Anm.:
med folkmängdsuppgifter
1875-1879
4275195 Borgsjö församling A I:4b, 1871-1879(1880) A I Husförhörslängder 4b, 1871-1879(1880) Inb
Lev 166/1972
4275195 Borgsjö församling A I:5d, 1880-1890 A I Husförhörslängder 5d, 1880-1890 Inb
Register till husförhörslängden
Lev 166/1972
4275195 Borgsjö församling A I:5a, 1880-1890 A I Husförhörslängder 5a, 1880-1890 Inb
Lev 166/1972
4275196 Borgsjö församling A I:5b, 1880-1890 A I Husförhörslängder 5b, 1880-1890 Inb
Lev 166/1972
4275196 Borgsjö församling A I:5c, 1880-1890 A I Husförhörslängder 5c, 1880-1890 Inb
Lev 166/1972
4275197 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:7, 1861-1870 A I Husförhörslängder 7, 1861-1870
4275197 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:8, 1871-1880 A I Husförhörslängder 8, 1871-1880
4275197 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:9 a, 1881-1892 A I Husförhörslängder 9 a, 1881-1892 Backe-Rudsjö
4275197 Fjällsjö församling (Jämtland) A I:9 b, 1881-1892 A I Husförhörslängder 9 b, 1881-1892 Sil-Österåsen.
4275198 Boteå församling A I:8, 1866-1875 A I Husförhörslängder 8, 1866-1875 Lev. 4/1972
4275198 Boteå församling A I:9, 1876-1885 A I Husförhörslängder 9, 1876-1885 Lev. 41/1973
4275198 Boteå församling A I:10, 1886-1894 A I Husförhörslängder 10, 1886-1894 Lev. 41/1973
Serien avslutad
4275199 Dals församling A I:6, 1862-1871 A I Husförhörslängder 6, 1862-1871
4275199 Dals församling A I:7, 1872-1881 A I Husförhörslängder 7, 1872-1881
4275199 Dals församling A I:8, 1882-1891 A I Husförhörslängder 8, 1882-1891 Häri även historiska anteckningar om Dals kyrka
4275200 Dals församling A I:9, 1892-1896 A I Husförhörslängder 9, 1892-1896 Häri även längd över obefintliga 1892-1896
Serien avslutad
4275201 Eds församling A I:7, 1865-1875 A I Husförhörslängder 7, 1865-1875 Lev 167/1972
4275201 Eds församling A I:8, 1875-1884 A I Husförhörslängder 8, 1875-1884 Lev 167/1972
4275201 Eds församling A I:9, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9, 1885-1894 Lev 167/1972
4275202 Galtströms bruksförsamling C:2, 1747-1764 C Födelse- och dopböcker 2, 1747-1764 Uppgifterna från födelse- och dopboken 1747-1764 återfinns även i C: 1
Kopierad
Gammalt signum A I: 1
Inneh. även:
Förhörsbok 1747-1760, 1826-1846
Längd över nattvardsungdom 1846-1850
Kommunionlängder 1761-1790 (strödda år)
Vigselbok 1748 4/4-1764
Död- och begravningsbok 1747 26/4-1765 24/3
Kyrkoräkenskaper 1848 1/5-1863 1/5
Fattigräkenskaper 1847 27/11-1863 1/5 m.m.
Inventarie- och arkivförteckningar 1760, 1802, 1805
Berättelse om brukskyrkans byggande 1680-1696
Bänklängder 1748-1795
Längder över vaccinerade barn 1838, 1849-1863
Series pastorum 1680-1867
4275202 Galtströms bruksförsamling A I:2, 1862-1872 A I Husförhörslängder. 2, 1862-1872 Kopierad.
Lev. 20/1972.
Med personregister.
4275202 Galtströms bruksförsamling A I:3, 1873-1891 A I Husförhörslängder. 3, 1873-1891 Kopierad.
Lev. 20/1972.
Med personregister.
Omfattar två längder 1873-1879, 1880-1891.
4275224 Gideå församling A I:4, 1846-1854 A I Husförhörslängder 4, 1846-1854 Lev. 105/1952
4275224 Gideå församling A I:5a, 1855-1869 A I Husförhörslängder 5a, 1855-1869 Lev. 178/1972
4275224 Gideå församling A I:5b, 1855-1869 A I Husförhörslängder 5b, 1855-1869 Lev. 178/1972
4275224 Gideå församling B I:1, 1826-1853 B I Inflyttningslängder 1, 1826-1853 Lev. 105/1952
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1827-1853
4275224 Gideå församling B I:2, 1854-1877 B I Inflyttningslängder 2, 1854-1877 Lev. 178/1972
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1854-1877
4275224 Gideå församling C:2, 1843-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1843-1861 Lev. 61/1962
Med anteckningar om utskurna blad
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1843-1861
4275224 Gideå församling E I:1, 1843-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1843-1861 Lev. 61/1962
Med enstaka bilagor samt en borgensförbindelse från 1844
4275225 Graninge församling A I:1a, 1805-1814 A I Husförhörslängder 1a, 1805-1814 Förhörsbok
4275225 Graninge församling A I:1b, 1805-1814 A I Husförhörslängder 1b, 1805-1814 Förhörsbok
4275225 Graninge församling A I:2, 1815-1863 A I Husförhörslängder 2, 1815-1863 Förhörsbok 1815-1825, 1858-18631815-1825 avser endast
bruket.1858-1863 avser endast bruket underlydande lägenheter.
4275225 Graninge församling A I:3a, 1825-1837 A I Husförhörslängder 3a, 1825-1837 Förhörsbok
4275225 Graninge församling A I:3b, 1825-1837 A I Husförhörslängder 3b, 1825-1837 Förhörsbok
4275225 Graninge församling A I:4a, 1837-1847 A I Husförhörslängder 4a, 1837-1847 Förhörsbok
Innehåller även: Förhörsbok 1861-1862
avseende bruket underlydande lägenheter.
4275225 Graninge församling A I:4b, 1837-1847 A I Husförhörslängder 4b, 1837-1847 Förhörsbok
4275226 Graninge församling C:1, 1770-1833 C Födelse- och dopböcker 1, 1770-1833 "Inneh.även:
Död- och begravningsbok 1787-1833;
Vigselbok 1787-1833"
4275226 Graninge församling H II:1, 1740-1880 H II Bilagor till flyttningslängder. 1, 1740-1880
4275226 Graninge församling L I c:1, 1785-1796 L I c Räkenskaper för kyrka, verifikationer 1, 1785-1796 Verifikationer
4275226 Graninge församling L I b:1, 1799-1834 L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 1, 1799-1834 1799-05-01--1834-04-30.
Kyrkoräkenskaper.
Innehåller även: Fattigräkenskaper 1799-1834.
4275226 Graninge församling L I b:2, 1834-1907 L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 2, 1834-1907 "1834-05-01--1907.
Kyrkoräkenskaper.
Innehåller även: Fattigräkenskaper 1834-1862; Skolkassans räkenskaper 1878-1896."
4275227 Graninge församling A I:5, 1848-1857 A I Husförhörslängder 5, 1848-1857 Lev 62/1962
4275227 Graninge församling A I:6, 1858-1864 A I Husförhörslängder 6, 1858-1864 Lev 62/1962
Med enstaka uppgifter från 1865.
4275227 Graninge församling C:2, 1834-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1834-1861 "Lev 34/1953
Inneh.även:
Dödbok 1834-1861;
Vigselbok 1834-1861"
4275228 Gudmundrå församling A I:1, 1820-1829 A I Husförhörslängder 1, 1820-1829 Inb.
Husförhörslängd.
Inneh. även:
Kommunionanteckningar 1820-1829.
Anm.: Se även personregister
1688-1775.
4275228 Gudmundrå församling A I:2, 1830-1840 A I Husförhörslängder 2, 1830-1840 Inb.
Husförhörslängd.
Inne. även:
Kommunionanteckningar 1830-1840.
4275228 Gudmundrå församling A I:3, 1840-1849 A I Husförhörslängder 3, 1840-1849 Inb.
Husförhörslängd.
Inneh. även:
Kommunionanteckningar 1840-1849.
4275228 Gudmundrå församling A I:4, 1850-1862 A I Husförhörslängder 4, 1850-1862 Inb.
Husförhörslängd.
Lev 81/1962
4275229 Gudmundrå församling C:1, 1688-1742 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1742 Lucka 1740-1741
Innehåller även:
Vigselbok 1686-1739,
Dödbok 1687-1739,
Sockenstämmobeslut 1686-1716,
Kyrkoräkenskaper 1685-1739,
Visitationsprotokoll 1699-1767,
Kyrko- och prästgårdsinventarium 1686,
Prästgårdens åkerstycken (1680 ca),
Avskrifter av två brev från Karl XII (fragment av det första brevet) 1705, 1706,
Fredspunkter vid freden mellan konungarna Stanislaus och August (1706)
Anm: Register i volymen.
4275229 Gudmundrå församling C:2, 1743-1794 C Födelse- och dopböcker 2, 1743-1794 Anm: Defekt i början
Lucka aug 1786-mars 1787
Innehåller även:
Vigselbok 1740-1794,
Död- och begravningsbok 1740-1794
Series pastorum 1400-talet-1820
4275229 Gudmundrå församling C:3, 1795-1852 C Födelse- och dopböcker 3, 1795-1852 Innehåller även:
Vigselbok 1795-1868,
Död- och begravningsbok 1795-1853
Series pastorum 1400-tal-1870
4275229 Gudmundrå församling C:4, 1853-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1853-1861 Lev 81/1962
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1854-1863
4275230 Gudmundrå församling D II:1, 1775-1804 D II Kommunionlängder 1, 1775-1804 Anm: 3 längder: 1775-1784,1785-1794,1795-1804.
4275230 Gudmundrå församling H II:1, 1793-1800 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1793-1800 Flyttningsattester.
Anm.:Se även personregister.
4275230 Gudmundrå församling L I a:1, 1740-1822 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1740-1822 "Inb. Kyrkoräkenskaper
Anm. 1: Pergamentsband in 4:o.
Anm. 2: Special för 1740-1761 och
1795-1822; endast huvudbok för
1762-1794.
Inneh.även:
Kyrkoinventarium 1740 ff, 1820."
4275230 Gudmundrå församling L I b:1, 1767-17951813 L I b Specialräkenskaper för kyrkan 1, 1767-17951813 Kyrko-,fattig- och lasarettsräkenskaper
4275231 Grundsunda församling A I:1, 1779-1808 A I Husförhörslängder 1, 1779-1808 omkr 1779, 1786-1808
Inneh även:
Läsbarnslängder 1795-1799, 1809-1818
4275231 Grundsunda församling A I:2, 1809-1819 A I Husförhörslängder 2, 1809-1819 Ant även 1808-1820
4275231 Grundsunda församling A I:3, 1820-1834(1835) A I Husförhörslängder 3, 1820-1834(1835)
4275232 Grundsunda församling A I:4, 1835-1845 A I Husförhörslängder 4, 1835-1845 Lev 107/1952
4275232 Grundsunda församling A I:5, 1845-1857 A I Husförhörslängder 5, 1845-1857 Lev 44/1955
4275232 Grundsunda församling A I:6, 1858-1864 A I Husförhörslängder 6, 1858-1864 Lev 68/1972
4275232 Grundsunda församling B I:1, 1852-1861 maj B I Inflyttningslängder 1, 1852-1861 maj Lev 79/1962
Början av 1852 saknas
Inneh även: Utflyttningslängd 1851-1861
4275232 Grundsunda församling C:1, 1721-1728 C Födelse- och dopböcker 1, 1721-1728 Inneh även:
Vigselbok 1721-1726,
Död- och begravningsbok 1721-1728 Xeroxkopior av i Härnösands domkapitels
arkiv förvarade avskrifter eller utdrag
4275232 Grundsunda församling C:2, 1790-1814 C Födelse- och dopböcker 2, 1790-1814 Inneh även:
Konfirmationslängder 1788, 1805, 1807,
Lysnings- och vigselbok 1790-1814,
Död- och begravningsbok 1785 31/12-1815 6/1
4275233 Grundsunda församling C:3, 1815-1839 C Födelse- och dopböcker 3, 1815-1839 Lev 107/1952
Inneh även:
Vigselbok 1815-1854,
Dödbok 1815-1854
4275233 Grundsunda församling C:4, 1840-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1840-1860 Lev 107/1952
4275233 Grundsunda församling D II:1, 1785-1803 (1804) D II Kommunionlängder 1, 1785-1803 (1804) Inneh även:
Utdrag ur Charta sigillataförordn 9/10 1812 m m
4275233 Grundsunda församling E I:1, 1855-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1855-1860 Lev 79/1962
Inneh även:
Död- och begravnings-bok 1855-1860
4275233 Grundsunda församling H II:1, 1839-1849 H II Bilagor till flyttningslängder. 1, 1839-1849 Bunt. Lev. 107/1935.
4275233 Grundsunda församling L I a:1, 1867-1898 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker 1, 1867-1898 Inb.
Huvudbok
Lev. 107/1952
Inneh. även:
special 1804-1867.
4275234 Gideå församling A I:6, 1869-1878 A I Husförhörslängder 6, 1869-1878 Lev. 178/1972
4275234 Gideå församling A I:7, 1879-1889 A I Husförhörslängder 7, 1879-1889 Lev. 178/1972
4275235 Gideå församling A I:8, 1890-1894 A I Husförhörslängder 8, 1890-1894 Lev. 178/1972
Serien avslutad
4275236 Graninge församling A I:7, 1865-1874 A I Husförhörslängder 7, 1865-1874 Lev 51/1973
4275236 Graninge församling A I:8, 1875-1884 A I Husförhörslängder 8, 1875-1884 Lev 51/1973
4275236 Graninge församling A I:9, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9, 1885-1894 Lev 51/1973
Innehåller även personregisteravseende Graninge bruk.
Serien avslutad.
4275237 Grundsunda församling A I:7, 1864-1874 A I Husförhörslängder 7, 1864-1874 Lev 68/1972
4275237 Grundsunda församling A I:8a, 1875-1884 A I Husförhörslängder 8a, 1875-1884 Lev 68/1972
4275237 Grundsunda församling A I:8b, 1875-1884 A I Husförhörslängder 8b, 1875-1884 Lev 68/1972
4275238 Grundsunda församling A I:8c, 1875-1884 A I Husförhörslängder 8c, 1875-1884 Lev 68/1972
Avser Husums sågverk
4275238 Grundsunda församling A I:9a, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9a, 1885-1894 Lev 68/1972
Inneh även:
Allm nattvardsgångar 1885-1894,
Husförhörsfört 1885-1894,
Kyrko- och skolråd 1884-1893,
Fört över icke konfirmerade personer äldre än 20 år 1885-1894,
Fört över dövstumma 1885-1894,
Mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1884-1890
4275238 Grundsunda församling A I:9b, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9b, 1885-1894 Lev 68/1972
4275238 Grundsunda församling A I:9c, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9c, 1885-1894 Lev 68/1972
Avser Husums sågverk
4275239 Grundsunda församling A I:9d, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9d, 1885-1894 Lev 68/1972
Serien avslutad
4275240 Graninge församling C:2, 1834-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1834-1861 "Lev 34/1953
Inneh.även:
Dödbok 1834-1861;
Vigselbok 1834-1861"
4275267 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:6a, 1821-1830 A I a Husförhörslängder 6a, 1821-1830 1 - 4 kvarteret. Med register över flyttningsattester (H II:2), som legat lösa i volymen
4275267 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:6b, 1821-1830 A I a Husförhörslängder 6b, 1821-1830 5 - 8 kvarteret. Lika som för vol A I a:6a, anm 2.
4275267 Härnösands domkyrkoförsamling A I b:1, 1821-1830 A I b Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling) 1, 1821-1830 Även anteckningar för 1831
4275268 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:7, 1825-1834 A I a Husförhörslängder 7, 1825-1834 Avser hyresfolk. Med register över flyttningsattester (H II:2), som legat lösa i volymen. Häri
även: Flyttningsattester 1825-1834
4275268 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:8a, 1831-1840 A I a Husförhörslängder 8a, 1831-1840 1 - 4 kvarteret. Lika som vol
A I a:7, anm 2. Häri även: Flyttningsattester 1828-1840
4275268 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:8b, 1831-1840 A I a Husförhörslängder 8b, 1831-1840 5 - 8 kvarteret. Lika som vol
A I a:7, anm 2. Häri även: In- och utflyttningslängder 1840, 1842, 1844 (1844 defekt), Flyttningsattester 1827-1840
4275269 Härnösands domkyrkoförsamling C I:1, 1721.85714285714-1787 C I Födelse- och dopböcker 1, 1721.85714285714-1787 Häri även: Vigselbok 1721 30/7-1787, Begravningsbok 1721 4/6-1768 /9, Död- och begravningsbok 1768 /9-1787
4275269 Härnösands domkyrkoförsamling C I:2, 1788-1833 C I Födelse- och dopböcker 2, 1788-1833 Häri även: Vigselbok 1788-1803 (lucka 1793), Lysnings- och vigselbok 1804-1815
4275269 Härnösands domkyrkoförsamling C I:3, 1811-1872 C I Födelse- och dopböcker 3, 1811-1872 Avser Härnön. Häri även: Vigselbok 1811-1817, Lysnings- och vigselbok 1817-1860, Dödbok 1811-1818, Död- och
begravningsbok 1819-1860
4275270 Härnösands domkyrkoförsamling D II:1a, 1796-1811 D II Kommunionlängder 1a, 1796-1811 Jfr A I a:3. Personregister i exp
4275270 Härnösands domkyrkoförsamling D II:1b, 1796-1811 D II Kommunionlängder 1b, 1796-1811 Jfr A I a:3. Avser ogifta.
Häri även: In- och
utflyttningslängder 1808-1809. Utflyttningslängd 1818 (däri strödda anteckningar ang fattig- och lasarettsmedel vid bröllop och barndop 1818).
Personregister i exp
4275270 Härnösands domkyrkoförsamling E I:1, 1815-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1815-1861 Häri även: Död- och begravningsbok 1788-1860.
4275271 Härnösands domkyrkoförsamling H I a:1, 1784-1895 H I a Bilagor till husförhörslängder 1, 1784-1895 Arkivkartong.
Lev. 74/1962, 42/1972, 134/1975.
4275271 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:1, 1808-1817 H II a Bilagor till flyttningslängder 1, 1808-1817
4275271 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:2, 1815-1840 H II a Bilagor till flyttningslängder 2, 1815-1840 1815-omkr.1840
4275272 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:3, 1818-1829 H II a Bilagor till flyttningslängder 3, 1818-1829
4275272 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:4, 1829-1859 H II a Bilagor till flyttningslängder 4, 1829-1859 Skannad.
4275273 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:5, 1860-1864 H II a Bilagor till flyttningslängder 5, 1860-1864 Skannad.
4275273 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:6, 1865-1868 H II a Bilagor till flyttningslängder 6, 1865-1868
4275274 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:7, 1869-1871 H II a Bilagor till flyttningslängder 7, 1869-1871
4275274 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:8, 1872-1874 H II a Bilagor till flyttningslängder 8, 1872-1874
4275275 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:9, 1875-1877 H II a Bilagor till flyttningslängder 9, 1875-1877
4275275 Härnösands domkyrkoförsamling H II a:10, 1878-1879 H II a Bilagor till flyttningslängder 10, 1878-1879
4275276 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:1, 1643-1722 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 1, 1643-1722 1643 11/5--1722 1/5. Kyrkoräkenskaper.
Häri även: Förteckning över vissa av P. Steuchius överlämnade handlingar 1679,
Inventarieförteckning 1679-1736,
Gåvor till kyrkan (i anslutning till brand 1721 se nedan) -1736,
Annales pastorum /1586/-1744, Series comministrorum 1653-1745, Redogörelse för kyrkans brand 1721
4275276 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:2, 1709-1722 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 2, 1709-1722 1709 1/5--1722 1/5. Kyrkoräkenskaper.
Häri även:
Kyrkorådsprotokoll 1727-1729
4275276 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:3, 1722-1735 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 3, 1722-1735 Verifikationer, avskrifter
4275276 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:4, 1722-1742 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 4, 1722-1742 1722 1/5--1742 1/5. Kyrkoräkenskaper, enskilda medel.
Fuktskadad
4275276 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:5, 1722-1760 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 5, 1722-1760 1722 1/5--1760 1/5. Kyrkoräkenskaper. Häri även: Inventarieförteckning 1752
4275276 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:6, 1722-1766 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 6, 1722-1766 Verifikationer, avskrifter
4275276 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:7, 1726-1734 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 7, 1726-1734 "1726 10/5--1734. Kyrkans byggningsräkning, ""kladd"""
4275276 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:8, 1726-1734 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 8, 1726-1734 "1726 5/7--1734 (1735). Kyrkoräkenskaper, enskilda medel, ""kladd"""
4275276 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:9, 1733-1908 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 9, 1733-1908 Arkivkartong. Strödda kyrkoräkenskaper. Häri även: Uppgifter om begravna 1733. Några handlingar fuktskadade
4275277 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:10, 1734-1903 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 10, 1734-1903 Arkivkartong. 1734-1768, 1843-1903. Verifikationer
4275277 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:11, 1760-1797 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 11, 1760-1797 1760 1/5--1797 31/12. Kyrkoräkenskaper. Häri även: Inventarieförteckning 1757
4275277 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:12, 1766-1807 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 12, 1766-1807 Häfte. Verifikationer, avskrifter
4275277 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:13, 1798-1829 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 13, 1798-1829 1798 1/1--1829 1/5. Kyrkoräkenskaper. Häri verifikationer i avskrift. Häri även: Inventarieförteckning 1796
4275278 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:14, 1799-1810 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 14, 1799-1810 Häfte. Verifikationer
4275278 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:15, 1817-1829 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 15, 1817-1829 Arkivkartong. D:r Haeggblads kyrkoräkenskaper. Häri verifikationer. Fuktskadad
4275278 Härnösands domkyrkoförsamling L I a:16, 1817-1851 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan 16, 1817-1851 1817 1/5--1834 1/5. Skuldbok
4275279 Härnösands domkyrkoförsamling A I b:2, 1831-1841 A I b Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling) 2, 1831-1841 Lev 82/1951. Häri även: In- och
utflyttningslängder 1840-1841, Flyttningsattester 1824-1841
4275279 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:9, 1835-1845 A I a Husförhörslängder 9, 1835-1845 Lev 82/1951. Avser hyresfolk. Häri även: In- och utflyttningslängd 1841. Nattvardslängd för studiosi
1835-1845. Flyttningsattester 1822-1840
4275280 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:10a, 1841-1850 A I a Husförhörslängder 10a, 1841-1850 Lev 82/1951. 1 - 4 kvarteret.I slutet av volymen uppgifter om antal nattvardsbarn 1846-1850.
4275280 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:10b, 1841-1850 A I a Husförhörslängder 10b, 1841-1850 Lev 82/1951. 5 - 8 kvarteret
4275280 Härnösands domkyrkoförsamling A I b:3, 1842-1850 A I b Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling) 3, 1842-1850 Lev 82/1951. Häri även: In- och
utflyttningslängder 1842-1849, Bilagor till lysnings- och vigselboken 1850-1852,
Enstaka andra bilagor till kyrkobokföringen 1847-1852, Förteckningar över kyrkans inkomster och utgifter 1851
4275280 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:11, 1846-1854 A I a Husförhörslängder 11, 1846-1854 Lev 82/1951. Avser hyresfolk
4275281 Härnösands domkyrkoförsamling A I b:4, 1850-1860 A I b Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling) 4, 1850-1860 Lev 60/1970. Häri även: In-och utflyttningslängder 1850-1860
4275281 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:12a, 1850-1860(1861) A I a Husförhörslängder 12a, 1850-1860(1861) Lev 74/1962. Betecknas som bok A i flyttningslängden.
4275281 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:12b, 1850-1860(1861) A I a Husförhörslängder 12b, 1850-1860(1861) Lev 74/1962. Betecknas som bok B i flyttningslängden.
4275281 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:13, 1855-1862(1863) A I a Husförhörslängder 13, 1855-1862(1863) Lev 74/1962. Avser hyresfolk. Betecknas som bok C i flyttningslängden.
4275283 Häggdångers församling A I:1, 1750-1790 A I Husförhörslängder 1, 1750-1790 Inneh.även:
Vigselbok 1793-1798
Död- och begravningsbok 1793-1798
4275283 Häggdångers församling A I:2, 1805-1814 A I Husförhörslängder 2, 1805-1814 1791-1804 saknas
4275283 Häggdångers församling A I:3, 1815-1824 A I Husförhörslängder 3, 1815-1824 Inneh.även:
Inflyttningslängder 1821-1824
Utflyttningslängder 1821-1822.
4275283 Häggdångers församling A I:4, 1825-1834 A I Husförhörslängder 4, 1825-1834 Inneh.även:
Inflyttningslängder 1825-1834
Utflyttningslängder 1825-1834.
4275283 Häggdångers församling A I:5, 1835-1844 A I Husförhörslängder 5, 1835-1844 Inneh.även:
In- och utflyttnings-längder 1835-1844.
4275284 Häggdångers församling A I:6, 1845-1854 A I Husförhörslängder 6, 1845-1854 Lev 35/1947
Inneh.även:
In- och utflyttningslängder 1845-1854.
4275284 Häggdångers församling A I:7, 1855-1864 A I Husförhörslängder 7, 1855-1864 Lev 40/1972
Strödda notiser för 1865.
Inneh.även:
In- och utflyttnings-längder 1855-1866.
4275284 Häggdångers församling A I:8, 1865-1874 A I Husförhörslängder 8, 1865-1874 Lev 40/1972
Å sista sidan strödda notiser om kommunikanter från andra församl.
Inneh.även:
In- och utflyttnings-längder 1867-1874.
4275285 Häggdångers församling C:1, 1684-1755 juli C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1755 juli 1684-1737 endast dopbok. 1738-1750 29/4 saknas.
Inneh.även:
Vigselbok 1684-1736, 1750-1754 Död- och begravningsbok 1684-1736,
1750-1754. Sockenstämmoprotokoll m.m 1684-1711
Räkenskaper över understöd åt stud. fr Häggd 1697-1719 m
.fl. smärre räkenskapsnotiser Visitationsprot m.m 1685-1742
Inventarieförteckning 1696 Avskrift av k.brev t kanslikoll.1705 24/11
Bänklängder 1692-1733
Historiska anteckn., odat., 1696, 1698.
4275285 Häggdångers församling C:2, 1760-1803 C Födelse- och dopböcker 2, 1760-1803 1756-1759 saknas.
Inneh.även:
Vigselbok 1760-1792, 1799-1803.
4275285 Häggdångers församling C:3, 1804-1840 C Födelse- och dopböcker 3, 1804-1840 Inneh.även:
Lysnings- och vigsel-bok 1804-1841 15/8.
Död- och begravningsbok 1804-1845.
4275285 Häggdångers församling C:4, 1840-1874 C Födelse- och dopböcker 4, 1840-1874 Lev 40/1972.
Börjar 1840 okt.
Inneh.även:
Lysnings- och vigsel-bok 1841 (sept)-1874
Död- och begravningsbok 1846-1874.
4275286 Häggdångers församling L I c:1, 1704-1940 L I c Verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1, 1704-1940 Spr år. Kapsel
Verifikationer
Lev 30/1978
Inneh även:
Koncepträkenskaper för kyrka 1803-1804
Koncepträkenskaper för fattigkassan 1803-1804
Koncepträkenskaper för kollekter 1803-1804
Koncepträkenskaper för klockor
1803-1804
Koncepträkenskaper för lasarettsmedel 1803-1804
Koncepträkenskaper för vin 1803-1804
Sexmansräkning avseende ljus,
vin och orgeltramparlön 1881
Materialförslag till tornbyggnaden 1834
4275286 Häggdångers församling L I b:1, 1768-1814 L I b Specialräkenskaper för kyrka 1, 1768-1814 Inb. Specialräkenskaper
Äldre lev.
Inneh även:
Ljuskronekassan 1805-1810
4275286 Häggdångers församling L I b:4, 1780-1852 L I b Specialräkenskaper för kyrka 4, 1780-1852 (1780) 1831-1852. Inb.
Specialräkenskaper
Äldre lev.
Inneh även: Klockstapelbyggnadskassan 1780-1814
Kommunion- och vinräkenskaper
1780-1851
Orgelbyggnadskassan 1844-1852
4275286 Häggdångers församling L I b:2, 1794-1936 L I b Specialräkenskaper för kyrka 2, 1794-1936 Spr år. Specialräkenskaper
Lev 30/1978
Inneh även:
Utgifts- och inkomstförslag
för kyrka 1879-1883
Verifikationer till kyrkoräkenskaperna (bl a rörande prästbostället
1856-1879) 1829-1903 spr år
Skolkassans special 1912
Fattigräkenskaper 1794-1805 spr år
Kollekträkenskaper 1794-1805
spr år
Kommunion- och vinräkenskaper
1794-1843 spr år
Klockräkenskaper 1794-1805 spr år
Lasarettsmedelsräkenskaper 1794-1805 spr år
Altartavlans räkenskaper 1798
Räkenskaper för ljuspengar
1842-1843
Tornbyggnadskassan 1847-1848
Prästgårdsbyggnadskassan 1912
Skolhusbyggnadskassan 1912
Lektor J Widéns fond 1912
Pastor J Kjerstedts fond 1912
Räkenskaper i sammandrag 1939-1945
(Lucka 1943)
4275286 Häggdångers församling L I b:3, 1814-1831 L I b Specialräkenskaper för kyrka 3, 1814-1831 Kapsel. Specialräkenskaper
Äldre lev
4275286 Häggdångers församling L I a:1, 1848-1936 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1848-1936 Band i kapsel. Huvud- och
specialräkenskaper
Lev 40/1972
Inneh även:
Orgelverkskassan 1852-1859
O Svedbergs fond 1914-1915
G Geijers fond 1917-1921
Kyrkogårdsfonden för familje-
gravar 1922-1937
4275286 Häggdångers församling L I b:5, 1852-1876 L I b Specialräkenskaper för kyrka 5, 1852-1876 1 Band i kapsel
Specialräkenskaper
Lev 40/1972
Anm:
Även avräkningsbok 1852-1875
4275286 Häggdångers församling L I b:6, 1877-1936 L I b Specialräkenskaper för kyrka 6, 1877-1936 Specialräkenskaper
Lev 30/1978
4275287 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:1, 1732-1743 A I a Husförhörslängder 1, 1732-1743
4275287 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:2, 1744-1787 A I a Husförhörslängder 2, 1744-1787 Defekt
4275287 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:3a, 1788-1811 A I a Husförhörslängder 3a, 1788-1811 Tycks var ofullständigt förd de senaste åren. För tiden 1796-1811 jfr D II:1
4275287 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:3b, 1788-1811 A I a Husförhörslängder 3b, 1788-1811 Tycks var ofullständigt förd de senaste åren. För tiden 1796-1811 jfr D II:1
4275288 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:4a, 1812-1821 A I a Husförhörslängder 4a, 1812-1821 För 1821 ofullständig. I slutet av volymen förteckningar över döda, lysningar och vigslar samt utdelade fattigmedel för vissa tider 1821. Med personregister
4275288 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:4b, 1812-1821 A I a Husförhörslängder 4b, 1812-1821 Med personregister
4275288 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:4c, 1812-1821 A I a Husförhörslängder 4c, 1812-1821 Avser hyresfolk
4275288 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:5, 1821-1826 A I a Husförhörslängder 5, 1821-1826 Avser hyresfolk. En del anteckningar 1827-1830.
Häri även: Konfirmationsbok 1823-1824, Flyttningsattester
1823-1824 med register över dessa och attester (H II:2), som legat lösa i volymen
4275289 Häggdångers församling A I:9, 1875-1884 A I Husförhörslängder 9, 1875-1884 Lev 40/1972
4275289 Häggdångers församling A I:10, 1885-1894 A I Husförhörslängder 10, 1885-1894 Lev 40/1972
Serien avslutad
4275290 Gudmundrå församling A I:5a, 1862-1872 A I Husförhörslängder 5a, 1862-1872 Inb.
Husförhörslängd.
Lev 157/1972
4275290 Gudmundrå församling A I:5b, 1862-1872 A I Husförhörslängder 5b, 1862-1872 Inb.
Husförhörslängd.
Lev 157/1972
4275290 Gudmundrå församling A I:6a, 1872-1878 A I Husförhörslängder 6a, 1872-1878 Inb.
Husförhörslängd.
Lev 157/1972
4275291 Gudmundrå församling A I:6b, 1872-1878 A I Husförhörslängder 6b, 1872-1878 Inb.
Husförhörslängd.
Lev 157/1972
4275291 Gudmundrå församling A I:7a, 1878-1888 A I Husförhörslängder 7a, 1878-1888 Inb.
Husförhörslängd.
Lev 157/1972
4275292 Gudmundrå församling A I:7b, 1878-1888 A I Husförhörslängder 7b, 1878-1888 Inb.
Husförhörslängd.
Lev 157/1972
4277048 Haverö församling A I:1, 1731-1746 A I Husförhörslängder 1, 1731-1746 Innehåller särkild längd för byexamen 1732-1745
4277048 Haverö församling A I:2, 1747-1757 A I Husförhörslängder 2, 1747-1757 Defekt
4277048 Haverö församling A I:3, 1758-1764 A I Husförhörslängder 3, 1758-1764
4277048 Haverö församling A I:4, 1765-1775 A I Husförhörslängder 4, 1765-1775
4277048 Haverö församling A I:5, 1774-1783 A I Husförhörslängder 5, 1774-1783 (1774) 1775-1783
Defekt
4277048 Haverö församling A I:6, 1784-1790 A I Husförhörslängder 6, 1784-1790 Jfr efterföljande längd
4277048 Haverö församling A I:7, 1791-1799 A I Husförhörslängder 7, 1791-1799 Tillhör föregående längd. Första sidan omfattar 1787-1790
Inneh även:
Konfirmationslängd 1789-1795
4277048 Haverö församling A I:8, 1799-1808 A I Husförhörslängder 8, 1799-1808 "Inneh även:
""FörhörsBok ad Interim"" 1808-1809"
4277048 Haverö församling A I:9, 1809-1814 A I Husförhörslängder 9, 1809-1814 Inneh även:
Å titelsidan samling till ny mässhake 1812-1813 i Vikens och Kölsillre rotar
4277048 Haverö församling A I:10, 1815-1824 A I Husförhörslängder 10, 1815-1824
4277048 Haverö församling A I:11, 1825-1834 A I Husförhörslängder 11, 1825-1834
4277048 Haverö församling A I:12, 1835-1844 A I Husförhörslängder 12, 1835-1844 Inneh även:
Konfirmationsbok 1840-1851
4277049 Haverö församling C:1, 1669-1725 C Födelse- och dopböcker 1, 1669-1725 1669 6/10 - 1725 21/2
Innehåller även:
vigselbok 1669 11/11-1725 3/1, död- och begravningsbok 1669 1/8-1725 21/4, series pastorum 1582-1729
4277049 Haverö församling C:2, 1725-1774 C Födelse- och dopböcker 2, 1725-1774 1725 17/5 - 1774 7/12
Innehåller även:
vigselbok 1725 28/12 - 1774 (lucka 1729,1732 - 1733, 1740, 1754, 1767), död- och begravningsbok 1725 17/7 - 1774 (lucka 1746), bänklängder 1741, 1744, 1749, 1757, series pastorum 1705-1773
4277049 Haverö församling C:3, 1775-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1775-1861 Innehåller även:
vigselbok 1775-1861, död- och begravningsbok 1775-1861, series pastorum och comministrorum 1562-1928
4277050 Haverö församling A I:13, 1845-1854 A I Husförhörslängder 13, 1845-1854 Lev 78/1952
4277050 Haverö församling A I:14, 1855-1861 A I Husförhörslängder 14, 1855-1861 Lev 50/1962
Med uppgifter om folkmängden 1854-1860 samt strödda upplästa meddelanden
4277051 Härnösands domkyrkoförsamling B I:1, 1854-1860 B I In- och utflyttningslängder 1, 1854-1860 Lev. 74/1962. Innehåller även: Kollekter 1861-1865, 1862-1866, 1872-1875, Extra kollekter till kyrkor utom stiftet 1864-1878, Utg.kollekter 1861-1869, Böter 1861-1879 (1880 delvis), Fattigmedel 1861-1866, Missionsgåvor 1862, 1864-1880, Kompanipengar 1867-1871.
4277051 Härnösands domkyrkoförsamling C I:4, 1834-1860 C I Födelse- och dopböcker 4, 1834-1860 Lev. 82/1951. 4 dopsedlar 1856, 1860 och en ansökan om
kyrkotagning 1854 infästade i boken.
4277051 Härnösands domkyrkoförsamling F I:1, 1853-1880 F I Död- och begravningsböcker 1, 1853-1880 Lev. 42/1972. Avser även Härnön. Häri även: Kladd
till lysnings- och vigselbok 1853-1857
4277052 Härnösands hospitalsförsamling A I:1, 1846-1864 A I Husförhörsböcker 1, 1846-1864
4277052 Härnösands hospitalsförsamling C:1, 1865-1891 C Födelse- och dopböcker 1, 1865-1891 Födelse- och dopbok 1865-1891
Särskild födelse- och dopbok över barn tillhörande annan församling 1877-1887
Inneh. även:
In- och utflyttningslängder 1865-1892
Lysnings- och vigselbok 1866-1880
Död- och begravningsbok 1865-1887
4277052 Härnösands hospitalsförsamling H II:1, 1859-1891 H II Bilagor till in- och utflyttningsländer 1, 1859-1891 Inflyttningsattester 1859-1891
Utflyttningsattester 1866, 1877, 1886
Intyg om utdrag ur ett defekt frejdebetyg 1889
Inneh. även:
Bilagor till födelse- och dopboken 1870-1891
Bilagor till kommunionsboken 1851 - 1882
Bilagor till lysnings- och vigselboken 1871-1889
Bilagor till död- och begravningsboken 1868-1887
4277053 Hässjö församling A I:1, 1814-1823 A I Husförhörslängder 1, 1814-1823
4277053 Hässjö församling A I:2, 1824-1834 A I Husförhörslängder 2, 1824-1834
4277053 Hässjö församling A I:3, 1834-1835 A I Husförhörslängder 3, 1834-1835 Avser Åvike bruk.
Enstaka uppgifter 1823-1841
4277053 Hässjö församling A I:4, 1834-1844 A I Husförhörslängder 4, 1834-1844
4277054 Hässjö församling C:1, 1724-1786 C Födelse- och dopböcker 1, 1724-1786 Defekt, 1727-1736, 1742, 1744-1746
saknas.
Innehåller även:
vigselbok 1733-1784 (defekt), död- och begravningsbok 1688-1786
(defekt)
4277054 Hässjö församling C:2, 1788-1815 C Födelse- och dopböcker 2, 1788-1815 Defekt.
Innehåller även:
vigselbok 1787-1815, begravningsbok 1787-1815 (defekt i slutet)
4277054 Hässjö församling C:3, 1816-1850 C Födelse- och dopböcker 3, 1816-1850 Innehåller även:
vigselbok 1816-1850 (för 1850 även lysningar),
död- och begravningsbok 1816-1850,
anteckn. om tingspredikoturer i
Ljustorps pastorat 1836-1842,
förteckn. över mantalsskrivningar och uppbördsstämmor med Hässjö sn
1837-1840.
4277055 Hässjö församling D II:1, 1744-1799 D II Kommunionlängder 1, 1744-1799 Häri även förteckning över nattvardsbarn 1752
4277055 Hässjö församling H V:1, 1846-1905 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1846-1905 Äktenskapslysningar m.m.
Lev 123/1972 samt äldre leverans
Spridda år
Inneh. även:
Strödda bilagor till husförhörslängden med ett par notiser av annan art
1785-1909
(äldre lev)
Bil. till in- och utflyttnings-
längden 1881-1895 u å
Bil. till födelse- och dopboken
1892-1900
Bil. till död- och begravnings-
boken 1873-1881 spr år
Kyrkorådsprotokoll 1829 (äldre lev)
Kyrkokassans verifikationer 1897
4277055 Hässjö församling L I:1, 1738-1836 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1738-1836 Kapsel
Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Kollektbok för Ljustorps pastorat
1756-1757
Inventarielängd 1738-09-24, med tillägg 1752, 1755
Ny uppdelning av kyrkogården
1738-09-25
4277055 Hässjö församling L I:2, 1814-1831 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1814-1831 Kapsel
Kyrkoräkenskaper
Anm.: Mycket defekt
(blad utrivna).
4277056 Hässjö församling A I:5, 1844-1852 A I Husförhörslängder 5, 1844-1852 Lev 8/1852
4277056 Hässjö församling A I:6, 1853-1860 A I Husförhörslängder 6, 1853-1860 Lev 68/1862
4277056 Hässjö församling C:4, 1851-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1851-1860 Lev 68/1962
4277056 Hässjö församling E I:1, 1851-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1851-1860 Lev 68/1962
4277056 Hässjö församling F:1, 1851-1860 F Död- och begravningsböcker 1, 1851-1860 Lev 68/1962
4277057 Ljustorps församling A I:6, 1850-1860 A I Husförhörsböcker 6, 1850-1860
4277057 Ljustorps församling B I:1, 1845-1850 B I In- och utflyttningslängder 1, 1845-1850
4277057 Ljustorps församling B I:2, 1851-1860 B I In- och utflyttningslängder 2, 1851-1860
4277057 Ljustorps församling C:3, 1844-1880 C Födelse- och dopböcker 3, 1844-1880
4277057 Ljustorps församling E I:1, 1846-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1846-1860 Inneh även:
Lysnings- och vigselbok för Hässjö 1846-1869 och Lagfors och Lögdö bruksförsamlingar 1846-1870
4277067 Hässjö församling A I:7, 1861-1870 A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Lev 123/1972
4277067 Hässjö församling A I:8, 1871-1880 A I Husförhörslängder 8, 1871-1880 Lev 123/1972
4277068 Hässjö församling A I:9a, 1880-1891 A I Husförhörslängder 9a, 1880-1891 1880-1889, (1890,1891)
Lev 123/1972
Folkmängdsuppgifter inom Ljustorps pastorat 1884-1891.
4277068 Hässjö församling A I:9b, 1880-1891 A I Husförhörslängder 9b, 1880-1891 1880-1889, (1890,1891)
Lev 123/1972
Fol 257 saknas.
4277068 Hässjö församling A I:9c, 1880-1891 A I Husförhörslängder 9c, 1880-1891 1880-1889, (1890,1891)
Lev 123/1972
Inneh.även:
Förteckning på baptister o meto-
dister 1880-1889
Förteckning på blinda 1880-1889
Förteckning på sinnessjuka 1880-1889
Förteckning på båtsmän 1880-1889
4277069 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:14a, 1861-1870 A I a Husförhörslängder 14a, 1861-1870 Lev 42/1972. Avser fastighetsägare. Med personregister och kvartersregister i volymen. Betecknas som bok A iflyttningslängden.
4277069 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:14b, 1862-1870(1871) A I a Husförhörslängder 14b, 1862-1870(1871) Lev 42/1972. Avser hyresfolk. Betecknas som bok B i flyttningslängden.
4277070 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:15a, 1871-1880 A I a Husförhörslängder 15a, 1871-1880 Lev 42/1972. Avser fastighetsägare. Betecknas som bok 1 i flyttningslängden.
4277071 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:15b, 1871-1880 A I a Husförhörslängder 15b, 1871-1880 Lev 42/1972. Avser hyresfolk. Betecknas som bok 2 i
flyttningslängden
4277071 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:16a, 1881-1890 A I a Husförhörslängder 16a, 1881-1890 Lev 42/1972. 1 - 6 kvarteret. Beteckns som bok 1 i
flyttningslängden
4277072 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:16b, 1881-1890 A I a Husförhörslängder 16b, 1881-1890 Lev 42/1972. 7 - 9 kvarteret. Betecknas som bok 2 i
flyttningslängden
4277072 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:16c, 1881-1890(1891) A I a Husförhörslängder 16c, 1881-1890(1891) Lev 42/1972. Alfabtiskt ordnat
A - M. Register över fastighetsägare, se A I a:14c. Betecknas som bok 3 i flyttningslängden och som bok 1 i registret i vol A I a:14c. Häri även: Förteckning över antalet nattvardsgäster 1888-1891 (fol 391)
4277072 Härnösands domkyrkoförsamling A I a:16d, 1881-1890 A I a Husförhörslängder 16d, 1881-1890 Lev 42/1972. Alfabetiskt ordnat
N - Ö. Register över fastighetsägare, se vol
A I a:14c. Betecknas som bok 4 i flyttningslängden och som bok 2 i registret i vol A I a:14c.Separat längd över mosaiska
trosbekännare (fol 390-394).
4277073 Härnösands domkyrkoförsamling A I b:5, 1861-1870 A I b Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling) 5, 1861-1870 Lev 42/1972. Betecknas i flyttningslängden som bok C
4277073 Härnösands domkyrkoförsamling A I b:6, 1871-1880 A I b Husförhörslängd för Härnön (Härnö Församling) 6, 1871-1880 Lev 42/1972. Betecknas i flyttningslängden som Hernön
4277074 Härnösands hospitalsförsamling A I:2, 1865-1884 A I Husförhörsböcker 2, 1865-1884
4277074 Härnösands hospitalsförsamling A I:3, 1885-1892 A I Husförhörsböcker 3, 1885-1892
4277171 Helgums församling A I:1, 1786-1807 A I Husförhörslängder 1, 1786-1807
4277171 Helgums församling A I:2, 1807-1817 A I Husförhörslängder 2, 1807-1817
4277171 Helgums församling A I:3, 1817-1827 A I Husförhörslängder 3, 1817-1827
4277171 Helgums församling A I:4, 1828-1837 A I Husförhörslängder 4, 1828-1837
4277171 Helgums församling C:1, 1684-1810 C Födelse- och dopböcker 1, 1684-1810 Lucka 1752 31/8 - 1754 26/6 Innehåller även:
Vigselbok 1724-1810 (lucka 1725-1738) samt
död- och begravningsbok 1724-1810.
4277171 Helgums församling C:2, 1811-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1811-1861 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1811-1861 och
död- och begravningsbok 1811-1861.
4277172 Helgums församling D II:1, 1766-1804 D II Kommunionlängder 1, 1766-1804 Topografiskt uppställda.
4277172 Helgums församling L I a:1, 1732-1796 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1732-1796 Kapsel .
1732--1796-05-01
Innehåller även:
Inventarieförteckning 1711 med tillägg samt
uppgifter om kyrkobygget 1790.
4277172 Helgums församling L I d:1, 1774-1845 L I d Räkenskaper för kyrkan, verifikationer 1, 1774-1845 Kapsel
Spridda år.
4277172 Helgums församling L I a:2, 1789-1795 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1789-1795 Kapsel
Koncept
4277172 Helgums församling L I a:3, 1798-1849 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 3, 1798-1849 Kapsel
4277172 Helgums församling L I a:4, 1807-1825 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 4, 1807-1825 Ficka
Koncept
Avser endast vinpenningar
4277172 Helgums församling L I a:5, 1814-1838 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 5, 1814-1838 Kapsel
Koncept, strödda år
Innehåller även:
Koncepträkenskaper för fattigvård 1814-1838 m m.
4277173 Helgums församling A I:5, 1837-1845 A I Husförhörslängder 5, 1837-1845 Lev 74/1951
Innehåller även:
In- och utflyttningslängder 1837-1845.
4277173 Helgums församling A I:6, 1846-1862 A I Husförhörslängder 6, 1846-1862 Lev 74/1951
4277196 Haverö församling A I:15 a, 1862-1871 A I Husförhörslängder 15 a, 1862-1871 Lev 27/1970
4277196 Haverö församling A I:15 b, 1862-1871 A I Husförhörslängder 15 b, 1862-1871 Lev 27/1970
4277196 Haverö församling A I:16 a, 1872-1881 A I Husförhörslängder 16 a, 1872-1881 Lev 95/1972
Inneh även:
Förteckning över obefintliga 1872-1881
4277197 Haverö församling A I:16 b, 1872-1881 A I Husförhörslängder 16 b, 1872-1881 Lev 95/1972
4277197 Haverö församling A I:17 a, 1882-1891 A I Husförhörslängder 17 a, 1882-1891 Lev 95/1972
Inneh även:
Förteckning över obefintliga 1882-1891
4277197 Haverö församling A I:17 b, 1882-1891 A I Husförhörslängder 17 b, 1882-1891 Lev 95/1972
Inneh även:
Förteckning över obefintliga 1882-1891
4287724 Hemsö församling A I:1, 1847-1856 A I Husförhörslängder 1, 1847-1856 Innehåller även:
Konfirmationsbok 1850, 1854
Historiska anteckningar om Hemsö, nedskrivna 1848
Anteckningar om väderlek, fiske och skörd 1848-1856
4287724 Holms församling A I:1, 1803-1813 A I Husförhörslängder 1, 1803-1813 Finns kopierad
4287724 Holms församling A I:2, 1814-1826 A I Husförhörslängder 2, 1814-1826 Finns kopierad
4287724 Holms församling A I:3, 1827-1837 A I Husförhörslängder 3, 1827-1837 Finns kopierad
4287724 Holms församling A I:4, 1837-1845 A I Husförhörslängder 4, 1837-1845
4287724 Holms församling C:1, 1748-1861 C Födelse- och dopböcker 1, 1748-1861 Inneh även: Lysnings- och vigselbok 1813 7/2-1860
7/10,
Död- och begravningsbok 1803 4/3-
1861 17/3
4287724 Holms församling L I a:1, 1748-1775 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1748-1775 Kyrkoräkenskaper
OBS. Fuktskadad. Får ej utlånas.
4287724 Hemsö församling A I:2, 1857-1863 A I Husförhörslängder 2, 1857-1863 Lev. 33/1963
Innehåller även:
In- o utflyttnings-längd 1859-1860
Längd över nattvardsungdom 1866
Anteckning om nattvardsgäst 1864 25/3
PM vid husförhören 1856-1859
Data för nattvardsgång 1857-1859
Anteckningar om väderlek, fiske och skörd 1857-1861
4287725 Lögdö bruksförsamling A I:1, 1750-1758 A I Husförhörslängder 1, 1750-1758 1750-1758 (1769)
Innehåller även:
Kommunionlängder 1770-1817 (slutet defekt)
4287725 Lögdö bruksförsamling A I:2, 1777-1818 A I Husförhörslängder 2, 1777-1818
4287725 Lögdö bruksförsamling A I:3, 1819-1840 A I Husförhörslängder 3, 1819-1840 Två längder: 1819-1829, 1830-1840
4287725 Lögdö bruksförsamling A I:4, 1841-1859 A I Husförhörslängder 4, 1841-1859 Två längder: 1841-1849, 1850-1859
4287725 Lögdö bruksförsamling C:1, 1734-1765 C Födelse- och dopböcker 1, 1734-1765 Innehåller även:
Vigselbok 1735-1765
Kommunionlängder 1744-1769
Död- och begravningsbok 1734-1765
Visitationsprotokoll 1733-01-28
Series pastorum 1687-1872
4287725 Lögdö bruksförsamling H:3, 1832-1897 H Bilagor till kyrkobokföringen 3, 1832-1897 Spridda år
Kapsel
Äldre lev. samt lev. 124/1972
Innehåller även:
Längd över vinören etc 1863
4287725 Lögdö bruksförsamling L I:1, 1772-1791 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1772-1791 1772--1791-05-01 Kyrkoräkenskaper
Innehåller även:
Fattigräkenskaper 1769-1791-05-01, 1818-1838.
Kollekträkenskaper m m (lasarettmedel) 1786-1796, 1818-1838
4287726 Högsjö församling A I:1, 1764-1795 A I Husförhörslängder. 1, 1764-1795 Inb.
4287726 Högsjö församling A I:2, 1798-1806 A I Husförhörslängder. 2, 1798-1806 Inb.
4287726 Högsjö församling A I:3, 1807-1814 A I Husförhörslängder. 3, 1807-1814 Inb.
4287727 Högsjö församling A I:4, 1814-1825 A I Husförhörslängder. 4, 1814-1825 Inb.
4287727 Högsjö församling A I:5, 1826-1836 A I Husförhörslängder. 5, 1826-1836 Inb.
4287727 Högsjö församling A I:6, 1837-1845 A I Husförhörslängder. 6, 1837-1845 Inb.
4287728 Högsjö församling C:1, 1689-1767 C Födelse- och dopböcker. 1, 1689-1767 "Kyrkobok (4:o)
Inneh.:
Födelse- och dopbok 1689-1761
(Enbart 1718-07-03--1722; defekter 1744; enbart dopbok 1689-1733).
Vigselbok 1689--1767-02-02.
(Lucka 1718-1721).
Död- och begravningsbok 1689--1767-05-12. (Enbart begr.bok 1689-1749,
1763-1765; enbart dödbok 1766-1767; luckor 1718-06-15--1721, delvis
1722-1723, samt 1725).
Gravskrift över Anna Chr. v. Rohr, odat.
Personregister till dödbok finns på exp."
4287728 Högsjö församling C:2, 1761-1827 C Födelse- och dopböcker. 2, 1761-1827 Kyrkobok.
Inneh.:
Födelse- och dopbok 1761-07-19--1827-01-08.
Vigselbok 1767-11-01--1826.
Död- och begravningsbok 1767-07-13--1826.
Personregister finns på exp.
4287728 Högsjö församling C:3, 1827-1845 C Födelse- och dopböcker. 3, 1827-1845 Kyrkobok.
Inneh.:
Födelse- och dopbok 1827-1845.
Vigselbok 1827--1844-11-10.
Död- och begravningsbok 1827-1845.
4287728 Högsjö församling D II:1, 1798-1806 D II Kommunionlängder. 1, 1798-1806 Inb.
4287728 Högsjö församling L I b:1, 1653-1751 L I b Räkenskaper för kyrka 1, 1653-1751 4:o Inb. Special
Inneh. även:
Kyrkoinventarium 1653,1686,1711
4287728 Högsjö församling L I b:2, 1769-1824 L I b Räkenskaper för kyrka 2, 1769-1824 Häft. Special
Anm.: Början och slutet saknas.
4287728 Högsjö församling L I b:3, 1814-1832 L I b Räkenskaper för kyrka 3, 1814-1832 4:o Inb. Kyrkokladd
4287946 Lidens församling C:1, 1688-1799 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1799 Innehåller även: Längd över natt-
vardsungdom 1721-1799, Vigselbok
1688-1799 (1697, 1698, 1710, 1726,
1733, 1742 saknas), Död- o begrav-
ningsbok 1688-1799
4287946 Lidens församling C:2, 1800-1842 C Födelse- och dopböcker 2, 1800-1842 Innehåller även: Längder över
nattvardsungdom 1800-1818, 1851,
Lysnings- och vigselbok 1800-1860
(1800-1823 end vigselbok), Död-
och begravningsbok 1800-1860
4287946 Lidens församling D II:1, 1761-1800 D II Kommunionlängder 1, 1761-1800
4287946 Lidens församling L I a:1, 1679-1735 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1679-1735 1679-10-03--1735
Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Inventarieförteckning 1706
4287946 Lidens församling L I a:2, 1736-1797 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1736-1797 Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Sockenstämmoprotokoll 1819
Visitationsprot. 1755, 1757, 1768
Inventarieförteckning 1755 (g.sign.33)
4287946 Lidens församling L I a:3, 1797-1836 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1797-1836 Kyrkoräkenskaper
Anm.: Gammalt sign. 34.
4287947 Lidens församling A I:1, 1736-1760 A I Husförhörslängder 1, 1736-1760 2 längder (häften i kapsel)
Den senare längden upptar endast
namn och ålder.
Vike i Holm upptas 1736
Innehåller även:
Kvittenser för uä barnet Jon Eric från Sillre såg 1825-1833
4287947 Lidens församling A I:2, 1778-1803 A I Husförhörslängder 2, 1778-1803
4287947 Lidens församling A I:3, 1803-1813 A I Husförhörslängder 3, 1803-1813
4287947 Lidens församling A I:4, 1813-1822 A I Husförhörslängder 4, 1813-1822
4287947 Lidens församling A I:5, 1823-1832 A I Husförhörslängder 5, 1823-1832
4287947 Lidens församling A I:6, 1833-1842 A I Husförhörslängder 6, 1833-1842
4287948 Junsele församling A I:5, 1845-1853 A I Husförhörslängder 5, 1845-1853 Inb.
Lev. 81/1952
4287948 Junsele församling A I:6, 1854-1863 A I Husförhörslängder 6, 1854-1863 Inb.
Lev. 24/1963
Med enstaka anteckningar från 1864
4287948 Junsele församling C:3, 1855-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1855-1862 "Lev 24/1963
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1855-1862;
Död- och begravningsbok 1855-1862."
4287949 Junsele församling A I:1, 1777-1810 A I Husförhörslängder 1, 1777-1810 Inb.
4287949 Junsele församling A I:2, 1811-1820 A I Husförhörslängder 2, 1811-1820 Inb.
4287949 Junsele församling A I:3, 1821-1831 A I Husförhörslängder 3, 1821-1831 Inb.
Något defekt
4287949 Junsele församling A I:4, 1832-1844 A I Husförhörslängder 4, 1832-1844 Inb.
4287949 Junsele församling C:1, 1742-1789 C Födelse- och dopböcker 1, 1742-1789 "Inneh. även:
Vigselbok 1742-1789; Död- och be-
gravningsbok 1743-1789; Series
pastorum för Resele 1500-1768;
Förteckning över sockenpredikanter
i Junsele 1755-1869"
4287949 Junsele församling C:2, 1790-1855 C Födelse- och dopböcker 2, 1790-1855 "Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1790-1855;
Vigselbok 1790-1855"
4287949 Junsele församling D I:1, 1830- D I Konfirmationsböcker 1, 1830- Längd över skriftbarn
4287949 Junsele församling D II:1, 1740-1801 D II Kommunionlängder 1, 1740-1801 Topografiskt uppställd
4287949 Junsele församling D II:2, 1804-1810 D II Kommunionlängder 2, 1804-1810 Topografiskt uppställd
4287949 Junsele församling H II:1, 1800-1872 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1800-1872 Kapsel
Lev. 63/1972
Luckor 1801-1833, 1840, 1860
4287950 Indals församling A I:6, 1836-1846 A I Förhörsböcker 6, 1836-1846 Lev 70/1952
4287950 Indals församling A I:7, 1847-1854 A I Förhörsböcker 7, 1847-1854 Lev 70/1952
4287950 Indals församling A I:8, 1855-1861 A I Förhörsböcker 8, 1855-1861 Lev 14/1963
4287950 Indals församling E I:1, 1831-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1831-1861 Lev 70/1952
Vigslar antecknade endast för
vissa år
4287951 Indals församling L I a:1, 1707-1731 L I a Huvudräkenskaper för kyrka 1, 1707-1731 Huvudbok
Defekt i slutet
4287951 Indals församling L I a:2, 1732-1809.5 L I a Huvudräkenskaper för kyrka 2, 1732-1809.5 Huvudbok
Inneh. även:
Specialräkenskaper över lånade pengar till Indals kyrka 1761-1770
Visitationsprotokoll 1752, 1757
4287951 Indals församling L I b:1, 1751-1800 L I b Specialräkenskaper för kyrka 1, 1751-1800 Kladdräkenskaper
Spr år
Inneh. även:
Kollekträkenskaper 1751-1800 spr år
Testamentsräkenskaper 1751-1800 spr år
Vinsädesräkenskaper 1751-1800 spr år
Fattigräkenskaper 1768-1774
4287951 Indals församling L I b:2, 1777.6-1817.25 L I b Specialräkenskaper för kyrka 2, 1777.6-1817.25 Kladdräkenskaper, inkomstbok
Lucka 1806-1809
Inneh. även:
Inkomstbok för fattig- och lassarettsräkenskaper 1777 3/5 - 1805, 1809 7/5 - 1810
4287951 Indals församling L I a:3, 1802.2-1837.5 L I a Huvudräkenskaper för kyrka 3, 1802.2-1837.5 Huvudbok
Inneh. även:
Räkenskaper för utgående kollekter och lasarettsmedel 1802 1/5 - 1828
Förteckning över lysningssedlar 1804-1830
4287951 Indals församling L I b:3, 1802-1876 L I b Specialräkenskaper för kyrka 3, 1802-1876 Skuldfordringsbok
Inneh. även:
Skuldfordringsbok för fattigkassan 1803-1830
4287952 Indals församling H II:1, 1781-1830 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 1, 1781-1830 Kapsel
Inflyttningsattester
Anm.:
Omfattar åren 1781, 1804, 1806-1812, 1816-1817, 1822-1823
1825-1830
Se även H II: 2
4287952 Indals församling H II:3, 1831-1845 H II Bilagor till in- och utflyttningslängder 3, 1831-1845 Kapsel
Se även H II: 2
4287953 Indals församling C:1, 1668-1705 C Födelse- och dopböcker 1, 1668-1705 Lucka 1674-1681
Inneh. även:
Vigselbok (i mindre omfattning,
lysningar) 1662-1705
Död- och begravningsbok 1662-1709
Kyrkoräkenskaper (olika slag)
1661-1706
Inventarieförteckning 1706
Handlingar ang kyrka och kyrko-
gård 1641-1715
Handlingar ang inventerings-
spannmål och boskap 1668
4287953 Indals församling C:2, 1705-1745 C Födelse- och dopböcker 2, 1705-1745 Inneh. även:
Dödsanteckning för kyrkoherde
Jonas Petri (Angermannus) 1661.
Kyrkoräkenskaper 1645-1652
Visitationsakter 1646, 1697
Prästgårdsinventarium 1662, 1666
Andra handlingar ang prästbordet
1670-1671
Förteckning över arbete i kyrkan
1682
Handlingar ang inventariespann-
mål 1668, 1682
4287953 Indals församling C:3, 1745-1807 C Födelse- och dopböcker 3, 1745-1807 1945-05-19-1807
Inneh. även:
Vigselbok 1745-06-24--1807
Dödbok 1745-05-20--1807
4287953 Indals församling C:4, 1808-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1808-1861 1808--1861-03-31
Inneh. även:
Vigselbok 1808--1859-01-14
Död- och begravningsbok 1808--1861-05-24
Avlöningslängd 1808-1839
4287953 Indals församling D II:1, 1773-1802 D II Kommunionlängder 1, 1773-1802 Omfattar 1773-1786, 1786-1802
4287954 Indals församling A I:1, 1698-1717 A I Förhörsböcker 1, 1698-1717 Inneh. även:
Vigselbok 1719-05-20 - 1734-08-11
Död- och begravningsbok 1719-05-01--1722-04-15
Kommunionbok 1723-1731
4287954 Indals församling A I:2, 1730- A I Förhörsböcker 2, 1730- Omkring 1730
Utgöres av fragment u å
Inneh. även:
Kommunionlängder 1732-1769,
1760- omkring 1780
Död- och begraningsbok
1722-09-07-- 1736-06-05
Visitationsprotokoll 1732, 1748, 1752
Inventeringsinstrument 1776-06-03, 1776-09-09
4287954 Indals församling A I:3, 1778-1802 A I Förhörsböcker 3, 1778-1802 Mycket fuktskadad
4287954 Indals församling A I:4, 1814-1824 A I Förhörsböcker 4, 1814-1824
4287954 Indals församling A I:5, 1824-1835 A I Förhörsböcker 5, 1824-1835 Lev 70/1952
4287955 Högsjö församling A I:7, 1846-1855 A I Husförhörslängder. 7, 1846-1855 Inb.
Lev. 56/1962.
Inneh. även:
Husförhörslängd för Hemsö 1846.
4287955 Högsjö församling A I:8, 1856-1865 A I Husförhörslängder. 8, 1856-1865 Inb.
Lev. 148/1972.
4287955 Högsjö församling C:4, 1845-1880 C Födelse- och dopböcker. 4, 1845-1880 Lev. 148/1972.
Inneh. även:
Födelseattest 1860.
Lysnings- o. vigselbok 1845-1868.
Död- o. begravningsbok 1845-1880.
4287962 Lidens församling A I:7, 1843-1850 A I Husförhörslängder 7, 1843-1850 Lev. 49/1952
Uppställningen uppges följa 1842
års mantalslängd
4287962 Lidens församling A I:8, 1851-1859 A I Husförhörslängder 8, 1851-1859 Lev. 51/1963
Med ortregister och husförhörs-
förteckning för Oxsjö sågverks
personal 1859
4287962 Lidens församling A I:9, 1860-1862 A I Husförhörslängder 9, 1860-1862 Lev. 147/1972
4287962 Lidens församling B I:1, 1855-1860 B I Inflyttningslängder 1, 1855-1860 Arkivkartong
Lev 147/1972
Innehåller även: Längder över
nattvardsungdom 1852-1890, Lys-
ningsförteckningar 1840-1843,
1851, 1855-1860, Bil t husförhörslängden (2 st) u å, Utflyttningslängd
1855-1860
4287962 Lidens församling B I:2, 1861-1886 B I Inflyttningslängder 2, 1861-1886 Lev 147/1972
Innehåller även: Utflyttnings-
längd 1861-1886
4287962 Lidens församling C:3, 1843-1860 C Födelse- och dopböcker 3, 1843-1860 Lev 121/1964
4287963 Ljustorps församling A I:1, 1803-1812 A I Husförhörsböcker 1, 1803-1812 För tiden 1792-1803 finns topografiskt upplagd
kommunionlängd. Se D II:1.
4287963 Ljustorps församling A I:2, 1812-1821 A I Husförhörsböcker 2, 1812-1821 Defekt i början.
4287963 Ljustorps församling A I:3, 1821-1831 A I Husförhörsböcker 3, 1821-1831
4287963 Ljustorps församling A I:4, 1831-1840 A I Husförhörsböcker 4, 1831-1840
4287964 Ljustorps församling C:1, 1688-1813 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1813 Defekt i början
Inneh även:
Vigselbok 1688-1813,
Lysningslängd 1804-1805 (ofullst),
Död- och begravningsbok 1688-1813,
Ant om kyrkobyggnadens utvidgning 1757-1759 (2 sid)
4287964 Ljustorps församling C:2, 1814-1844 C Födelse- och dopböcker 2, 1814-1844 Inneh även:
Vigselbok 1814-1846,
Död- och begravningsbok 1814-1861
4287964 Ljustorps församling D I:1, 1847-1850 D I Konfirmationsböcker 1, 1847-1850
4287964 Ljustorps församling D II:1, 1792-1803 D II Kommunionlängder 1, 1792-1803 Topografiskt upplagd, Defekt
Inneh även:
Bok över inkomster till kyrko- och fattigkassorna 1805-1852 (defekt)
4287965 Ljustorps församling H II:2, 1824-1860 H II Bilagor till flyttningslängder. 2, 1824-1860
4287965 Ljustorps församling H II:3, 1861-1885 H II Bilagor till flyttningslängder. 3, 1861-1885 Lucka 1881-1884
4287966 Ljustorps församling L I a:1, 1745-1812 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker och bokslut 1, 1745-1812 Huvudbok Häri även inventarieförteckning för kyrkan 1788-05-04 med uppgift om förvärv och försäljning
Protokoll över visitationer förrättade med samtliga pastoratets församlingar: Hässjö, Tynderö samt Lögdö och Lagfors bruksförsamlingar 1748-1763
4287966 Ljustorps församling L I d:1, 1749-1850 L I d Verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1, 1749-1850
4287966 Ljustorps församling L I a:2, 1812-1852 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker och bokslut 2, 1812-1852 Huvudbok
4287967 Ljustorps församling A I:5, 1841-1849 A I Husförhörsböcker 5, 1841-1849
4287968 Långsele församling A I:1, 1805-1815 A I Husförhörslängder 1, 1805-1815
4287968 Långsele församling A I:2, 1815-1824 (1845) A I Husförhörslängder 2, 1815-1824 (1845) Utgörs av två längder: 1815-1824, 1835-1844
(1845). Längden 1835-1845 omfattar endast Forse bruk
4287968 Långsele församling A I:3, 1824-1834 A I Husförhörslängder 3, 1824-1834 Innehåller även:
In- och utflyttningslängder 1826-1835
Genealogiska anteckningar 1826
Förteckning över kyrkorådsledamöter u å
4287968 Långsele församling A I:4, 1835-1844 (1845) A I Husförhörslängder 4, 1835-1844 (1845)
4287968 Långsele församling C:1, 1732-1806 C Födelse- och dopböcker 1, 1732-1806 1732-03-19--1806
Innehåller även:
Vigselbok 1732-1806
Död- och begravningsbok 1732-1806
Sockenstämmobeslut och protokoll 1732-1737
Kyrkoräkenskaper 1731-1794
Inventarieförteckning 1689, 1736 (med senare tillägg)
Prostetingsprotokoll för Långsele och Ed 1767
Prostvisitationsprotokoll 1773
Extrakt av prostvisitationsprotokoll för Graninge 1773
Bänklängd 1775
4287968 Långsele församling C:2, 1807-1828 C Födelse- och dopböcker 2, 1807-1828 Innehåller även:
Vigselbok 1807-1828
Död- och begravningsbok 1807-1828
Anteckningar om Långsele gamla kyrka 1827
4287968 Långsele församling L I b:1, 1794-1841 L I b Räkenskaper för kyrka, specialier 1, 1794-1841 Kapsel
Kyrkoräkenskaper 1794 - 05 - 01 - - -
1841.
4287969 Långsele församling A I:6, 1845-1861 A I Husförhörslängder 6, 1845-1861 Lev 64/1963
Anm.1:
Gäller endast Forse bruk
Anm.2:
Omfattar två delar: 1. Fol 1-142 åren 1845-1853
2. Fol 1-82 åren 1854-1861
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd för Forse bruk 1854-1860
4287969 Långsele församling A I:5, 1845-1856 A I Husförhörslängder 5, 1845-1856 Lev 64/1963
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1854-1856
4287969 Långsele församling A I:7, 1857-1866 A I Husförhörslängder 7, 1857-1866 Lev 50/1973
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1857-1860
Folkmängdsuppgifter 1855-1872
Redovisning av insamlingar till missionsarbetet 1857-1866
4287969 Långsele församling C:3, 1828-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1828-1861 Lev 12/1953
Innehåller även:
Vigselbok 1828-1861
Död- och begravningsbok 1828-1861
Anteckningar om tillkomsten av Långsele kyrka och om gåvor av kyrkoinventarier 1815 - 1849.
4287970 Mo församling A I:1, 1827-1836 A I Förhörsböcker 1, 1827-1836
4287970 Mo församling C:1, 1827-1860 C Födelse- och dopböcker 1, 1827-1860 Inneh även: Död- och begravnings-
bok 1827-1861 5/5
4287970 Mo församling E I:1, 1827-1854 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1827-1854 Ficka
Inneh även: In- och utflyttningslängd 1832-1854, Statistik över flyttningar 1827-1831
4287970 Mo församling H II:1, 1827-1853 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1827-1853 1827-1840, 1853
Flyttningsattester
4287971 Mo församling A I:2, 1837-1845 A I Förhörsböcker 2, 1837-1845 Lev. 91/1951
4287971 Mo församling A I:3, 1846-1853 A I Förhörsböcker 3, 1846-1853 Lev. 31/1953
4287971 Mo församling A I:4, 1854-1862 A I Förhörsböcker 4, 1854-1862 Lev. 73/1963
Inneh.: Med ortregister och register över båtsmän och fattighjon.
4287971 Mo församling E I:2, 1855-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1855-1861 Ficka
Lev 73/1963
Inneh även: In- och utflyttningslängd 1855-1860
4287972 Multrå församling A I:1, 1773-1793 A I Husförhörslängder 1, 1773-1793
4287972 Multrå församling A I:2, 1794-1804 A I Husförhörslängder 2, 1794-1804
4287972 Multrå församling A I:3, 1804-1813 A I Husförhörslängder 3, 1804-1813
4287972 Multrå församling A I:4, 1814-1824 A I Husförhörslängder 4, 1814-1824
4287972 Multrå församling A I:5, 1825-1834 A I Husförhörslängder 5, 1825-1834
4287972 Multrå församling A I:6, 1835-1844 A I Husförhörslängder 6, 1835-1844 Inneh. även:
Anteckning över utflyttning år
1836
Förteckning över kyrkorådets ledamöter u å
4287973 Multrå församling C:1, 1688-1731 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1731 Anm.:
Lucka 1712-1713 defekt
Inneh.även:
Vigselbok 1688-1729
Död- och begravningsbok 1689-1731
Sockenstämmobeslut 1692-1699, 1730, 1731
Kyrkoräkenskaper 1691-1733 Fattigräkenskaper 1762-1822
Utdrag ur visitationsakter 1691, 1692
Inventarieförteckningar 1689,1711
Bänklängder 1692-1750
4287973 Multrå församling C:2, 1736-1830 C Födelse- och dopböcker 2, 1736-1830 Inneh.även:
Vigselbok 1733-1830
Död- och begravningsbok 1732-1830
Sockenstämmobeslut 1732-1778
Kyrkoräkenskaper 1731--1813-05-01
Inventarieförteckning 1689
Prostetingsprotokoll 1774
Bänklängder 1755-1771
4287973 Multrå församling D II:1, 1764-1803 D II Kommunionlängder 1, 1764-1803 Utgörs av två längder: 1764-1788, 1789-1803
4287973 Multrå församling H I:1, 1860-1894 H I Bilagor till husförhörslängder 1, 1860-1894 Kapsel.
Lev. 102/1964, 15/1974.
Spridda år.
Inneh. bl.a.:
Handlingar rör. inskrivna å sjömanshus 1887-1893.
Förteckning över värnpliktiga vid Sollefteå kompaniområde 1887-1894.
Inneh. även:
Flyttningsattester 1830-1842, 1863, 1867-1894.
Bilagor till födelse- o. dopbok 1856, 1869, 1893.
Bilagor till lysnings- o. vigselbok 1861, 1863, 1894.
Bilagor till död- o. begravningsbok 1831-1832, 1842, 1889, odat.
Skrivelser 1831, 1853, 1860.
Sockenstämmoprotokoll 1807-1849 spr år.
Kyrkostämmans handlingar 1862, 1863, 1873.
Kyrkorådsprotokoll 1830-1881 spr år.
Skolrådsprotokoll 1874-1882.
Förteckning över skolpliktiga barn 1894.
Protokoll vid entreprenadauktion 1877.
Handl. rör. Multrå folkskola 1869-1917 spr år.
Skuldbok för Multrå kyrkokassa 1842-1865.
Skuldbok för Multrå fattigkassa 1842-1865.
Räkenskaper för kyrkan 1863-1864.
Verifikationer till kyrkoräkenskaper 1840-1872 spr år.
Sammanskott till fattigvården 1848-1851.
Sparlårslängd 1832-1835, 1840.
Sammanskott för kyrkobyggnad, vinören och stamböcker 1844-1851 spr år.
Bänklängder 1845, 1876, 1892.
Handl. rör. Multrå nya kyrkobyggnad 1863-1869.
Handl. rör. Multrå nya kyrkklocka 1906-1908.
Handl. ang. sockenpredikantens lön 1843.
Predikotur för Sollefteå pastorat 1850.
Protokoll, Multrå lantbruksförening 1882.
Prot. ang tillsättande av barnmorska 1840.
Övriga handlingar odat.
4287973 Multrå församling L I a:1, 1813-1875 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1813-1875 Inb
4287974 Multrå församling A I:7, 1845-1852 A I Husförhörslängder 7, 1845-1852 "Lev 37/1953
Särskilt antecknade: Ledamöter av kyrkoråd resp sockennämnd 1845;
Nattvardsungdom 1846"
4287974 Multrå församling A I:8, 1853-1862 A I Husförhörslängder 8, 1853-1862 Lev 102/1964
4287974 Multrå församling C:3, 1831-1870 C Födelse- och dopböcker 3, 1831-1870 Lev 102/1964
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok samt död- och begravningsbok.
4287975 Njurunda församling A I:1, 1758-1802 A I Förhörsböcker 1, 1758-1802 Utgörs av tre längder (1758-1781, 1782-1795, 1796-1802).
Inneh. även:
Kommunionlängder 1716 (mars-juli)
4287975 Njurunda församling A I:2, 1803-1815 A I Förhörsböcker 2, 1803-1815 Förut signerad A I:3.
Inneh. 2 uppg. om prästmän, som ej stå i Herdaminnet av Bygdén,
(hamnpred. å Björkön)
4287975 Njurunda församling A I:3, 1816-1826 A I Förhörsböcker 3, 1816-1826 Förut signerad A I:4.
Trol. defekt i slutet.
4287976 Njurunda församling A I:4, 1826-1836 A I Förhörsböcker 4, 1826-1836 Förut sign. A I:5.
4287976 Njurunda församling A I:5, 1836-1844 A I Förhörsböcker 5, 1836-1844 Förut sign. A I:6.
4287977 Njurunda församling C:1, 1650-1723.85714285714 C Födelse- och dopböcker 1, 1650-1723.85714285714 Börjar i juni (1650)
1650-1679 endast dopbok
I bokens slut på sista bladet och försättsbladet har följande personer skrivit:
Sigurd Curman, Sam Stadener samt kontraktsprost och två assistenter
Luckor 1679 29/9-1688 8/4
Inneh även:
Vigselbok 1688 28/10-1696 3/11, 1697 22/8-1724 jan, Begravningsbok 1643 4/6, 1687 13/2, 1687 4/12-1688 20/3,
Död- och begravningsbok 1688 6/8- 1723 12/4 (en notis 1724 14/4),
Kyrkorådsprotokoll 1646 1/2, Kyrkoräkenskaper 1643 1/5-1646 april, 1646 aug-1660 22/11, 1669 juni-1673, 1675-1687 18/6,
Utlåningsbok 1643-1653 4/9, 1706 16/5,
Fört över kyrkans gäldenärer 1643-1670 strödda år,
Räkenskap ang utväxling av kyrkans mynt mot mynttecken 1717 aug,
Subsidium studios 1650-1663, Visitationsprotokoll (prosteting) 1643-1650, Installationsprotokoll 1697 10/10,
Inventariefört 1706, 1723,
Series pastorum 1593-1858
4287977 Njurunda församling C:2, 1727.2-1806 C Födelse- och dopböcker 2, 1727.2-1806 Inneh även:
Vigselbok 1724 15/11-1806,
Död- och begravningsbok 1724 1/5- 1806,
Visitationsprotokoll (prostvisitation) 1778 21/3 i Njurunda och 22/3 s å i
Galtströms bruk
4287977 Njurunda församling C:3, 1807-1851 C Födelse- och dopböcker 3, 1807-1851 Inneh även:
Vigselbok 1807-1851,
Död- och begravningsbok 1807-1851
4287977 Njurunda församling D II:1, 1782-1803 D II Kommuninonlängd 1, 1782-1803 Förut signerad A I:2
Topografiskt uppställd
Utgöres av två längder, 1782-1796 och 1792-1803
4287978 Njurunda församling A I:6, 1844-1851 A I Förhörsböcker 6, 1844-1851 Lev. 37/1952.
4287978 Njurunda församling A I:7, 1852-1857 A I Förhörsböcker 7, 1852-1857 Lev. 65/1963.
Inneh. även:
In- och
utflyttningslängd 1852-1860.
4287978 Njurunda församling A I:8, 1857-1861 A I Förhörsböcker 8, 1857-1861 Lev. 65/1963.
4287978 Njurunda församling C:4, 1852-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1852-1861 Lev 65/1963
Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1852-1861 (häri ingår även noteringar för Svartvik 1855-1860),
Död- och begravningsbok 1852- 1861,
Fört över vid Njurunda prästbord förvarade dokument 1868,
Series pastorum 1593-1912,
Series comministrorum 1721-1927, Historiska ant 1858-1902
4287979 Nora församling A I:1, 1701-1738 A I Förhörsböcker 1, 1701-1738 Inneh. även:
Kommunionanteckningar 1701-1738
Konfirmationslängder 1735-41, 1748-61, 1763-71
Vigselbok 1711-03-29 - 1718-05-10
Bänkdelningslängder 1712-1766
Räkenskaper över lasarettsmedel 1754-1761
Räkenskkaper för kollekter åt studerande 1767-1768
4287979 Nora församling A I:2, 1751-1782 A I Förhörsböcker 2, 1751-1782 Inneh. även:
Kommunionlängder 1750-1789
4287979 Nora församling A I:3, 1782-1803 A I Förhörsböcker 3, 1782-1803
4287980 Nora församling A I:4, 1804-1814 A I Förhörsböcker 4, 1804-1814 Inneh. även:
Kommunionanteckningar
4287980 Nora församling A I:5, 1814-1824 A I Förhörsböcker 5, 1814-1824 Inneh. även:
Kommunionanteckningar
4287981 Nora församling A I:6, 1825-1836 A I Förhörsböcker 6, 1825-1836 Defekt i början, blad omkastade vid inbindning (Allsta by)
Inneh. även:
Kommunionanteckningar
4287981 Nora församling A I:7, 1836-1845 A I Förhörsböcker 7, 1836-1845 Inneh. även:
Kommunionanteckningar
4287982 Nora församling C:1, 1728-1814 C Födelse- och dopböcker 1, 1728-1814 "1728-1814-02-07
Inneh. även:
Vigselbok 1787-1828;
Död- och begravningsbok 1728-1822"
4287982 Nora församling C:2, 1814-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1814-1860 1814-1860
Lucka: juli-november 1815
Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1829-05-28--1860
(lysningsbok från 1838)
Död- och begravningsbok 1824-12-07--1860
(lucka: jan 1831-feb 1834)
4287982 Nora församling D II:1, 1790-1804 D II Kommunionlängder 1, 1790-1804 Inbunden
4287982 Nora församling H V:1, 1834-1856 H V Bilagor till lysnings- och vigselboken 1, 1834-1856 "Lev. 142/1972
Inneh. även:
Bilagor till husförhörslängden 1875-1902 spr år
Bilagor till in- och utflyttningslängden (1869) 1904-1915 spr år
Bilagor till födelse- och dopboken 1877, 1884, 1901
Bilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 1857-1892 spr år; u.å.
Bilagor till död- och begravningsboken 1867-1896 spr år
Får ej utlånas."
4287982 Nora församling L I a:1, 1661-1728 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1661-1728 Räkenskaper 1660-1728-04-30
Anm: Personregister 1669-1806 finns på exp.
Inneh. även: Visitationsprotokoll
1616, 1699-1778
Anm.: För Nora, Skog och Bjärtrå.
Inventarieförteckningar för kyrkan 1616, 1661, 1679, 1701
Inventarieförteckningar för prästgården 1616, 1663, 1696
Sockenbeslut ang. lägerstad i
kyrkan 1644
Avskrifter rör. användning för rikets behov av viss del av kyrkomedlen och
prästgårdens
inventarier 1710-1712
4287982 Nora församling L I a:2, 1728-1806 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1728-1806 Räkenskaper 1728-05-01-- 1806-04-30
Anm.: pergamentsband.
Inneh. även:
Visitationsprotokoll för pastoratet 1733
Prostetingsprotokoll 1766, 1770
Inventarieförteckningar för kyrkan 1728, 1764
4287982 Nora församling L I a:3, 1806-1838 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 3, 1806-1838 Huvudräkenskaper
Inneh. även:
Skuldbok för kyrko- och fattigkassan 1815-1839
4287983 Nora församling A I:8, 1846-1853 A I Förhörsböcker 8, 1846-1853 Lev. 38/1953
4287983 Nora församling A I:9a, 1854-1861 A I Förhörsböcker 9a, 1854-1861 Lev. 62/1963
4287983 Nora församling A I:9b, 1854-1861 A I Förhörsböcker 9b, 1854-1861 Lev. 66/1963
4287984 Nätra församling A I:1a, 1810-1817 A I Husförhörslängder 1a, 1810-1817
4287984 Nätra församling A I:1b, 1810-1817 A I Husförhörslängder 1b, 1810-1817
4287984 Nätra församling A I:2a, 1818-1828 A I Husförhörslängder 2a, 1818-1828
4287984 Nätra församling A I:2b, 1818-1828 A I Husförhörslängder 2b, 1818-1828
4287985 Nätra församling A I:3a, 1829-1839 A I Husförhörslängder 3a, 1829-1839
4287985 Nätra församling A I:3b, 1829-1839 A I Husförhörslängder 3b, 1829-1839
4287986 Nätra församling B I:1, 1765- B I Inflyttningslängder 1, 1765- För tjänstefolk. Innehåller även:
Utflyttningslängd och summarisk
förteckning på in- och utflyttade
tjänstefolk 1769-1771.
4287986 Nätra församling C:1, 1809-1859 C Födelse- och dopböcker 1, 1809-1859 Fr o m 1809 7/9. Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok
1809 22/10- 1860
Död- och begravningsbok
1809 10/10 - 1860
Anteckning om kyrkoplikt 1810
4287987 Nätra församling D II:1a, 1768-1799 D II Kommunionlängder 1a, 1768-1799
4287987 Nätra församling D II:1b, 1768-1802 D II Kommunionlängder 1b, 1768-1802
4287987 Nätra församling D II:2a, 1802-1822 D II Kommunionlängder 2a, 1802-1822
4287987 Nätra församling D II:2b, 1802-1822 D II Kommunionlängder 2b, 1802-1822
4287987 Nätra församling H:1, 1816-1903 H Bilagor till kyrkobokföringen. 1, 1816-1903 Strödda bil. till kyrkobokföringen.
Spr. år 1816-1903, odat.
4287987 Nätra församling H II:1, 1815-1878 H II Bilagor till flyttningslängden. 1, 1815-1878 Lev. 32/1973.
1815-1865 spr. år.
4287988 Nätra församling A I:4a, 1839-1846 A I Husförhörslängder 4a, 1839-1846 Lev. 92/1951
4287988 Nätra församling A I:4b, 1839-1846 A I Husförhörslängder 4b, 1839-1846 Lev. 92/1951
4287988 Nätra församling A I:5a, 1847-1855 A I Husförhörslängder 5a, 1847-1855 Lev. 79/1963
Hälften av fol 1 saknas.
4287989 Nätra församling A I:5b, 1847-1855 A I Husförhörslängder 5b, 1847-1855 Lev. 79/1963
4287989 Nätra församling A I:6a, 1856-1864 A I Husförhörslängder 6a, 1856-1864 Lev. 32/1973
4287989 Nätra församling A I:6b, 1856-1864 A I Husförhörslängder 6b, 1856-1864 Lev. 32/1973
4287989 Nätra församling B I:2, 1856-1864 B I Inflyttningslängder 2, 1856-1864 Lev. 32/1973
Innehåller även:
Utflyttningslängd 1855-1865
4287989 Nätra församling C:2, 1860-1866 C Födelse- och dopböcker 2, 1860-1866 Lev. 32/1973
T o m 1866 15/9. Innehåller även:
Död- och begravningsbok
1868 9/4 - 1869 6/4
4287989 Nätra församling E I:1, 1856-1864 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1856-1864 Lev. 32/1973
4287990 Nordingrå församling A I:1, 1741-1787 A I Husförhörslängder 1, 1741-1787 Består av fem längder: 1741-1750,
1751-1758, 1759-1767, 1768-1776,
1777-1787.
Från 1759 har längderna karaktär av kommunionbok.
Innehåller även förteckning över konfirmander 1741-1766.
4287990 Nordingrå församling A I:2, 1764-1780 A I Husförhörslängder 2, 1764-1780 Ungefärliga årtal.
4287990 Nordingrå församling A I:3, 1777-1787 A I Husförhörslängder 3, 1777-1787 Ungefärliga årtal.
4287990 Nordingrå församling A I:4, 1788-1802 A I Husförhörslängder 4, 1788-1802
4287991 Nordingrå församling A I:5, 1803-1813 A I Husförhörslängder 5, 1803-1813
4287991 Nordingrå församling A I:6, 1814-1825 A I Husförhörslängder 6, 1814-1825
4287991 Nordingrå församling A I:7, 1826-1836 A I Husförhörslängder 7, 1826-1836
4288012 Nordingrå församling C:1, 1688-1710 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1710 Inneh även:
Vigselbok 1688-1710,
död- och begravningsbok 1688-1710
(lucka 1703-1704)
4288012 Nordingrå församling C:2, 1710-1730 C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1730 Före 1724 huvudsakligen dopbok.
Inneh även:
Vigselbok 1710-1730,
begravningsbok 1710-1730
4288012 Nordingrå församling C:3, 1731-1749 C Födelse- och dopböcker 3, 1731-1749 Inneh även:
Vigselbok 1731-1749,
begravningsbok 1731-1749, mm
4288012 Nordingrå församling C:4, 1750-1779 C Födelse- och dopböcker 4, 1750-1779 Inneh även:
Vigselbok 1750-1779,
begravningsbok 1750-1779
4288012 Nordingrå församling C:5, 1780-1836 C Födelse- och dopböcker 5, 1780-1836
4288012 Nordingrå församling C:6, 1837-1862 C Födelse- och dopböcker 6, 1837-1862
4288013 Nordingrå församling E I:1, 1780-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1780-1861 Före 1837 endast vigselbok.
Innehåller även Död- och begravnings-
bok 1780-1862 6/1.
4288013 Nordingrå församling H II:1, 1826-1852 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1826-1852 1826-1836,(1852)
Bunt
In- och utflyttningsattester
4288014 Nordingrå församling A I:9, 1846-1857 A I Husförhörslängder 9, 1846-1857 Lev. 40/1952.
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1851-1857,
konfirmationslängder 1846(?), 1848-1854, 1857-1859
4288015 Nordingrå församling A I:10a, 1858-1867 A I Husförhörslängder 10a, 1858-1867 Lev. 79/1972.
4288015 Nordingrå församling A I:10b, 1858-1867 A I Husförhörslängder 10b, 1858-1867 Lev. 79/1972.
4288015 Nordingrå församling A I:10c, 1858-1867 A I Husförhörslängder 10c, 1858-1867 Lev. 79/1972.
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1858-1861
4288016 Överlännäs församling A I:1a, 1818-1827 A I Husförhörslängder 1a, 1818-1827
4288016 Överlännäs församling A I:1b, 1818-1827 A I Husförhörslängder 1b, 1818-1827
4288016 Överlännäs församling A I:2a, 1828-1837 A I Husförhörslängder 2a, 1828-1837
4288016 Överlännäs församling A I:2b, 1828-1837 A I Husförhörslängder 2b, 1828-1837
4288016 Överlännäs församling C:1, 1756-1822 C Födelse- och dopböcker 1, 1756-1822 Inneh även: Vigselbok 1756-1821,
Död- och begravningsbok 1756-1821
4288016 Överlännäs församling D II:1, 1741-1783 D II Kommunionlängder 1, 1741-1783 Omfattar tre längder: 1741-1756,
1757-1767, 1768-1783.
Inneh även: Bänklängder 1756,
1791, u å.
4288017 Sånga församling A I:2, 1838-1846 A I Husförhörslängder 2, 1838-1846 Lev 106/1952
4288017 Sånga församling A I:3, 1847-1855 A I Husförhörslängder 3, 1847-1855 Lev 65/1964
4288017 Sånga församling A I:4, 1856-1881 A I Husförhörslängder 4, 1856-1881 Lev 15/1968
4288017 Sånga församling C:2, 1822-1881 C Födelse- och dopböcker 2, 1822-1881 Lev 65/1964
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1822-1881
Död- och begravningsbok 1822-1881
4288018 Överlännäs församling A I:3a, 1838-1846 A I Husförhörslängder 3a, 1838-1846 Lev 14/1968
Inneh även: Husförhörslängd för
Holms säteri och Björkåbruk 1893-
1896
4288018 Överlännäs församling A I:3b, 1838-1881 A I Husförhörslängder 3b, 1838-1881 Lev 14/1968
Avser Björkåbruk. Lucka 1847-1866
4288018 Överlännäs församling A I:4a, 1847-1855 A I Husförhörslängder 4a, 1847-1855 Lev 66/1964
Avser Holm och Björkåbruk
4288019 Överlännäs församling A I:4b, 1847-1855 A I Husförhörslängder 4b, 1847-1855 Lev 66/1964
4288019 Överlännäs församling A I:5, 1856-1881 A I Husförhörslängder 5, 1856-1881 Lev 51/1972
Uppdelad på åren 1856-1866, 1867-
1881
4288019 Överlännäs församling C:2, 1822-1876 C Födelse- och dopböcker 2, 1822-1876 Lev 66/1964
Inneh även: Lysnings- och vigsel-
bok samt död- och begravningsbok
1822-1881
Lucka 1873-1875 (delvis)
4288020 Ramsele församling A I:1, 1767-1780 A I Husförhörslängder 1, 1767-1780 Inneh. även:
Kommunionbok 1780-1804
4288020 Ramsele församling A I:2, 1781-1801 A I Husförhörslängder 2, 1781-1801
4288020 Ramsele församling A I:3, 1804-1817 A I Husförhörslängder 3, 1804-1817
4288020 Ramsele församling A I:4, 1818-1827 A I Husförhörslängder 4, 1818-1827
4288020 Ramsele församling A I:5, 1828-1838 A I Husförhörslängder 5, 1828-1838
4288020 Ramsele församling C:1, 1685-1749 C Födelse- och dopböcker 1, 1685-1749 Ant även 1684, 1750
1694, 1703-1710, 1712-1716
saknas helt
Inneh även:
Vigselbok (även några ant om lysning) 1722-1723, 1750-1751
Död- och begravningsbok 1725-1750
4288020 Ramsele församling C:2, 1750-1816 C Födelse- och dopböcker 2, 1750-1816 Inneh även:
Vigselbok 1750-1816
Död- och begravningsbok 1750-1816 Smärre ant omkr 1780
4288020 Ramsele församling G II:1, 1764-1882 Odat G II Andra befintliga längder 1, 1764-1882 Odat (1764) 1849-1882, uå spr år
Koppympningsjournaler, med ett fåtal handlingar
Lev 49/1971
Med förteckning över födda barn 1857-1858, 1861, 1870
Inneh. även:
Värnpliktslängder
1861-1900 spr år
Bilagor till husförhörslängder uå, 1758-1917 spr år
Bilagor till flyttningslängden 1803-1827
Skrivelser, resolutioner, kun-
görelser m m uå, 1690-1871 spr år
Verifikat till kyrkokassan 1799-1859 spr år
Verifikat till fattigkassan 1843-1857 spr år
Handl ang kyrklig jord, domboks-
utdrag m m uå, 1714-1809 spr år
Protokoll över försålda skogseffekter 1873-1890 spr år
Handl rör process om Helgums stomjord 1902-1903
Domboksuttdrag ang erläggande av tionde m m 1778-1842 spr år
Handl ang klockare och klockare-
tjänsten 1852, 1856
Avvittrings- och skattläggnings-
handlingar, syneprotokoll, dom-
boksutdrag m m 1774-1860 spr år
4288021 Ramsele församling A I:6, 1838-1845 A I Husförhörslängder 6, 1838-1845 Lev 117/1952
4288021 Ramsele församling A I:7, 1846-1854 A I Husförhörslängder 7, 1846-1854 Lev 117/1952
4288021 Ramsele församling A I:8, 1855-1863 A I Husförhörslängder 8, 1855-1863 Lev 50/1964
4288021 Ramsele församling B:1, 1853-1863 B In- och utflyttningslängder 1, 1853-1863 Häfte Lev 50/1964
4288021 Ramsele församling C:3, 1817-1863 C Födelse- och dopböcker 3, 1817-1863 Lev 117/1952
Inneh även:
Vigselbok 1817-1864
Död- och begravningsbok 1817-1863
4288021 Ramsele församling D I:1, 1853-1881 D I Konfirmationsböcker 1, 1853-1881 Lev 36/1973
Häftad i arkivkartong
Längd över nattvardsungdom
4288022 Resele församling A I:1, 1769-1778 A I Husförhörslängder 1, 1769-1778 "Gäller även Junsele och Liden.
Innehåller även:
Utdrag ur konsistoriets i Härnösand skrivelser 1769-1800
Sockenstämmoprotokoll 1769-1789, 1802-1814; d:o för Junsele 1768-1788, 1802-1813; d:o för Liden 1769-1788 Kyrkorådsprotokoll 1790, 1804,1813-1814
Visitationsprotokoll 1774, 1778, 1786-1790;
d:o för Junsele 1778, 1786-1787; d:o för Liden 1774, 1778, 1786-1791
Series pastorum 1500-1805"
4288022 Resele församling A I:2a, 1800-1805 A I Husförhörslängder 2a, 1800-1805 "1779-1799 saknas; jfr D II:1"
4288022 Resele församling A I:2b, 1806-1816 A I Husförhörslängder 2b, 1806-1816
4288022 Resele församling A I:3, 1816-1825 A I Husförhörslängder 3, 1816-1825
4288022 Resele församling A I:4, 1826-1835 A I Husförhörslängder 4, 1826-1835
4288023 Resele församling C:1, 1689-1779 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1779 "Endast dopbok t o m 1746
Även för Junsele 1689-1693, 1710, 1713 och Liden 1689-1742 Innehåller även:
Vigselbok 1689-1778 (på slutet något defekt);
d:o för Junsele 1689-1693, 1710, 1713;
d:o för Liden 1689-1742 Begravningsbok 1689-1779;
d:o för Junsele 1689-1693, 1710, 1713;
d:o för Liden 1689-1742"
4288023 Resele församling C:2, 1779-1848 C Födelse- och dopböcker 2, 1779-1848 Innehåller även:
Vigselbok 1779-1807
Lysnings- och vigselbok 1807-1848 Död- och begravningsbok 1779-1848
4288023 Resele församling D II:1, 1767-1804 D II Kommunionlängder 1, 1767-1804 "Omfattar 2 längder; 1767-1789, 1790-1804"
4288023 Resele församling H II:1, 1793-1840 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1793-1840
4288023 Resele församling L I a:1, 1676-1700 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1676-1700 Kyrkoräkenskaper
Innehåller även
Avskrifter av kungl brev, resolutioner och förordningar 1684-1685, 1697
Prästeståndets kungörelse, u.å.
Skannad.
4288023 Resele församling L I a:2, 1701-1778 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1701-1778 Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Avskrifter av kungl. resolutioner etc. 1699, 1714
Svea hovrätts m. fl. myndigheters skrivelser 1714-1718
Visitationsprotokoll 1699-1754 (även Junsele och Liden)
Inventarieförteckning 1754
Series pastorum 1500-1805
Skannad.
4288023 Resele församling L I a:3, 1808-1840 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1808-1840 Verifikationer och strödda räkenskaper
Inneh. även:
Strödda räkenskenskaper för fattigvård 1808-1812
4288023 Resele församling L I a:4, 1812-1863 L I a Räkenskaper för kyrka 4, 1812-1863 Kyrkoräkenskaper
4288024 Resele församling A I:5, 1836-1847 A I Husförhörslängder 5, 1836-1847 Lev. 40/1953
Innehåller även:
Series pastorum 1500-1868
Längd över komministrar -1668, 1669-1836
Historik över Resele kyrkobyggnader 1295-1849
4288024 Resele församling A I:6, 1848-1857 A I Husförhörslängder 6, 1848-1857 Lev. 57/1964
Remsa bortklippt ur fol 24 (med textförlust).
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1855-1857
4288024 Resele församling A I:7, 1858-1861 A I Husförhörslängder 7, 1858-1861 Lev. 57/1964
Innehåller även:
In- och utflyttningslängd 1858-1860
Förteckning över kungjorda lysningar 1863
4288024 Resele församling C:3, 1849-1861.25 C Födelse- och dopböcker 3, 1849-1861.25 Lev. 57/1964
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1849-1861 28/2
Död- och begravningsbok 1849-1861 10/3
4288025 Selångers församling A I:1, 1707-1744 A I Husförhörslängder 1, 1707-1744 Förhörsbok
Enstaka ant för 1745
Luckor 1709-1712, 1719, 1722-1725
Inneh även:
Ant om kommunikanter 1745-1763
4288025 Selångers församling A I:2, 1757-1764 A I Husförhörslängder 2, 1757-1764 "Förhörsbok
Ant ofullständiga; endast en ant år 1764"
4288025 Selångers församling A I:3, 1771-1775 A I Husförhörslängder 3, 1771-1775 Förhörsbok
4288025 Selångers församling A I:4, 1774-1779 A I Husförhörslängder 4, 1774-1779 Förhörsbok
Inneh även:
Fört över inflyttade 1775 och utflyttade 1775-1776
4288026 Selångers församling A I:5, 1783-1803 A I Husförhörslängder 5, 1783-1803 Förhörsbok
4288026 Selångers församling A I:6, 1803-1813 A I Husförhörslängder 6, 1803-1813 Förhörsbok
4288026 Selångers församling A I:7, 1813-1823 A I Husförhörslängder 7, 1813-1823 Förhörsbok
4288027 Selångers församling A I:8a, 1823-1836 A I Husförhörslängder 8a, 1823-1836 Förhörsbok
4288027 Selångers församling A I:8b, 1823-1836 A I Husförhörslängder 8b, 1823-1836 Förhörsbok
4288027 Selångers församling A I:9a, 1836-1845 A I Husförhörslängder 9a, 1836-1845 Förhörsbok
4288027 Selångers församling A I:9b, 1836-1845 A I Husförhörslängder 9b, 1836-1845 Förhörsbok
4288028 Selångers församling A I:10a, 1846-1858 A I Husförhörslängder 10a, 1846-1858 Förhörsbok
Lev 29/1952
4288028 Selångers församling A I:10b, 1846-1858 A I Husförhörslängder 10b, 1846-1858 Förhörsbok
Lev 29/1952
Blad felplacerade vid ombindning
4288029 Selångers församling A I:11a, 1859-1862 A I Husförhörslängder 11a, 1859-1862 Förhörsbok
Lev 29/1952
4288029 Selångers församling A I:11b, 1859-1862 A I Husförhörslängder 11b, 1859-1862 Förhörsbok
Lev 29/1952
4288030 Selångers församling C:1, 1688-1696 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1696 1688 23/4-1696 8/9
Inneh även:
Fört över vigda 1682 25/6-1696
Döda och begravda 1682 28/8-1696 22/11
Avlösningslängd 1746-1750
Fört över skolmästare och kolleger i Sundsvall omkr 1737
Kyrkoräkenskaper 1682-1750
Fattigräkenskaper 1700-1750
Inventariefört 1684-1750
Visitationsprot 1723, 1733, 1784
Handl ang prästgård 1682-1750, 1749-
Series pastorum m fl historiska ant 1577-1768
4288030 Selångers församling C:2, 1698-1751 C Födelse- och dopböcker 2, 1698-1751 1698 3/2-1751 26/6
Defekt
Inneh även:
Vigselbok 1697 4/1-1743 16/10 (luckor)
Lysningsbok för Sundsvalls stad 1748 9/10-1752 26/1 (defekt i början)
4288030 Selångers församling C:3, 1803-1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1803-1861 Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1803-1861
Lysningsbok för Sundsvalls stad 1803-1820
Död- och begravningsbok 1803-1861
4288031 Selångers församling F:1, 1697-1751 F Död- och begravningsböcker 1, 1697-1751 1697 17/1-1751 29/7I allmänhet endast uppg om
begravningsdag
4288031 Selångers församling H I:1, 1700-1800-talet H I Bilagor till församlingsboken 1, 1700-1800-talet Strödda bilagor.
4288031 Selångers församling H II:1, 1763-1843 H II Bilagor till flyttningslängden 1, 1763-1843 Flyttningshandlingar.
(3 st)
4288031 Selångers församling L I a:1, 1746-1903 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1746-1903 "1746-1867, 1903. Kapsel.
Kyrkoräkenskaper.
Anm.1: Spec. register till hela volymen; utgöres av kladdar och
verifikationer.
Anm.2: Avse även Gnarp 1787, Hässjö 1781-1790, Sättna 1750, 1807, Tynderö
1782-1792.
Inneh. även:
Fattigräkenskaper 1762-1859 (avse även Sättna 1781)
Kollekträkenskaper odat, 1837-1851.
Handlingar rörande uddemantalskassan 1763-1784 (avse även Sättna 1751-1786)
Räkensk. rörande brunnshuset 1795-1805.
Räkensk. rörande hospitals- och lasarettsmedel 1850-1851."
4288031 Selångers församling L I a:2, 1751-1810 L I a Räkenskaper för kyrka 2, 1751-1810 1751--1810-05-01. Band i kapsel.
Kyrkoräkenskaper.
Anm.: Trol. defekt i slutet. Inneh. även:
Fattigkassans räkensk. 1751--1804-05-01.
Räkenskaper över kollekt- och stamboksmedel 1751-1786 (Avse även Sundsvall
och Sättna).
4288031 Selångers församling L I a:3, 1810-1861 L I a Räkenskaper för kyrka 3, 1810-1861 1810-05-01--1861-05-01. Inb.
Kyrkoräkenskaper.
Inneh. även:
Fattigkassans räkenskaper 1811-05-01--1858-12-31.
4288032 Sidensjö församling A I:1, 1730-1760 A I Förhörsböcker 1, 1730-1760 Avser även Skorped
Efter 1749 äro uppgifterna delvis mycket ofullständiga
Inneh. även:
Kommunionlängd 1727-1730
Visitationsprotokoll av superintend. 1729
Inventarium över kyrkans egendom 1729
Förteckning över kyrkans egendom 1729
Förteckning över varningar 1760-1762
4288032 Sidensjö församling A I:2, 1775-1795 A I Förhörsböcker 2, 1775-1795 "1761-1774 saknas; jfr dock D II.
Uppgifterna gälla även Skorped
Bladen mellan pag. 362 och 371 borta; husförhörsuppgifter mycket
ofullständiga.
Inneh. även:
Kommunionlängd 1771-1786, med uppgift om födelseår
Konfirmationslängder 1795-1800
Folkmängdsuppgifter 1750-1775"
4288033 Sidensjö församling A I:3, 1777-1807 A I Förhörsböcker 3, 1777-1807 Uppgifterna gälla även Skorped
4288033 Sidensjö församling A I:4a, 1810-1822 A I Förhörsböcker 4a, 1810-1822 1810(?)-1822
4288033 Sidensjö församling A I:4b, 1808-1822 A I Förhörsböcker 4b, 1808-1822
4288034 Sidensjö församling A I:5a, 1822-1833 A I Förhörsböcker 5a, 1822-1833
4288034 Sidensjö församling A I:5b, 1822-1832 A I Förhörsböcker 5b, 1822-1832 Uppgifter för 1833 ytterst ofullst.
4288034 Sidensjö församling A I:6a, 1831-1840 A I Förhörsböcker 6a, 1831-1840
4288034 Sidensjö församling A I:6b, 1831-1840 A I Förhörsböcker 6b, 1831-1840 1831-1840 (43)
4288035 Sidensjö församling A I:7a, 1841-1848 A I Förhörsböcker 7a, 1841-1848 Inbunden
Lev. 40/1947
Strödda notiser för 1849
enstaka uppgifter för 1850
4288035 Sidensjö församling A I:7b, 1841-1848 A I Förhörsböcker 7b, 1841-1848 Inbunden
Lev. 40/1847
Strödda notiser för år 1849
4288035 Sidensjö församling A I:8a, 1849-1858 A I Förhörsböcker 8a, 1849-1858 Inbunden
Lev. 40/1947
Strödda notiser för år 1859
4288035 Sidensjö församling A I:8b, 1849-1858 A I Förhörsböcker 8b, 1849-1858 Inbunden
Lev. 40/1847
Strödda notiser för år 1859
4288036 Sidensjö församling A I:9a, 1859-1868 A I Förhörsböcker 9a, 1859-1868 Inbunden
Lev. 40/1847
4288036 Sidensjö församling A I:9b, 1859-1868 A I Förhörsböcker 9b, 1859-1868 Inbunden
Lev. 40/1847
4288037 Sidensjö församling A I:10a, 1869-1878 A I Förhörsböcker 10a, 1869-1878 Inbunden
Lev. 40/1847
4288037 Sidensjö församling A I:10b, 1869-1878 A I Förhörsböcker 10b, 1869-1878 Inbunden
Lev. 40/1847
4288038 Sidensjö församling C:1, 1689-1730 C Födelse- och dopböcker 1, 1689-1730 Omfattar även Skorped
Endast dopbok t o m 1729 7/4
Innehåller även: Vigselbok 1689-
1730 (även för Skorped)
Fattigräkenskaper 1730-1742
4288038 Sidensjö församling C:2, 1729-1781 C Födelse- och dopböcker 2, 1729-1781 "Defekt (några blad borta)
Omfattar även Skorped; Särsk upplägg för Skorpeds kapell 1779 23/2-6/12
Innehåller även: Vigselbok 1730
8/11-1781 1/1,
Begravningsbok 1729 4/5-1781 10/6,
Längd över dem som undergått kyrkoplikt 1777-1793"
4288038 Sidensjö församling C:3, 1781-1840 C Födelse- och dopböcker 3, 1781-1840 Defekt (1 blad borta)
Innehåller även: In- och utflytt-
ningslängder 1844-1860, Lysnings-
och vigselbok 1781-1860 (t o m
1791 endast vigselbok), Död- och
begravningsbok 1781-1841 4/1
4288038 Sidensjö församling C:4, 1840-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1840-1861 Lev 40/1947
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1840 10/1-1871,
Folkmängdsuppgifter 1840-1864,
Historiska anteckningar 1851, 1858,
Uppgift om födda och döpta som inte tillhör församlingen 1851
4288039 Sidensjö församling D II:1, 1749-1771 D II Kommunionlängder 1, 1749-1771 Uppg gäller även Skorped
Innehåller uppg om födelseår
Innehåller även: Avlösnings-
längder 1749-1770
4288039 Sidensjö församling H II:1, 1768-1891 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1768-1891 Prästbetyg m.m.
4288039 Sidensjö församling L I:1, 1667-1715 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1667-1715 Kapsel
Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Superintendents visitationsprotokoll 1700-1707
Inventarieförteckning
1696, 1700.
4288039 Sidensjö församling L I:2, 1716-1745 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1716-1745 Kapsel
Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Protokoll vid kyrkoherdeinstallation 1730-01-11.
4288039 Sidensjö församling L I:3, 1745-1774 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1745-1774 1745-1774 maj
Kapsel
Kyrkoräkenskaper
Anm.: Även uppg. om utlån, av
kyrkans böcker 1769-1771.
4288039 Sidensjö församling L I:4, 1754-1786 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1754-1786 1754, 1786
Ficka
Bilagor till räkenskpaer
4288039 Sidensjö församling L I:7, 1774-1825 L I Räkenskaper för kyrka 7, 1774-1825 1774-maj--1825-05-01
Inb.
Kyrkoräkenskaper
4288039 Sidensjö församling L I:8, 1811-1825 L I Räkenskaper för kyrka 8, 1811-1825 Kapsel
Tiondebok
4288040 Själevads församling A I:1, 1791-1815 A I Husförhörslängder 1, 1791-1815 "Anm: Endast norra sockendelen; defekt."
4288040 Själevads församling A I:2a, 1815-1825 A I Husförhörslängder 2a, 1815-1825 Anm: Södra delen.
4288040 Själevads församling A I:2b, 1815-1825 A I Husförhörslängder 2b, 1815-1825 Anm: Norra delen.
4288040 Själevads församling A I:3a, 1824-1830 A I Husförhörslängder 3a, 1824-1830 "Anm: Södra delen; strödda uppgifter efter 1830."
4288040 Själevads församling A I:3b, 1824-1830 A I Husförhörslängder 3b, 1824-1830 "Anm: Norra delen; strödda uppgifter efter 1830."
4288364 Själevads församling A I:4a, 1831-1839 A I Husförhörslängder 4a, 1831-1839
4288364 Själevads församling A I:4b, 1831-1839 A I Husförhörslängder 4b, 1831-1839
4288365 Själevads församling C:1, 1681-1720 C Födelse- och dopböcker 1, 1681-1720 Inneh även: Vigselbok 1682-1713,
Avskrift av skrivelse från dom-
kapitlet 1767
4288365 Själevads församling C:2, 1721-1768 C Födelse- och dopböcker 2, 1721-1768 1721=1720, 1722=1721, 1722 saknas
utom 20 sista faddrarna
4288365 Själevads församling C:3, 1769-1805 C Födelse- och dopböcker 3, 1769-1805 Inneh även: Födelsebok för Björna
1795-1800
4288365 Själevads församling C:4, 1807-1844 C Födelse- och dopböcker 4, 1807-1844 Inneh även: Räkenskaper för lasa-
rettsmedel 1825-1844
4288366 Själevads församling D II:1, 1783-1797 D II Kommunionlängder 1, 1783-1797 Endast norra sockendelen, defekt
4288366 Själevads församling D II:2a, 1797-1815 D II Kommunionlängder 2a, 1797-1815 Södra sockendelen, defekt
4288366 Själevads församling D II:2b, 1797-1815 D II Kommunionlängder 2b, 1797-1815 Norra sockendelen, defekt
4288367 Själevads församling E I:1, 1732-1823 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1732-1823 Vigselbok. Även för Björna 1797
4288367 Själevads församling E I:2, 1824-1845 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1824-1845 Inneh även: Sockenstämmoprotokoll
1842-1851, Räkenskaper för fattig-
medel 1783-1824
4288367 Själevads församling F:1, 1681-1760 F Död- och begravningsböcker 1, 1681-1760 Inneh även: Pålysningsbok 1694-
1700
4288367 Själevads församling F:2, 1761-1824 F Död- och begravningsböcker 2, 1761-1824 Även för Björna 1796-1800
4288367 Själevads församling F:3, 1824-1861 F Död- och begravningsböcker 3, 1824-1861 Lev 1/1948
Inneh även: In- och utflyttningsbok 1824-1861 7/7, Utfärdade äktenskapslysningar 1845-1861 13/1
Kyrkoräkenskaper 1801-1824,
Förteckning på givare och insamlade medel till kristalljuskrona i kyrkan 1819.
4288368 Själevads församling L I:1, 1668-1801 L I Räkenskaper för kyrkan 1, 1668-1801 "Kyrkoräkenskaper. Anm: Huvudbok och specialer. Inneh
även: Series pastorum 1499-1890. Kyrkans inventarium med tillägg 1669-1733,
1755 ""Memorabilia"". Anteckningar rörande Själevads församling.
Biskopsvisitations-
protokoll 1700, 1705, 1707, 1725, 1734.
Personreg 1668-1680 i exp."
4288368 Själevads församling L I:2, 1792-1794 L I Räkenskaper för kyrkan 2, 1792-1794 Kyrkoräkenskaper. Inneh även: Födelse- och dopbok
1792-1794 (defekt kladd). Räkenskaper för fattigvård (innefattande
testamenten efter döda och brude- och bröllopsgåvor) 1792-1794.
4288368 Själevads församling L I:3, 1797-1813 L I Räkenskaper för kyrkan 3, 1797-1813 Kyrkoräkenskaper. Inneh även: Födelse- och dopbok
(defekt kladd) 1802-1813. Räkenskaper för fattigvård (innefattande
testamenten och vigslar) 1797-1813. Räkenskaper för lasarettsmedel
1797-1805. Kollekträkenskaper 1797-1805.
4288369 Själevads församling A I:5, 1840-1845 A I Husförhörslängder 5, 1840-1845 Lev. 48/1951.
Anm: tre längder a-c vid ombindning 1984.
4288369 Själevads församling A I:6a, 1846-1852 A I Husförhörslängder 6a, 1846-1852 Lev. 41/1953.
4288370 Själevads församling A I:6b, 1846-1852 A I Husförhörslängder 6b, 1846-1852 Lev. 41/1953
4288370 Själevads församling A I:7a, 1853-1860 A I Husförhörslängder 7a, 1853-1860 Lev. 30/1965
4288371 Själevads församling A I:7b, 1853-1860 A I Husförhörslängder 7b, 1853-1860 Lev. 30/1965.
4288371 Själevads församling A I:8, 1859-1862 A I Husförhörslängder 8, 1859-1862 Lev. 57/1972.
Anm.: Avser Örnsköldsvik.
Separat register i exp.
4288371 Själevads församling C:5, 1845-1860 C Födelse- och dopböcker 5, 1845-1860 Lev 30/1965
Inneh även: In- och utflyttnings-
längd 1861-1866, Räkenskaper för
kyrkan 1860-1866
4288372 Skogs församling A I:1, 1701-1750 A I Husförhörslängder 1, 1701-1750
4288372 Skogs församling A I:2, 1780-1799 A I Husförhörslängder 2, 1780-1799
4288372 Skogs församling A I:3, 1803-1814 A I Husförhörslängder 3, 1803-1814
4288372 Skogs församling A I:4, 1815-1824 A I Husförhörslängder 4, 1815-1824
4288372 Skogs församling A I:5, 1825-1836 A I Husförhörslängder 5, 1825-1836
4288372 Skogs församling A I:6, 1837-1844 A I Husförhörslängder 6, 1837-1844
4288373 Skogs församling C:1, 1688-1782 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1782 Innehåller även:
Vigselbok 1725-1782
Död- och begravningsbok 1725-1778
Bänklängder 1716-1753 spr år
4288373 Skogs församling C:2, 1784-1849 C Födelse- och dopböcker 2, 1784-1849 Innehåller även:
Vigselbok 1783-1849
Död- och begravningsbok 1783-1849
4288373 Skogs församling D II:1, 1783-1802 D II Kommunionlängder 1, 1783-1802
4288373 Skogs församling L I a:1, 1661-1728 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 1, 1661-1728 Kyrkoräkenskaper
Anm: Samtida perg band
Inneh även:
Inventarieförteckningar 1616, 1661 och 1701
Räkenskaper över lasarettsmedel
1754-1758
Räkenskaper över sammanskottet
till kyrkobänkarnas avbetalning
1752
Räkenskaper till kyrkomålningarnas avbetalning 1756
Räkenskaper till den större kyrk-
klockans anskaffande 1771
Prostetingsprotokoll 1766, 1770
4288373 Skogs församling L I a:2, 1728-1826 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper 2, 1728-1826 Kyrkoräkenskaper
Inneh även fattigkassans räkenskaper 1818-1836 samt räkenskaper över sammanskott till ljuskrona 1745 Inventarieförteckningar 1729 ff
4288373 Skogs församling L I b:1, 1819-1839 L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 1, 1819-1839 Häfte Häri även journal för fattigkassan
4288373 Skogs församling L I b:2, 1839-1864 L I b Räkenskaper för kyrka, specialer 2, 1839-1864 Kapsel Häri även journal för fattigkassan
4288374 Skogs församling A I:7, 1845-1853 A I Husförhörslängder 7, 1845-1853 Lev 76/1952
4288374 Skogs församling A I:8, 1853-1862 A I Husförhörslängder 8, 1853-1862 "Lev 4/1964
Upplagd efter orter i alfabetisk ordning;
i början av volym ""lärare i församlingen"", i slutet hantverkare och
fattighjon.
Inneh. även:
Längder över förtroendemän
(kyrkoråd, skolstyrelse m.m.)
u.å (1850-tal)."
4288374 Skogs församling C:3, 1850-1864 C Födelse- och dopböcker 3, 1850-1864 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1850-1876
Död- och begravningsbok 1850-1864
4288375 Sundsvalls Gustav Adolfs församling L I:1, 1726-1760 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1726-1760 "1726-1760 apr
Kyrkoräkenskaper
Anm.: Kallad ""Sundzwalls Kiörkios
Diarium"".
Inneh.:
Allmän svit 1726-1759 apr.
Specialräk. för kyrkans ljuspenningar 1727-1760 apr."
4288375 Sundsvalls Gustav Adolfs församling L I:2, 1759-1784 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1759-1784 "1759 maj-1784 maj
Kyrkoräkenskaper
Anm.: Luckor.
Inneh.:
Räkn. för kyrkokassan 1759 maj-1796 maj samt specialräkenskaper för:
inkomster och utgifter genom kyrkovärden 1770 maj-1776 maj;
bänkpengar 1760 apr.-1776 maj;
begravningsavg. 1759 maj-1776
apr.; kyrkoplikt 1759-1776; kyr-
kans extra inkomster 1759-1772;
nya borgares avgifter 1759-1772;
borggårdsbyggnaden 1762-1768;
klockgjutning 1760-1761;
stapelbyggnad 1771-1774; ny
altartavla 1774-1780; enskilda
personer 1767-1780; räkn. med
Selångers kyrka 1776-1780.
Inneh. även:
Special för kollektmedel 1759-1774"
4288375 Sundsvalls Gustav Adolfs församling L I:3, 1784-1804 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1784-1804 1784 maj-1804 maj
Kyrkoräkenskaper
Anm.: Häri ingår bl.a. räk. med
Sundsvalls stads medicinalfattigkassa och Sundsvalls stads
brandvaktskassa.
4288375 Sånga församling A I:1, 1819-1838 A I Husförhörslängder 1, 1819-1838 Utgörs av två längder 1819-1827,
1828-1838
4288375 Sånga församling C:1, 1756-1822 C Födelse- och dopböcker 1, 1756-1822 Lucka 1/5 1791-1792.
Innehåller även:
Vigselbok 1756-1821
Död- och begravningsbok 1756-1821
4288376 Säbrå församling A I:1, 1727-1742 A I Husförhörslängder 1, 1727-1742 "Förhörsbok
Strödda uppgifter -1750
Innehåller även:
Förteckning över i kristendomskunskap förhörda ungdomar 1742-1750 (1744 saknas)
Förteckning över i ""prostetings-
examen"" 1748 förhörda personer"
4288376 Säbrå församling A I:2, 1742-1770 A I Husförhörslängder 2, 1742-1770 Förhörsbok
4288376 Säbrå församling A I:3, 1750-1776 A I Husförhörslängder 3, 1750-1776 Förhörsbok
Strödda anteckningar -1797
4288376 Säbrå församling A I:4, 1778-1812 A I Husförhörslängder 4, 1778-1812 Förhörsbok
Ej hela socknen
4288377 Säbrå församling A I:5a, 1813-1820 A I Husförhörslängder 5a, 1813-1820 Förhörsbok
Avser södra delen av socknen
Defekt
4288377 Säbrå församling A I:5b, 1813-1820 A I Husförhörslängder 5b, 1813-1820 Förhörsbok
Avser norra sockendelen
Strödda uppgifter efter 1820
4288377 Säbrå församling A I:6a, 1830-1832 A I Husförhörslängder 6a, 1830-1832 Förhörsbok
Avser södra sockendelen
4288377 Säbrå församling A I:6b, 1830-1832 A I Husförhörslängder 6b, 1830-1832 Förhörsbok
Avser norra sockendelen
4288378 Säbrå församling A I:7a, 1833-1844 A I Husförhörslängder 7a, 1833-1844 Förhörsbok
Södra sockendelen
4288378 Säbrå församling A I:7b, 1833-1844 A I Husförhörslängder 7b, 1833-1844 Förhörsbok
Norra sockendelen
4288379 Säbrå församling A I:8a, 1844-1855 A I Husförhörslängder 8a, 1844-1855 Förhörsbok
Lev 57/1953
Södra sockendelen
4288379 Säbrå församling A I:8b, 1844-1855 A I Husförhörslängder 8b, 1844-1855 Förhörsbok
Lev 57/1953
Norra sockendelen
4288380 Säbrå församling B:1, 1850-1852 B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1852 Omslag
4288380 Säbrå församling C:1, 1722-1756 C Födelse- och dopböcker 1, 1722-1756 Innehåller även:
Vigselbok 1722-1775
Död- och bgravningsbok
1725-1775 12/6
Avlösningslängd 1726-1775 (lucka 1748 27/3-1749 9/7)
4288380 Säbrå församling C:2, 1757-1817 C Födelse- och dopböcker 2, 1757-1817
4288380 Säbrå församling E I:1, 1776-1864 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1776-1864 Före nov 1815, 1825-1827, 1830-juni 1834 endast vigselbok
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1776-1865
4288380 Säbrå församling F:1, 1874- F Död- och begravningsböcker 1, 1874- Konceptfragment
4288380 Säbrå församling H II a:1, 1767-1830 H II a Bilagor till flyttningslängden 1, 1767-1830 Flyttningsattester.
1767, 1817-1830.
Lucka 1818-1819, 1824.
Leverans 69/1936.
4288380 Säbrå församling L I a:1, 1722-1765 L I a Räkenskaper för kyrkan 1, 1722-1765 "1722--1765-05-01
Inb.
Kyrkoräkenskaper
Anm:
En ant i början omtalar, att ""den förra kyrkoboken"" gått förlorad 1721 vid
ryssarnas härjn."
4288380 Säbrå församling L I a:2, 1765-1890 L I a Räkenskaper för kyrkan 2, 1765-1890 1765-05-01--1890
Inb.
Kyrkoräkenskaper
Anm: 1. Fr.o.m. 1836 övergång till kalenderår
Anm: 2 I slutet av boken fört över låntagare och borgesmän 1825-1843
4288381 Säbrå församling A I:9a, 1855-1864 A I Husförhörslängder 9a, 1855-1864 Lev 18/1965
4288381 Säbrå församling A I:9b, 1855-1864 A I Husförhörslängder 9b, 1855-1864 Lev 18/1965
4288381 Säbrå församling C:3, 1818-1864 C Födelse- och dopböcker 3, 1818-1864 Lev 88/1952
4288382 Sättna församling A I:1, 1713-1741 A I Husförhörslängder 1, 1713-1741 Innehåller även:
Kommunionlängder 1749-1776
4288382 Sättna församling A I:2, 1775-1782 A I Husförhörslängder 2, 1775-1782
4288382 Sättna församling A I:3, 1785-1801 A I Husförhörslängder 3, 1785-1801
4288382 Sättna församling A I:4, 1806-1816 A I Husförhörslängder 4, 1806-1816
4288383 Sättna församling A I:5, 1816-1829 A I Husförhörslängder 5, 1816-1829
4288383 Sättna församling A I:6, 1829-1839 A I Husförhörslängder 6, 1829-1839
4288383 Sättna församling A I:7, 1841-1849 A I Husförhörslängder 7, 1841-1849 Lev 36/1951
4288384 Sättna församling A I:8, 1850-1861 A I Husförhörslängder 8, 1850-1861 Lev 34/1964
Innehåller förteckning över husförhörsrotar samt kyrkoråds-
ledamöter och andra förtroendemän
4288384 Sättna församling B:1, 1858-1860 B Flyttningslängder 1, 1858-1860 Häftad Lev 157/1964
4288385 Sättna församling C:1, 1688-1696 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1696 Innehåller även:
Vigselbok 1682-1696
Död- och begravningsbok 1682-1696 Kyrkoräkenskaper 1673-1750 Skuldbok u å
Fattigräkenskaper 1719-1750 Inventarium (1672) 1682-1742
4288385 Sättna församling C:2, 1697-1750 C Födelse- och dopböcker 2, 1697-1750 "1698-1701 29/6 saknas
Inneh även:
Lysnings- och vigselbok 1697-1752
""Trolofningar ochäktenskapsafhandlingar"" 1749, på börjad Död- och
begravningsbok 1697-1750"
4288385 Sättna församling C:3, 1751-1820 C Födelse- och dopböcker 3, 1751-1820 Lucka 1751 23/12-1752 7/11
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1751-1820
Död- och begravningsbok 1751-1820 Förteckning över sådana som undergått kyrkoplikt 1757, 1763, 1779
4288385 Sättna församling C:4, 1821-1860 C Födelse- och dopböcker 4, 1821-1860 Lev 36/1951
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1821-1860
Död- och begravningsbok 1821-1860
4288386 Ramsele församling A I:9, 1864-1873 A I Husförhörslängder 9, 1864-1873 Lev 36/1973
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1871-1872
4288386 Ramsele församling A I:10, 1874-1883 A I Husförhörslängder 10, 1874-1883 Lev 36/1973
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1871-1883
4288387 Ramsele församling A I:11a, 1884-1893 A I Husförhörslängder 11a, 1884-1893 Lev 36/1973
Inneh. även:
Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1886-1893
Förteckning över dövstumma och blinda 1884-1893
4288387 Ramsele församling A I:11b, 1884-1893 A I Husförhörslängder 11b, 1884-1893 Lev 36/1973
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1871-1892
4288388 Långsele församling A I:9, 1867-1877 A I Husförhörslängder 9, 1867-1877 Lev 50/1973
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsgångar 1867-1877
Redovisning av insamlingar till missionsarbetet 1867-1875
4288388 Långsele församling A I:11a, 1877-1887 A I Husförhörslängder 11a, 1877-1887 Lev 50/1973
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga 1882-1887
Förteckning över nattvardsgångar 1877-1888
Förteckning över ordinarie båtsmän 1877-1887
4288388 Långsele församling A I:12a, 1888-1897 A I Husförhörslängder 12a, 1888-1897 Lev 50/1973
Innehåller även:
Folkmängdsuppgifter 1890
Förteckning över ordinarie båtsmän 1888-1897
4288389 Långsele församling A I:8, 1862-1872 A I Husförhörslängder 8, 1862-1872 Lev 50/1973
Anm.1:
Gäller endast Forse bruk
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsgångar 1862-1866, 1869
Redovisning av insamlingar till missionsarbetet u å
4288389 Långsele församling A I:10, 1873-1877 A I Husförhörslängder 10, 1873-1877 Lev 50/1973
Anm.1:
Gäller endast Forse bruk
Anm.2:
Med personregister
4288389 Långsele församling A I:11b, 1877-1887 A I Husförhörslängder 11b, 1877-1887 Lev 50/1973
Anm.1:
Gäller endast Forse bruk
Anm.2:
Med personregister
4288389 Långsele församling A I:12b, 1888-1897 A I Husförhörslängder 12b, 1888-1897 Lev 50/1973
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga 1888-1897 Mantalsskrivningsuppgifter
1889-1891, 1894, 1896
Förteckning över Graningeverkens hemman och verk i församlingen
Serien avslutad
4288390 Överlännäs församling A I:6, 1882-1896 A I Husförhörslängder 6, 1882-1896 Lev 13/1974
4288391 Nora församling A I:10, 1862-1869 A I Förhörsböcker 10, 1862-1869 Lev. 17/1970
4288391 Nora församling A I:11, 1870-1880 A I Förhörsböcker 11, 1870-1880 Lev. 142/1972
4288392 Nora församling A I:12a, 1881-1891 A I Förhörsböcker 12a, 1881-1891 Lev. 142/1972
4288392 Nora församling A I:12b, 1881-1891 A I Förhörsböcker 12b, 1881-1891 Lev. 142/1972
4288393 Resele församling A I:8, 1862-1871 A I Husförhörslängder 8, 1862-1871 Lev. 169/1972
Innehåller även:
Statistisk tabell avseende nativitet o mortalitet mm 1859
4288393 Resele församling A I:9, 1872-1881 A I Husförhörslängder 9, 1872-1881 Lev. 169/1972
Innehåller även:
Förteckning över skriftebarnen 1878-1881
4288394 Resele församling A I:10, 1882-1891 A I Husförhörslängder 10, 1882-1891 Lev. 169/1972
Innehåller även:
Förteckning över skriftebarnen 1882-1888
Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1882-1888 Förteckning över
beväringsmännen 1875-1891
Förteckning över ordinarie rotebåtsmän u.å. Mantalsskrivnings- och
folkmängdsuppgifter 1881-1891
4288395 Helgums församling A I:7, 1863-1873 A I Husförhörslängder 7, 1863-1873 Lev 168/1972
Innehåller även:
Uppgift om antal barn vaccinerade 1862-1872,
antal barn i skolåldern 1865, folkmängden 1864-1866, 1870, antal mantalsskrivna personer 1873 och
datum för nattvardsgång 1863-1872.
4288395 Helgums församling A I:8, 1873-1881 A I Husförhörslängder 8, 1873-1881 Lev 168/1972
Innehåller även:
Uppgift om antal barn vaccinerade 1873-1875,
skattskrivna personer 1875, 1876
och 1878,
socknens skattetal, kyrkans längd, bredd och höjd
samt datum för nattvardsgång 1873-1881
4288396 Helgums församling A I:9a, 1882-1895 A I Husförhörslängder 9a, 1882-1895 Lev 168/1972
4288396 Helgums församling A I:9b, 1882-1895 A I Husförhörslängder 9b, 1882-1895 Lev 168/1972
Innehåller även:
Längd över obefintliga
4288397 Hemsö församling A I:3, 1864-1884 A I Husförhörslängder 3, 1864-1884 Lev. 151/1972
Två längder, 1864-1874, 1875-1884
4288397 Hemsö församling A I:4, 1884-1891 A I Husförhörslängder 4, 1884-1891 Lev. 151/1972
Innehåller även:
Bok över obefintliga 1883-1892
4288398 Säbrå församling A I:10a, 1865-1874 A I Husförhörslängder 10a, 1865-1874 Lev 149/1972
Norra delen
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsgångar
4288398 Säbrå församling A I:10b, 1865-1874 A I Husförhörslängder 10b, 1865-1874 Lev 149/1972
Södra delen
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsgångar
4288398 Säbrå församling A I:11a, 1875-1884 A I Husförhörslängder 11a, 1875-1884 Lev 149/1972
Norra delen
Innehåller även:
Förteckning över fattiga 1884
Förteckning över nattvardsgångar
4288399 Säbrå församling A I:11b, 1875-1884 A I Husförhörslängder 11b, 1875-1884 Lev 149/1972
Södra delen
Innehåller även:
Förtecknng över nattvardsgångar
Register över hyres- och tjänstefolk
4288400 Säbrå församling A I:12a, 1885-1894 A I Husförhörslängder 12a, 1885-1894 Lev 149/1972
Norra delen
Innehåller även:
Förteckning över nattvardsgångar
4288401 Säbrå församling A I:12b, 1885-1894 A I Husförhörslängder 12b, 1885-1894 Lev 149/1972
Södra delen
Innehåller även:
Förteckning över personer med okänd vistelseort
4288401 Säbrå församling A I:12c, 1885-1891 A I Husförhörslängder 12c, 1885-1891 Lev 149/1972
Gådeåstaden
Boken märkt 1885-1894
Innehåller personregister
4288402 Multrå församling A I:9, 1863-1874 A I Husförhörslängder 9, 1863-1874 Lev 15/1974
Inneh. även:
Förteckning över lösa personer
4288402 Multrå församling A I:10, 1875-1883 A I Husförhörslängder 10, 1875-1883 Lev 15/1974
Inneh.även:
Förteckning över lösa personer
Förteckning över obefintliga
Förteckning över båtsmän
4288402 Multrå församling A I:11, 1884-1893 A I Husförhörslängder 11, 1884-1893 Lev 15/1974
Inneh.även:
Förteckning över nattvardsbarn 1884-1893
Förteckning över obefintliga
4288403 Högsjö församling A I:9, 1866-1877 A I Husförhörslängder. 9, 1866-1877 Inb.
1866-1867, (1877).
Lev. 148/1972.
4288403 Högsjö församling A I:10, 1877-1886 A I Husförhörslängder. 10, 1877-1886 Band i kapsel.
Lev.148/1972.
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1883-1885.
Dödsattest 1881.
4288429 Högsjö församling A I:11a, 1887-1894 A I Husförhörslängder. 11a, 1887-1894 Inb.
Lev. 148/1972.
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1887-1894.
Mantalsskrivningsstatistik 1887-1889.
Förteckning över kyrko- o. skolrådsledamöter 1883-1889.
Förteckning över dövstumma- o. blinda 1887-1897.
Förteckning över sinnesrubbade 1887-1897.
4288429 Högsjö församling A I:11b, 1887-1894 A I Husförhörslängder. 11b, 1887-1894 Inb.
Lev. 148/1972.
Serien avslutad
4288431 Ljustorps församling A I:7, 1861-1870 A I Husförhörsböcker 7, 1861-1870
4288431 Ljustorps församling A I:8, 1871-1880 A I Husförhörsböcker 8, 1871-1880
4288432 Ljustorps församling A I:9, 1881-1891 A I Husförhörsböcker 9, 1881-1891 Byarna Fären, Långkrången och Stor-Roten se Lagfors bruk A I:2.
4288433 Lögdö bruksförsamling A I:5, 1860-1869 A I Husförhörslängder 5, 1860-1869 1860-1869 (1870)
Lev. 124/1972
Innehåller även:
Uppgifter om personer tillhörande Nora och Ljustorps församlingar som tagit nattvarden i Lögdö 1860-1869
4288433 Lögdö bruksförsamling A I:6, 1871-1893 A I Husförhörslängder 6, 1871-1893 Lev. 124/1972
Två längder: 1871-1880, 1881-1890 (1891-1892)
Uppgifter om födda mm finns införda fram till 1893
Innehåller även: Folkmängdsuppgifter 1891-1893
Förteckning över obefintliga
4288434 Mo församling A I:5, 1863-1872 A I Förhörsböcker 5, 1863-1872 Lev. 139/1973
4288434 Mo församling A I:6, 1873-1882 A I Förhörsböcker 6, 1873-1882 Lev. 139/1973
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1879
Förteckning över baptister 1880
4288434 Mo församling A I:7, 1883-1892 A I Förhörsböcker 7, 1883-1892 Lev. 139/1973
Inneh. även:
Förteckning över båtsmän 1880-talet
Förteckning över baptister 1880-1889
Förteckning över obefintliga 1883-1892
4288435 Nordingrå församling A I:11a, 1868-1878 A I Husförhörslängder 11a, 1868-1878 Lev. 79/1972.
4288435 Nordingrå församling A I:11b, 1868-1878 A I Husförhörslängder 11b, 1868-1878 Lev. 79/1972.
4288436 Nordingrå församling A I:12a, 1879-1890 A I Husförhörslängder 12a, 1879-1890 Lev. 79/1972.
4288436 Nordingrå församling A I:12b, 1879-1890 A I Husförhörslängder 12b, 1879-1890 Lev. 79/1972.
4288437 Sidensjö församling A I:11, 1879-1891 A I Förhörsböcker 11, 1879-1891 Inbunden
Lev. 17/1974
Sista bladet defekt
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1879-1891
Folkmängdsuppgifter 1870. 1880, 1890
Anteckningar om kyrkans reparation 1879 m.m.
4288438 Nätra församling A I:7a, 1865-1874 A I Husförhörslängder 7a, 1865-1874 Lev. 32/1973
4288438 Nätra församling A I:7b, 1865-1874 A I Husförhörslängder 7b, 1865-1874 Lev. 32/1973
4288439 Nätra församling A I:8a, 1875-1884 A I Husförhörslängder 8a, 1875-1884 Lev. 32/1973
4288439 Nätra församling A I:8b, 1875-1884 A I Husförhörslängder 8b, 1875-1884 Lev. 32/1973
4288439 Nätra församling A I:8c, 1875-1884 A I Husförhörslängder 8c, 1875-1884 Lev. 32/1973
4288440 Nätra församling A I:9a, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9a, 1885-1894 Lev. 32/1973
4288441 Nätra församling A I:9b, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9b, 1885-1894 Lev. 32/1973
4288441 Nätra församling A I:9c, 1885-1894 A I Husförhörslängder 9c, 1885-1894 Lev. 32/1973
4288442 Selångers församling A I:12a, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12a, 1863-1872 Lev 31/1973
4288442 Selångers församling A I:12b, 1863-1872 A I Husförhörslängder 12b, 1863-1872 Lev 31/1973
4288442 Selångers församling A I:13a, 1873-1884 A I Husförhörslängder 13a, 1873-1884 Lev 31/1973
4288443 Selångers församling A I:13b, 1873-1884 A I Husförhörslängder 13b, 1873-1884 Lev 31/1973
Inneh även:
Fört över konfirmerade nattvards- barn 1874-1877 (endast antal)
Folkmängdsuppgifter 1880
4288443 Selångers församling A I:14a, 1885-1894 A I Husförhörslängder 14a, 1885-1894 Lev 31/1973
Inneh även:
Kyrko- och skolrådsledamöter 1883-1888
Fört över dövstumma, blinda och sinnessjuka 1885-1894
Fört över personer uteslutna från nattvarden 1885-1894 Mantalsskrivnings-
och folk- mängdsuppgifter 1885-1894
Fört över i sjömanshus inskrivna personer 1894
4288443 Selångers församling A I:14b, 1885-1894 A I Husförhörslängder 14b, 1885-1894 Lev 31/1973
Inneh även:
Fört över personer uteslutna från nattvarden 1885-1894
Fört över dövstumma, blinda och sinnessjuka 1885-1894
Fört över obefintliga 1885-1894 Folkmängdsuppgifter 1901
Serien avslutad
4288444 Sättna församling A I:9a, 1861-1872 A I Husförhörslängder 9a, 1861-1872 Lev 31/1972
4288444 Sättna församling A I:9b, 1861-1872 A I Husförhörslängder 9b, 1861-1872 Lev 31/1972
4288444 Sättna församling A I:10a, 1873-1882 A I Husförhörslängder 10a, 1873-1882 Lev 31/1972
4288444 Sättna församling A I:10b, 1873-1882 A I Husförhörslängder 10b, 1873-1882 Lev 31/1972
4288445 Sättna församling A I:11a, 1883-1893 A I Husförhörslängder 11a, 1883-1893 Lev 31/1972
4288445 Sättna församling A I:11b, 1883-1893 A I Husförhörslängder 11b, 1883-1893 Lev 31/1972
4288446 Junsele församling A I:7, 1864-1873 A I Husförhörslängder 7, 1864-1873 Inb.
Lev. 63/1972
4288446 Junsele församling A I:8, 1874-1883 A I Husförhörslängder 8, 1874-1883 Kapsel
Lev 63/1972
4288447 Junsele församling A I:9, 1884-1893 A I Husförhörslängder 9, 1884-1893 Inb.
Lev. 63/1972
4288448 Lidens församling A I:10, 1861-1871 A I Husförhörslängder 10, 1861-1871 Lev. 147/1972
4288448 Lidens församling A I:11, 1872-1877 A I Husförhörslängder 11, 1872-1877 Lev. 147/1972
4288448 Lidens församling A I:12, 1878-1883 A I Husförhörslängder 12, 1878-1883 Lev. 147/1972
4288449 Lidens församling A I:13, 1884-1892 A I Husförhörslängder 13, 1884-1892 Lev. 147/1972
Innehåller även:
Bok över obefintliga 1884-1892
Serien avslutad
4288450 Indals församling A I:9, 1862-1871 A I Förhörsböcker 9, 1862-1871 Lev 22/1973
4288450 Indals församling A I:10, 1872-1881 A I Förhörsböcker 10, 1872-1881 Lev 22/1973
4288451 Indals församling A I:11, 1882-1891 A I Förhörsböcker 11, 1882-1891 Lev 22/1973
Inneh. även:
Bok över obefintliga 1882-1891
Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1882-1891
Mantalsskrivnings- och folk-
mängdsuppgifter 1882-1890
4288451 Indals församling A I:12, 1892-1900 A I Förhörsböcker 12, 1892-1900 Lev 22/1973
Inneh. även:
Bok över obefintliga 1892-1900
Förteckning över allmänna nattvardsgångar 1892-1900
Mantals- och folkmängdsuppgifter
1891-1900
Serien avslutad
4288452 Holms församling A I:7, 1861-1870 A I Husförhörslängder 7, 1861-1870 Lev. 48/1972
Inneh. även:
Bok över obefintliga 1866-1869
4288452 Holms församling A I:8, 1871-1881 A I Husförhörslängder 8, 1871-1881 Lev. 48/1972
Inneh. även:
Bok över obefintliga 1871-1877
4288452 Holms församling A I:9, 1882-1894 A I Husförhörslängder 9, 1882-1894 Lev. 48/1972
Inneh. även:
Bok över obefintliga 1882-1894
4288453 Njurunda församling A I:9, 1861-1871 A I Förhörsböcker 9, 1861-1871 Lev. 19/1972.
4288453 Njurunda församling A I:10a, 1871-1881 A I Förhörsböcker 10a, 1871-1881 Lev. 19/1972.
4288454 Njurunda församling A I:10b, 1871-1881 A I Förhörsböcker 10b, 1871-1881 Lev. 19/1972.
4288454 Njurunda församling A I:11a, 1882-1891 A I Förhörsböcker 11a, 1882-1891 Lev. 19/1972.
4288455 Njurunda församling A I:11b, 1882-1891 A I Förhörsböcker 11b, 1882-1891 Lev. 19/1972.
4288455 Njurunda församling A I:11c, 1882-1891 A I Förhörsböcker 11c, 1882-1891 Lev. 19/1972.
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1882-1891.
4288456 Själevads församling A I:9a, 1862-1872 A I Husförhörslängder 9a, 1862-1872 Lev. 129/1973.
Anm.: Södra delen, fol. 1-353.
4288456 Själevads församling A I:9b, 1862-1872 A I Husförhörslängder 9b, 1862-1872 Lev. 129/1973.
Anm.: Västra delen,
fol.354-635.
4288457 Själevads församling A I:9c, 1862-1872 A I Husförhörslängder 9c, 1862-1872 Lev. 129/1973.
Anm.: Norra delen, fol. 636-1110.
4288458 Själevads församling A I:11a, 1873-1882 A I Husförhörslängder 11a, 1873-1882 Lev. 129/1973.
Anm.: Södra delen, fol. 1-419.
4288458 Själevads församling A I:11b, 1873-1882 A I Husförhörslängder 11b, 1873-1882 Lev. 129/1973.
Anm.: Västra delen, fol. 420-718.
4288470 Själevads församling A I:11c, 1873-1882 A I Husförhörslängder 11c, 1873-1882 Lev. 129/1973.
Anm.: Norra delen, fol. 719-1167.
4288471 Själevads församling A I:13a, 1883-1896 A I Husförhörslängder 13a, 1883-1896 Lev. 129/1973.
Anm.: Södra delen, fol 1-419.
Inneh. även:
Förteckning över dövstumma 1883-1896.
Mantalsskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1882-1895.
Förteckning över båtsmän 1883-1896.
4288471 Själevads församling A I:13b, 1883-1896 A I Husförhörslängder 13b, 1883-1896 Lev. 129/1973.
Anm.: Västra delen, fol. 420-718.
4288472 Själevads församling A I:13c, 1883-1896 A I Husförhörslängder 13c, 1883-1896 Lev. 129/1973.
Anm. 1: Norra delen, fol. 719-1163.
Anm. 2: Med register över Norrlungångers by.
Inneh. även:
Förteckning över obefintliga 1883-1896.
4288472 Själevads församling A I:15, 1883-1896 A I Husförhörslängder 15, 1883-1896 Lev. 129/1973.
Anm.1: Avser sågverken.
Anm.2: Med register över Domsjö sågverk.
Anm.3: Fortsättning av A I: 13a Domsjö by (södra delen) och Örnsköldsvik A
I:14.
4288473 Själevads församling A I:10, 1863-1872 A I Husförhörslängder 10, 1863-1872 Lev. 129/1973.
Anm.: Avser Örnsköldsvik.
Personregister i exp.
4288473 Själevads församling A I:12, 1873-1882 A I Husförhörslängder 12, 1873-1882 Lev. 129/1973.
Anm.1: Avser Örnsköldsvik.
Anm.2: Med personregister. Sep. register i exp.
Inneh. även:
Folkmängdsuppgifter 1875-1881
(lucka 1877,1880).
4288473 Själevads församling A I:14, 1883-1896 A I Husförhörslängder 14, 1883-1896 Lev. 129/1973.
Anm.1: Avser Örnsköldsvik.
Anm.2: Med personregister.
Sep. register i exp.
Inneh. även:
Mantalsskrivnings- o. folkmängdsuppgifter 1882-1895.
Förteckning över dövstumma o. blinda 1883-1896.
4289014 Skorpeds församling A I:1, 1804-1821 A I Husförhörslängder 1, 1804-1821
4289014 Skorpeds församling A I:2, 1822-1829 A I Husförhörslängder 2, 1822-1829 Även 1844-1847
4289014 Skorpeds församling A I:3, 1830-1839 A I Husförhörslängder 3, 1830-1839 Innehåller även:
In- och utflyttningslängder 1838, 1839
4289015 Skorpeds församling A I:4, 1840-1847 A I Husförhörslängder 4, 1840-1847
4289015 Skorpeds församling A I:5, 1848-1858 A I Husförhörslängder 5, 1848-1858 Lev. 26/1964
4289015 Skorpeds församling A I:6, 1858-1868 A I Husförhörslängder 6, 1858-1868 Lev. 18/1974
4289016 Skorpeds församling A I:7 a, 1868-1877 A I Husförhörslängder 7 a, 1868-1877 Lev. 18/1974
Innehåller även:
Folkmängdsuppgifter 1870, 1874-1876
4289016 Skorpeds församling A I:7 b, 1868-1877 A I Husförhörslängder 7 b, 1868-1877 Lev. 18/1974
4289017 Skorpeds församling B:1, 1843-1875 B In- och utflyttningslängder 1, 1843-1875 Lev 18/1974
4289017 Skorpeds församling B:2, 1874-1894 B In- och utflyttningslängder 2, 1874-1894 Lev 18/1974
4289017 Skorpeds församling C:1, 1779-1838 C Födelse- och dopböcker 1, 1779-1838 "Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1779-1838;
Död- och begravningsbok 1779-1838."
4289017 Skorpeds församling C:2, 1839-1863 C Födelse- och dopböcker 2, 1839-1863 "Inneh. även:
Lysnings- och vigselbok 1839-1873,
(1874, 1875);
Död- och begravningsbok 1839-1863."
4289017 Skorpeds församling C:3, 1864-1894 C Födelse- och dopböcker 3, 1864-1894 Lev 18/1974
4289017 Skorpeds församling D II:1, 1779-1803 D II Kommunionlängder 1, 1779-1803 Innehåller även:
Lasarettsräkenskaper 1818-1823
Kollekträkenskaper 1818-1825
Fattigkassans räkenskaper 1814-
1846
Inkomster och kollekter vid kommu-
nion 1818-1825
4289017 Skorpeds församling E I:1, 1874-1894 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1874-1894 Lev 18/1974
4289017 Skorpeds församling F:1, 1864-1894 F Död- och begravningsböcker 1, 1864-1894 Lev 18/1974
4289018 Skorpeds församling L I:1, 1776-1883 L I Räkenskaper för kyrka 1, 1776-1883 Kapsel
Omfattar även fattig-, kollekt- och lasarettsräkenskaper
Utgöres av räkenskapsb 1776-1817, kyrkokladdar 1825-1861 och verifik 1783,
1790, 1795, 1830-1883
Inneh även:
Spridda räkenskaper för Sidensjö
4289018 Skorpeds församling L I:2, 1799-1880 L I Räkenskaper för kyrka 2, 1799-1880 Band i Kapsel
Specialräkenskaper
Special 1799 t.o.m maj 1841
4289018 Skorpeds församling L I:3, 1833-1851 L I Räkenskaper för kyrka 3, 1833-1851 Band i Kapsel
Skuldbok
Inneh även:
Kyrkovärdarnas redovisningar 1845-1849
4289018 Skorpeds församling L I:4, 1861-1878 L I Räkenskaper för kyrka 4, 1861-1878 Band i Kapsel
Inkomstbok
Inneh även:
Redovisn. av kollekter 1862-1878
Förteckning å utlånade böcker
1867-1868
4289018 Skorpeds församling L I:5, 1866-1905 L I Räkenskaper för kyrka 5, 1866-1905 u.å.1866-1905 spr år kapsel
Verifikationer
Lev 18/1974
4289018 Skorpeds församling L I:6, 1878-1889 L I Räkenskaper för kyrka 6, 1878-1889 Kapsel
Kladdräkenskaper
Lev 18/1974
Omfattar åren 1878-1885, 1877,1889
Inneh även:
Redovisning av kollekter 1888-1895.
4289019 Sköns församling A I:1, 1803-1813 A I Husförhörslängder 1, 1803-1813
4289019 Sköns församling A I:2, 1814-1826 A I Husförhörslängder 2, 1814-1826 Enstaka anteckningar 1827
4289019 Sköns församling A I:3, 1827-1837 A I Husförhörslängder 3, 1827-1837
4289019 Sköns församling A I:4, 1837-1845 A I Husförhörslängder 4, 1837-1845
4289020 Sköns församling C:1, 1709-1764 C Födelse- och dopböcker 1, 1709-1764 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1715-1766
Död- och begravningsbok 1709-1764
4289020 Sköns församling C:2, 1765-1847 C Födelse- och dopböcker 2, 1765-1847 Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1765-1847
4289020 Sköns församling E I:1, 1767-1864 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1767-1864
4289020 Sköns församling L I a:1, 1720-1883 L I a Räkenskaper för kyrka. 1, 1720-1883 Häri orgelkassans räkenskaper 1851-1856.
Inneh. även:
Visitationsprot. 1723-1779, varav för Alnö och Timrå 1733, 1748-1778.
Inventarieförteckning 1723.
4289021 Sköns församling A I:5, 1845-1852 A I Husförhörslängder 5, 1845-1852 Lev. 116/1952
4289021 Sköns församling A I:6, 1853-1863 A I Husförhörslängder 6, 1853-1863 Lev. 2/1964
Med ortsregister och förteckning på husförhörsrotar
4289021 Sköns församling B I:1, 1850-1864 B I Inflyttningslängder 1, 1850-1864 Innehåller även:
Utflyttningslängd 1850-1864
4289021 Sköns församling C:3, 1848-1869 C Födelse- och dopböcker 3, 1848-1869
4289022 Sollefteå församling C:1, 1688-1731 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1731 1688 12/3 - 1731 18/9
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1688-1731
Sammandrag av sockenstämmans protokoll 1692-1699, 1733 Sammandrag av prostetings-
protokoll 1730-1731 Kyrkoräkenskaper 1691-1730
Inventarieförteckningar 1616-1696
(1711)
Visitationsprotokoll 1691-1722 Bogårdsdelning 1704
4289022 Sollefteå församling C:2, 1732-1795 C Födelse- och dopböcker 2, 1732-1795 1732-1735 endast dopbok
Innehåller även:
Vigselbok 1732-1796
Död- och begravningsbok 1732-1795 Avskrift av kungl brev och skrivelse från konsistorium
1741-1742
Sockenstämmoprotokoll 1732-1737
Kyrkoräkenskaper 1731-1790
Visitationsprotokoll 1758, 1774
Prostetingsprotokoll 1767, 1770, 1783
Bänklängder 1731-1767
Series pastorum 1500-1911
4289022 Sollefteå församling C:3, 1795-1840 C Födelse- och dopböcker 3, 1795-1840 Innehåller även:
Vigselbok 1795-1840
Död- och begravningsbok 1795-1840
4289022 Sollefteå församling D II:1, 1764-1795 D II Kommunionlängder 1, 1764-1795
4289022 Sollefteå församling D II:2, 1795-1802 D II Kommunionlängder 2, 1795-1802
4289022 Sollefteå församling H I:1, 1764-1908 H I Bilagor till husförhörslängden och församlingsboken 1, 1764-1908 Lev. 3/1977 och 71/1994
Strödda bilagor spr år
Innehåller även:
Bilagor till död- och begravningsboken 1854-1884
4289022 Sollefteå församling L I b:1, 1791-1825 L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 1, 1791-1825 Band i kapsel
Kyrkoräkenskaper
4289023 Sollefteå församling A I:7, 1843-1851 A I Husförhörslängder 7, 1843-1851 Lev. 23/1964
4289023 Sollefteå församling A I:8, 1843-1850 A I Husförhörslängder 8, 1843-1850 Lev. 23/1964
Omfattar Sollefteå bruk
Personnamnsregister
4289023 Sollefteå församling A I:9, 1851-1862 A I Husförhörslängder 9, 1851-1862 Lev. 23/1964
4289023 Sollefteå församling A I:10, 1851-1874 A I Husförhörslängder 10, 1851-1874 Lev. 23/1964
Omfattar Sollefteå bruk
Personnamnsregister
4289023 Sollefteå församling B I:1, 1854-1886 B I In- och utflyttningslängder 1, 1854-1886 Lev. 73/1972
4289023 Sollefteå församling C:4, 1841-1870 C Födelse- och dopböcker 4, 1841-1870 Lev. 23/1964
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1841-1870 Död- och begravningsbok 1841-1870
4289024 Stigsjö församling A I:1, 1776-1814 A I Husförhörslängder 1, 1776-1814
4289024 Stigsjö församling A I:2, 1814-1826 A I Husförhörslängder 2, 1814-1826
4289024 Stigsjö församling A I:3, 1827-1836 A I Husförhörslängder 3, 1827-1836
4289025 Stigsjö församling C:1, 1670-1694 C Födelse- och dopböcker 1, 1670-1694 Lucka 1679, även andra defekter
Innehåller även:
Vigselbok 1670-1679, 1685-1699Dödbok 1670-1692
Anteckningar om sockenstämmor och visitationer 1684-1739Inventarielängd för kyrkans egendom 1708
Kontrakt med murmästare Hans Hansson och hans medhjälpare som kyrkans byggmästare 24/9 1684
Memorial över material till kyrkobyggnaden.
Bänklängder 1685-1722
Avskrift av kungabrev 24/11 1705
4289025 Stigsjö församling C:2, 1702-1758 C Födelse- och dopböcker 2, 1702-1758 Avser även Viksjö. Före 1705 juni endast dopbok.
Innehåller även:
Förhörsbok 1708-1713
Kommunionlängder 1708-1722 Vigselbok 1702-1757
Dödbok 1702-1758
Längder över båtsmän avresta till mönstring 1712-1714
4289025 Stigsjö församling C:3, 1760-1823 C Födelse- och dopböcker 3, 1760-1823 Avser till 1762 även Viksjö.
Strödda anteckningar avseende Viksjö efter 1762.
Innehåller även:
Vigselbok 1760-1843
Död- och begravningsbok 1760-1835
4289025 Stigsjö församling C:4, 1824-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1824-1861 1849-1856 även ant om kyrkotagning
4289026 Stigsjö församling D II:1, 1774-1820 D II Kommunionlängder 1, 1774-1820 Innehåller även:
Längder avseende vissa
prestationer från allmogen 1786
(defekt)
4289026 Stigsjö församling H I:1, uå, 1827-1873 H I Bilagor till husförhörslängden 1, uå, 1827-1873 Strödda bilagor till kyrkobokföringen, spr år
4289026 Stigsjö församling L I a:1, 1757-1823 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan. 1, 1757-1823 Kapsel.
Inneh.även:
Huvudräkenskaper för fattigvård
1757-1764.
Inventarieförteckningar 1849 odat.
4289026 Stigsjö församling L I c:1, 1771-1834 L I c Verifikationer till kyrkoräkenskaperna. 1, 1771-1834 Ficka.
1771, 1822-1834.
Verifikationer.
4289026 Stigsjö församling L I b:1, 1807-1820 L I b Specialräkenskaper för kyrkan. 1, 1807-1820 Kapsel.
Inkomst- och utgiftsbok.
4289026 Stigsjö församling L I b:2, 1822-1830 L I b Specialräkenskaper för kyrkan. 2, 1822-1830 Kapsel.
Inkomst- och utgiftsbok.
4289026 Stigsjö församling L I a:2, 1823-1918 L I a Huvudräkenskaper för kyrkan. 2, 1823-1918 Inb.
4289027 Stigsjö församling A I:4, 1837-1846 A I Husförhörslängder 4, 1837-1846 Lev 66/1951
4289027 Stigsjö församling A I:5, 1847-1857 A I Husförhörslängder 5, 1847-1857 Lev 66/1951
4289027 Stigsjö församling A I:6, 1858-1865 A I Husförhörslängder 6, 1858-1865 Lev 66/1951
4289027 Stigsjö församling B:1, 1852-1861 B In- och utflyttningslängder 1, 1852-1861 In- och utflyttningslängd
Lev 66/1951
Innehåller även: Kyrkorådsprotokoll 1866-1889Skolrådsprotokoll 1865-1889
4289027 Stigsjö församling E I:1, 1844-1860 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1844-1860 Vigselbok
Lev 66/1951
Inneh. även:
Död- och begravningsbok 1836-1860
4289028 Styrnäs församling A I:1, 1808-1829 A I Husförhörslängder 1, 1808-1829 Inneh två längder: 1808-1818,
1819-1829
4289028 Styrnäs församling A I:2, 1830-1839 A I Husförhörslängder 2, 1830-1839 Arkivkartong
4289028 Styrnäs församling A I:3, 1840-1846 A I Husförhörslängder 3, 1840-1846
4289028 Styrnäs församling A I:4, 1847-1856 A I Husförhörslängder 4, 1847-1856 Lev 43/1964
4289028 Styrnäs församling A I:5, 1857-1865 A I Husförhörslängder 5, 1857-1865 Lev 17/1972
4289029 Styrnäs församling C:1, 1759-1865 C Födelse- och dopböcker 1, 1759-1865 Defekt i början samt åren 1761-1765, 1767-1768
Inneh även: Vigselbok 1756-1865,
Död- och begravningsbok 1756-1865,
In- och utflyttningslängd 1844-1854
Häri även tablå över antalet skriftebarn
1841-1862 (serie D I)
4289029 Styrnäs församling H I:1, 1838-1843 H I Bilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 1, 1838-1843 Strödda bilagor till kyrkobokföringen omfattande hela pastoratet
4289029 Styrnäs församling L I a:1, 1767-1879 L I a Räkenskaper för kyrka 1, 1767-1879 Kyrkoräkenskaper
4289030 Stöde församling A I:1, 1689-1719 A I Husförhörslängder 1, 1689-1719 Anm.:
Uppgifterna
ofullständiga, luckor för 1692-94, 1696-97
Täcks möjligen delvis av odaterade partier
Innehåller även:
Kommunionlängder 1692-1718 (1709-1717 saknas)
4289030 Stöde församling A I:2, 1763-ca 1800 A I Husförhörslängder 2, 1763-ca 1800 Omfattar tre längder: 1763-1769, 1770-1777, 1778-ca 1800
4289030 Stöde församling A I:3, 1769-1780 A I Husförhörslängder 3, 1769-1780 Något defekt (sista bladet)
4289030 Stöde församling A I:4, 1777-1804 A I Husförhörslängder 4, 1777-1804
4289030 Stöde församling A I:5, 1804-1813 A I Husförhörslängder 5, 1804-1813 Något defekt (uppslag 50-51)
4289030 Stöde församling A I:6, 1814-1823 A I Husförhörslängder 6, 1814-1823
4289031 Stöde församling A I:7, 1824-1832 A I Husförhörslängder 7, 1824-1832 Uppslag 166 v upptar notis om person som misstänkts för mord
4289031 Stöde församling A I:8, 1833-1842 A I Husförhörslängder 8, 1833-1842
4289032 Stöde församling C:1, 1688-1772 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1772 Inneh. även:
Vigselbok 1688-1777
Död- och begravningsbok 1688-1771 (1688-1736 huvudsakligen begravningsbok)
Uppgift om sådana som undergått kyrkoplikt 1824-1829 Series pastorum
1726-1853 Sällsamma händelser 1707-1767
4289032 Stöde församling C:2, 1773-1847 C Födelse- och dopböcker 2, 1773-1847
4289032 Stöde församling C:3, 1846-1847 C Födelse- och dopböcker 3, 1846-1847 Anm.:
Dubblettbok anträffad i Härnösands domkapitels arkiv
Inneh. även:
Vigselbok 1846-05-01--1847-04-30
Dödbok 1846-05-01--1847-04-30
4289032 Stöde församling D II:1, 1788-1804 D II Kommunionlängder 1, 1788-1804
4289032 Stöde församling E I:1, 1778-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1778-1861 Anm.:
Utgörs av vigselbok 1778--1835-04-20
4289032 Stöde församling F:1, 1772-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1772-1861
4289032 Stöde församling H I:1, 1851-1882 H I Bilagor till husförhörslängder 1, 1851-1882 Spridda år
Häri även
Bilagor till födelse- och dopboken 1833-1919 spr år
Bilagor till lysnings- och vigselboken 1896-1897
Bilagor till död- och begravningsboken 1870-1893 spr år
Skolrådshandlingar 1876, 1896,1898
Handlingar ang skogsrotetillägg m m 1931
Röklängder 1779, 1883
Handlingar ang ekonomisk visitation 1811
Handlingar ang komministerbostället 1800, 1806
Mantals- och skattelängd 1753-1754
Preliminära kostnadsberäkningar för bårhuset 1890
Brev från Sandell i Ulfsjö till kontraktsprosten Ruuth 1898
4289033 Stöde församling L I a:1, 1501-1534 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1501-1534 "Se Cornell:"" En medeltida anteckningsbok från Stöde"" 1918
Dep från Murberget
Förvaras i pergamentsamlingen P 60"
4289033 Stöde församling L I a:2, 1666-1718 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1666-1718 Se även avskriftssammlingen vol 16
Inneh även:
Spannmålsräkenskaper 1666-1693
Inventarieförteckning 1685 med tillägg 1687, 1699, 1704, 1709
Prästgårdsinventarium u å
Series Pastorum: Kyrkoherdar 1593-1774 Kaplaner 1639-1853
4289033 Stöde församling L I a:3, 1718-1781 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 3, 1718-1781 Inneh. även: Visitationshandlingar 1772,1778
Inventarieprotokoll 1748, 1751,
1767, 1772
Beskrivning över kyrkan 1761
4289033 Stöde församling L I b:1, 1769-1793 L I b Räkenskaper för kyrka, specialräkenskaper 1, 1769-1793 Räkenskaper för kyrkan
1769-1775 1775-1777 1778, 1792-1793
Anm.:
4 kassakladdar
Inneh. även:
Kassakladd för fattigkassan,
lasarettsmedel och vin-
räkenskaper 1792-1793
4289033 Stöde församling L I a:4, 1781-1831 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 4, 1781-1831 Kyrkoräkenskaper
4289034 Stöde församling A I:9, 1843-1850 A I Husförhörslängder 9, 1843-1850 Lev 80/1951
4289034 Stöde församling A I:10, 1851-1860 A I Husförhörslängder 10, 1851-1860 Lev 60/1964
4289034 Stöde församling C:4, 1848-1861 C Födelse- och dopböcker 4, 1848-1861 Lev 60/1964
Inneh. även:
Dubblettbok 1868-1875
4289035 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:1, 1714(?)-1737 A I Husförhörslängder 1, 1714(?)-1737 "Förhörsbok
Inneh även:
Kommunionlängd 1752-1756
I denna längd är ant om husför- hör ej införda men i övrigt har den
""förhörslängds"" karaktär,
t ex är barn som ännu ej admitterats till nattvarden upptagna"
4289035 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:2b, 1803-1813 A I Husförhörslängder 2b, 1803-1813 Register till förhörsbok
4289035 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:2a, 1803-1813 A I Husförhörslängder 2a, 1803-1813 "Förhörsbok
Uppg för 1813 ofullständiga; enstaka ant 1814"
4289036 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:3, 1813-1824 A I Husförhörslängder 3, 1813-1824 Förhörsbok
4289036 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:4a, 1824-1835 A I Husförhörslängder 4a, 1824-1835 Förhörsbok
4289036 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:4b, 1824-1835 A I Husförhörslängder 4b, 1824-1835 Förhörsbok
4289037 Sundsvalls Gustav Adolfs församling D II:1, 1745-1764 D II Kommunionlängder 1, 1745-1764
4289037 Sundsvalls Gustav Adolfs församling H I:1, 1700-1800 H I Bilagor till kyrkobokföringen 1, 1700-1800 1700-1800-tal.
Strödda bilagor
4289038 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:5a, 1836-1850 A I Husförhörslängder 5a, 1836-1850 Förhörsbok
Lev 31/1952
Med personregister
4289038 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:5b, 1836-1850 A I Husförhörslängder 5b, 1836-1850 Förhörsbok
Lev 31/1952
4289039 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:6a, 1851-1866 A I Husförhörslängder 6a, 1851-1866 Lev 39/1964
Fol 1-295
4289039 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:6b, 1851-1866 A I Husförhörslängder 6b, 1851-1866 Lev 39/1964
Fol 296-580
Slutet av vol defekt
4289039 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:6c, 1851-1866 A I Husförhörslängder 6c, 1851-1866 Register till husförhörslängd
Lev 39/1964
4289039 Sundsvalls Gustav Adolfs församling CC:1, 1860-1870 CC Utdrag ur födelse- och dopböckerna 1, 1860-1870 Lev 128/1972
Volymen felbunden år 1861 (börjar med dec månad)
För uppg om barn födda i Sundsvall men vilkas föräldrar varit kyrkobokförda
i annan församling hänvisas till rekonstruerad födelse- och dopbok i
forskarexp kompl med person
register över fäder och mödrar till barnen

Serien avslutad
4289039 Sundsvalls Gustav Adolfs församling EE:1, 1860-1870 EE Utdrag ur vigselboken 1, 1860-1870 Lev 128/1972
Serien avslutad
4289039 Sundsvalls Gustav Adolfs församling FF:1, 1860-1870 FF Utdrag ur dödboken 1, 1860-1870 Lev 128/1972
Serien avslutad
4289040 Timrå församling A I:1, 1803-1813 A I Husförhörslängder 1, 1803-1813
4289040 Timrå församling A I:2, 1814-1826 A I Husförhörslängder 2, 1814-1826 Enstaka anteckningar från 1827
4289040 Timrå församling A I:3, 1827-1837 (44) A I Husförhörslängder 3, 1827-1837 (44) Anteckningar 1842, 1844
4289040 Timrå församling A I:4, 1837-1844 (45) A I Husförhörslängder 4, 1837-1844 (45) Lev. 3/1951
4289040 Timrå församling A I:5, 1845-1852 A I Husförhörslängder 5, 1845-1852 Lev. 3/1951
4289040 Timrå församling C:1, 1783-1829 C Födelse- och dopböcker 1, 1783-1829 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1783-1829 (t o m
1826 febr. endast vigselbok)
Död- och begravningsbok 1783-1829 (t o m
1826 end. dödbok)
4289041 Timrå församling B:1, 1850-1865 B In- och utflyttningslängder 1, 1850-1865 Lev. 9/1972
4289041 Timrå församling C:2, 1830-1864 C Födelse- och dopböcker 2, 1830-1864 Lev. 46/1952
Innehåller även:
Död- och begravningsbok 1830-1864
4289042 Torps församling A I:7, 1806-1817 A I Husförhörslängder 7, 1806-1817 Förhörsbok
4289043 Torps församling A I:1, 1706-1710 (1723) A I Husförhörslängder 1, 1706-1710 (1723) Förhörsbok
Innehåller:
Längd över kronans båtsmän 1708,
1713,1720,1723
Innehåller även:
Förhörsbok för Borgsjö 1707-?
(1713) med särskild längd över
kronans båtsmän 1708 och 1713
4289043 Torps församling A I:2, 1742-1749 A I Husförhörslängder 2, 1742-1749 Fragment, där följande byar berörs: Finnsjö, Hjältan, Lillmörtsjön, Naggen, Saxen, Stormörtsjön samt Ossjön (Oxsjön)
4289043 Torps församling A I:3, 1749-1760 A I Husförhörslängder 3, 1749-1760 Förhörsbok
4289043 Torps församling A I:4, 1759-1777 A I Husförhörslängder 4, 1759-1777 Förhörsbok.
4289043 Torps församling A I:5, 1777-1791 A I Husförhörslängder 5, 1777-1791 Förhörsbok
4289043 Torps församling A I:6, 1792-1806 A I Husförhörslängder 6, 1792-1806 Förhörsbok
4289052 Torps församling A I:8, 1818-1827 A I Husförhörslängder 8, 1818-1827 Förhörsbok
4289052 Torps församling A I:9, 1828-1838 A I Husförhörslängder 9, 1828-1838 Förhörsbok
4289053 Torps församling A I:10a, 1838-1846 A I Husförhörslängder 10a, 1838-1846 Förhörsbok
4289053 Torps församling A I:10b, 1838-1846 A I Husförhörslängder 10b, 1838-1846 Förhörsbok
4289054 Torps församling A I:11a, 1846-1854 A I Husförhörslängder 11a, 1846-1854 Förhörsbok
4289054 Torps församling A I:11b, 1846-1854 A I Husförhörslängder 11b, 1846-1854 Förhörsbok
4289055 Torps församling C:1, 1688-1722 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1722 På pärmens insida register över prästernas familjer
Innehåller även: Vigselbok 1696- 1722, Död- och begravningsbok jan 1691, 1696-1722, Register över de födda barnen (a-z)
4289055 Torps församling C:2, 1722-1749 C Födelse- och dopböcker 2, 1722-1749 "I slutet av volymen register över barn födda i Torp, upplagt 1923 (a-g)
Innehåller även: Vigselbok 1723 - 1749, Död- och begravningsbok 1723 - 1749, Sockenstämmoprotokoll 1742 - 1745, Biskopsvisitationsprotokoll 1732, 1748 och 1767 (även för Borgsjö församling), Bänklängd 1725 6/6 samt ""Vad sällsamt i socknen sig tilldragit"" 1727 - 1754."
4289055 Torps församling C:3, 1750-1789 C Födelse- och dopböcker 3, 1750-1789 I slutet av volymen register över födda barn (a-p)
Innehåller även: Vigselbok 1750-1789, Död- och begravningsbok 1750-1789
4289055 Torps församling C:4, 1790-1816 C Födelse- och dopböcker 4, 1790-1816 Innehåller även:
Vigselbok 1790-1816, Död- och begravningsbok 1790-1816
4289055 Torps församling C:5, 1817-1842 C Födelse- och dopböcker 5, 1817-1842 Innehåller även: Vigselbok 1817-1839, Dödbok 1817-1847
4289056 Torps församling A I:12a, 1855-1860(61) A I Husförhörslängder 12a, 1855-1860(61) Lev 40/1964
4289056 Torps församling A I:12b, 1855-1860(61) A I Husförhörslängder 12b, 1855-1860(61) Lev 40/1964
4289056 Torps församling B I:1, 1837-1838 B I In- och utflyttningslängder 1, 1837-1838 Lev 63/1953
Utflyttningslängd.
4289056 Torps församling B I:2, 1854-1861 B I In- och utflyttningslängder 2, 1854-1861 Lev 40/1964
4289056 Torps församling C:6, 1843-1860 C Födelse- och dopböcker 6, 1843-1860 Lev 40/1964
4289056 Torps församling E I:1, 1840-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1840-1861 Lev 40/1964
4289056 Torps församling F:1, 1848-1861 F Död- och begravningsböcker 1, 1848-1861 Lev 40/1964
4289057 Torps församling D I:1, 17651788- D I Konfirmationsböcker 1, 17651788- Häftad
Längder över nattvardsungdom
Å senare längden står: 1773
4289057 Torps församling H II:1, 1739-1861 H II Bilagor till flyttningslängder 1, 1739-1861 Kuvert
Spr år
Handlingar
4289057 Torps församling J:2, 1676-1767 J Skrivelser, resolutioner, kungörelser 2, 1676-1767 Inbunden. Skrivelser
Anm 1.:
FUKTSKADAD. FÅR EJ UTLÅNAS.
Anm 2.:
Innehållet till största delen utan vare sig kronologisk eller annan ordningsföljd
Innehåller även:
Fragment av statistiska tabeller
1737, odat, Strödda handlingar rörande avlösningslängder 1699
Kriminalregister 1731, 1753
Bilaga till kyrkobokföring 1708-1758, spr år
Verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1683-1799
Verifikationer till kollekträkenskaper 737-1769
Handlingar rörande kyrka etc 1686-1784, spr år
Handlingar av växlande innehåll 1645-1808, men som huvudsakligen består av i avskrift viss kronofogdens i
Medelpads fögderi in- och utgående korrespondens 1677-1686, odat
Partier ur kontraktsprostarkiv efter kontrakt omfattande Torp, Ljustorp, Indal och Haverö,
bestående av register på utgående skrivelser 1744-1758 och koncept 1743-1753 samt fragment
(Medelpads kontrakt?) 1705,
1763-1764
Brev tillägnat eftervärlden skrivet av rektor Olof Huss 1808
Ritning till torn till Torps klockstapel Af Kiörkio byggmästaren D Hagman i Sundsvall 1763
4289058 Torps församling L I a:1, 1673-1719 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 1, 1673-1719 Innehåller även:
Längd över levande personer t o m 1688-01-01
Födelse- och dopbok 1688-1690
Död- och begravningsbok 1688-1690
Inventarieförteckningar och
handlingar 1654-1706, odat
Kopia av Kungliga brev till Domkapitlet i Härnösand rörande dukpenningar 1688
Syneprotokoll å prästgården
1654-1670
4289058 Torps församling L III:2, 1844-1853 L III Räkenskaper för fattigvård 2, 1844-1853 Kapsel
Lev 9/1975
Innehåller även:
Verifikationer till kyrkoräkenskaper 1702 - 1788 samt 1837 - 1881, spr år
4289058 Torps församling L I a:2, 1720-1787 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 2, 1720-1787 Kapsel
Innehåller även:
Inventarieförteckning för kyrkan
1723 (med tillägg 1731, 1741)
Inventarieförteckning 1748
Berättelser rörande förbättringar och gåvor 1749-1804
4289058 Torps församling L I a:3, 1787-1837 L I a Räkenskaper för kyrka, huvudböcker 3, 1787-1837 Innehåller även:
Inventarie- och arkivförteckningar för kyrkan 1805
4289059 Torsåkers församling A I:1, 1741-1752 A I Husförhörslängder 1, 1741-1752 Häri även
konfirmationslängd 1729 och 1742,kommunionlängd 1727-1752,
sockenstämmoprotokoll 1747,
fattigräkenskaper 1728-1769,
lista över sammanskott till kyrkklocka 1728, bänkläggnings- protokoll 1731 samt listor över prenumeranter på biblar i Torsåker, Ytterlännäs och Dal 1717-1732
4289059 Torsåkers församling A I:2, 1778-1803 A I Husförhörslängder 2, 1778-1803
4289059 Torsåkers församling A I:3, 1804-1814 A I Husförhörslängder 3, 1804-1814
4289059 Torsåkers församling A I:4, 1814-1824 A I Husförhörslängder 4, 1814-1824
4289059 Torsåkers församling A I:5, 1825-1835 A I Husförhörslängder 5, 1825-1835
4289059 Torsåkers församling A I:6, 1835-1844 A I Husförhörslängder 6, 1835-1844 Häri även in- och utflyttningslängd 1835-1848
4289059 Torsåkers församling C:1, 1688-1745 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1745 "Lucka åren 1715-1722
Innehåller även vigselbok 1688-1733; dödbok 1698-1744;
sockenstämmoprotokoll 1686-1766;
visitationsakter 1686-1707;
handl ang prästbordet 1527-1747;
prästgårdsinventarier 1686;
bänklängder 1686-1769; nya inventarier i kyrkan 1756-1761;
sällsamma händelser 1738-1744 samt bön i anledning av klockans omgjutning 1694"
4289059 Torsåkers församling C:2, 1700-1864 C Födelse- och dopböcker 2, 1700-1864 "Omfattar utdrag ur gamla
kyrkoböckerna ""N.B. incomplette"" för de levande ifrån 1700-1774 som äro tillfinnande. Därefter eller möjl. först från 1785
kronologiskt förd födelse- eller dopbok.
Innehåller även:
Vigselbok 1785-1863.
Dödbok 1785-1863(1864)
Series pastorum 1780-1872
Anteckningar om kyrkans reparationer 1761-1807"
4289060 Torsåkers församling A I:7, 1844-1856 A I Husförhörslängder 7, 1844-1856 Lev 56/1953
4289060 Torsåkers församling A I:8, 1857-1864 A I Husförhörslängder 8, 1857-1864 Lev 8/1965
4289060 Torsåkers församling B:1, 1857-1895 B In- och utflyttningslängder 1, 1857-1895 Lev 144/1972
4289061 Tuna församling A I:1, 1688-1700 A I Husförhörslängder 1, 1688-1700 o. 1688- o. 1700.
Se anm. på försättsbladet ang. familjeregister.
Innehåller även:
kommunionlängder 1704-1730 (strödda år).
4289061 Tuna församling A I:2, 1705-1719 A I Husförhörslängder 2, 1705-1719 1705(?)-1719(?).
Ofullständig. Upptar Allsta,
Berge, Bällsta, Edsta, Fors,
Klingsta, Lunde, Rännö, Skjöle,
Svanäng, Tunom, Vi, Värsta, Åsta.
4289061 Tuna församling A I:3, 1745-1759 A I Husförhörslängder 3, 1745-1759 "Tidigare signum A I:1.
Innehåller även:
Strödda anteckningar.
Stat. tabeller för Tuna kontrakt 1758-1764 (sockn. 1758-1759: Tuna Attmar, Stöde, Selånger, Sundsvall, Sättna, Skön, Alnö, Timrå, Njurunda, Galtström; sockn.
1760-1764: Tuna Attmar, Stöde, Selånger, Sundsvall, Sättna, Njurunda, Galtström, Torp)."
4289061 Tuna församling A I:4, 1747-1757 A I Husförhörslängder 4, 1747-1757 Fragment. Upptar Byn, Bällsta, Fors, Skjöle, Värsta, Årsta.
4289061 Tuna församling A I:5, 1755-1771 A I Husförhörslängder 5, 1755-1771 Tidigare sign. A I:2.
Innehåller även:
Avskrift av kungl. brev m.m. 1746-1747.
4289061 Tuna församling A I:6, 1792-1803 A I Husförhörslängder 6, 1792-1803 Tidigare sign. A I:3.
Inb.
4289061 Tuna församling A I:7, 1804-1813 A I Husförhörslängder 7, 1804-1813 Tidigare andra signa.
Inb.
4289062 Tuna församling A I:8, 1814-1823 A I Husförhörslängder 8, 1814-1823 Inb.



1: Inneh. särskild
längd över barnförhör.
2: Tidigare andra signa.
4289062 Tuna församling A I:9, 1824-1834 A I Husförhörslängder 9, 1824-1834 Inb.
4289062 Tuna församling A I:10, 1834-1843 A I Husförhörslängder 10, 1834-1843 Inb.
4289064 Tuna församling D II:1, 1709-1744 D II Kommunionlängder 1, 1709-1744 Häftad i arkivkartong
4289064 Tuna församling D II:2, 1830-1837 D II Kommunionlängder 2, 1830-1837 Häfte i ficka
Topografiskt uppställd
4289064 Tuna församling H I:1, 1700-1869 H I Bilagor till kyrkobokföringen. 1, 1700-1869 Omkr. 1700-1869. Kapsel.
Gälla till väsentlig del Olof Abrahamsson i Åsta och hans släkt.
4289064 Tuna församling H I:2, 1772-1800 H I Bilagor till kyrkobokföringen. 2, 1772-1800 Kapsel.
1772-omkr.1800.
4289064 Tuna församling H I:3, 1817-1831 H I Bilagor till kyrkobokföringen. 3, 1817-1831 Kapsel.
4289065 Tuna församling H II:1, 1782-1814 H II Bilagor till flyttningslängder. 1, 1782-1814 Flyttningsattester.
Personregister i exp.
2 häften n:ris 1-100 och omkr
101-200.
4289065 Tuna församling H II:2, 1788-1819 H II Bilagor till flyttningslängder. 2, 1788-1819 Flyttningsattester.
Personregister i exp.
N:ris 201-400.
4289065 Tuna församling H II:3, 1818-1827 H II Bilagor till flyttningslängder. 3, 1818-1827 Flyttningsattester.
Personregister i exp.
Omkr. 401-omkr.800.
4289065 Tuna församling H II:4, 1831-1845 H II Bilagor till flyttningslängder. 4, 1831-1845 Flyttningsattester.
Register till vol. 4-8 ingår i vol. 4.
4289066 Tuna församling L I a:1, 1643-1654 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker. 1, 1643-1654 Inneh. även:
Inventarieförteckningar odat.1601,1633.
Handlingar ang. prästgård 1645.
4289066 Tuna församling L I c:1, 1650-1913 L I c Räkenskaper för kyrka. Verifikationer. 1, 1650-1913 Kapsel.
4289067 Tuna församling L I a:2, 1666-1722 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker. 2, 1666-1722 Kapsel.
Inneh. även:
Inventarieförteckningar odat.
1666-1731.
Handlingar rör. prästbordet odat. 1601-1706.
Series pastorum 1690-tal.-1919.
Strödda anteckningar odat. 1671, 1770.
4289067 Tuna församling L I a:3, 1732-1786 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker. 3, 1732-1786 Kapsel.
Inneh. även:
Visitationsprotokoll 1767-1773.
Inventarieförteckningar 1748-1782. Protokoll vid revision efter prosten
Nordstrands död 1785.
4289067 Tuna församling L I a:4, 1786-1838 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker. 4, 1786-1838 Kapsel.
Korresponderar med L I a:6.
Inneh. även:
Inventarieförteckning 1788-1835.
Memorial om Tuna kyrkas byggande
omkring 1780.
4289067 Tuna församling L I b:2, 1808-1810 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialier. 2, 1808-1810 "Kapsel.
""Kladd"" 2 häften."
4289067 Tuna församling L I b:3, 1824-1831 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialier. 3, 1824-1831 "Kapsel.
""Uppbördsbok""."
4289067 Tuna församling L I a:5, 1838-1851 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker. 5, 1838-1851 Kapsel.
Inneh. även:
Räkenskaper för fattigkassan m.m 1838-1851.
Strödda verifikat
1840-t.
Lev. 24/1973.
4289067 Tuna församling L I a:6, 1838-1931 L I a Räkenskaper för kyrka. Huvudböcker. 6, 1838-1931 Kapsel.


Korresponderar med L I
a:4
4289067 Tuna församling L I b:5, 1851-1865 L I b Räkenskaper för kyrka. Specialier. 5, 1851-1865 Kapsel.
Journal.
Inneh. även:
Journal för fattigkassan 1851-1865.
4289068 Tuna församling A I:11, 1844-1851 A I Husförhörslängder 11, 1844-1851 Inb.
Lev. 3/1953.
4289068 Tuna församling A I:12, 1852-1864 A I Husförhörslängder 12, 1852-1864 Inb.
Lev. 46/1964.
4289068 Tuna församling C:4, 1843-1861 C Födelse och dopböcker 4, 1843-1861 1843-07-29--1861.
Lev 46/1964
Även dopanteckningar för utsocknes personer 1851-1861.
Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1843-1858 Död- ochbegravningsbok 1844-1861
Dödsnotiser för utsocknes personer 1855-1856
4289068 Tuna församling E I:2, 1857-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 2, 1857-1861 Lev 3/1953
Lysningsbok för Attmar och Tuna.
Vanligen finnas även vigseldata.
4289069 Tynderö församling A I:1, 1745-1759 A I Husförhörslängder 1, 1745-1759 Mycket defekt
Innehåller även:
Kommunionlängder 1760-1812 (1775-1812 uppgift om födelseår)
4289069 Tynderö församling A I:2, 1769-1800 A I Husförhörslängder 2, 1769-1800
4289069 Tynderö församling A I:3, 1778- A I Husförhörslängder 3, 1778- En ofullständig längd (rör Bäräng, Åkerö och Åstön)
4289069 Tynderö församling A I:4, 1811-1820 A I Husförhörslängder 4, 1811-1820
4289069 Tynderö församling A I:5, 1821-1831 A I Husförhörslängder 5, 1821-1831 För 1831 endast enstaka uppgifter
4289069 Tynderö församling C:1, 1688-1816 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1816 Innehåller även:
Vigselbok 1688-1816 (1696-1697,1728-1729, 1751 saknas)
Död- och begravningsbok 1688-1816
4289069 Tynderö församling C:2, 1817-1860 C Födelse- och dopböcker 2, 1817-1860 Innehåller även:
Vigselbok 1817-1852,
lysnings- och vigselbok 1853-1861 3/3
Död- och begravningsbok 1817-1861 30/3
4289070 Tynderö församling H I:1, 1823-1868 Odat H I Bilagor till husförhörslängd och församlingsbok 1, 1823-1868 Odat "Strödda bilagor till kyrkobokföringen
Lev 71/1973, 8/1983 samt äldre leverans
Inneh. även:
Spridda handlingar till kyrkostämman 1892, 1893, 1900;
Handlingar rörande fattigvården 1863;
Verifikationer till kyrkoräken- skaperna 1866-1872 spr. år;
Spridda verifikationer till kyrkoräkenskaperna 1895, 1896, 1901;
Spridda verifikationer till skolräkenskaperna 1895, 1897, 1901."
4289070 Tynderö församling L I c:1, 1754-1803 L I c Räkenskaper för kyrka, specialier 1, 1754-1803 1754-1803-05-01
Kyrkoräkenskaper
Inneh. även:
Inventarie- o. arkivförteckning, u. å.
4289070 Tynderö församling L I c:2, 1788-1833 L I c Räkenskaper för kyrka, specialier 2, 1788-1833 1788-1833-05-01
Kyrkoräkenskaper
Anm.:
Avser reparationskassa
1788-1801
Allmäna räkenskaper för kyrka
1803-1833
Inneh. även:
Räkenskaper för fattigvård
1803-1833.
4289070 Tynderö församling L I c:3, 1803-1811 L I c Räkenskaper för kyrka, specialier 3, 1803-1811 Kyrkoräkenskper
4289070 Tåsjö församling A I:3, 1821-1830 A I Husförhörslängder 3, 1821-1830
4289070 Tåsjö församling C:1, 1783-1844 C Födelse- och dopböcker 1, 1783-1844 "Defekt; se
-1826 även Fjällsjö C:2."
4289070 Tåsjö församling D II:1, 1774-1808 D II Kommunionlängder (längder över nattvardsgäster) 1, 1774-1808 Topografisk uppställning.
Längder 1774-1786, 1787-1802, 1787-1797, omkr.1803-omkr. 1808.
Längden 1787-1797 rör nybyggare från Åsele lappmark.
1808 ungefärlig datering.
4289070 Tåsjö församling L I a:1, 1770-1842 L I a Räkenskaper för kyrkan. Huvudböcker 1, 1770-1842
4289071 Tynderö församling A I:6, 1831-1850 A I Husförhörslängder 6, 1831-1850 Lev 63/1951
4289071 Tynderö församling A I:7, 1851-1860 A I Husförhörslängder 7, 1851-1860 Lev 36/1964
Innehåller även:
En födelseattest 1860
4289072 Tåsjö församling A I:1, 1773-1804 A I Husförhörslängder 1, 1773-1804 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4289072 Tåsjö församling A I:2, 1804-1820 A I Husförhörslängder 2, 1804-1820 Längder för åren 1804-1813
resp. 1814-1820.
4289072 Tåsjö församling A I:4, 1831-1842 A I Husförhörslängder 4, 1831-1842
4289072 Tåsjö församling A I:5, 1843-1850 A I Husförhörslängder 5, 1843-1850
4289072 Tåsjö församling A I:6, 1851-1860 A I Husförhörslängder 6, 1851-1860
4289072 Tåsjö församling C:2, 1845-1861 C Födelse- och dopböcker 2, 1845-1861 Volymen finns även i ett inbundet kopieexemplar.
4289073 Ullångers församling A I:1, 1777-1789 A I Husförhörslängder 1, 1777-1789 Inneh även:
Konfirmationsbok u å, 1790-1797, 1800-1806
4289073 Ullångers församling A I:2, 1780-1803 A I Husförhörslängder 2, 1780-1803
4289073 Ullångers församling A I:3, 1803-1813 A I Husförhörslängder 3, 1803-1813
4289073 Ullångers församling A I:4, 1814-1824 A I Husförhörslängder 4, 1814-1824
4289074 Ullångers församling A I:5, 1825-1835 A I Husförhörslängder 5, 1825-1835
4289074 Ullångers församling A I:6, 1836-1843 A I Husförhörslängder 6, 1836-1843
4289074 Ullångers församling A I:7, 1844-1855 A I Husförhörslängder 7, 1844-1855 Ofullständiga ant efter 1854
4289074 Ullångers församling A I:8, 1855-1864 A I Husförhörslängder 8, 1855-1864 Lev 58/1964
Med bilagd flyttningsattest 1862
4289075 Ullångers församling C:1, 1736-1764 C Födelse- och dopböcker 1, 1736-1764 Lucka 1737-1744
Inneh även:
Vigselbok 1733-1767
Död- och begravningsbok 1733-1768
4289075 Ullångers församling C:2, 1768-1809 C Födelse- och dopböcker 2, 1768-1809 Inneh även:
Vigselbok 1768-1808
Dödbok 1770-1809
4289075 Ullångers församling C:3, 1809-1859 C Födelse- och dopböcker 3, 1809-1859
4289075 Ullångers församling E I:1, 1809-1869 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1809-1869 1809-1837 blott vigselbok
Inneh även:
Död- och begravningsbok 1809-1869
4289075 Ullångers församling C:4b, 1859-1895 C Födelse- och dopböcker 4b, 1859-1895 1859-1895 9/1
Lev 60/1972
4289076 Vibyggerå församling A I:1, 1778-1789 A I Husförhörslängder 1, 1778-1789 Lev. 41/1952
4289076 Vibyggerå församling A I:2, 1790-1803 A I Husförhörslängder 2, 1790-1803 Lev. 41/1952
4289076 Vibyggerå församling A I:3, 1804-1813 A I Husförhörslängder 3, 1804-1813 Lev. 41/1952
4289077 Vibyggerå församling A I:4, 1814-1824 A I Husförhörslängder 4, 1814-1824 Lev. 41/1952
4289077 Vibyggerå församling A I:5, 1825-1834 A I Husförhörslängder 5, 1825-1834 Lev. 41/1952
4289077 Vibyggerå församling A I:6, 1835-1844 A I Husförhörslängder 6, 1835-1844 Lev. 41/1952
4289078 Vibyggerå församling C:1, 1688-1712 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1712 Innehåller även:
Födelse- och dopbok för Ullånger 1688-1710
Vigselbok 1688-1710
Död- och begravningsbok 1688-1709
4289078 Vibyggerå församling C:2, 1710-1736.4 C Födelse- och dopböcker 2, 1710-1736.4 Innehåller även:
Vigselbok 1710-1733
Begravningsbok 1710-1733
4289078 Vibyggerå församling C:3, 1733.2-1756 C Födelse- och dopböcker 3, 1733.2-1756 Innehåller även:
Vigselbok 1733 24/6 - 1757
Begravningsbok 1733 21/6 -1757
4289078 Vibyggerå församling C:4, 1757-1811 C Födelse- och dopböcker 4, 1757-1811 Innehåller även:
Vigselbok 1758-1811
Begravnignsbok 1758-1811 okt.
4289078 Vibyggerå församling C:5, 1812-1834 C Födelse- och dopböcker 5, 1812-1834 Defekt för januari 1816
Innehåller även:
Vigselbok maj 1812-1834
Död- och begravningsbok 1812-1834
4289079 Vibyggerå församling L I :1, 1688-1733 L I
Räkenskaper för kyrka.
1, 1688-1733 Samtida perg.band in 4:o.
Inneh. även:
Inventarielängd för kyrkan u.d.
(1680-talet).
Visitationsprotokoll för Vibyggerå och Ullånger 1699,1707,1722,1733.
4289079 Vibyggerå församling L I :2, 1733-1762 L I
Räkenskaper för kyrka.
2, 1733-1762
4289079 Vibyggerå församling L I :3, 1762-1807 L I
Räkenskaper för kyrka.
3, 1762-1807
4289080 Vibyggerå församling A I:7, 1845-1852 A I Husförhörslängder 7, 1845-1852 Lev. 41/1952
4289080 Vibyggerå församling A I:8a, 1853-1863 A I Husförhörslängder 8a, 1853-1863 Upprättad i bokstavsordning efter ortnamn, B-Nä
Innehåller även:
Teckenförklaring
Lev. 41/1963
4289080 Vibyggerå församling A I:8b, 1853-1863 A I Husförhörslängder 8b, 1853-1863 Upprättad i bokstavsordning efter ortnamn, NÄ-Ö. Husförhörslängder över båtsmän, båtsmansänkor, hantverkare, prästbolet och fattighjon i slutet av volymen.
Lev. 41/1963
4289080 Vibyggerå församling C:6, 1835-1861 C Födelse- och dopböcker 6, 1835-1861 Lev. 41/1952
Innehåller även:
Vigselbok 1835-1860
Dödbok 1835-1861
4289081 Viksjö församling A I:1, 1801-1810 A I Husförhörslängder 1, 1801-1810 Vissa blad utrivna. Mindre def.
4289081 Viksjö församling A I:2, 1811-1822 A I Husförhörslängder 2, 1811-1822 Mindre defekt
4289081 Viksjö församling A I:3, 1823-1834 A I Husförhörslängder 3, 1823-1834 Blad utrivna i slutet
Även anteckningar 1835 och senare
4289081 Viksjö församling C:1, 1755.875-1800 C Födelse- och dopböcker 1, 1755.875-1800 För tiden -1762 se även Stigsjö C:3. Efter 1762 endast strödda anteckningar i Stigsjö C:3
Innehåller även:
Vigselbok 1753-1800
Död- och begravningsbok 1754-1800
4289081 Viksjö församling C:2, 1801-1839 C Födelse- och dopböcker 2, 1801-1839 Innehåller även:
Vigsebok 1802-1839
Död- och begravningsbok 1801-1839
4289082 Viksjö församling A I:4, 1835-1845 A I Husförhörslängder 4, 1835-1845 Lev. 52/1954
4289082 Viksjö församling A I:5, 1846-1856 A I Husförhörslängder 5, 1846-1856 Lev. 52/1954
4289082 Viksjö församling A I:6, 1857-1866 A I Husförhörslängder 6, 1857-1866 Lev. 105/1964
4289082 Viksjö församling C:3, 1840-juli 1861 C Födelse- och dopböcker 3, 1840-juli 1861 Innehåller även:
Lysnings- och vigselbok 1840-1860 (1861)
Död- och begravningsbok 1840- aug 1861
Lev. 52/1954
4289096 Ytterlännäs församling A I:1, 1777-1802 A I Husförhörslängder 1, 1777-1802 Defekt
4289096 Ytterlännäs församling A I:2, 1804-1819 A I Husförhörslängder 2, 1804-1819
4289096 Ytterlännäs församling A I:3, 1820-1828 A I Husförhörslängder 3, 1820-1828 Häri även inflyttningslängder 1823-1824 och 1828 samt
utflyttningslängder 1823-1825, 1827 (ofullständig) och 1829
4289096 Ytterlännäs församling A I:4, 1828-1834 A I Husförhörslängder 4, 1828-1834
4289096 Ytterlännäs församling A I:5, 1834-1843 A I Husförhörslängder 5, 1834-1843 Häri även in- och utflyttnings- längder 1835-1857
4289097 Ytterlännäs församling A I:6, 1844-1851 A I Husförhörslängder 6, 1844-1851 Lev 17/1953
4289097 Ytterlännäs församling A I:7, 1852-1861 A I Husförhörslängder 7, 1852-1861 Lev 74/1964
Häri även in- och utflyttnings- längder (fragment) 1858-1861
4289098 Ytterlännäs församling C:1, 1688-1745 C Födelse- och dopböcker 1, 1688-1745 "Innehåller för åren 1716-1723 även uppgifter för Dal
Häri även kommunionlängder 1746-1751; vigselbok 1698-1745;
död- och begravningsbok 1688- 1745; bänklängder 1686-1788;
avskrifter av kungl brev 1587-02-01 och 1690-05-22;
sockenstämmoprotokoll 1686-1691;
sockenstämmo- och kyrkoråds-
protokoll 1768; räkenskaper över frivilliga bidrag till kyrkans målning etc 1758; visitations- handlingar (biskopsvisitation) 1686 och 1691; prostetings- protokoll 1756-1773; inventarie- förteckningar odat, 1691-1807 samt historiska anteckningar odat, 1689-1764"
4289098 Ytterlännäs församling C:2, 1746-1804 C Födelse- och dopböcker 2, 1746-1804 Häri även vigselbok 1746-1804 och död- och begravningsbok 1746-1804
4289098 Ytterlännäs församling C:3, 1805-1862 C Födelse- och dopböcker 3, 1805-1862 "Häri även vigselbok 1805-1862;
död- och begravningsbok 1805-1862
samt anteckningar om kyrkklocka (1851)"
4289098 Ytterlännäs församling D II:1, 1799-1804 D II Kommunionlängder 1, 1799-1804 För 1799 endast december
4289098 Ytterlännäs församling E I:1, 1869-1879 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1869-1879 Lev 143/1972
Häri även död- och begravningsbok 1869-1879
4289099 Ytterlännäs församling L I a:1, 1690-1759 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudböcker 1, 1690-1759
4289099 Ytterlännäs församling L I a:2, 1760-1805 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudböcker 2, 1760-1805 1760--1805-05-01
Häri även räkenskaper för fattig- och lasarettsmedlen 1773-1804
4289099 Ytterlännäs församling L I a:3, 1805-1828 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudböcker 3, 1805-1828 1805-05-01--1828-05-01
Häri även räkenskaper för fattigkassan 1806 1/5-1828 1/5
4289099 Ytterlännäs församling L I b:1, 1815-1838 L I b Specialräkenskaper för kyrkan 1, 1815-1838 Inb Häri även Utgifts- och inkomstbok för fattigvård 1815-1838
4289099 Ytterlännäs församling L I a:4, 1828-1861 L I a Räkenskaper för kyrkan, huvudböcker 4, 1828-1861 1828-05-01--1861-05-01
Häri även Fattigräkenskaper
4289100 Styrnäs församling A I:6, 1866-1876 A I Husförhörslängder 6, 1866-1876 Lev 17/1972
4289100 Styrnäs församling A I:7, 1877-1888 A I Husförhörslängder 7, 1877-1888 Lev 147/1973
4289101 Skorpeds församling A I:8 a, 1878-1889 A I Husförhörslängder 8 a, 1878-1889 Lev. 18/1974
4289101 Skorpeds församling A I:8 b, 1878-1889 A I Husförhörslängder 8 b, 1878-1889 Lev. 18/1974
4289102 Torsåkers församling A I:9, 1865-1872 A I Husförhörslängder 9, 1865-1872 Lev 144/1972
4289102 Torsåkers församling A I:10, 1873-1879 A I Husförhörslängder 10, 1873-1879 Lev 144/1972
Längden är en rekonstruktion
(1945) av den förstörda originallängden
Särskild förteckning uppgjord över de personer som vid rekonstruktionen av längden ej kunnat följas bakåt eller framåt
4289102 Torsåkers församling A I:11, 1880-1886 A I Husförhörslängder 11, 1880-1886 Lev 144/1972
Häri även Bok över obefintliga 1885.
4289102 Torsåkers församling A I:12, 1887-1895 A I Husförhörslängder 12, 1887-1895 Lev 144/1972
Häri även
Bok över obefintliga 1887-1895,
mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1885-1894
samt folkmängdsuppgifter ang Bjärtrå, Dals, Gudmundrå, Hemsö, Högsjö, Nora, Nordingrå, Skog, (Vn), Torsåker, Ullånger, Vibyggerå och Ytterlännäs
församlingar 1888-1895
Serien avslutad
4289103 Ytterlännäs församling A I:8a, 1861-1871 A I Husförhörslängder 8a, 1861-1871 Lev 143/1972
Omfattar Bollsta masugn 1861-1871
(1872) samt övriga socknen 1871
(1872)
4289103 Ytterlännäs församling A I:8b, 1861-1870 A I Husförhörslängder 8b, 1861-1870 Lev 143/1972
4289104 Ytterlännäs församling A I:9a, 1872-1878 A I Husförhörslängder 9a, 1872-1878 Lev 143/1972
4289104 Ytterlännäs församling A I:9b, 1872-1878 A I Husförhörslängder 9b, 1872-1878 Lev 143/1972
4289104 Ytterlännäs församling A I:10a, 1879-1886 A I Husförhörslängder 10a, 1879-1886 Lev 143/1972
4289105 Ytterlännäs församling A I:10b, 1879-1886 A I Husförhörslängder 10b, 1879-1886 Lev 143/1972
4289105 Ytterlännäs församling A I:11a, 1887-1891 A I Husförhörslängder 11a, 1887-1891 Lev 143/1972
4289105 Ytterlännäs församling A I:11b, 1887-1891 A I Husförhörslängder 11b, 1887-1891 Lev 143/1972
4289106 Ytterlännäs församling A I:12a, 1892-1894 A I Husförhörslängder 12a, 1892-1894 Lev 143/1972
Häri även förteckning över allmänna nattvardsgångar 1893-1894 samt mantalsskrivnings- och folkmängdsuppgifter 1893
4289106 Ytterlännäs församling A I:12b, 1892-1894 A I Husförhörslängder 12b, 1892-1894 Lev 143/1972
Häri även bok över obefintliga 1892-1894
Serien avslutad
4289107 Tuna församling A I:13, 1865-1876 A I Husförhörslängder 13, 1865-1876 Inb.
Lev. 198/1972.
Med namnregister över invånare i Matfors.
4289107 Tuna församling A I:14a, 1877-1886 A I Husförhörslängder 14a, 1877-1886 Inb.
Lev. 198/1972.
Med namnregister. Se A I:14 c.
4289108 Tuna församling A I:14b, 1877-1886 A I Husförhörslängder 14b, 1877-1886 Inb.
Lev 198/1972.
Med namnregister. Se A I: 14 c.
4289108 Tuna församling A I:15a, 1887-1896 A I Husförhörslängder 15a, 1887-1896 Inb.
Lev. 198/1972.
4289109 Tuna församling A I:15b, 1887-1896 A I Husförhörslängder 15b, 1887-1896 Inb.
Lev. 198/1972.
Serien avslutad
4289110 Vibyggerå församling A I:9a, 1864-1873 A I Husförhörslängder 9a, 1864-1873 Lev. 88/1972
4289110 Vibyggerå församling A I:9b, 1864-1873 A I Husförhörslängder 9b, 1864-1873 Lev. 88/1972
4289110 Vibyggerå församling A I:10a, 1874-1883 A I Husförhörslängder 10a, 1874-1883 Lev. 88/1972
4289111 Vibyggerå församling A I:10b, 1874-1883 A I Husförhörslängder 10b, 1874-1883 Lev. 88/1972
4289111 Vibyggerå församling A I:11a, 1884-1893 A I Husförhörslängder 11a, 1884-1893 Lev. 88/1972
4289111 Vibyggerå församling A I:11b, 1884-1893 A I Husförhörslängder 11b, 1884-1893 Lev. 88/1972
4289112 Ullångers församling A I:9, 1864-1873 A I Husförhörslängder 9, 1864-1873 Lev 60/1972
4289112 Ullångers församling A I:10, 1874-1883 A I Husförhörslängder 10, 1874-1883 Lev 60/1972
4289112 Ullångers församling A I:11a, 1884-1893 A I Husförhörslängder 11a, 1884-1893 Lev 60/1972
4289112 Ullångers församling A I:11b, 1884-1893 A I Husförhörslängder 11b, 1884-1893 Lev 60/1972
4289113 Torps församling A I:13a, 1861-1871 A I Husförhörslängder 13a, 1861-1871 Lev 156/1972
4289113 Torps församling A I:13b, 1861-1871 A I Husförhörslängder 13b, 1861-1871 Lev 156/1972
4289113 Torps församling A I:13c, 1861-1871 A I Husförhörslängder 13c, 1861-1871 Lev 156/1972
4289114 Torps församling A I:14a, 1871-1880 A I Husförhörslängder 14a, 1871-1880 Lev 156/1972
4289114 Torps församling A I:14b, 1871-1880 A I Husförhörslängder 14b, 1871-1880 Lev 156/1972
4289115 Torps församling A I:14c, 1871-1880 A I Husförhörslängder 14c, 1871-1880 Lev 156/1972
4289115 Torps församling A I:15a, 1881-1890 A I Husförhörslängder 15a, 1881-1890 Lev 156/1972
4289116 Torps församling A I:15b, 1881-1890 A I Husförhörslängder 15b, 1881-1890 Lev 156/1972
4289116 Torps församling A I:15c, 1881-1890 A I Husförhörslängder 15c, 1881-1890 Lev 156/1972
4289117 Torps församling A I:15d, 1881-1890 A I Husförhörslängder 15d, 1881-1890 Lev 156/1972
4289118 Stöde församling A I:11, 1861-1871 A I Husförhörslängder 11, 1861-1871 Lev 141/1972
4289119 Stöde församling A I:12, 1872-1881 A I Husförhörslängder 12, 1872-1881 Lev 141/1972
4289120 Stöde församling A I:13, 1882-1891 A I Husförhörslängder 13, 1882-1891 Lev 141/1972
4289121 Sköns församling A I:7 a, 1863-1873 A I Husförhörslängder 7 a, 1863-1873 Lev. 21/1972
Med ortsregister och förteckning på husförhörsrotar
4289121 Sköns församling A I:7 b, 1863-1873 A I Husförhörslängder 7 b, 1863-1873 Lev. 21/1972
Med ortsregister
4289122 Sköns församling A I:8 a, 1873-1882 A I Husförhörslängder 8 a, 1873-1882 Lev. 30/1976
4289122 Sköns församling A I:8 b, 1873-1882 A I Husförhörslängder 8 b, 1873-1882 Lev. 30/1976
4289123 Sköns församling A I:8 c, 1879-1883 A I Husförhörslängder 8 c, 1879-1883 Lev. 30/1976
Komplementband
4289123 Sköns församling A I:9 a, 1883-1893 A I Husförhörslängder 9 a, 1883-1893 Lev. 7/1977
Fol 1-549
Med förteckning över husförhör, kyrko- och skolråd, icke konfir-
merade, folkmängdsuppgifter och uppgifter om folkskolerotar
4289124 Sköns församling A I:9 b, 1883-1893 A I Husförhörslängder 9 b, 1883-1893 Lev. 7/1977
Fol 550-1078
Med förteckning över ut-
ackorderade barn
4289124 Sköns församling A I:9 c, 1883-1893 A I Husförhörslängder 9 c, 1883-1893 Lev. 7/1977
Fol 1099-1647
4289125 Skönsmons församling 1905- A I:1 a, 1883-1893 A I Husförhörslängder 1 a, 1883-1893 Lev. 72/1973
Innehåller även:
Husförhörslängd för Sköns församling (Skönsmon-delen) 1883-1894
4289126 Skogs församling A I:9, 1863-1872 A I Husförhörslängder 9, 1863-1872 Lev 138/1972
4289126 Skogs församling A I:10a, 1873-1883 A I Husförhörslängder 10a, 1873-1883 Lev 138/1972
4289126 Skogs församling A I:10b, 1873-1883 A I Husförhörslängder 10b, 1873-1883 Lev 138/1972
4289126 Skogs församling A I:11, 1884-1894 A I Husförhörslängder 11, 1884-1894 Lev 138/1972
4289127 Stigsjö församling A I:7, 1866-1875 A I Husförhörslängder 7, 1866-1875 Lev 69/1972
4289127 Stigsjö församling A I:8, 1876-1886 A I Husförhörslängder 8, 1876-1886 Lev 69/1972
4289128 Stigsjö församling A I:9, 1886-1895 A I Husförhörslängder 9, 1886-1895 Lev 69/1972
4289129 Viksjö församling A I:7, 1866-1875 A I Husförhörslängder 7, 1866-1875 Lev. 80/1972
4289129 Viksjö församling A I:8, 1876-1885 A I Husförhörslängder 8, 1876-1885 Lev. 80/1972
4289129 Viksjö församling A I:9, 1886-1895 A I Husförhörslängder 9, 1886-1895 Lev. 12/1977
Innehåller även:
Förteckning över obefintliga
Förteckning över nattvardsgångar
Serien avslutad
4289130 Trehörningsjö församling A I:1, 1865-1874 A I Husförhörslängder 1, 1865-1874 Lev. 139/1972
4289130 Trehörningsjö församling A I:2, 1875-1889 A I Husförhörslängder 2, 1875-1889 Lev. 139/1972
4289130 Trehörningsjö församling A I:3, 1890-1895 A I Husförhörslängder 3, 1890-1895 Lev. 139/1972
Innehåller även: Förteckning över konfirmander 1893-1894
Serien avslutad
4289131 Sollefteå församling A I:11, 1863-1874 A I Husförhörslängder 11, 1863-1874 Lev. 73/1972
4289131 Sollefteå församling A I:12, 1875-1886 A I Husförhörslängder 12, 1875-1886 Lev. 73/1972
Omfattar Sollefteå bruk
4289131 Sollefteå församling A I:13, 1875-1886 A I Husförhörslängder 13, 1875-1886 Lev. 73/1972
4289132 Sollefteå församling A I:14a, 1887-1897 A I Husförhörslängder 14a, 1887-1897 Lev. 3/1977
1887-1897 (1899)
4289132 Sollefteå församling A I:14b, 1887-1897 A I Husförhörslängder 14b, 1887-1897 Lev. 3/1977
1887-1897 (1899)
Serien avslutad
4289133 Tynderö församling A I:8, 1861-1865 A I Husförhörslängder 8, 1861-1865 Lev 71/1973
4289133 Tynderö församling A I:9, 1866-1876 A I Husförhörslängder 9, 1866-1876 Lev 71/1973
4289133 Tynderö församling A I:10, 1876-1880 A I Husförhörslängder 10, 1876-1880 Lev 71/1973
Innehåller även: Folkmängdsuppgifter 1880
4289134 Tynderö församling A I:11, 1881-1891 A I Husförhörslängder 11, 1881-1891 Lev 71/1973
4289135 Timrå församling A I:6, 1865-1873 A I Husförhörslängder 6, 1865-1873 Lev. 6/1972
Innehåller även: Konfirmationsattest 1870
4289135 Timrå församling A I:7, 1874-1883 A I Husförhörslängder 7, 1874-1883 Lev. 6/1972
4289136 Timrå församling A I:8a, 1884-1894 A I Husförhörslängder 8a, 1884-1894 Lev. 6/1972
4289136 Timrå församling A I:8b, 1884-1894 A I Husförhörslängder 8b, 1884-1894 Lev. 6/1972
Serien avslutad
4289137 Tåsjö församling A I:7, 1861-1870 A I Husförhörslängder 7, 1861-1870
4289137 Tåsjö församling A I:8, 1871-1886 A I Husförhörslängder 8, 1871-1886
4289138 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:7a, 1866-1879 A I Husförhörslängder 7a, 1866-1879 Lev 20/1975
Fol 1-261
4289138 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:7b, 1866-1879 A I Husförhörslängder 7b, 1866-1879 Lev 20/1975
Fol 262-522
4289138 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:7c, 1866-1879 A I Husförhörslängder 7c, 1866-1879 Lev 20/1975
Fol 523-791
4289139 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:8a, 1880-1891 A I Husförhörslängder 8a, 1880-1891 Lev 20/1975
Fol 1-317
4289139 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:8b, 1880-1891 A I Husförhörslängder 8b, 1880-1891 Lev 20/1975
Fol 318-632
4289140 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:8c, 1880-1891 A I Husförhörslängder 8c, 1880-1891 Lev 20/1975
Fol 635-940
4289140 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:8d, 1880-1891 A I Husförhörslängder 8d, 1880-1891 Lev 20/1975
Fol 950-1264
4289141 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:8e, 1880-1891 A I Husförhörslängder 8e, 1880-1891 Lev 20/1975
Fol 1265-1581
4289141 Sundsvalls Gustav Adolfs församling A I:8f, 1880-1891 A I Husförhörslängder 8f, 1880-1891 Lev 20/1975
Fol 1582-1823
Supplement
4448368 Holms församling A I:5, 1845-1852 A I Husförhörslängder 5, 1845-1852 Lev. 68/1953
Finns kopierad
4448368 Holms församling A I:6, 1853-1860 A I Husförhörslängder 6, 1853-1860 Lev. 21/1963
Finns kopierad
Med personregister
Inneh. även:
In- och utflyttningsbok 1857-1860
4275130 Bodums församling E I:1, 1841-1861 E I Lysnings- och vigselböcker 1, 1841-1861 Vigselbok.

Andra språk[redigera | redigera wikitext]

Denna artikel är även tillgänglig på andra språk, nämligen: